KWARTIERSTAAT
van

John Bernard ENSINK
en Amanda Jean ENSINK

Verantwoording

Onderstaand een concept kwartierstaat van de kinderen van Bernard Ensink en Grietje Barendsma. Voor de samenstelling is geput uit verschillende bronnen. Naast eigen onderzoek is o.a. gebruik gemaakt van de steeds uitgebreidere genealogische informatie die beschikbaar is via de landelijke GENLIAS database. Daarnaast is met veel genoegen samengewerkt met collega (amateur) genealogen.

Zo zijn gegevens over de oudere generaties Barendsma/Broseliske voor een deel overgenomen van de website van de familie Zwaan/Hoogeboom. De gegevens over de Bijlsma voorouders zijn verzameld en beschikbaar gesteld door Leo Valkenburg uit Maassluis. En voor de informatie over met name de oudere generaties van de Ensink familie is geput uit het interessante boekje uit 2002: "Fünf Generationen Eng(e)sinck, En(ck)sin(c)k, 1560-1730" van Maria Vörding uit Hengelo (Ov). Voor deze plezierige samenwerking uiteraard onze hartelijke dank.

Bernard Ensink, Jos Grupping.
Generatie I (>II)

1a John Bernard ENSINK [6323], geboren op 9 nov. 1963 te Leeuwarden.

1b Amanda Jean ENSINK [6324], geboren op 27 maart 1967 te Rotterdam, trouwt op 30 juli 1992 te Willemstad, Curacao Ronaldus SWART [7109], geboren op 20 nov. 1964 te Delft.Generatie II (<I, >III)

2. (>4, >5) Bernard Willem ENSINK [6321], geboren op 25 april 1935 te Rotterdam, nu wonende te Brunssum, gedoopt (ned.herv.) te Londen (UK) (Britse Nationaliteit), trouwt op 4 juni 1961 aldaar (Willesden Green)
3. (>6, >7) Grietje Reina BARENDSMA [6322], geboren op 12 febr. 1939 te Huizum, Leeuwarderdeel, gedoopt (ned.herv.).Generatie III (<II, >IV)

4. (<2) (>8, >9) Bernardus Antonius Marie ENSINK [6300], geboren op 17 nov. 1908 te Rotterdam, hofmeester, overleden op 12 mei 1967 te Londen (UK), trouwt op 24 dec. 1934 aldaar
5. (<2) (>10, >11) Georgina Alexandra KELLARD [6320], geboren op 6 juni 1904 te Londen (UK), coupeuse, overleden in dec. 1988 aldaar.


6. (<3) (>12, >13) Jan BARENDSMA [6425], geboren op 19 okt. 1916 te Leeuwarden, verzekeringsagent, overleden op 21 nov. 1988 te Drachten, trouwt op 16 mei 1938 te Leeuwarden
7. (<3) (>14, >15) Jantje (Jenny) BIJLSMA [6426], geboren op 15 maart 1913 te Tzummarum, modiste.Generatie IV (<III, >V)

8. (<4) (>16, >17) Johannes Nicolaas ENSINK [1369], geboren op 27 jan. 1870 te Amsterdam, hofmeester HAL, horeca exploitant US, filiaalhouder, overleden op 27 okt. 1940 te Rotterdam, trouwt (2) op 8 jan. 1930 aldaar Petronella Jacoba van VLIET [1371], geboren ca. 1875, overleden op 30 nov. 1953 te Schiedam, trouwt (1) op 29 maart 1893 te Rotterdam
9. (<4) (>18, >19) Theodora VONK [1370], geboren op 11 april 1870 te Dokkum, gedoopt (ned.herv.), overleden op 21 okt. 1927 te Rotterdam.


10. (<5) Charles Walter KELLARD [6399], geboren op 6 juni 1875, overleden op 24 jan. 1941 te Londen (UK), trouwt
11. (<5) Elizabeth Anne ROBINSON [6400], geboren op 18 febr. 1876, overleden op 9 jan. 1939 te Londen (UK).


12. (<6) (>24, >25) Bruin Frederik BARENDSMA [6915], geboren op 21 sept. 1892 te Leeuwarden, overleden op 25 sept. 1935 te Barradeel, trouwt op 9 febr. 1916 te Leeuwarden
13. (<6) (>26, >27) Rinskje STORMMESAND [6916], geboren op 23 dec. 1896 te Noordbarge (Emmen).


