Nakomelingen (Descendants)
van
Joseph MORELL (1734-1822)


Joseph Morell komt rond 1770 naar Nederland, waar hij zich vestigt als hoedenmaker of kleermaker. Bij de doop-inschrijving van zijn dochter Maria Ludovica staat in de marge: "pater switser, mater munsterensis". Ook zijn overlijdensakte vermeldt dat hij is geboren in Zwitserland; helaas is niet vermeld wáár. Als de bij het overlijden vermelde leeftijd correct is, zal hij rond 1734 geboren zijn. Het is bekend dat er vóór 1700 meerdere families Morel(l) waren in Zwitserland, met name in en rond Bern, Genève en Fribourg, maar een relatie met onze Joseph is nog niet gevonden.

Op zijn tocht naar Nederland verblijft Joseph ook een aantal jaren in Herbern in Duitsland, niet ver van Münster. Daar trouwt hij met Catharina Gertrudis Becker uit Coesfeld en wordt in 1766 hun eerste zoon Joan Joseph geboren. Ook hun tweede zoon Theodor wordt nog in Herbern geboren; de overige kinderen in Nederland. Het Bisschoppelijk Archief in Münster heeft helaas ook geen nadere informatie over de geboortedatum en -plaats van Joseph Morell. Maar er gaan wel geruchten, dat Joseph of zijn vader de bastaardzoon was van een bisschop van Fribourg of Bern. Verder zijn Morel’s in de annalen in Zwitserland voornamelijk bekend als struikrovers en (financiële) bandieten. Wel wordt ook in Zwitserland vermoed dat de Morell familie oorspronkelijk uit Frankrijk komt.

Verder komt de familienaam Morel al rond 1650 in Arnhem voor en nog eerder elders in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Zeeland), maar het is dus vrijwel zeker dat er daarmee geen relatie bestaat. Morel is een in Frankrijk zeer veel voorkomende naam (20e plaats op de lijst van meest voorkomende namen) en ongetwijfeld hebben in de loop van de eeuwen meerdere personen, resp. families van die naam (Hugenoten?) de wijk naar Nederland genomen. Helaas is nog niemand er in geslaagd de concrete wortels in Zwitserland te traceren en de waarschijnlijke connectie met Frankrijk.

Met dank aan vele familieleden, die belangeloos hun kennis met ons hebben gedeeld. Allereerst Harry Wouters uit Wateringen, zoon van Stephanie Morel en Hyacinthus Wouters. Hij zond mij o.a. een kopie van een reeds in 1969 door de heer J. Moerel uit Geleen, in samenwerking met mevrouw Francisca Waters-Morel uit Arnhem, opgestelde stamboom van de familie Morel. Hij zond mij ook een kopie van zijn fraaie en interessante Wolters-Wouters-genealogie "Van wie ben ik er een?". Mw Waters leverde ook nog een aantal illustraties,zoals: bidprentjes en familiefoto's.

Jos Hekking uit Nijmegen leverde waardevolle additionele informatie over de kinderen van Joseph en Gertrudis en over zijn "Hekking" tak, afstammend van Joseph's enige dochter Maria Ludovica en de Arhemse smid Martinus Hekking. Medio 2006 werd ik verrast door een e-mail van Peter Groen uit Den Haag, waarin hij zijn stukje van de puzzel aanbood, in de vorm van een deelparenteel van Anna Maria Morell, dochter van Theodor Burchard Morell, de tweede zoon van Joseph. En eind februari 2007 ontdekte ik op de website van Joop Kieviet uit Den Haag een parenteel van FranciscusMorel, geboren in Nijmegen. Dit bleek zoon Franciscus Antonius te zijn, de enige zoon van Joseph, waar we (nog) geen nageslacht van kenden. Ook hij had geen probleem met het delen van zijn kennis met de rest van de Morel familie. Al mijn mede-genealogen uit naam van de Morel(l) familie hartelijk dank   I. Joseph MORELL [807], geboren te Zwitserland ca. 1734, hoedenmaker, overleden te Arnhem op 1 febr. 1822, trouwt te Coesfeld (Dld) op 4 jan. 1765 Catharina Gertrudis (Geertruida) BECKER [808], gedoopt (rk) te Coesfeld (Dld) op 22 dec. 1737 (St. Lamberti), overleden te Arnhem op 7 febr. 1826, dochter van Joes Christoph BECKER [4449] en Margarethe Elisabeth MÖLLMAN [4450].

Het Becker Haus op de Markt in Coesfeld

Het Becker Haus op de Markt in Coesfeld
     Uit deze relatie:
  1. Joan Joseph MORELL [4451], gedoopt (rk) op 4 okt. 1766 (St. Benedikt) te Herbern (Dld), volgt IIa.
  2. Theodor Burchard (Dorus) MOREL(L) [775], gedoopt (rk) op 2 mei 1769 (St. Benedikt) te Herbern (Dld), volgt IIb.
  3. Maria Ludovica (Louisa) MOREL [809], gedoopt op 14 mei 1772 (in de marge: "pater switser, mater munsterensis") te Wijnbergen (Bergh), volgt IIc.
  4. Franciscus Antonius MOREL [1389], gedoopt op 30 dec. 1774 te Deutecom, volgt IId.
  5. Stephanus MOREL [1390], gedoopt op 19 juni 1778 te Deutecom, volgt IIe.

   IIa. (van I) Joan Joseph MORELL [4451], gedoopt (rk) op 4 okt. 1766 (St. Benedikt) te Herbern (Dld), overleden na 2 febr. 1822 (vernoemd in memorie van successie van zijn vader), trouwt (1) op 8 jan. 1796 te Arnhem Joanna Antonia WENTHOLT [5143], gedoopt op 23 jan. 1769 te Wageningen, overleden op 17 aug. 1801 te Zevenaar, dochter van Bernardus WENTHOLT [5146] en Margaretha Elisabeth FASSEUR [5147], trouwt (2) op 30 dec. 1801 aldaar Johanna Elisabeth Henriëtta FRIEDEL [5150].
     Uit de eerste relatie:
  1. Bernardus Josephus MORELL [5148], gedoopt op 20 juni 1797 te Zevenaar.
  2. Johannes Carolus MORELL [5149], gedoopt (get.: Theodorus Borghard Morel en Gerarda Wentholt) op 29 okt. 1800 te Zevenaar.
     Uit de tweede relatie:
  1. Johannes Fredericus MORELL [5151], gedoopt op 15 aug. 1802 (get.: Joseph Morel en Catharina Friedel) te Zevenaar.

   IIb. (van I) Theodor Burchard (Dorus) MOREL(L) [775], gedoopt (rk) op 2 mei 1769 (St. Benedikt) te Herbern (Dld), kledermaker, overleden op 3 april 1806 te Arnhem, trouwt op 5 nov. 1797 aldaar Engelberta BLOM (of BLOEM) [776], gedoopt op 13 sept. 1773 aldaar, winkeliersche, uitdraagster, overleden op 25 jan. 1832 te Arnhem, dochter van Stephanus BLOM (of BLOEM) [851] en Gerritje HANSEN [852], eerder gehuwd met Theodorus WINKELMAN [5054].
     Uit deze relatie:
  1. Franciscus Josephus MOREL [815], gedoopt op 21 nov. 1798 te Arnhem, sergeant Nat. Militie, ongehuwd, overleden op 17 febr. 1828 te Nijmegen.
  2. Gerdina (Grada) Joanna MOREL [812], gedoopt op 15 maart 1800 te Arnhem, volgt IIIa.
  3. Stephanus Theodorus MOREL(L) [777], gedoopt op 25 maart 1802 te Arnhem, volgt IIIb.
  4. (Johanna) Geertruida MOREL [816], gedoopt op 26 maart 1804 te Arnhem, volgt IIIc.
  5. Anna Maria MORELL [6081], gedoopt op 30 maart 1806 te Arnhem, volgt IIId.

Anna Maria Morell, dochter van Theodorus Morell

Anna Maria Morell, dochter van Theodorus Morell

   IIIa. (van IIb) Gerdina (Grada) Joanna MOREL [812], gedoopt op 15 maart 1800 te Arnhem, overleden op 13 mei 1864 aldaar, ongehuwde moeder (1) vader onbekend [841], trouwt (2) op 10 april 1822 aldaar Hermanus HENDRIKS [814], gedoopt op 7 nov. 1792 te Doesburg, bakker, overleden vóór 1864, zoon van Gerardus HENDRIKS [857] en Catharina LENTJES [858].
     Voor-huwelijks kind:
  1. Germanicus MOREL [813], geboren op 7 jan. 1819 te Arnhem, overleden op 15 jan. 1819 aldaar.
     Uit de tweede relatie:
  1. Theodorus Hendrikus HENDRIKS [5056], geboren in 1826 te Arnhem, overleden op 7 jan. 1892 aldaar.
  2. Maria Catharina Engelberta HENDRIKS [2823], geboren in 1829 te Arnhem, trouwt op 19 febr. 1862, wettiging 1 kind | aldaar Peter ORTZEN [2824], geboren in 1838, zoon van Willem ORTZEN [2825] en Johanna JANSEN [2826].

  Stephanus Theodorus Morell (1802-1878)

  Stephanus Theodorus MORELL (1802-1878)

   IIIb. (van IIb) Stephanus Theodorus MOREL(L) [777], gedoopt op 25 maart 1802 te Arnhem, kledermaker, behanger, overleden op 27 okt. 1878 aldaar, trouwt op 26 april 1827 te Huissen Carolina SIPMAN (of SIMPMAN) [778], alias Johanna Carolina Steinmeyer, gedoopt op 28 febr. 1807 te Wesel (Dld), overleden op 4 okt. 1879 te Arnhem, dochter van Anna Maria SIMPMAN [5152].
     Uit deze relatie:
  1. Johanna Maria Theodora MOREL [822], geboren op 11 april 1828 te Arnhem.
  2. Engelberta Theodora MOREL [823], geboren op 26 juli 1829 te Arnhem, overleden op 6 sept. 1903 aldaar.
  3. Theodorus Stephanus MOREL [824], geboren op 7 mei 1831 te Arnhem, overleden op 26 juli 1831 aldaar.
  4. Stephanus Theodorus MOREL [726], geboren op 19 juli 1832 te Arnhem, volgt IVa.
  5. Theodora Carolina MOREL [825], geboren op 21 april 1835 te Arnhem, volgt IVb.
  6. Johanna Maria MOREL [827], geboren op 16 febr. 1838 te Arnhem, volgt IVc.
  7. Wilhelmina Adriana MOREL [829], geboren op 4 juni 1840 te Arnhem, volgt IVd.
  8. Franciscus Josephus MOREL [779], geboren op 28 aug. 1844 te Arnhem, behanger, ongehuwd, overleden op 29 juli 1908 aldaar.

  Stephanus Theodorus Morell (1832-1902)

  Stephanus Theodorus MOREL (1832-1902)

   IVa. (van IIIb) Stephanus Theodorus MOREL [726], geboren op 19 juli 1832 te Arnhem, behanger, overleden op 3 maart 1902 aldaar, trouwt (1) op 19 juli 1865 aldaar Willemina Hendrina VERSTEEG [727], geboren op 24 juli 1843 te Arnhem, overleden op 18 juli 1876 aldaar, dochter van Jo(h)annes Henricus VERSTEEG [785] en Willemina JANSEN [788], trouwt (2) op 27 april 1881 aldaar Maria Gezina BRUENS [863], geboren op 30 maart 1849 te Gendringen, overleden op 22 jan. 1931 te Arnhem, dochter van Cristiaan BRUENS [2831], molenaar, en Hendrina BUS [2832].
     Uit de eerste relatie:
  1. Maria Carolina Martina MOREL [780], geboren op 6 juni 1866 te Arnhem, ongehuwd, overleden op 16 mei 1924 aldaar.
  2. Carolina Wilhelmina MOREL [781], geboren op 28 sept. 1867 te Arnhem, volgt Va.
  3. Johannes Franciscus MOREL [782], geboren op 1 dec. 1868 te Arnhem, volgt Vb.
  4. Stephanus Wilhelmus MOREL [678], geboren op 25 juli 1870 te Arnhem, volgt Vc.
  5. Adriana Theodora MOREL [859], geboren op 8 aug. 1871 te Arnhem, overleden op 17 okt. 1871 aldaar.
  6. Wilhelmus Josephus MOREL [728], geboren op 12 okt. 1872 te Arnhem, schilder, ongehuwd, overleden op 23 nov. 1934 aldaar.
  7. Josephus Maria MOREL [860], geboren op 3 maart 1874 te Arnhem, overleden op 11 juli 1874 aldaar.
  8. Josephus Maria MOREL [861], geboren op 4 april 1875 te Arnhem, ongehuwd, overleden op 18 febr. 1964 aldaar.
  9. Theodorus Albertus MOREL [862], geboren op 24 juni 1876 te Arnhem, overleden op 3 maart 1877 aldaar.
     Uit de tweede relatie:
  1. Maria Wilhelmina MOREL [839], geboren op 20 febr. 1883 te Arnhem, volgt Vd.
  2. Henricus Fredericus Maria MOREL [5033], geboren op 29 maart 1884 te Arnhem, ongehuwd, overleden op 6 april 1906 aldaar.
  3. Hermanus Bernardus Casper MOREL [864], geboren op 6 jan. 1886 te Arnhem, overleden op 21 juli 1886 aldaar.
  4. Christina Hermina Henriëtte MOREL [5034], geboren op 30 juni 1887 te Arnhem, ongehuwd, overleden op 1 jan. 1914 aldaar.
  5. Josephina Carolina Johanna MOREL [5035], geboren op 9 okt. 1889 te Arnhem, ongehuwd, overleden op 17 juni 1962 aldaar.
  6. Johanna Wilhelmina (Ans) MOREL [5036], geboren op 28 april 1891 te Arnhem, ongehuwd, overleden op 24 jan. 1974 aldaar.
  7. Paulus Joannes MOREL [871], geboren op 3 aug. 1893 te Arnhem, overleden op 23 mei 1895 aldaar.