14. (<7) (>28, >29) Willem BIJLSMA [7105], geboren op 19 juni 1888 te Edens, politieagent, overleden in 1952 te Leeuwarden, trouwt op 11 mei 1912 te Franekeradeel
15. (<7) (>30, >31) Grietje HOEKSTRA [7106], geboren op 20 nov. 1889 te Hitzum, overleden op 8 nov. 1971 te Leeuwarden.Generatie V (<IV, >VI)

16. (<8) (>32, >33) Engelbertus Carolus ENSINK [1365], geboren op 4 nov. 1840 te Hengelo (Ov), slager, koopman in vleeswaren, overleden op 11 dec. 1904 te Beugen, trouwt op 2 mei 1867 te Amsterdam
17. (<8) (>34, >35) Antonia Geertruy SMOUT [1366], geboren op 14 nov. 1839 te Amsterdam, overleden op 19 april 1899 aldaar.


18. (<9) (>36, >37) Johannes VONK [6284], geboren op 6 aug. 1841 te Dokkum, gedoopt (ned.herv.), schoenmaker, overleden te Rotterdam, trouwt op 20 juni 1869 te Dokkum
19. (<9) (>38, >39) Fokje van der VEEN [6285], geboren op 5 sept. 1850 te Oudwoude, gedoopt (r.k.), overleden te Rotterdam.


24. (<12) (>48, >49) Jan BARENDSMA [6921], geboren op 19 aug. 1857 te Leeuwarden, koffiehuisbediende, trouwt op 17 mei 1890 aldaar
25. (<12) (>50, >51) Akke van DAM [6922], geboren op 23 maart 1864 te Leeuwarden.


26. (<13) (>52, >53) Jan Gerrit STORMMESAND [6917], geboren op 18 aug. 1861 te Veenhuizen (Norg), posterijenconducteur, trouwt op 30 okt. 1886 te Leeuwarden
27. (<13) (>54, >55) Rinskje ZOETHOUT [6918], geboren op 11 juni 1867 te Wymbritseradeel, overleden op 22 nov. 1927 aldaar.


28. (<14) (>56, >57) Hessel Tjallings BIJLSMA [7099], geboren op 28 mei 1863 te Edens, rijksveldwachter (1908), overleden op 15 maart 1925 te Leeuwarden, trouwt (2) op 11 juni 1903 te Dantumadeel Foekje Geerts BRAAKSMA [7133], geboren op 11 juli 1875 te Dantumadeel, dochter van Geert Jans BRAAKSMA [7225] en Jantje Dirks de VRIES [7226], trouwt (1) op 18 mei 1887 te Edens
  In een brief, gedateerd 5 augustus 1914, aan zijn zoon Willem, die vanwege de Eerste Wereldoorlog als korporaal was opgeroepen voor militaire dienst (5e bataljon 1e regiment veldartillerie) schrijft Hessel o.a. over de gezondheidstoestand van d kinderen: "zijn hebben het er allen erg van gehad".

  Hij heeft het verder over Tjalling uit zijn eerste huwelijk en over Sybren, kleine Dirkje, Hes, Jan en Geert, wat dus kinderen uit zijn tweede huwelijk met Foekje Braaksma moeten zijn.
29. (<14) (>58, >59) Jantje Sybrens WALSWEER [7100], geboren op 18 juli 1863 te Spannum, overleden op 12 april 1902 te Dantumadeel.

30. (<15) Klaas HOEKSTRA [7107], trouwt
31. (<15) Isaäkje PALMA [7108].Generatie VI (<V, >VII)

32. (<16) (>64, >65) Carolus ENSINK [1416], gedoopt (r.k.) op 13 febr. 1804 te Hengelo (Ov) (grt. Henricus Waanders, Joanna Ensink), herbergier "De Halve Maan", te Beugen|, bierbrouwer, overleden op 21 mei 1870 te Hengelo (Ov), trouwt op 29 april 1830 te Rijssen
  De tweede generatie Ensinks in de herberg "De Halve Maan". In 1893 wordt die traditie voortgezet door neef Jan Amelink, zoon van Hendrika Cervina en Hermannus Amelink, die de herberg verder uitbreidt en verfijnt.
33. (<16) (>66, >67) Hendrika MEIJER [1417], gedoopt (r.k.) op 29 nov. 1809 te Rijssen (get. Hendricus Tusveld, Gertrudis Gossink), overleden op 21 april 1900 te Hengelo (Ov).

34. (<17) (>68, >69) Johannes Wilhelmus SMOUT [1443], gedoopt (r.k.) op 24 juni 1805 te Amsterdam, zilversmid, overleden aldaar, trouwt op 23 aug. 1878 aldaar
35. (<17) (>70, >71) Geertruy Carolina FOLLARTS [1444], geboren in 1854 te Amsterdam, gedoopt (r.k.), naaister, overleden aldaar.


36. (<18) (>72, >73) Klaas Johannes VONK [6403], geboren op 19 sept. 1810 te Dokkum, gedoopt (ned.herv.), turfdrager, turfhandelaar, overleden te Amsterdam, trouwt op 19 mei 1839 te Dokkum
37. (<18) (>74, >75) Theodora Pieters SMIT [6404], geboren op 14 sept. 1809 te Dokkum, gedoopt (ned.herv.), werkvrouw, overleden op 5 mei 1868 aldaar.


38. (<19) (>76, >77) Pieter Louws van der VEEN [6401], geboren ca. 1822 te Kollum, gedoopt (r.k.), Velleblootersknecht, schipper, overleden op 23 mei 1865 te Dokkum, trouwt op 6 juli 1844 te Kollumerland
39. (<19) (>78, >79) (Maria) Angenies Jacobs STUVENVOLT [6402], geboren op 30 april 1821 te Zuidhorn, gedoopt (r.k.), koopvrouw.


48. (<24) (>96, >97) Bruin BARENDSMA (of BARENTSMA) [6929], geboren op 22 nov. 1825 te Leeuwarden, zeilmakersknecht, zeilmaker, overleden op 15 febr. 1902 aldaar, trouwt op 10 aug. 1856 aldaar
49. (<24) (>98, >99) Renske (Rinske) van DIJK [6930], geboren op 23 juni 1833 te Beetgum, overleden op 2 okt. 1889 te Franeker.
  Archief Den Haag, bestand micro-advertenties: Rinske (Renske) van Dijk, extract vonnis.

  Bij vonnis van de Arrondissements-Regtbank te Leeuwarden, van den tienden Junij 1800 drie en zeventig, is ten verzoeke van Bruin Barendsma, zeilmakersknecht te Leeuwarden, het regt hebbende bekomen om kosteloos te procederen bij vonnis van opgemelde Regtbank van den 10den September 1872, zijn huisvrouw Rinske van Dijk, zonder beroep, vroeger bij hem inwonende, thans verpleegd wordende in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker, gesteld onder curatele, ter zake van Krankzinnigheid.

  Voor extract conform Atterna, Procureur.
50. (<25) (>100, >101) Jacob van DAM [6971], geboren op 14 juni 1831 te Leeuwarden, overleden op 10 sept. 1888 aldaar, trouwt op 14 okt. 1855 aldaar
51. (<25) (>102, >103) Maria STOUT [6972], geboren op 23 jan. 1834 te Leeuwarden, koffieschenkster, overleden op 13 dec. 1921 aldaar.


52. (<26) (>104, >105) Louwerens STORMMESAND [7014], geboren op 19 mei 1830 te Tholen, schrijver, trouwt op 9 febr. 1861 te Norg
53. (<26) (>106, >107) Jannetje Josephina BORMAN [7015], geboren op 14 maart 1835 te Hellevoetsluis.


54. (<27) Petrus ZOETHOUT [6919], trouwt
55. (<27) Grietje de JONG [6920].


56. (<28) (>112, >113) Tjalling Willems BIJLSMA [7088], geboren op 21 maart 1831 te Wommels, overleden op 11 nov. 1913 te Edens, trouwt op 17 mei 1862 aldaar
57. (<28) (>114, >115) Oentje Hessels VISSER [7094], geboren op 19 okt. 1834 te Winsum, overleden op 28 sept. 1915 te Hennaarderadeel.


58. (<29) (>116) Sybren Johannes WALSWEER [7101], trouwt
59. (<29) (>118) Sipkjen Jans TJERSMA [7103].Generatie VII (<VI, >VIII)

64. (<32) (>128, >129) Bernardus ENSINK [1467], gedoopt (r.k.) op 10 nov. 1778 te Delden (get. Joannes Lodewijk, Joanna Ensink), herbergier, overleden op 11 dec. 1826 te Hengelo (Ov), trouwt op 10 febr. 1803 te Haaksbergen
  Bernardus Ensink koopt in 1804 herberg "De Halve Maan" te Hengelo, die een hele eeuw in bezit van de familie zal blijven.