   Va. (van IVa) Carolina Wilhelmina MOREL [781], geboren op 28 sept. 1867 te Arnhem, overleden op 12 nov. 1940 te Den Haag, trouwt op 25 jan. 1893 te Arnhem Johannes Martinus KLEIJN [792], geboren op 28 juni 1868 aldaar, schilder, zoon van Hendricus Johannes KLEIJN [790], koster, en Maria Hendrica WESTERMAN [791].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Gosina Anthonia KLEIJN [4999], geboren op 14 nov. 1893 te Arnhem, ongehuwd, overleden op 10 april 1966 te Den Haag.
  2. Joseph Stephanus Johannes KLEIJN [5000], geboren op 19 maart 1895 te Arnhem, overleden op 10 sept. 1895 aldaar.
  3. Josephine Elisabeth KLEIJN [5001], geboren op 13 febr. 1896 te Arnhem, ongehuwd.
  4. Theodorus Johannes KLEIJN [5002], geboren op 18 juli 1897 te Arnhem, overleden op 6 jan. 1957 te Voorburg, trouwt N.N. KRIJGER [5003].
  5. Johannes Wilhelmus KLEIJN [5004], geboren op 21 okt. 1899 te Arnhem, overleden op 19 april 1903 aldaar.
  6. Stephanus Hendrikus KLEIJN [5005], geboren op 21 juli 1901 te Arnhem, trouwt N.N. FENS [5006].
  7. Wilhelmina Carolina (Mien) KLEIJN [5007], geboren op 22 okt. 1902 te Arnhem, volgt VIa.
  8. Anthonia Josephina KLEIJN [5009], geboren op 22 maart 1907 te Arnhem, overleden op 6 april 1907 aldaar.

   VIa. (van Va) Wilhelmina Carolina (Mien) KLEIJN [5007], geboren op 22 okt. 1902 te Arnhem, trouwt Johannes Petrus (Jo) DIETZ [5008], geboren op 11 aug. 1901 te Den Haag.
     Uit deze relatie:
  1. Maria DIETZ [5274], geboren op 14 nov. 1933 te Den Haag, vrouwe van Bethanië.
  2. Diny DIETZ [5275], onderwijzeres.
  3. Stephanie DIETZ [5276], volgt VIIa.

   VIIa. (van VIa) Stephanie DIETZ [5276], trouwt Fred BRINK [5277].
     Uit deze relatie:
  1. Maartje BRINK [5278].

   Vb. (van IVa) Johannes Franciscus MOREL [782], geboren op 1 dec. 1868 te Arnhem, woninginrichter, overleden op 1 sept. 1955 aldaar, trouwt op 14 juni 1904 te Nijmegen Maria Elisabeth van WILLEGEN [5010], geboren op 19 aug. 1877 aldaar, overleden op 29 juli 1931 te Arnhem.
     Uit deze relatie:
  1. Johannes Wilhelmus Stephanus MOREL [5011], geboren op 7 febr. 1906 te Arnhem, ongehuwd.
  2. Henricus Johannes Maria MOREL [5012], geboren op 21 juli 1907 te Arnhem, volgt VIb.
  3. Maria Elisabeth Josephine MOREL [5018], geboren op 30 sept. 1908 te Arnhem, ongehuwd.
  4. Wilhelmina Francisca Georgina MOREL [5019], geboren op 5 okt. 1909 te Arnhem, overleden op 19 juli 1910 aldaar.
  5. Elisabeth Maria Hendrika MOREL [5020], geboren op 23 aug. 1910 te Arnhem, ongehuwd, overleden op 1 juli 1939 aldaar.
  6. Francisca Georgina Anthonia MOREL [5021], geboren op 6 juni 1913 te Arnhem, volgt VIc.

   VIb. (van Vb) Henricus Johannes Maria MOREL [5012], geboren op 21 juli 1907 te Arnhem, bedrijfsleider HEMA, overleden op 24 okt. 1990 te Breda, trouwt Wilhelmina GOLÜCKE [5013].
     Uit deze relatie:
  1. Jan Hein MOREL [5014], geboren op 25 juli 1942 te Rotterdam, volgt VIIb.
  2. Michiel W.J. MOREL [5015], geboren op 29 april 1946 te Rotterdam, volgt VIIc.
  3. Huib J.J. MOREL [5016], geboren op 24 okt. 1949 te Breda, volgt VIId.
  4. Paul M.F. MOREL [5017], geboren op 3 mei 1952 te Breda, volgt VIIe.

   VIIb. (van VIb) Jan Hein MOREL [5014], geboren op 25 juli 1942 te Rotterdam, trouwt Britt GUNNARSSON [5290], geboren op 17 nov. 1947.
     Uit deze relatie:
  1. Paul Hendrik MOREL [5291], geboren op 15 juni 1973, volgt VIIIa.
  2. Nicole MOREL [5292], geboren op 16 april 1976.

   VIIIa. (van VIIb) Paul Hendrik MOREL [5291], geboren op 15 juni 1973, had relatie met (1) Anne LJUNGKVIST [5678], trouwt (2) Karin ESPYNOSA [5307].
     Uit de eerste relatie:
  1. Frida Else LJUNGKVIST [5679], geboren op 30 juli 1998.
     Uit de tweede relatie:
  1. Ella MOREL [6108], geboren op 1 aug. 2005.

   VIIc. (van VIb) Michiel W.J. MOREL [5015], geboren op 29 april 1946 te Rotterdam, trouwt (gescheiden) Maria BERGLUND [5293], geboren op 17 aug. 1949 te Sundsvall (Zwe).
     Uit deze relatie:
  1. Sebastiaan MOREL [5294], geboren op 19 juli 1973 te Den Haag.
  2. Susanna Maria (Sanna) MOREL [5295], geboren op 26 aug. 1976 te Den Haag, volgt VIIIb.

   VIIIb. (van VIIc) Susanna Maria (Sanna) MOREL [5295], geboren op 26 aug. 1976 te Den Haag, trouwt op 29 juli 2005 te Echten g. De Wolden Wim STAPEL [6107], geboren op 5 okt. 1968 te Zuidwolde.
     Uit deze relatie:
  1. Kaj STAPEL [6235], geboren op 9 jan. 2006 te Hoogeveen.

   VIId. (van VIb) Huib J.J. MOREL [5016], geboren op 24 okt. 1949 te Breda, samenwonend met Ada HARMSSEN [5296].
     Uit deze relatie:
  1. Antwan HARMSEN [5297], geboren op 16 nov. 1987 te Amsterdam.
  2. Sallie Marijn HARMSEN [5298], geboren op 2 mei 1989 te Amsterdam.

   VIIe. (van VIb) Paul M.F. MOREL [5017], geboren op 3 mei 1952 te Breda, trouwt op 29 nov. 1993 te Amsterdam Letje LIPS [5299], geboren op 25 nov. 1951.
     Uit deze relatie:
  1. Thomas Hendrik Jan MOREL [5300], geboren op 11 aug. 1980 te Amsterdam.
  2. Emmalot Wilhelmina Josina MOREL [5301], geboren op 23 april 1982 te Amsterdam.
  3. Marie Waddie Agnes MOREL [5302], geboren op 21 juli 1987 te Amsterdam.

   VIc. (van Vb) Francisca Georgina Anthonia MOREL [5021], geboren op 6 juni 1913 te Arnhem, trouwt op 27 jan. 1943 aldaar Anton Hubert Otto WATERS [5022], geboren op 7 juli 1906 te Waldniel (Dld), overleden in 1997 te Arnhem.
     Uit deze relatie:
  1. Franciscus Matthias Johannes WATERS [5023], geboren op 18 juni 1944 te Arnhem.
  2. Otto Clemens Maria WATERS [5024], geboren op 3 febr. 1946 te Arnhem.
  3. Petrus Matthias Henricus WATERS [5025], geboren op 22 mei 1947 te Arnhem.
  4. Maria Christina Wilhelmina WATERS [5026], geboren op 14 juli 1948 te Arnhem.
  5. Johannes Wilhelmus Jozef WATERS [5027], geboren op 27 aug. 1949 te Arnhem.
  6. Leopold Laurens Reinier WATERS [5028], geboren op 28 mei 1951 te Arnhem.
  7. Matthias Bernardus Maria WATERS [5029], geboren op 28 mei 1951 te Arnhem.
  8. Margaretha Josephine Elisabeth WATERS [5030], geboren op 29 juni 1952 te Arnhem.
  9. Ignatia Francisca Wilhelmina WATERS [5031], geboren op 12 mei 1956 te Arnhem.
  10. Clemens Jean Otto WATERS [5032], geboren op 25 juli 1957 te Arnhem.

   Vc. (van IVa) Stephanus Wilhelmus MOREL [678], geboren op 25 juli 1870 te Arnhem, behanger, overleden op 25 sept. 1948 te Nijmegen, trouwt op 26 jan. 1898 te Arnhem Christina Antonia KLEIJN [679], geboren op 7 juli 1871 aldaar, overleden op 10 mei 1949 te Beek en Donk, dochter van Hendricus Johannes KLEIJN [790], koster, en Maria Hendrica WESTERMAN [791].
  Stephanus Morel vestigt zich op 2 mei 1896 als behanger in Nijmegen, Burchtstraat 9. Zijn echtgenote Christina Kleyn volgt hem na hun huwelijk op 5 februari 1898. Begin 1921 verhuist het gezin naar het Kelfkensbos.Rond 1930 volgt zijn oudste zoon Harry hem op in de zaak aan het Kelfkensbos.  Uit deze relatie:

  1. Hendrikus Stephanus Antonius (Harry) MOREL [210], geboren op 28 nov. 1898 te Nijmegen, volgt VId.
  2. Stephanus Johannes (Jan) MOREL [680], geboren op 9 sept. 1900 te Nijmegen, pastoor te Beek en Donk, ongehuwd, overleden op 16 aug. 1973 te Tilburg.
  3. Josephus Johannes Maria (Joop) MOREL [681], geboren op 14 sept. 1901 te Nijmegen, pater S.J., overleden op 11 maart 1993 te Baden-Baden (Dld).
  4. Antonia Theodora (Toos) MOREL [682], geboren op 15 okt. 1902 te Nijmegen, volgt VIe.
  5. Antonius Hendrikus MOREL [725], geboren op 19 mei 1904 te Nijmegen, overleden op 19 mei 1904 aldaar.
  6. Hermina Johanna Martina MOREL [683], geboren op 6 febr. 1909 te Nijmegen, volgt VIf.
  7. Maria Josephina MOREL [684], geboren op 5 okt. 1911 te Nijmegen, volgt VIg.

   VId. (van Vc) Hendrikus Stephanus Antonius (Harry) MOREL [210], geboren op 28 nov. 1898 te Nijmegen, behanger, later redacteur, overleden op 3 nov. 1969 te Heerlen, trouwt op 8 aug. 1927 te Oegstgeest Cornelia Nicoline Maria (Corrie) CREYGHTON [211], geboren op 20 aug. 1903 te Leiden, overleden op 17 nov. 1974 te Veghel, dochter van Wilhelmus Jozeph (Willem) CREYGHTON [408], handelaar in brandstoffen, en Cornelia Susanna Maria STADHOUDER [409].
     Uit deze relatie:
  1. Petrus Maria (Peer) MOREL [212], geboren op 2 juni 1928 te Nijmegen, volgt VIIf.
  2. Maria Ignatius (Mieke) MOREL [213], geboren op 18 sept. 1929 te Nijmegen, volgt VIIg.
  3. Margarethe Hermine Maria (Marga) MOREL [122], geboren op 28 mei 1939 te Nijmegen, volgt VIIh.

   VIIf. (van VId) Petrus Maria (Peer) MOREL [212], geboren op 2 juni 1928 te Nijmegen, bibliothecaris, trouwt op 25 okt. 1962 te Amsterdam Maria Catharina Regina (Mieke) MOLLEVANGER [410], geboren in 1936 aldaar, overleden op 18 juli 2003 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Petra MOREL [1032], geboren op 28 maart 1964 te Amsterdam.
  2. Machiel Stephanus MOREL [1033], geboren op 14 okt. 1968 te Amsterdam.