  Bernardus is ook onlosmakelijk verbonden aan Huys Hengelo, waar eeuwenlang de Heer van Hengelo gezeteld heeft. Het dorp Hengelo heeft rond dit Huys zijn ontstaansgeschiedenis. Rond 1800 raakt het Huys in verval. In 1821 koopt Bernardus het op een veiling bij hem in de herberg, met als doel het af te breken en het sloopmateriaal te verhandelen. Alleen de Poort heeft dit heelhuids overleefd.

  Een paar jaar geleden is het oude Huys aan de vergetelheid ontrukt, doordat er opgravingen gedaan zijn op het terrein. Het daar later gebouwde fabriek van de Heemaf werd afgebroken en de archeologen waren er als de kippen bij, hetgeen veel publiciteit heeft gegeven.
65. (<32) (>130, >131) Hendrica WAANDERS [1468], gedoopt (r.k.) op 1 juni 1769 te Haaksbergen, tappersche, overleden op 18 aug. 1817 te Hengelo (Ov).

66. (<33) Joannes MEIJER [1445], geboren ca. 1764, fabrikeur, overleden op 13 maart 1814 te Rijssen, trouwt
67. (<33) Geeertrui TUSVELD [1446], fabrikante.


68. (<34) Joannes Jacobus SMOUT [6388], kleermaker, trouwt
69. (<34) Maria ten HEERENHOF [6389], gedoopt (get. Willem Slaaphorst, Anna Margaretha Pol).


70. (<35) Anthony FOLLARTS [6419], geboren in 1812 te Amsterdam, trouwt
71. (<35) Carolina ZINNIGE [6420], werkster.


72. (<36) Johannes Klazes VONK [6405], trouwt
73. (<36) Doetje Uilkes POELSTRA [6406].


74. (<37) Pieter SMIT [6407], turfdrager, trouwt
75. (<37) Antje Doris HERMANS [6408].


76. (<38) Louw Meertens van de VEEN [6409], trouwt
77. (<38) Fokje Pieters de VRIES [6410], arbeidster?


78. (<39) Jacob Everts STUIVENVOLT [6411], geboren ca. 1787, scharenslijper, trouwt
79. (<39) Angenies MATREE [6412].


96. (<48) (>192, >193) Jan Jans BROSELISKE (BARENTSMA) [6935], geboren op 10 mei 1789 te Arnhem, baardscheerder, overleden op 17 dec. 1858 te Leeuwarden, trouwt op 19 nov. 1809 aldaar
  Jan Jans Broseliske verandert rond 1810 zijn achternaam in Barendsma. Het is niet bekend wat de reden is van deze naamsverandering en wanneer die precies optreedt, maar vanaf dan verdwijnt de naam Broseliske in deze tak van de familie en wordt hier alleen nog de naam Barendsma gebruikt.

  Enkele van zijn kinderen worden bij de geboorte nog wel met de achternaam Broseliske ingeschreven, maar dat wordt later gecorrigeerd. Zie bijvoorbeeld de geboorteakte van dochter Maria, geboren op 16 april 1829. In de marge van de akte staat een aantekening van het vonnis van de Arrondissementsrechtbank van Leeuwarden d.d. 3 november 1958, waarbij de naam Broosliske officieel wordt gewijzigd in "Barendsma".
97. (<48) (>194, >195) Janke Piebes LAVERMAN [6936], geboren op 22 okt. 1786 te Leeuwarden, overleden op 15 juni 1856 aldaar.

98. (<49) (>196, >197) Freerk Dirks van DIJK [6968], geboren in 1793 te Beetgum, overleden op 18 juni 1840 te Menaldumadeel, trouwt op 13 juni 1832 aldaar
99. (<49) (>198, >199) Lijsbet Pieters KONING [6969], geboren in 1796 te St. Annaparochie, overleden op 24 april 1847, trouwt (2) op 20 mei 1846 te Menaldumadeel Lieuwe Eedes HOFSTRA [7034].


100. (<50) (>200) Sybrand Lammerts van DAM [7010], trouwt op 9 april 1826 te Leeuwarden
101. (<50) (>202) Akke Jacobs de ROOS [7011].


102. (<51) (>204) Johannes Stephanus STOUT [7006], trouwt op 31 dec. 1828 te Leeuwarden
103. (<51) (>206) Anna Maria Doekes HENDRIKSEN [7007].


104. (<52) (>208, >209) Louis STORMMESAND [7016], geboren in 1793 te Stavenisse, trouwt (1) Frederica Adriana DAANE [7018], trouwt (2) op 15 febr. 1829 te Tholen
105. (<52) (>210, >211) Pieternella van DIJKE [7017], geboren in 1789 te Oud Vossemeer, trouwt (1) Dammis PEEMAN [7019].


106. (<53) Jan BORMAN [7024], trouwt
107. (<53) Jacoba APELDOORN [7025].


112. (<56) (>224, >225) Willem Tiedes BIJLSMA [7060], geboren/gedoopt op 7/22 febr. 1789 te Wommels/Wommels, Hidaard, overleden op 4 aug. 1852 te Hennaarderadeel, trouwt op 3 mei 1819 te Wommels
113. (<56) (>226, >227) Romkjen Annes BAKKER [7067], geboren in 1797 te Hennaarderadeel.


114. (<57) (>228) Hessel Jetzes VISSER [7095], trouwt
115. (<57) (>230) Durkjen Symons STRIKWERDA [7096].


116. (<58) Johannes WALSWEER [7102], trouwt N.N.


118. (<59) Jan TJERSMA [7104], trouwt N.N.Generatie VIII (<VII, >IX)

128. (<64) (>256, >257) Franciscus (Frans) ENSINK [1478], geboren ca. 1746 te Hengelo (Ov), winkelier, overleden op 18 april 1828 aldaar, trouwt op 28 mei 1775 aldaar
129. (<64) (>258, >259) Cornelia LODEWIJKS [1479], gedoopt op 23 aug. 1748 te Delden, winkelierse, begraven vóór 1805 te Hengelo (Ov).


130. (<65) Hendrikus WAANDERS (of WARNERS) [1469], geboren ca. 1734, bouwman, tapper, overleden op 11 maart 1816 te Haaksbergen, trouwt
131. (<65) Margaretha SCHOLTEN [1470], geboren ca. 1738, overleden op 9 febr. 1817 te Haaksbergen.


192. (<96) (>384, >385) Jan BROSELISKE [6943], geboren op 22 april 1759 te Leeuwarden, soldaat, overleden op 19 febr. 1807 aldaar, trouwt op 2 jan. 1785 aldaar
  Jan Broseliske (ook Broseleske) is (net al zijn vader) militair: soldaat in het regiment van Luit.Generaal Sommerlatte, 1e bataljon, comp. van Luit.Kolonel van Adelsheim (zie de Rangeerlijst, Raad van State nr. 1942). In 1785 is hij gelegerd in het garnizoen te Hulst, in 1807 aan het Noordvliet. In de lijst van huwelijksinschrijvingen van militairen (CBG, Den Haag) komt hij voor als Jan Broseliske vanwege zijn huwelijk op 19-12-1784/2-1-1785 met Johanna Eising uit Bergen op Zoom.

  Het is niet bekend waar de achternaam Broseliske oorspronkelijk vandaan komt. Zoon Jan Jans Broseliske verandert echter (waarom is nog onbekend) rond 1810 zijn achternaam in die van Barendsma. Alle broers en zussen van Jan blijven echter hun oorspronkelijke naam Broseliske gebruiken, resp. één van de vele varianten daarvan: Broosliske, Brooseliske, Brooseliskie, Broeseliske of Bruseliske. Ook nu vindt men binnen die familie nog verschillende naamsvarianten.
193. (<96) (>386, >387) Johanna EIJSING [6944], geboren in 1752 te Bergen op Zoom, overleden op 24 aug. 1827 te Hoorn.

194. (<97) Pieter LAVERMAN(S) [6945], trouwt
195. (<97) (>390) Maaike Everts de HAAN [6946].


196. (<98) (>392) Dirk Freerks van DIJK [6976], trouwt
197. (<98) (>394) Aatje Willems BROUWER [7028].


198. (<99) (>396) Pieter Jilkes KONING [6970], trouwt
199. (<99) (>398) Rensje Pieters DIJKSTRA [7032].


200. (<100) Lammert van DAM [7013], trouwt N.N.


202. (<101) Jacob de ROOS [7012], trouwt N.N.


204. (<102) Stephanus STOUT [7009], trouwt N.N.