   VIIg. (van VId) Maria Ignatius (Mieke) MOREL [213], geboren op 18 sept. 1929 te Nijmegen, trouwt (gescheiden) op 5 april 1963 te Weesp Alphons Ferdinand WIJERS [411], geboren op 4 febr. 1924 te Den Bosch, rector, later uitgever, overleden op 20 maart 2002 te Warnsveld.
     Uit deze relatie:
  1. Klaartje WIJERS [987], geboren in 1964 te Bussum, overleden in 1964 aldaar.
  2. David Alfons WIJERS [412], geboren op 12 jan. 1965 te Bussum, volgt VIIIc.
  3. Floris Ferdinand WIJERS [413], geboren op 1 okt. 1966 te Bussum.

   VIIIc. (van VIIg) David Alfons WIJERS [412], geboren op 12 jan. 1965 te Bussum, overleden op 20 sept. 2000 te Eindhoven, trouwt in 1997 te Den Bosch Carine STIERUM [1030], geboren op 1 april 1968.
     Uit deze relatie:
  1. Anne WIJERS [1031], geboren op 17 maart 1998 te Den Bosch.
  2. Josefien Willemien WIJERS [2661], geboren op 18 april 2000 te Eindhoven.

   VIIh. (van VId) Margarethe Hermine Maria (Marga) MOREL [122], geboren op 28 mei 1939 te Nijmegen, trouwt op 2 april 1963 te Utrecht Josephus Cornelis Marie (Jos) GRUPPING [57], geboren op 1 juli 1938 te Amsterdam, zoon van Carolus Aloysius Josephus (Karel) GRUPPING [33] en Louise Josine Hermine (Loes) VERHOEVEN [56].
     Uit deze relatie:
  1. Ivo Marcus Josephus GRUPPING [123], geboren op 8 april 1964 te Den Haag, volgt VIIId.
  2. Alexander Joannes (Sanne) GRUPPING (alias SONNY GRIFFIN) [124], geboren op 10 aug. 1966 te Nijmegen, volgt VIIIe.
  3. Maike Louise GRUPPING [125], geboren op 18 juli 1968 te Nijmegen, volgt VIIIf.

   VIIId. (van VIIh) Ivo Marcus Josephus GRUPPING [123], geboren op 8 april 1964 te Den Haag, trouwt op 30 juni 1995 te Amsterdam Marlène Francina Bathseba HUWAË [259], geboren op 27 maart 1964 te Woerden, styliste, dochter van Willem Wempie HUWAË [2682], electricien, en Wilhelmina Margaretha TAHAPARIJ [2683].
     Uit deze relatie:
  1. Jeanne Malou GRUPPING [436], geboren op 1 nov. 1997 te Amsterdam.
  2. Flore Ray GRUPPING [7331], geboren op 25 sept. 2006 te Bussum.

   VIIIe. (van VIIh) Alexander Joannes (Sanne) GRUPPING (alias SONNY GRIFFIN) [124], geboren op 10 aug. 1966 te Nijmegen, singer/songwriter, woont samen met Mink de BACK [6914], geboren op 1 maart 1975 te Seoul (ZK), dochter van Eduard (Ed) de BACK [7329] en Petronella Jacqueline (Nan) van VEELEN [7330].
     Uit deze relatie:
  1. Sooni Alizarin GRUPPING [7333], geboren op 7 nov. 2006 te Amsterdam.

   VIIIf. (van VIIh) Maike Louise GRUPPING [125], geboren op 18 juli 1968 te Nijmegen, trouwt op 28 aug. 1999 te Driebergen Niels KOSTER [478], geboren op 12 dec. 1966 te Singapore (Mal), zoon van Hans KOSTER [1118] en Mauritia Francina (Miets) WESTER [1119].
     Uit deze relatie:
  1. Marit KOSTER [1291], geboren op 18 mei 1999 te Utrecht.
  2. Camiel KOSTER [2688], geboren op 2 aug. 2001 te Utrecht.

   VIe. (van Vc) Antonia Theodora (Toos) MOREL [682], geboren op 15 okt. 1902 te Nijmegen, overleden op 1 dec. 1980 te Bemmel, trouwt op 5 juli 1927 te Nijmegen Henricus J.C.J. van den BERG [685], geboren op 14 maart 1902 aldaar, kruidenier, overleden op 15 okt. 1987 te Ubbergen.
     Uit deze relatie:
  1. Maria Josina Ignatius van den BERG [1333], geboren op 16 mei 1929 te Nijmegen, overleden op 3 juli 1997 te Overasselt, trouwt Johannes Antonius (Hans) BORNEWASSER [1334].
  2. Johannes Stephanus Maria van den BERG [1335], geboren op 12 sept. 1930 te Nijmegen, jezuïet, ongehuwd, overleden op 5 mei 1993 aldaar.
  3. Stephanie Hermine Maria van den BERG [1336], geboren op 12 nov. 1932 te Nijmegen, trouwt Michel van der VELDEN [1337].
  4. Igna Cornelia Maria van den BERG [1338], geboren op 21 mei 1936 te Nijmegen, trouwt Theodorus VERHOEVEN [1339].
  5. Peter Canisius Jozef Stephanus van den BERG [802], geboren op 26 dec. 1938 te Nijmegen, volgt VIIi.

   VIIi. (van VIe) Peter Canisius Jozef Stephanus van den BERG [802], geboren op 26 dec. 1938 te Nijmegen, trouwt op 3 juli 1964 te Venlo Maria Geertruda Francisca AERTS [1329], geboren op 24 juli 1940 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Jacqueline Catharina van den BERG [1330], geboren op 8 juni 1965 te Deventer.
  2. Antoinette Stephanie van den BERG [1331], geboren op 25 april 1966 te Deventer.
  3. Gijsbert Canisius van den BERG [1332], geboren op 13 april 1970 te Voorst.

   VIf. (van Vc) Hermina Johanna Martina MOREL [683], geboren op 6 febr. 1909 te Nijmegen, overleden op 19 juli 1990 te Capelle a/d IJssel, trouwt op 28 dec. 1935 te Nijmegen Aloysius Joseph Wilhelmus KROPMAN [686], geboren op 5 juli 1910 aldaar, notaris, overleden op 23 nov. 1984 te IJsselstein.
     Uit deze relatie:
  1. Joanna Philippa Maria (Jeanneke) KROPMAN [4058], geboren op 12 mei 1938 te Nijmegen, volgt VIIj.
  2. Eleonora Marie Louise (Kiki) KROPMAN [4060], geboren op 28 febr. 1940 (ongehuwd) te Nijmegen.
  3. Marja Jeannette Hermine KROPMAN [4059], geboren op 9 okt. 1941 te Nijmegen, volgt VIIk.
  4. Erik Jan Lodewijk KROPMAN [4062], geboren op 16 aug. 1944 te Nijmegen, volgt VIIl.
  5. Henriette Johanna Maria KROPMAN [4061], geboren op 8 dec. 1947 (ongehuwd) te Delft.

   VIIj. (van VIf) Joanna Philippa Maria (Jeanneke) KROPMAN [4058], geboren op 12 mei 1938 te Nijmegen, trouwt op 3 mei 1961 te Delft Robert Marie LUBBERS [4267], geboren op 2 maart 1936 te Rotterdam.
     Uit deze relatie:
  1. Robert Joannes LUBBERS [4297], geboren op 28 febr. 1962 te Rotterdam, volgt VIIIg.
  2. Florence Maria (Floor) LUBBERS [4298], geboren op 6 febr. 1963 te Rotterdam, volgt VIIIh.
  3. Clara Maria (Claartje) LUBBERS [4299], geboren op 16 nov. 1964 te Capelle a/d IJssel, volgt VIIIi.
  4. Steven Pieter LUBBERS [4300], geboren op 10 mei 1967 te Capelle a/d IJssel, volgt VIIIj.

   VIIIg. (van VIIj) Robert Joannes LUBBERS [4297], geboren op 28 febr. 1962 te Rotterdam, trouwt op 28 nov. 1987 aldaar Marianne van WINSEN [4301].
     Uit deze relatie:
  1. Jantine Maria LUBBERS [4302], geboren op 27 juli 1990 te Rotterdam.
  2. Brechtje Maria LUBBERS [4303], geboren op 2 april 1993 te Rotterdam.

   VIIIh. (van VIIj) Florence Maria (Floor) LUBBERS [4298], geboren op 6 febr. 1963 te Rotterdam, trouwt op 16 juni 1990 aldaar Seph LOTTMAN [4304].
     Uit deze relatie:
  1. Timotheus Joseph LOTTMAN [4305], geboren op 18 dec. 1992 te Rotterdam.
  2. Bastiaan Joseph LOTTMAN [4306], geboren op 28 febr. 1994 te Rotterdam.
  3. Mikke Joanna LOTTMAN [4307], geboren op 7 nov. 1995 te Rotterdam.
  4. Stijntje Joanna LOTTMAN [4308], geboren op 29 april 1998 te Rotterdam.

   VIIIi. (van VIIj) Clara Maria (Claartje) LUBBERS [4299], geboren op 16 nov. 1964 te Capelle a/d IJssel, trouwt op 16 juni 1990 te Rotterdam Luc SCHÜRMANN [4309].
     Uit deze relatie:
  1. Thomas Jean Luc SCHÜRMANN [4310], geboren op 15 sept. 1992 te Zeist.
  2. Johannes Robert marie SCHÜRMANN [4311], geboren op 7 febr. 1994 te Zeist.
  3. Paul Jean Luc SCHÜRMANN [4312], geboren op 9 mei 1995 te Zeist.
  4. Christiaan Marcus Marie SCHÜRMANN [4313], geboren op 20 okt. 1998 te Utrecht.
  5. Femke Joanna Clara Maria SCHÜRMANN [4314], geboren op 20 okt. 1998 te Utrecht.

   VIIIj. (van VIIj) Steven Pieter LUBBERS [4300], geboren op 10 mei 1967 te Capelle a/d IJssel, trouwt op 29 dec. 1998 te Tilburg Bregje J.G. van SPAENDONCK [4315].
     Uit deze relatie:
  1. Stephanie Robine Esperanza LUBBERS [4316], geboren op 18 sept. 1999 te Buenos Aires (Arg).
  2. Antoni Rob Marie Angelini LUBBERS [4317], geboren op 15 juli 2001 te Lisboa (Por).
  3. Julie Saskia Joanna Victoria LUBBERS [4318], geboren op 22 juni 2002 te Lisboa (Por).

   VIIk. (van VIf) Marja Jeannette Hermine KROPMAN [4059], geboren op 9 okt. 1941 te Nijmegen, verpleegkundige, trouwt op 23 juli 1968 aldaar Johannes Wilhelmus Maria JANSSEN [4268], geboren op 20 mei 1937 te Elst, jurist.
     Uit deze relatie:
  1. Lodewijk Nemesion (Wieke) JANSSEN [4289], geboren op 19 dec. 1970 te Nijmegen, volgt VIIIk.
  2. Pieter Jan JANSSEN [4291], geboren op 1 febr. 1973 te Nijmegen, volgt VIIIl.

   VIIIk. (van VIIk) Lodewijk Nemesion (Wieke) JANSSEN [4289], geboren op 19 dec. 1970 te Nijmegen, samenwonend met Noortje KOENE [4290], geboren aldaar, dochter van Rob KOENE [5144] en José ?? [5145].
     Uit deze relatie:
  1. Sven Lodewijk KOENE [5142], geboren op 15 febr. 2004 te Amsterdam.
  2. Elena Wieke KOENE [7342], geboren op 8 jan. 2006 te Amsterdam.

   VIIIl. (van VIIk) Pieter Jan JANSSEN [4291], geboren op 1 febr. 1973 te Nijmegen, trouwt op 3 sept. 2006 Marcella LINDEMANN [4292].
     Uit deze relatie:
  1. Merlijn JANSSEN [5771], geboren op 26 mei 2004 te Amsterdam.
  2. Kate Julie JANSSEN [7343], geboren op 22 nov. 2005.

   VIIl. (van VIf) Erik Jan Lodewijk KROPMAN [4062], geboren op 16 aug. 1944 te Nijmegen, militair vlieger, overleden op 10 maart 1980 te (is op 10 maart 1980 vermist tijdens een vlucht boven het Ijsselmeer en wordt op 13 maart met militaire eer begraven in Leeuwarden), trouwt in nov. 1969 Hermina Winanda Maria Eleonora (Ineke) de FRAITURE [4269], geboren op 7 aug. 1946 te Den Haag.
     Uit deze relatie:
  1. Boudewijn Lodewijk (Boike) KROPMAN [4293], geboren op 29 dec. 1970 te Amsterdam.
  2. Michel Francois KROPMAN [4294], geboren op 24 dec. 1972 te Eindhoven.
  3. Femke Maria KROPMAN [4295], geboren op 15 okt. 1975 te Boekel, volgt VIIIm.

   VIIIm. (van VIIl) Femke Maria KROPMAN [4295], geboren op 15 okt. 1975 te Boekel, trouwt Arno ZIJLSTRA [5618], geboren op 15 maart 1973.
     Uit deze relatie:
  1. Kick Erik ZIJLSTRA [5619], geboren op 1 febr. 2002.
  2. Just Ren ZIJLSTRA [5620], geboren op 8 sept. 2003.

   VIg. (van Vc) Maria Josephina MOREL [684], geboren op 5 okt. 1911 te Nijmegen, overleden op 31 maart 1999 te Maastricht, trouwt op 18 nov. 1931 te Nijmegen Johannes Jacobus Petrus (Jan) CREYGHTON [687], geboren op 16 maart 1900 aldaar, journalist, overleden op 15 jan. 1981 te Maastricht, zoon van Nicolaas Jacobus CREYGHTON [737], banketbakker, exploitant lunchroom, en Cornelia MEIJSING [741].
     Uit deze relatie:
  1. Nicolaas Johannes Jacobus (Klaas) CREYGHTON [767], geboren op 30 sept. 1932 te Nijmegen, volgt VIIm.
  2. Patricius Stephanus Wilhelmus (Patrick) CREYGHTON [908], geboren op 27 febr. 1934 te Nijmegen, volgt VIIn.
  3. Gemma Maria Helena CREYGHTON [910], geboren op 3 aug. 1935 te Nijmegen, volgt VIIo.
  4. Teresia Agnes Thecla (Trees) CREIJGHTON [912], geboren op 25 aug. 1936 te Nijmegen, volgt VIIp.
  5. Lydia Juliana Nicoline (Pienk) CREYGHTON [914], geboren op 27 maart 1938 te Nijmegen, volgt VIIq.
  6. Joseph Jacob Eduard Nicolaas Maria (Joep) CREYGHTON [884], geboren op 8 sept. 1939 te Nijmegen, ongehuwd.
  7. Marcellus Adelbertus Leonardus Jacobus CREYGHTON [916], geboren op 25 mei 1941 te Nijmegen, volgt VIIr.
  8. Lodewijk Gerard Maria CREYGHTON [918], geboren op 29 nov. 1942 te Eindhoven, volgt VIIs.
  9. Jacob Maria Joseph (Job) CREYGHTON [768], geboren op 16 jan. 1948 te Terwinselen, volgt VIIt.

   VIIm. (van VIg) Nicolaas Johannes Jacobus (Klaas) CREYGHTON [767], geboren op 30 sept. 1932 te Nijmegen, trouwt op 5 april 1961 aldaar Leni Anna Maria Allegonda CEULEMANS [906], geboren op 2 juli 1938 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Germain Joannes Antonius Maria CREYGHTON [4130], geboren op 14 april 1962 te Nijmegen, volgt VIIIn.
  2. Yves Lodewijk Maria CREYGHTON [4134], geboren op 27 aug. 1964 te Nijmegen, volgt VIIIo.
  3. Pascale Marie Hélène CREYGHTON [4138], geboren op 24 aug. 1970 te Nijmegen, trouwt op 19 sept. 2001 aldaar Martijn Wilhelmus Antonius EVERS [4139], geboren op 14 dec. 1969 aldaar.

   VIIIn. (van VIIm) Germain Joannes Antonius Maria CREYGHTON [4130], geboren op 14 april 1962 te Nijmegen, trouwt op 12 jan. 1985 aldaar Carla Henrica Maria van der HEIJDEN [4131], geboren op 14 juli 1960 te Veghel, dochter van Petrus Anthonius Maria van der HEIJDEN [4482] en Maria Christina VERHAGEN [4483].
     Uit deze relatie:
  1. Camille Maria Helena Gerarda CREYGHTON [4132], geboren op 26 mei 1985.
  2. Ramon Nicolaas Petrus CREYGHTON [4133], geboren op 19 maart 1989.

   VIIIo. (van VIIm) Yves Lodewijk Maria CREYGHTON [4134], geboren op 27 aug. 1964 te Nijmegen, trouwt op 18 juli 1987 Isabelle Germaine Lydie BENOTEAU [4135], geboren op 10 mei 1962.
     Uit deze relatie:
  1. Matthieu Jean Antoon CREYGHTON [4136], geboren op 14 april 1988 te Eindhoven.
  2. Guillaume Nicolaas CREYGHTON [4137], geboren op 5 dec. 1989.

   VIIn. (van VIg) Patricius Stephanus Wilhelmus (Patrick) CREYGHTON [908], geboren op 27 febr. 1934 te Nijmegen, trouwt/tr. kerkel. op 5/3 sept. 1959 te Holset/Maastricht Agnès Theodora Mechelina MOTKÉ [909], geboren op 24 mei 1928 te Breda, dochter van Johannes Christoffel Tilmanus MOTKÉ [4484] en Eugenie Emiliene POELS [4485].
     Uit deze relatie:
  1. Eugenie Lydia Maria CREYGHTON [4251], geboren op 8 jan. 1965 te Maastricht, volgt VIIIp.

   VIIIp. (van VIIn) Eugenie Lydia Maria CREYGHTON [4251], geboren op 8 jan. 1965 te Maastricht, trouwt (11) op 29 dec. 1987 aldaar Paul BRANDSMA [4252], geboren op 1 sept. 1963 te Roodhuis.
     Uit deze relatie:
  1. Helle BRANDSMA [4253], geboren op 13 april 1988 te Kronenburg (Dld).
  2. Maike BRANDSMA [4254], geboren op 7 juli 1991 te Wyttrich (Dld).
  3. Fréderike BRANDSMA [4255], geboren op 17 juli 1993 te Wyttrich (Dld).
  4. Dirk BRANDSMA [4256], geboren op 28 jan. 1997 te Wyttrich (Dld).

   VIIo. (van VIg) Gemma Maria Helena CREYGHTON [910], geboren op 3 aug. 1935 te Nijmegen, trouwt/tr. kerkel. op 28 dec. 1958/31 jan. 1959 te Grevenbicht Harry van SCHOUBROECK [911], geboren in 1933, overleden vóór 2000.
     Uit deze relatie:
  1. Monica Elfride Patricia (Monique) van SCHOUBROECK [4140], geboren op 22 juni 1960 te Nuenen, volgt VIIIq.
  2. Franciscus Henricus Johannes (Frank) van SCHOUBROECK [4141], geboren op 26 nov. 1961 te Geldrop, volgt VIIIr.
  3. Astrid van SCHOUBROUCK [4329], geboren op 19 juli 1964 te Geldrop, volgt VIIIs.

   VIIIq. (van VIIo) Monica Elfride Patricia (Monique) van SCHOUBROECK [4140], geboren op 22 juni 1960 te Nuenen, trouwt op 22 maart 1990 te Belfeld Gijsbert Louis Gertrudis Marie VORSTERMANS [4145], geboren op 11 maart 1960.
     Uit deze relatie:
  1. Devika Mira VORSTERMANS [4146], geboren op 26 dec. 1994 te Roermond.
  2. Ilja Karuna VORSTERMANS [4147], geboren op 29 okt. 1998 te Eindhoven.
  3. Nouri Karuna VORSTERMANS [4148], geboren op 29 okt. 1998 te Eindhoven.

   VIIIr. (van VIIo) Franciscus Henricus Johannes (Frank) van SCHOUBROECK [4141], geboren op 26 nov. 1961 te Geldrop, trouwt op 8 april 1998 te Wageningen Paulina Alberta Johanna (Paula) KLEINHERENBRINK [4142], geboren op 12 nov. 1963.
     Uit deze relatie:
  1. Jimmy Joachim Kinley van SCHOUBROECK [4143], geboren op 3 juni 1991 te Bangkok (Thai).
  2. Carmen Tsamo van SCHOUBROECK [4144], geboren op 7 febr. 1993 te Veldhoven.

   VIIIs. (van VIIo) Astrid van SCHOUBROUCK [4329], geboren op 19 juli 1964 te Geldrop, trouwt op 4 sept. 1995 te Amsterdam Paul van der AA [5699].
     Uit deze relatie:
  1. Teun Gabriel van der AA [5700], geboren op 10 nov. 2000 te Tilburg.
  2. Fieke Michelle van der AA [5701], geboren op 24 nov. 2002 te Tilburg.

   VIIp. (van VIg) Teresia Agnes Thecla (Trees) CREIJGHTON [912], geboren op 25 aug. 1936 te Nijmegen, trouwt Paul VINKENBURG [913], geboren op 21 nov. 1942 te Amstelveen, zoon van Harrie VINKENBURG [4405] en Riek WIJNEN [4406].
     Uit deze relatie:
  1. Irene VINKENBURG [4330], geboren op 24 aug. 1969 te Amstelveen, trouwt (1) (gescheiden) Michel van den HEUVEL [4721], geboren op 18 jan. 1965 te Amsterdam, woont samen (2) met Robert CAPEL [5689].
  2. Janneke Annet VINKENBURG [4149], geboren op 7 mei 1971 te Amsterdam, volgt VIIIt.
  3. Pauline Maria VINKENBURG [4331], geboren op 28 febr. 1974 te Zaanstad, volgt VIIIu.

   VIIIt. (van VIIp) Janneke Annet VINKENBURG [4149], geboren op 7 mei 1971 te Amsterdam, trouwt Gerdt Johan KERNKAMP [4150], geboren op 18 aug. 1966 te Rotterdam.
     Uit deze relatie:
  1. Julia Teresia KERNKAMP [4151], geboren op 23 mei 1999 te Amsterdam.
  2. Celine Cato Caroline KERNKAMP [4152], geboren op 6 april 2001 te Amsterdam.
  3. Jonathan Lucas KERNKAMP [5690], geboren op 2 sept. 2003 te Amsterdam.

   VIIIu. (van VIIp) Pauline Maria VINKENBURG [4331], geboren op 28 febr. 1974 te Zaanstad, woont samen met Jerry de KONING [4722], geboren op 24 mei 1976 te Lokeren (B).
     Uit deze relatie:
  1. Tim de KONING [5691], geboren op 14 nov. 2002 te Amstelveen.

   VIIq. (van VIg) Lydia Juliana Nicoline (Pienk) CREYGHTON [914], geboren op 27 maart 1938 te Nijmegen, trouwt op 29 juli 1961 te Geleen Wil BRONNENBERG [915], geboren op 27 okt. 1934 aldaar, zoon van Frans Willem BRONNENBERG [5879] en Maria Anna WILLEMS [5880].
     Uit deze relatie:
  1. Wim BRONNENBERG [4157], geboren op 8 april 1962 te Geleen, volgt VIIIv.
  2. Bart BRONNENBERG [4153], geboren op 25 april 1963 te Sittard, volgt VIIIw.
  3. Jeroen BRONNENBERG [4503], geboren op 19 dec. 1967 te Sittard.

   VIIIv. (van VIIq) Wim BRONNENBERG [4157], geboren op 8 april 1962 te Geleen, trouwt op 10 juni 2000 te Driebergen Anne THOMASSEN [4158], geboren op 3 dec. 1970 te Utrecht.
     Uit deze relatie:
  1. Pieter Walter BRONNENBERG [4159], geboren op 3 juni 2001 te Utrecht.
  2. Anna Louise BRONNENBERG [5881], geboren op 19 febr. 2003 te Utrecht.

   VIIIw. (van VIIq) Bart BRONNENBERG [4153], geboren op 25 april 1963 te Sittard, trouwt op 30 juni 1996 te Austin, TX USA Pamela Harriet (Pam) DUPONT [4154], geboren op 29 mei 1964 te Melbourne (Aus).
     Uit deze relatie:
  1. Tijs Dupont BRONNENBERG [4155], geboren op 18 jan. 1999 te Los Angeles (USA).
  2. Jip Dupont BRONNENBERG [4156], geboren op 30 nov. 2000 te Los Angeles (USA).
  3. Lotte Dupont BRONNENBERG [5877], geboren op 29 april 2003 te Los Angeles (USA).

   VIIr. (van VIg) Marcellus Adelbertus Leonardus Jacobus CREYGHTON [916], geboren op 25 mei 1941 te Nijmegen, trouwt op 12 sept. 1967 te Uithoorn Nely VOORN [917].
     Uit deze relatie:
  1. Myra CREYGHTON [4161], geboren op 16 febr. 1968 te Alkmaar, volgt VIIIx.
  2. Sebastiaan (Bas) CREYGHTON [4160], geboren op 7 juni 1969 te Leiden, overleden op 14 okt. 2002 te Canberra (NZ).

   VIIIx. (van VIIr) Myra CREYGHTON [4161], geboren op 16 febr. 1968 te Alkmaar, trouwt op 16 febr. 1991 Rodger Bruce MARWICK [4162], geboren op 7 aug. 1958 te Invercargill (NZ).
     Uit deze relatie:
  1. Danielle Gray MARWICK [4163], geboren op 5 febr. 1990 te Nelson (NZ).
  2. Laura May MARWICK [4164], geboren op 1 mei 1992 te Nelson (NZ).

   VIIs. (van VIg) Lodewijk Gerard Maria CREYGHTON [918], geboren op 29 nov. 1942 te Eindhoven, trouwt (1) (gescheiden) op 3 sept. 1971 te Maastricht Martine Josephine (Tinie) STUIVER [919], geboren op 20 febr. 1940 te Makassar (Indo), eerder gehuwd met N.N., trouwt (2) Antonia Warna (Tonnie) RIJKEN [4166], geboren op 6 sept. 1962.
     Uit de eerste relatie:
  1. Daniel Maria CREYGHTON [4165], geboren op 10 juli 1968 te Maastricht.
     Uit de tweede relatie:
  1. Boris Roger CREYGHTON [4167], geboren op 26 juli 2001 te Sittard.