206. (<103) Doeke HENDRIKSEN [7008], trouwt N.N.


208. (<104) Antonij STORMMESAND [7022], trouwt
209. (<104) Jannetje ROSEMOND [7023].


210. (<105) Laurens van DIJKE [7020], trouwt
211. (<105) Tannetje SLAGER [7021].


224. (<112) (>448, >449) Tiede Gatzes (BIJLSMA) [7052], geboren/gedoopt (ned.herv.) op 22/31 juli 1757 te Wommels/Wommels, Hidaard, schippersknecht, overleden op 7 jan. 1835 te Hennaarderadeel, trouwt (2) op 29 sept. 1814 aldaar Pytje Willems [7064], geboren op 15 juni 1764 te Wommels (jongere zus van Sipkjen), dochter van Willem Douwes [7054] en Dirkje Joukes [7055], trouwt (1) op 27 nov. 1775 te Wommels
  De achternaam Bijlsma. Tot na 1800 wordt in deze familie geen achternaam gebruikt, maar alleen patroniemen. Voor zover nu bekend is de eerste keer dat de naam Bijlsma officiëel voorkomt in de huwelijksakte van 24 juni 1814 van Dirk Tiedes (geb. 1792), zoon van Tiede Gatses (geb. 1757), waarbij beide de achternaam Bijlsma is vermeld.

  Ook bij Tiede Gatses tweede huwelijk met de jongere zus Pytje Willems van zijn overleden echtgenote Sipkje Willems kort daarna op 29 september 1814 wordt Tiede vermeld met de achternaam Bijlsma. In alle volgende geboorte- en huwelijksaktes wordt consequent de naam Bijlsma gebruikt.
225. (<112) (>450, >451) Sipkjen Willems [7053], geboren/gedoopt op 23/30 okt. 1757 te Wommels/Wommels, Hidaard, overleden op 11 okt. 1811 te Hennaarderadeel.

226. (<113) (>452) Anne Pyters BAKKER [7068], trouwt
227. (<113) (>454) Maayken Folkerts [7069].


228. (<114) Jetze VISSER [7098], trouwt N.N.


230. (<115) Symon STRIKWERDA [7097], trouwt N.N.Generatie IX (<VIII, >X)

256. (<128) (>512, >513) Berend ENSSINCK [1489], gedoopt op 17 april 1713 te Delden (get. Gerhardus Mensink, Johanna ter Schueren), winkelier, trouwt (1) (NG) op 24 nov. 1743 te Hengelo (Ov) Maria te LANGELER [1493], gedoopt (r.k.) op 15 aug. 1719 te Delden, dochter van Joannes ten LANGELER [5940] en Aleijda ten LANGELER [5941], trouwt (2) op 11 juni 1747 te Hengelo (Ov)
  De reden waarom in eerste instantie een stuk stamboom werd "gemist" is de verwarring, ontstaan doordat Johanna Nijhoff in de boeken ook voorkomt onder de naam Brinkhuis. Zo wordt ze in de overlijdensakte van haar zoon Frans in 1828 Johanna Brinkhuis genoemd. In de doopaktes van haar kinderen heet ze echter Johanna Nijhoff. Nader onderzoek van het Rechterlijk Archief van het Richterambt Delden gaf uitsluitsel: Albertus Brinkhuis was haar stiefvader. Nijhoff is de naam van haar natuurlijke vader, die kennelijk vroeg is overleden.
257. (<128) (>514, >515) Johanna NIJHOFF (ook: BRINKHUIS) [1490], gedoopt (r.k.) op 25 mei 1724 te Delden.

258. (<129) Everardus Ludwig LODEWIJKS [1480], trouwt
259. (<129) Aleidis KAMP [1481].


384. (<192) Jan/Johannes BROSELISKI [6950], geboren ca. 1720 te Polen?, gedoopt (ned.herv.), korporaal (1750: onder capt. Foyet), trouwt op 24 mei 1750 te Leeuwarden
  Jan Broseliske is korporaal in het Nederlandse leger. Gezien de naam is hij mogelijk een huursoldaaat uit Polen? Hij trouwt met een Nederlands meisje en is de grondlegger van een redelijk uitgebreide familie, die tot op heden nog in Nederland is vertegenwoordigd. Met deze naam is het niet zo verwonderlijk dat er nogal wat verbasteringen daarvan zijn (geweest), zoals: Broosliske, Brooseliske, Broeseliske, Bruseliske en Broseliskie.