   VIIt. (van VIg) Jacob Maria Joseph (Job) CREYGHTON [768], geboren op 16 jan. 1948 te Terwinselen, trouwt op 18 sept. 1991 Carla Elisabeth Maria ROORDA [907], geboren op 9 dec. 1958.
     Uit deze relatie:
  1. Tijs Jacob CREYGHTON [4168], geboren op 20 nov. 1995 te Amsterdam.
  2. Wieke Dora CREYGHTON [4169], geboren op 5 okt. 1999 te Amsterdam.

   Vd. (van IVa) Maria Wilhelmina MOREL [839], geboren op 20 febr. 1883 te Arnhem, overleden op 22 maart 1963 aldaar, trouwt op 30 juli 1913 aldaar Cornelis Jacob VERSTEEGH [2839], geboren op 17 april 1888 te Tricht, overleden op 28 jan. 1949 te Arnhem, zoon van Gerrit Cornelis VERSTEEGH [2840] en Clazina van LITH [2850].
     Uit deze relatie 4 kinderen?:
  1. Christina Johanna Maria VERSTEEGH [5591], geboren op 11 dec. 1914 te Arnhem, overleden op 6 april 1945 te Zutphen, trouwt Willem A.G.H. MEULEMAN [5592].
  2. Cornelis Josephus maria VERSTEEGH [5593], geboren op 12 mei 1916 te Arnhem, overleden op 22 jan. 1980 aldaar, trouwt Mimmy WERNICKE [5594].
  3. Henricus Stephanus Johannes VERSTEEGH [5595], geboren op 30 nov. 1919 te Arnhem.
  4. Hermanus Carolus Maria VERSTEEGH [5596], geboren op 3 juli 1921 te Arnhem, overleden op 8 sept. 2002 te Naarden, trouwt Mieke van der LINDEN [5597].

   IVb. (van IIIb) Theodora Carolina MOREL [825], geboren op 21 april 1835 te Arnhem, overleden op 26 juli 1869 aldaar, trouwt op 29 juli 1868 aldaar Joannes Carolus TUBBING [826], geboren in 1834 te Arnhem, schoenmaker, zoon van Jan TUBBING [2827] en Christina van der ELST [2828].
     Uit deze relatie:
  1. dochter TUBBING [6164], geboren op 4 juni 1869 te Arnhem, overleden op 4 juni 1869 aldaar.

   IVc. (van IIIb) Johanna Maria MOREL [827], geboren op 16 febr. 1838 te Arnhem, overleden op 16 febr. 1913 aldaar, trouwt op 14 juli 1869 aldaar Gerardus Johannes ONSTENK [828], geboren op 31 aug. 1843 te Arnhem, vergulder, overleden op 12 sept. 1926 aldaar, zoon van Berend ONSTENK [2829] en Joanna Maria WANDERS [2830].
     Uit deze relatie:
  1. Bernardus Johannes ONSTENK [2866], geboren in 1872 te Arnhem, overleden op 18 jan. 1941 aldaar, trouwt op 20 aug. 1919 aldaar Hendrika Maria VERHEIJ [2867], geboren in 1875 te Zwolle, dochter van Gerhardus Joannes Willebrordus VERHEIJ [2868] en Gerridina Berendina HIET [2869].
  2. Stephanus Franciscus ONSTENK [2844], geboren in 1875 te Arnhem, kleermaker, trouwt op 9 febr. 1898 aldaar Sophia Johanna Catharina RIGHART [2845], geboren in 1867 aldaar, dochter van Ludovicus RIGHART [2846], kleermaker, en Christina Elisabeth Louisa COOPMAN [2847].
  3. Theodora Carolina Maria ONSTENK [2858], geboren in 1878 te Arnhem, trouwt op 3 mei 1916 aldaar Hendrikus DOLIESLAGER [2859], geboren in 1877 te Almkerk, zoon van Joost DOLIESLAGER [2860] en Willemina SMEERMANS [2861].

   IVd. (van IIIb) Wilhelmina Adriana MOREL [829], geboren op 4 juni 1840 te Arnhem, overleden op 12 dec. 1914 aldaar, trouwt op 30 jan. 1884 aldaar Peter Oswaldus de HAER [830], geboren in 1840 te Elten, bakker, zoon van Wilhelm Anton de HAER [2833], bakker, en Christina REIJERS [2834].
     Uit deze relatie geen kinderen

   IIIc. (van IIb) (Johanna) Geertruida MOREL [816], gedoopt op 26 maart 1804 te Arnhem, naaister, overleden op 12 aug. 1836 aldaar, ongehuwde moeder (1) vader onbekend [842], trouwt (2) Jan HOOGSTRATEN [5053], trouwt (3) op 27 okt. 1831 aldaar Steven Jacob BLIJ [819], geboren ca. 1804 te Arnhem, dagloner, zoon van Jan BLIJ [820], rijksmeter, en Willemina RUTGERS [821].
     Voor-huwelijkse kinderen:
  1. Franciscus Engelbertus MOREL [817], geboren op 31 mei 1828 te Arnhem, volgt IVe.
     Uit de tweede relatie:
  1. Theodorus HOOGSTRATEN (MOREL) [818], geboren op 12 dec. 1830 te Arnhem, overleden op 2 jan. 1831 aldaar.
     Uit de derde relatie:
  1. Wilhelmina Engelina BLIJ [6160], geboren op 20 april 1832 te Arnhem, overleden op 26 april 1832 aldaar.
  2. Jan BLIJ [6161], geboren in juli 1833 te Arnhem, overleden op 8 sept. 1835 aldaar.
  3. Willemina Engelina BLIJ [6162], geboren in mei 1834 te Arnhem, overleden op 29 dec. 1835 aldaar.

   IVe. (van IIIc) Franciscus Engelbertus MOREL [817], geboren op 31 mei 1828 te Arnhem, schoenmaker, overleden op 26 aug. 1891 aldaar, trouwt op 26 mei 1858 aldaar Elisabeth KASTELEN [831], geboren ca. 1830 te Arnhem, dienstmeid, overleden op 26 okt. 1892 aldaar, dochter van Jan KASTELEN [2821], winkelknecht, en Aaltje WOUTERS [2822], schoonmaakster.
     Uit deze relatie:
  1. Maria Aleida MOREL [832], geboren op 26 april 1859 te Arnhem, volgt Ve.
  2. Johannes Franciscus MOREL [865], geboren op 27 april 1861 te Arnhem, volgt Vf.
  3. Bernardus MOREL [834], geboren op 4 nov. 1863 te Arnhem, overleden op 30 nov. 1864 aldaar.
  4. Stephanus MOREL [835], geboren op 4 nov. 1863 te Arnhem, overleden op 26 aug. 1864 aldaar.
  5. Johanna Francisca MOREL [836], geboren op 20 febr. 1865 te Arnhem, volgt Vg.
  6. Johannes Bernardus MOREL [837], geboren op 20 maart 1868 te Arnhem, volgt Vh.

   Ve. (van IVe) Maria Aleida MOREL [832], geboren op 26 april 1859 te Arnhem, overleden op 9 maart 1894 aldaar, trouwt op 9 mei 1888 aldaar Johannes Wilhelmus WELLING [833], geboren ca. 1857 te Didam, zoon van Derk WELLING [2837] en Aleida LINNEMAN [2838].
     Uit deze relatie:
  1. Berendina Hendrika WELLING [2862], geboren in 1890 te Arnhem, overleden op 9 nov. 1926 aldaar, trouwt op 27 sept. 1916 aldaar Hermannus NOORDMAN [2863], geboren in 1883 te Olst, zoon van Hendrikus NOORDMAN [2864] en Willemina GROTEBOER [2865].
  2. Anna Elisabeth WELLING [5055], geboren in jan. 1892 te Arnhem, overleden op 23 dec. 1892 aldaar.

   Vf. (van IVe) Johannes Franciscus MOREL [865], geboren op 27 april 1861 te Arnhem, schoenmaker, overleden op 21 mei 1916 aldaar, trouwt op 6 mei 1885 aldaar Berendina van WISSEN [840], geboren in 1860 te Arnhem, overleden op 22 maart 1930 te Den Haag, dochter van Hendricus van WISSEN [2835], smid, en Berendina TOLHUISEN [2836].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Anna MOREL [2851], geboren op 4 maart 1886 te Arnhem, volgt VIh.
  2. Johannes Franciscus Hendrikus MOREL [399], geboren op 24 febr. 1888 te Arnhem, garagehouder, overleden op 24 maart 1944 aldaar, trouwt op 10 febr. 1915 aldaar Catharina Maria LODEWIJK [2855], geboren in 1892, dochter van Jacob LODEWIJK [2856] en Catharina Maria WIJNANDS [2857].
  3. dochter MOREL [866], levenloos kind (dochter) op 10 okt. 1889 te Arnhem.
  4. zoon MOREL [867], levenloos kind (zoon) op 22 okt. 1890 te Arnhem.
  5. zoon MOREL [868], levenloos kind (zoon) op 19 sept. 1891 te Arnhem.
  6. Berendina Maria MOREL [5045], geboren op 11 dec. 1892 te Arnhem, volgt VIi.
  7. Bernardus Martinus MOREL [872], geboren op 10 aug. 1894 te Arnhem, overleden op 24 juni 1896 aldaar.
  8. Anna Maria MOREL [5046], geboren op 12 sept. 1896 te Arnhem, overleden te Den Haag.
  9. Hendrika Alberdina MOREL [5047], geboren op 11 sept. 1898 te Arnhem, overleden op 17 maart 1905 aldaar.
  10. Bernardus Martinus MOREL [5048], geboren op 2 juli 1901 te Arnhem, volgt VIj.
  11. Henrikus Martinus MOREL [5049], geboren op 12 april 1907 te Arnhem, overleden op 17 dec. 1917 aldaar.

   VIh. (van Vf) Maria Anna MOREL [2851], geboren op 4 maart 1886 te Arnhem, overleden ca. 1945 te Den Haag, trouwt (gescheiden) op 9 april 1913 te Arnhem Hendricus Cornelius Vincentius van ZADELHOFF [2852], geboren in 1888 aldaar, zoon van Wilhelmus Franciscus van ZADELHOFF [2853] en Hendrica KNIEST [2854].
     Uit deze relatie:
  1. dochter van ZADELHOFF [5137].
  2. dochter van ZADELHOFF [5138].
  3. zoon van ZADELHOFF [5139].

   VIi. (van Vf) Berendina Maria MOREL [5045], geboren op 11 dec. 1892 te Arnhem, overleden in 1967 te Den Haag, trouwt vader onbekend [5057].
     Uit deze relatie:
  1. Johanna Berendina MOREL [5058], geboren in 1918 te Arnhem, overleden op 24 mei 1920 aldaar.

   VIj. (van Vf) Bernardus Martinus MOREL [5048], geboren op 2 juli 1901 te Arnhem, kleermaker, trouwt N.N.
     Uit deze relatie:
  1. Bennie MOREL [5140], geboren ca. 1930 te Den Haag.
  2. Robbie MOREL [5141], geboren ca. 1932 te Den Haag.

   Vg. (van IVe) Johanna Francisca MOREL [836], geboren op 20 febr. 1865 te Arnhem, ongehuwde moeder (1) vader onbekend [870], trouwt (2) op 12 juni 1895 aldaar Dirk de HAAN [2841], geboren in 1870 te Assen, zoon van Louis Stephanus Hendrikus de HAAN [2842] en Antje HOFSTEE [2843].
     buitenechtelijk kind:
  1. Dirk MOREL [869], geboren op 27 juli 1891 te Arnhem, overleden op 11 april 1892 aldaar.
     Uit de tweede relatie:
  1. Johanna Francisca Bernardina de HAAN [2870], geboren in 1900 te Doesburg, trouwt op 22 nov. 1922 te Arnhem Jan Daniel SCHREUDER [2871], geboren in 1900 te Barneveld, zoon van Jan Daniel SCHREUDER [2872] en Maria van BRUGGEN [2873].

   Vh. (van IVe) Johannes Bernardus MOREL [837], geboren op 20 maart 1868 te Arnhem, onderofficier O.I.L., overleden op 19 dec. 1909 te Arnhem, trouwt op 5 nov. 1902 aldaar Gebbina BART [838], geboren op 17 april 1869 te Delfzijl, overleden op 28 juli 1965 te Nijmegen, dochter van Berend BART [2848] en Elizabeth GARRELTS [2849].
     Uit deze relatie:
  1. Bernardus Johannes Franciscus MOREL [5037], geboren op 10 maart 1903 te Arnhem, volgt VIk.
  2. Gebbine Elisabeth MOREL [5038], geboren op 27 juli 1906 te Rheden.
  3. Jurko MOREL [5039], geboren op 9 dec. 1908 te Rheden, overleden op 23 nov. 1912 aldaar.

   VIk. (van Vh) Bernardus Johannes Franciscus MOREL [5037], geboren op 10 maart 1903 te Arnhem, werkmeester betonindustrie, overleden in nov. 1990 te Nijmegen, trouwt (ned.herv.) op 27 april 1933 te Rheden Hendrika Johanna HOGEWEG [5040], geboren op 21 febr. 1905 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Johannes Bernardus Franciscus MOREL [5041], geboren op 10 okt. 1938 te Arnhem, volgt VIIu.

   VIIu. (van VIk) Johannes Bernardus Franciscus MOREL [5041], geboren op 10 okt. 1938 te Arnhem, overleden op 24 mei 1991 te Nieuwerkerk, trouwt op 26 jan. 1962 te Middelburg Marina de MEY [5042], geboren op 21 dec. 1941 te Zoutelande.
     Uit deze relatie:
  1. Bernardus Johannes Franciscus MOREL [5043], geboren op 3 aug. 1962 te Leeuwarden.
  2. Henry Alexander (Sander) MOREL [5044], geboren op 30 juni 1965 te Leeuwarden, volgt VIIIy.

   VIIIy. (van VIIu) Henry Alexander (Sander) MOREL [5044], geboren op 30 juni 1965 te Leeuwarden, trouwt op 29 april 1993 te Schiedam Elisabeth Jeanine SCHEELE [5126].
     Uit deze relatie:
  1. Max Reinier Bernhard MOREL [5127], geboren op 4 sept. 1996 te Schiedam.
  2. David Alexander MOREL [5128], geboren op 21 april 1999 te Schiedam.
  3. Benjamin Ole MOREL [5859], geboren op 27 juli 2004 te Schiedam.

   IIId. (van IIb) Anna Maria MORELL [6081], gedoopt op 30 maart 1806 te Arnhem, Dienstbode, trouwt op 6 aug. 1834 te Den Haag Hubertus van der MEER [6071], geboren op 1 okt. 1808 aldaar, @NB44@, Turfdrager, overleden op 11 sept. 1857 te Den Haag, zoon van Ro(elandus van der MEER [6070] en Anna NOORDOVER [6082].
  @N45@
     Uit deze relatie:
  1. Hubartus van der MEER [6163], geboren in febr. 1833 te Arnhem, overleden op 21 april 1833 aldaar.
  2. Anna Maria van der MEER [6072], geboren in 1836 te Den Haag.
  3. Engelbertha van der MEER [6073], geboren in 1838 te Den Haag.
  4. Theodora van der MEER [6074], geboren op 22 okt. 1842 te Den Haag, volgt IVf.
  5. Paulina van der MEER [6075], geboren op 25 sept. 1847 te Den Haag.

   IVf. (van IIId) Theodora van der MEER [6074], geboren op 22 okt. 1842 te Den Haag, overleden op 16 sept. 1925 te Delft, begraven, trouwt op 23 aug. 1865 te Den Haag Hermanus Daniel Antonius JANSEN [6060], geboren op 1 okt. 1840 aldaar, Letterzetter, overleden op 19 jan. 1905 te Den Haag, zoon van Hermanus Laurens (Laurentius) JANSEN [6059] en Cornelia Wilhelmina Joanna van ALLF [6036], Dienstbode.
  woont vanaf 20 juli 1925 tot 16 sept. 1925 St. Joris Gasthuis Delft.
     Uit deze relatie:
  1. Hermanus Hubertus JANSEN [6061], geboren op 18 nov. 1865 te Den Haag.
  2. Hubertus Johannes JANSEN [6062], geboren op 10 jan. 1867 te Den Haag.
  3. Daniel Johannes JANSEN [6063], geboren op 25 febr. 1869 te Den Haag, volgt Vi.
  4. Hendrik JANSEN [6064], geboren op 7 maart 1870 te Den Haag.
   woont Poeldijksestraat 40 Den Haag.
  5. Paulina Jeanne Maria JANSEN [6065], geboren op 29 juni 1881 te Den Haag, volgt Vj.
  6. Paulus Hendrik JANSEN [6066], geboren op 25 juni 1885 te Den Haag.
   woont R.K. Weeshuis Warmoezierstraat.

   Vi. (van IVf) Daniel Johannes JANSEN [6063], geboren op 25 febr. 1869 te Den Haag, trouwt op 9 juni 1897 te Rotterdam Gerritje de ZEEUW [6092], geboren op 3 jan. 1871 te Nieuw Lekkerland.
  woont 9 juli 1897 Jan Blankenstraat 44 Den Haag.
  woont 9 juli 1897 Jan Blankenstraat 44 Den Haag.
     Uit deze relatie:
  1. Daniel Johannes JANSEN [6067], geboren op 21 aug. 1897 te Den Haag.

   Vj. (van IVf) Paulina Jeanne Maria JANSEN [6065], geboren op 29 juni 1881 te Den Haag, overleden/begraven op 29 maart/1 april 1955 aldaar, trouwt op 19 aug. 1910 aldaar Arie GROEN [6047], geboren op 26 april 1882 te Haarlemmermeer, Smit, Kantoorbediende , Hoofdklerk, overleden/begraven op 18/22 jan. 1929 te Den Haag, zoon van Teunis GROEN [6046], Landbouwer, en Aagje AAFJES [6034].
  woont Lange Voorhout 60 Den Haag.
  woont 1940 Perenstraat 116 Den Haag.
     Uit deze relatie:
  1. Pieter Cornelis GROEN [6048], geboren op 21 mei 1912 te Den Haag, volgt VIl.
  2. Paulina Theodora GROEN [6049], geboren op 21 dec. 1916 te Den Haag, volgt VIm.
  3. Adriaan Antonie GROEN [6050], geboren op 12 aug. 1922 te Den Haag, volgt VIn.

   VIl. (van Vj) Pieter Cornelis GROEN [6048], geboren op 21 mei 1912 te Den Haag, Kantoor(bank)bediende, overleden/gecremeerd op 2/6 nov. 1998 te Leidschendam/Den Haag, trouwt op 9 febr. 1944 aldaar Cornelia Arina BLOMME [6043], geboren op 15 jan. 1915 te Leiden, overleden/gecremeerd op 19/23 dec. 1997 te Leidschendam/Den Haag, dochter van Cornelis BLOMME [6042] en Cornelia van ZAANEN [6091].
  woont Perenstraat 116 Den Haag.
  woont tot 19 dec. 1997 Koningin Wilhelminalaan 36 Leids.
     Uit deze relatie:
  1. Cornelia Mathilda GROEN [6051], geboren op 5 april 1946 te Leidschendam, volgt VIIv.
  2. Pieter Antonie GROEN [6052], geboren op 24 maart 1948 te Leidschendam.

   VIIv. (van VIl) Cornelia Mathilda GROEN [6051], geboren op 5 april 1946 te Leidschendam, trouwt Arno van BERGENHENEGOUWEN [6037].
     Uit deze relatie:
  1. Eke van BERGENHENEGOUWEN [6038].
  2. Britt van BERGENHENEGOUWEN [6039].
  3. Noor van BERGENHENEGOUWEN [6040].

   VIm. (van Vj) Paulina Theodora GROEN [6049], geboren op 21 dec. 1916 te Den Haag, overleden/begraven op 15/21 jan. 2004 te Bilthoven, trouwt op 11 sept. 1940 te Den Haag Klaas Christiaan WASSENAAR [6087], geboren op 8 okt. 1912 te Leeuwarden, overleden op 12 febr. 1976 te Soest, zoon van Willem WASSENAAR [6086], Sergeant-majoor-instructeur der infanterie, en Jacoba Cornelia van ABS [6035].
  woont vanaf 1972 tot 15 jan. 2004 Soest.
  woont vanaf 18 mei 1972 tot 12 febr. 1976 Soest.
     Uit deze relatie:
  1. Arie Willem WASSENAAR [6088], geboren op 12 april 1945 te Den Haag, trouwt op 12 jan. 1966 te Utrecht Adele G.a. MARTINOT [6068].
  2. Willem Pieter WASSENAAR [6089], geboren op 6 sept. 1946 te Den Haag, trouwt op 30 aug. 1968 aldaar Tineke MAYER [6069].

   VIn. (van Vj) Adriaan Antonie GROEN [6050], geboren op 12 aug. 1922 te Den Haag, Ambtenaar op arbeidscontract, Kantoor(bank)bediende, Adj. afdeling directeur, overleden op 15 febr. 1976 te Den Haag, @ND9@, gecremeerd aldaar, trouwt op 20 april 1945 te Mosbach/Baden (DE) Rosa Luise BRAUCH [6045], geboren op 29 maart 1924 aldaar, overleden op 8 april 1995 te Den Haag, @ND12@, gecremeerd op 11 april 1995 aldaar, dochter van Wilhelm BRAUCH [6044] en Sophie WIEDER [6090].
  woont vanaf 26 juni 1967 tot 15 febr. 1976 LandrÚstraat 504 Den Haag.
  woont 26 juni 1967 LandrÚstraat 504 Den Haag.
     Uit deze relatie:
  1. Peter Adriaan GROEN [6053], geboren op 1 mei 1955 te Den Haag, Chauffeur, Schadebehandelaar, Functioneel, Schadebehandelaar, trouwt op 15 juni 1990 te Den Haag Mieke MEULENBROEK [6079], geboren op 25 april 1959 aldaar, dochter van André MEULENBROEK [6078], Rijksambtenaar, en Anneliese OOSTHOEK [6083].
   woont vanaf 1 mei 1967 tot 1974 LandrÚstraat 504 Den Haag.
   woont 31 mei 1990 Den Haag.
  2. Antonie Willem GROEN [6054], geboren op 22 sept. 1960 te Den Haag, volgt VIIw.

   VIIw. (van VIn) Antonie Willem GROEN [6054], geboren op 22 sept. 1960 te Den Haag, trouwt in jan. 1990 te Oberammergau Claudia SATZGER [6084].
  woont vanaf 22 sept. 1960 tot 1 mei 1967 Pieter Langendijkstraat 31 Den H.
     Uit deze relatie:
  1. Daniel GROEN [6055], geboren op 23 febr. 1993.
  2. Sebastiaan GROEN [6056], geboren op 7 febr. 1995.
  3. Vincent Peter GROEN [6057], geboren op 22 juli 1996.

   IIc. (van I) Maria Ludovica (Louisa) MOREL [809], gedoopt op 14 mei 1772 (in de marge: "pater switser, mater munsterensis") te Wijnbergen (Bergh), overleden op 29 jan. 1855 te Arnhem, trouwt op 3 juni 1791 te Oosterbeek Martinus HEKKING [810], geboren op 10 mei 1772 aldaar, meestersmid, overleden op 8 juli 1846 te Arnhem, zoon van Willem HECKING [5168], smid, en Berendina van RAAIJ [5169].
     Uit deze relatie:
  1. Berendina HEKKING [2785], gedoopt op 13 mei 1792 (get. Wilhelmus Hekking, Catharina Gertrudis Becker) te Arnhem, volgt IIIe.
  2. Franciscus Josephus HEKKING [2789], gedoopt op 10 mei 1795 (get. Josephus Morel, Gertrudis Berentzen) te Groessen, volgt IIIf.
  3. Johanna Theodora HEKKING [5170], gedoopt op 20 maart 1797 (get. Theodorus Morel en Wilhelmina Roelofs) te Velp, overleden op 14 juli 1857 te Schiedam, trouwt op 16 aug. 1826 aldaar Coenraad Johannes HEETWINKEL [5171], gedoopt op 27 dec. 1795 aldaar, korenverschieter, overleden op 6 maart 1849 te Schiedam, zoon van Balthasar HEETWINKEL [5172] en Hillegonda van der POEL [5173].
  4. Wilhelmus HEKKING [811], gedoopt op 27 febr. 1799 (get. Frans van Huet en Elisabeth Bloem) te Velp, volgt IIIg.
  5. Elisabeth Josepha HEKKING [2799], gedoopt op 13 nov. 1801 (get. Josephus Morel en Elisabeth Bloem) te Arnhem, volgt IIIh.
  6. Maria Louisa HEKKING [2806], geboren in 1801 (op Kasteel Biljoen) te Velp, volgt IIIi.
  7. Antonius HEKKING [5174], gedoopt op 15 sept. 1804, get. Frans van Huet en Bernardina Berendsen) te Velp, overleden op 11 maart 1805 aldaar.
  8. Engelina HEKKING [2810], gedoopt op 20 sept. 1806 (get. Stefanus Morel en Bernardina Berentsen) te Velp, volgt IIIj.
  9. Gertruda HEKKING [5052], gedoopt op 21 febr. 1810 (get. Engelbertus van Druten en Helena Zweers) te Arnhem, overleden op 16 okt. 1814 aldaar.
  10. Grada Helena HEKKING [2814], geboren op 16 mei 1812 te Arnhem, volgt IIIk.
  11. Martha HEKKING [5175], gedoopt op 26 juni 1814 te Arnhem, overleden op 5 april 1871 te Rotterdam.