  Kleinzoon Jan Jans Broseliske besluit echter rond 1810 om zijn naam te wijzigen in Barendsma, welke naam daarna in deze tak van de familie consequent wordt gebruikt. Het is met name deze tak, die voor ons van primair belang is, maar het is zeker de moeite waard t.z.t. de gehele familie in kaart te brengen en de oorspronkelijke afkomt vast te stellen.
385. (<192) Hendrikje HENDRIKS [6951].

386. (<193) Jan EISSING (EYSEN) [6948], soldaat, trouwt
  In de lijst van militaire huwelijksinschrijvingen in het CBG te Den Haaag is Jan S. van Eysen geregistreerd als tamboer bij het regiment infnaterie van Luit.Generaal van Hardenbroek, 2e bataljon Grenadiers van Rijssel.
387. (<193) Antje Johannes MENSING [6949].

390. (<195) Evert de HAAN [6947], trouwt N.N.


392. (<196) Freerk van DIJK [7030], trouwt N.N.


394. (<197) Willem BROUWER [7029], trouwt N.N.


396. (<198) Jilke KONING [7031], trouwt N.N.


398. (<199) Pieter DIJKSTRA [7033], trouwt N.N.


448. (<224) (>896) Gatze Tiedes (BIJLSMA) [7047], geboren ca. 1724, trouwt (2) op 17 nov. 1765 te Wommels Willemke Andries [7065], trouwt (1) op 23 jan. 1746 te Wommels, Hidaard
449. (<224) (>898) Maria (Maryke) Ates (of Ytes) [7048].


450. (<225) (>900) Willem Douwes [7054], trouwt
451. (<225) (>902) Dirkje Joukes [7055].


452. (<226) Pyter [7071], trouwt N.N.


454. (<227) Folkert [7070], trouwt N.N.Generatie X (<IX, >XI)

512. (<256) (>1024, >1025) Joannes ENSINK [1506], geboren ca. 1688 te Hengelo (Ov), trouwt
  Het doopboek van Delden vertoont grote hiaten. Van Joannus is dan ook geen doop-aantekening gevonden. Vanwege de vernoeming van zijn zoon Berend naar grootvader Berent is het echter aannemelijk dat ook Joannus behoorde tot het gezin van Berent Encksink en Aleida Fransen.
513. (<256) Suse ter SCHUEREN [1507].

514. (<257) Berent (Dercksen) NIJHOFF [1491], trouwt
515. (<257) Gesina (Geesken) Janssen BRUININCK [1492].


896. (<448) Tiede (BIJLSMA) [7046], geboren ca. 1700, trouwt N.N.


898. (<449) Ate [7049], trouwt N.N.


900. (<450) Douwe [7057], trouwt N.N.


902. (<451) Jouke [7056], trouwt N.N.Generatie XI (<X, >XII)

1024. (<512) (>2048, >2049) Berent ENCKSINK (ook genoemd BERENT GERRITSEN of BERENT GOLTSMIT) [1508], geboren de marke Hasselo, gedoopt (NG) op 1 april 1649 te Hengelo (Ov), goltsmit, trouwt (NG) op 2 jan. 1675 aldaar
1025. (<512) Aleida FRANSEN [1509], geboren te Hengelo (Ov).Generatie XII (<XI, >XIII)

2048. (<1024) (>4096, >4097) Geert Hendriks ENCKSINK [5913], geboren ca. 1590 te Oldenzaal (KLein Driene), trouwt

  Geert wordt in een document d.d. 1 mei 1619 van het Landgericht Oldenzaal genoemd als zoon van de overleden Hendrik Enxinck en Merrije Encksinck.
2049. (<1024) Aeltjen ?? [5914], geboren ca. 1620 te Hasselo.


Generatie XIII (<XII)

4096. (<2048) Hendrik ENGSINCK [5916], geboren ca. 1560 te Klein Driene, overleden vóór 1612, trouwt
4097. (<2048) Merrye ENCKSINCK [5917], geboren ca. 1565.

  In 1612 moet Merrye, dan al weduwe, met haar kinderen de Erve Engsinck verlaten. In 1613 wordt de familie teruggevonden in de marke Hasselo, op de in ieder geval in 1601 nog verlaten en onbewoonde Erve Geerdink.

Opgemaakt met het programma GENKWA

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: joscmg@xs4all.nl


Overasselt, 22 juni 2006.