   IIIe. (van IIc) Berendina HEKKING [2785], gedoopt op 13 mei 1792 (get. Wilhelmus Hekking, Catharina Gertrudis Becker) te Arnhem, overleden op 12 juni 1860 aldaar, trouwt op 12 sept. 1821 aldaar Gerardus BROEKHUIJSEN [2786], geboren in 1795 te Lathum, huisbediende, overleden op 1 dec. 1848 te Arnhem, zoon van Daniel BROEKHUISEN [2787], dagloner, en Henrica BERENDTS [2788].
     Uit deze relatie:
  1. Johanna BROEKHUIJSEN [5182], geboren in 1823 te Arnhem, overleden op 23 juli 1827 aldaar.
  2. Lodewikus Martinus Franciscus BROEKHUIJSEN [5185], geboren in 1825 te Arnhem, overleden op 19 april 1858 aldaar, trouwt op 30 juni 1852 aldaar Margaretha van LEUVEN [5186], geboren in 1827 te Arnhem, dochter van Johannes van LEUVEN [5187] en Petronella van GRUNNINGEN [5188].
  3. Gradus BROEKHUIJSEN [5183], geboren in 1826 te Arnhem, overleden op 21 jan. 1827 aldaar.
  4. Elisabeth BROEKHUIJSEN [5184], geboren in 1828 te Arnhem, overleden op 8 jan. 1842 aldaar.
  5. Martinus BROEKHUIJSEN [5189], geboren in 1832 te Arnhem, overleden op 28 jan. 1855 aldaar.
  6. Christina Wilhelmina BROEKHUIJSEN [5190], geboren in 1834 te Arnhem, overleden op 11 febr. 1868 aldaar, trouwt (1) op 25 jan. 1860 aldaar Hermanus JANSSEN [5191], geboren in 1836 te Varsseveld, overleden vóór 1863 te Arnhem, zoon van Bernardus Hendrikus JANSSEN [5192] en Aaltjen ter HORST [5193], trouwt (2) op 29 juli 1863 aldaar Gerrit van den BORN [5194], geboren in 1837 te Renkum, zoon van Gerrit van den BORN [5195] en Antonia UBBING [5196].

   IIIf. (van IIc) Franciscus Josephus HEKKING [2789], gedoopt op 10 mei 1795 (get. Josephus Morel, Gertrudis Berentzen) te Groessen, overleden op 9 okt. 1868 te Nijmegen, trouwt op 7 sept. 1820 (wettiging 3 kinderen) te Arnhem Gerarda SCHEERDERS [2790], gedoopt op 10 mei 1788 te Groessen, overleden op 8 juli 1868 te Nijmegen, dochter van Gerardus SCHERDERS [2791], smitsbaas, en Dorothea STOKMANS [2792], eerder gehuwd met vader onbekend [5176].
     Uit deze relatie:
  1. Alexander Franciscus HEKKING [5177], geboren in 1820 te Arnhem, overleden op 26 juli 1821 aldaar.
  2. Johanna Wilhelmina Maria L. HEKKING [5178], geboren op 6 dec. 1823 te Nijmegen, trouwt op 27 mei 1857 te Arnhem Petrus Johannes PROST [5179], geboren op 16 jan. 1818 te Rotterdam, zoon van Hendrik PROST [5180] en Elisabeth van der LOO [5181].

   IIIg. (van IIc) Wilhelmus HEKKING [811], gedoopt op 27 febr. 1799 (get. Frans van Huet en Elisabeth Bloem) te Velp, meestersmid, overleden op 7 mei 1877 te Arnhem, trouwt (1) op 29 aug. 1823 aldaar Christina WITTICH [2793], gedoopt op 25 sept. 1800 aldaar, dienstmeid, overleden op 3 sept. 1855 te Arnhem, dochter van Pieter WITTICH [2794], sergeant (pensioen fl. 125), en Geertruida (Judith) DERKSEN [2795], trouwt (2) op 12 nov. 1856 aldaar Hendrina SCHOLTEN [2796], geboren op 7 nov. 1805 te Didam, keukenmeid, dochter van Willem SCHOLTEN [2797], klompen/schoenmaker, en Johanna JANSEN [2798].
     Uit de eerste relatie:
  1. Johanna Maria Louise HEKKING [5129], geboren op 6 mei 1824 te Arnhem, overleden op 18 sept. 1848 aldaar, trouwt op 11 sept. 1847 aldaar Lambertus DIJCKER [5136], geboren op 5 april 1823 te Doetinchem, overleden te Arnhem, zoon van Steven DIJCKER [5199] en Geertruida HEBINK [5200].
  2. Petrus HEKKING [5131], geboren in 1826 te Arnhem, volgt IVg.
  3. Christina Wilhelmina HEKKING [5132], geboren in 1828 te Arnhem, overleden op 22 maart 1830 aldaar.
  4. Wilhelmus Christiaan HEKKING [5133], geboren in 1830 te Arnhem, overleden op 22 okt. 1830 aldaar.
  5. Wilhelmus Franciscus HEKKING [5134], geboren in 1838 te Arnhem, overleden op 8 febr. 1843 aldaar.
  6. Wilhelmina Sophia HEKKING [5135], geboren in 1844 te Arnhem, volgt IVh.
     Uit de tweede relatie:
  1. Johanna Maria Wilhelmina C.D. HEKKING [5197], geboren in 1857 te Arnhem, overleden op 15 okt. 1857 aldaar.
  2. Maria Wilhelmina Dorothea HEKKING [5240], geboren in 1858 te Arnhem, trouwt op 25 sept. 1879 aldaar Johannes Jacobus HEETWINKEL [5241], geboren in 1856 te Rotterdam, zoon van Balthazar Hendrikus HEETWINKEL [5242] en Maria SOETER [5243].

   IVg. (van IIIg) Petrus HEKKING [5131], geboren in 1826 te Arnhem, overleden op 19 juni 1896 aldaar, trouwt (1) Jacoba Maria AALDERS [5212], geboren in 1827 te Amersfoort, overleden op 23 nov. 1870 te Arnhem, dochter van Johannes Hendrikus AALDERS [5255] en Anna Maria NISTERS [5256], trouwt (2) op 12 jan. 1874 aldaar Johanna Bernadina WINTERS [5213], geboren in 1835 te Herwen en Aerdt, overleden op 20 jan. 1897, dochter van Henricus WINTERS [5229] en Elisabeth EIJKHOLT [5230].
     Uit de eerste relatie:
  1. Johanna Maria Louise HEKKING [5236], geboren in 1857 te Arnhem, volgt Vk.
  2. Wilhelmus Franciscus Josephus HEKKING [5259], geboren in 1858 te Arnhem, volgt Vl.
  3. Petrus HEKKING [5257], geboren in 1860 te Arnhem, overleden op 5 maart 1920 aldaar, trouwt Theresia Maria Augusta VROOM [5258].
  4. Franciscus Casparus Josephus HEKKING [5221], geboren in 1863 te Arnhem, overleden op 28 aug. 1864 aldaar.
  5. Wilhelmina Grada Maria HEKKING [5249], geboren in 1866 te Arnhem, trouwt op 10 okt. 1901 aldaar Wilhelmis Johannes Aloysius REUSER [5250], geboren in 1849 te Den Haag, zoon van Bernardus Johannes REUSER [5251] en Cornelia Maria BAKKER [5252].
     Uit de tweede relatie:
  1. Hendrikus Martinus HEKKING [5231], geboren in 1875 te Arnhem, overleden op 29 juni 1876 aldaar.

   Vk. (van IVg) Johanna Maria Louise HEKKING [5236], geboren in 1857 te Arnhem, overleden op 1 maart 1923 aldaar, trouwt op 4 juni 1879 aldaar Thomas Nicolaas DORBECK [5237], geboren in 1850 te Haringcarspel, overleden op 7 nov. 1935 te Arnhem, zoon van Jan DORBECK [5238] en Elisabeth ALINK [5239].
     Uit deze relatie:
  1. Joannes Baptist Petrus Willem DORBECK [5254], geboren in 1884 te Schagen, overleden op 4 sept. 1906 te Westervoort.
  2. Johanna Francisca Debora DORBECK [5244], geboren in 1889 te Arnhem, overleden op 6 jan. 1897 aldaar.

   Vl. (van IVg) Wilhelmus Franciscus Josephus HEKKING [5259], geboren in 1858 te Arnhem, overleden op 2 febr. 1927 aldaar, trouwt Maria Geertruida Josephine HOFSTEE [5260].
     Uit deze relatie:
  1. Petrus HEKKING [5268], geboren in 1892 te Arnhem, volgt VIo.
  2. Wilhelmus Johannes Mattheus HEKKING [5267], geboren in 1894 te Arnhem, overleden op 20 mei 1896 aldaar.

   VIo. (van Vl) Petrus HEKKING [5268], geboren in 1892 te Arnhem, overleden op 7 dec. 1949 aldaar, trouwt (1) op 1 juni 1919 aldaar Maria Jacoba Johanna PAANAKKER [5270], geboren in 1897 te Rotterdam, overleden op 23 febr. 1945 te Brummen, dochter van Jacobus Cornelis PAANAKKER [5271] en Wilhelmina Johanna van der LUBBE [5272], trouwt (2) Johanna Petronella KNOOP [5269].
     Uit de eerste relatie:
  1. Paulus HEKKING [5273], geboren in 1922 te Arnhem, overleden op 23 febr. 1945 te Brummen.

   IVh. (van IIIg) Wilhelmina Sophia HEKKING [5135], geboren in 1844 te Arnhem, overleden op 21 april 1917 aldaar, trouwt op 1 mei 1867 aldaar Lambartus REIJERS [5222], geboren in 1835 te Arnhem, overleden op 10 okt. 1910 aldaar, zoon van Hendrik REIJERS [5227] en Elisabeth MENTEN [5228].
     Uit deze relatie:
  1. Anna Maria Dorothea REIJERS [5224], geboren in 1867 te Arnhem, overleden op 15 juli 1874 aldaar.
  2. Lambartus REIJERS [5225], geboren in 1868 te Arnhem, overleden op 15 maart 1881 aldaar.
  3. Henricus Johannes Maria REIJERS [5223], geboren in 1869 te Arnhem, overleden op 25 april 1870 aldaar.
  4. Maria Wilhelmina Christina REIJERS [5265], geboren in 1870 te Arnhem, overleden op 24 nov. 1930 aldaar, trouwt Theodoor HILLEN [5266].
  5. Christina Maria Sophia REIJERS [5226], geboren in 1871 te Arnhem, overleden op 6 jan. 1882 aldaar.
  6. Anna Wilhelmina Maria REIJERS [5245], geboren in 1876 te Arnhem, trouwt op 6 juni 1899 aldaar Petrus Franciscus van ROOIJEN [5246], geboren in 1866 te Utrecht, zoon van Johannes Petrus van ROOIJEN [5247] en Wijnanda Catharina BUNING [5248].
  7. Willem Henricus Marie REIJERS [5261], geboren in 1877 te Arnhem, trouwt op 27 okt. 1914 aldaar Aafje Alphonsa Robbertina KNAAP [5262], geboren in 1885 aldaar, dochter van Alphonsus Elias Hermannus KNAAP [5263] en Aafje GROENEVELD [5264].

   IIIh. (van IIc) Elisabeth Josepha HEKKING [2799], gedoopt op 13 nov. 1801 (get. Josephus Morel en Elisabeth Bloem) te Arnhem, overleden op 24 jan. 1870 te Rotterdam, trouwt (1) op 24 jan. 1821 te Arnhem Joannes KNOOPS [2800], geboren in 1799, kooperslagersknecht, overleden vóór 1851, zoon van Joannes KNOOPS [2801], herbergier, en Joanna COBITS [2802], herbergierster, trouwt (2) op 19 febr. 1851 aldaar Jan BROUWER [2803], geboren in 1802 aldaar, overleden op 27 april 1855 te Arnhem, zoon van Cornelis BROUWER [2804] en Willemijn BOERBOOM [2805].
     Uit de eerste relatie:
  1. Albertus Franciscus KNOOPS [5198], geboren in 1829 te Arnhem, overleden op 2 jan. 1831 aldaar.

   IIIi. (van IIc) Maria Louisa HEKKING [2806], geboren in 1801 (op Kasteel Biljoen) te Velp, overleden op 26 jan. 1873 te Arnhem, trouwt Carolus Josephus SCHUURMAN [2807], geboren in 1799 aldaar, overleden op 16 jan. 1857 aldaar, zoon van Anthon SCHUURMAN [2808] en Magdalena KRETSER [2809].
     Uit deze relatie:
  1. Johanna Magdalena Berendina SCHUURMAN [5214], geboren in 1830 te Arnhem, overleden op 10 okt. 1899 aldaar, trouwt op 31 okt. 1860 aldaar Josephus Antonius ABBENHUIS [5215], geboren in 1834 te Arnhem, zoon van Josephus Antonius ABBENHUIS [5216] en Catharina Jacomina van DORMOLEN [5217].
  2. Karel Antonius Franciscus SCHUURMAN [5204], geboren in 1833 te Arnhem, overleden op 20 juni 1915 aldaar, trouwt (1) op 5 nov. 1856 aldaar Johanna Maria NUIJ [5205], geboren in 1825 te Bemmel, dochter van Antonij NUIJ [5206] en Anna Maria PETERS [5207], trouwt (2) op 24 juni 1863 te Arnhem Catharina LIETHOFF [5218], geboren in 1833 aldaar, dochter van Herman LIETHOFF [5219] en Berendina RUILING [5220].
  3. Maria Louisa SCHUURMAN [5201], geboren in 1834 te Arnhem, overleden op 9 juli 1835 aldaar.
  4. Grada SCHUURMAN [5202], geboren in 1835 te Arnhem, overleden op 4 jan. 1838 aldaar.
  5. Maximilianus SCHUURMAN [5253], geboren in 1836 te Arnhem, overleden op 14 dec. 1901 aldaar.
  6. Martinus SCHUURMAN [5232], geboren in 1838 te Arnhem, overleden op 17 febr. 1898 aldaar, trouwt op 3 febr. 1875 aldaar Jacoba BERENDSEN [5233], geboren in 1835 te Arnhem, dochter van Joannes BERENDSEN [5234] en Johanna EVERS [5235].
  7. Christina SCHUURMAN [5203], geboren in 1843 te Arnhem, overleden op 21 mei 1844 aldaar.

   IIIj. (van IIc) Engelina HEKKING [2810], gedoopt op 20 sept. 1806 (get. Stefanus Morel en Bernardina Berentsen) te Velp, overleden op 24 jan. 1873 te Den Haag, trouwt op 12 sept. 1827, wettiging van 1 kind te Arnhem Johannes Bernardus LANTINK [2811], geboren in 1798 te Winterswijk, huisbediende, overleden op 5 maart 1848 te Norg, zoon van Jan Berend LANTINK [2812] en Janna WESSELS [2813].
     Uit deze relatie:
  1. Martje LANTING [5208], geboren in 1834 te Arnhem, overleden op 10 mei 1837 aldaar.

   IIIk. (van IIc) Grada Helena HEKKING [2814], geboren op 16 mei 1812 te Arnhem, overleden op 20 dec. 1850 aldaar, trouwt (1) op 9 maart 1831 aldaar Bernardus van DRIESSEN [2815], geboren in 1810 te Arnhem, overleden vóór 1848, zoon van Gijsbertus van DRIESEN [2816] en Wilhelmina DIBBETS [2817], trouwt (2) op 26 sept. 1849 aldaar Hendericus van VEEN [2818], geboren in 1814, zoon van Willem van VEEN [2819] en Geertruij STAAL [2820].
     Uit de eerste relatie:
  1. Maria Louisa van DRIESSEN [5210], geboren in 1833 te Arnhem, overleden op 17 maart 1849 aldaar.
  2. Bernardus van DRIESSEN [5209], geboren in 1838 te Arnhem, overleden op 1 sept. 1839 aldaar.
     Uit de tweede relatie:
  1. Gerarda Helena van VEEN [5211], geboren in 1849 te Arnhem, overleden op 4 april 1851 aldaar.

   IId. (van I) Franciscus Antonius MOREL [1389], gedoopt op 30 dec. 1774 te Deutecom, overleden vóór 2 febr. 1822 (niet genoemd in memorie van successie bij het overlijden van zijn vader), trouwt ca. 1804 te Nijmegen Theodora SI(E)BERS [7346], gedoopt op 9 aug. 1783 aldaar, naaister, overleden op 10 maart 1849 te Den Haag, dochter van Willem SIEBERS [7347] en Antonia POEL [7348], die hertrouwt met Herbertus WEDERSPAN [7349].
     Uit deze relatie:
  1. Paulus Franciscus MOREL [7350], gedoopt op 27 okt. 1805 te Nijmegen, volgt IIIl.

   IIIl. (van IId) Paulus Franciscus MOREL [7350], gedoopt op 27 okt. 1805 te Nijmegen, kolonist/veenarbeider, verhuisde rond 1830 naar Den Haag. Trouwde daar en krgge een groot gezin. In augustus 1854 verhuist hij (gedwongen?) met het hele gezin naar Veenhuizen in het kader van een ontginningsproject en veroorzaakte daar veel problemen (zie de brief hieronder), overleden op 18 juli 1862 te Den Haag. Trouwt op 2 sept. 1835 aldaar Jacoba Antonia van DIEST [7351], geboren op 4 febr. 1812 aldaar, naaister, werkster, overleden op 23 febr. 1898 te Den Haag, dochter van Nicolaas van DIEST [7352], arbeider, en Sophia MONDRIAANS [7353].
  Document uit 1859 betreffende de problemen met Paulus Franciscus Morel als "kolonist" in Veenhuizen.

  De voorgestelde van door de Heeren Commissie der Maatschappij van Weldadigheid goedgekeurde veranderingen in de kolonisatieregeling, die zoo hoogst noodzakelijk en teneinde deze regeling aan hoe een doel te doen beantwoorden en voor ondergang te behoeden, zijn gedeeltelijk op heden, 12 januari ingevoerd.

  De beginselen die ter grondslag voor de genomen maatregelen hebben uitgemaakt, komen in het kort daarop neer dat aan de kolonisten die in staat zijn om te werken te allen tijde ongewijzigd naar ieders geschiktheid arbeid verschaft wordt maar dat zij die dat wel kunnen maar verkiezen niet te werken niet langer voor rekening der Maatschappij gevoed, gekleed en als kinderen verzorgd zullen worden, daar dit alleen kan strekken om de luiheid meer en meer aan te kweken maar daar waar zij wortel geschoten heeft ze uit te roeien.

  Tot een der maatregelen behoort ook dat er zeker aantal daartoe geschikt geoordeeld zijnde huisgezinnen tot zoogenaamde vrijboeren bevonden zijn op voor hen zeer gunstige voorwaarden. Boven de voordelen in art.5 der statuten het vrijkaarschap toegekend zijnde door met nog daarin toegevoegd teneinde zoveel mogelijk een zeer geleidelijke emancipatie te bevorderen.

  Hoewel de lichting van aanstaande veranderingen in hun lot een zekere gisting onder de kolonisten had veroorzaakt heeft deze maatregel op de meeste van diegene die vrijboer geworden zijn een gunstige invloed gemaakt. Het doet mij daarom veel leed Uedelen te moeten berichten, dat dit met één kolonist, genaamd Paulus Franciscus Morel, welk huisgezin op den 14 augustus 1854 door de toenmalige Subcommissie te 's-Gravenhage naar Veenhuizen is opgezonden, het geval niet is geweest.

  Genoemde Morel heeft zooals over uitvoerig toe ingestelde onderzoek is gebleken reeds sedert is getracht om de gemoederen der kolonisten toch voor te stemmen zich niet ontzien hun aanraden, dat als wij het niet goed met hen voor hebben zij de boel maar in de brand moeten steken. Maar hij heeft zich hiertoe niet alleen bepaald en zich thans niet ontzien om zich openlijk tegen de ambtenaren te verzetten die belast waren met het meedeelen doen namens van diegenen tot vrijboer bevorderd waren.

  Toen de ambtenaren aan een 20 tal in iedre wijk verzamelde kolonisten de namen der vrijboeren mededeelden, heeft hij getracht hen allen tot oproer over te halen door allerlei luidkeels uitgeschreeuwde bedreigingen tegen.

  Op grond van deze verregaande en openlijke verzet, waardoor genoemde Morel bij een verder verblijf in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid een volle nadeligsten invloed op zijn mede kolonisten zou uitoefenen, heb ik na het bekomen van de machtiging van de Pres. Commissaris besloten het huisgezin van Morel zoo spoedig mogelijk uit de kolonie te verwijderen zodat hieraan op den 4de januari aanstaande gevolg zal gegeven worden en het gezin als dan onder behoorlijk geleide zal worden gebracht op een beurtschip, zodat niet mag worden gevaren op de Stoomboot van de Lemmer op Amsterdam. Zij zullen vandaar verder zelf de reis moeten voortzetten.

  Ik heb gemeend van een en ander aan de afdeling te moeten kennis geven, niet twijfelend of het besluit dat wij hoe ongaarne ook hebben moeten nemen, door uw afdeling zal goedgekeurd worden daar hierdoor een voorbeeld gesteld wordt dat verder een zeer gunstiger invloed zal uitoefenen op de zoo noodzakelijke orde en rust in de kolonie der Maatschappij van Weldadigheid.

  Overgenomen met toestemming van de genealogie-website van Joop Kieviet: http://www.jckieviet.nl/
     Uit deze relatie:
  1. Hendrik Franciscus Cornelis MOREL [7354], geboren op 20 nov. 1832 te Den Haag, volgt IVi.
  2. Theodora Antonia (Dora) MOREL [7355], geboren op 1 okt. 1835 te Den Haag, volgt IVj.
  3. Sophia Christina MOREL [7356], geboren op 25 nov. 1837 te Den Haag, overleden op 20 jan. 1853 te Amsterdam.
  4. Jacoba Antonia MOREL [7357], geboren op 21 juli 1839 te Den Haag, volgt IVk.
  5. Alida Maria MOREL [7358], geboren op 29 mei 1841 te Den Haag, volgt IVl.
  6. Francina Paulina MOREL [7359], geboren op 19 okt. 1843 te Den Haag, volgt IVm.
  7. Nicolaas MOREL [7360], geboren op 19 maart 1845 te Den Haag, overleden op 2 sept. 1850 aldaar.
  8. Simon MOREL [7361], geboren op 29 april 1848 te Den Haag, volgt IVn.
  9. Maria Sophia MOREL [7362], geboren op 10 okt. 1850 te Den Haag, overleden op 24 maart 1874 aldaar.
  10. Klaas MOREL [7363], geboren op 16 april 1853 te Den Haag, overleden op 3 maart 1911 aldaar.
  11. Paulus Franciscus MOREL [7364], geboren op 21 nov. 1860 te Veenhuizen-Norg, volgt IVo.

   IVi. (van IIIl) Hendrik Franciscus Cornelis MOREL [7354], geboren op 20 nov. 1832 te Den Haag, boekdrukker, overleden op 17 maart 1914 aldaar, trouwt op 13 okt. 1858 aldaar Johanna BAGGERMAN [7365], geboren op 14 juni 1834 te Den Haag, dochter van Frederik BAGGERMAN [7454], timmerman, en Johanna BLOKLANDER [7455].
     Uit deze relatie:
  1. Hendrik Cornelis Franciscus MOREL [7366], geboren op 9 april 1859 te Den Haag, overleden op 18 aug. 1859 aldaar.
  2. Johanna Hendrina MOREL [7368], geboren op 13 juli 1860 te Den Haag.
  3. Jacoba Antonia MOREL [7369], geboren op 29 juli 1862 te Den Haag.
  4. Frederik Hendrik MOREL [7370], geboren op 23 juli 1864 te Den Haag.
  5. Hendrik Cornelis Franciscus MOREL [7367], geboren op 23 aug. 1866 te Den Haag, overleden op 18 juli 1867 aldaar.
  6. Hendrina MOREL [7371], geboren op 22 juli 1867 te Den Haag.
  7. Hendrik Cornelis Franciscus MOREL [7372], geboren op 23 aug. 1868 te Den Haag, overleden op 30 maart 1869 aldaar.
  8. Hendrik Franciscus Cornelis MOREL [7373], geboren op 18 okt. 1870 te Den Haag, overleden op 18 jan. 1873 aldaar.
  9. Lodewijk Hendrik MOREL [7374], geboren op 6 april 1872 te Den Haag, overleden op 25 juli 1874 aldaar.
  10. Marianna MOREL [7375], geboren op 26 mei 1873 te Den Haag, overleden op 10 juli 1873 aldaar.
  11. Sophia Christina MOREL [7376], geboren op 1 mei 1875 te Den Haag, overleden op 17 mei 1875 aldaar.
  12. Hendricus Franciscus Cornelis MOREL [7377], geboren op 6 juni 1876 te Den Haag, overleden op 19 juni 1876 aldaar.
  13. Maria Sophia MOREL [7378], geboren op 1 nov. 1879 te Den Haag, overleden op 26 nov. 1879 aldaar.
  14. Alida Sophia MOREL [7379], geboren te Den Haag.

   IVj. (van IIIl) Theodora Antonia (Dora) MOREL [7355], geboren op 1 okt. 1835 te Den Haag, overleden op 19 febr. 1907 aldaar, trouwt (1) vader onbekend [7381], trouwt (2) op 23 nov. 1870 aldaar Gijsbertus van der PUTTEN [7380], geboren op 29 juli 1839 te Leiden, overleden op 16 dec. 1895 te Den Haag.
     Uit de eerste relatie:
  1. Willem Bertus MOREL [7382], geboren op 7 maart 1865 te Den Haag, het kind is bij het huwelijk erkend.
  2. Gijsbertus Jacobus MOREL [7383], geboren op 21 dec. 1867 te Den Haag, het kind is bij het huwelijk erkend.

   IVk. (van IIIl) Jacoba Antonia MOREL [7357], geboren op 21 juli 1839 te Den Haag, werkster, overleden op 10 jan. 1917 aldaar, trouwt (1) vader onbekend [7385], trouwt (2) op 24 okt. 1877 aldaar Karel Johannes ROBERTI [7384], geboren op 9 juli 1833 te Den Haag, overleden vóór 1917 aldaar.
  Woonde Gedempte Gracht 73, Den Haag.
     Uit de eerste relatie:
  1. Jacoba Antonia MOREL [7462], geboren op 1 aug. 1865 te Den Haag, overleden op 18 nov. 1866 aldaar.
  2. Maria Sophia MOREL [7386], geboren op 14 mei 1868 te Den Haag, bij het huwelijk in 1877 is het kind erkend.
  3. Mietje MOREL [7387], geboren op 13 aug. 1870 te Den Haag, bij het huwelijk in 1877 is het kind erkend.

   IVl. (van IIIl) Alida Maria MOREL [7358], geboren op 29 mei 1841 te Den Haag, overleden op 28 mei 1919 aldaar, (1) ongehuwde moeder vader onbekend [7389], trouwt (2) op 16 mei 1866 aldaar Abraham Cornelis Willem van DOORN [7388], geboren op 26 dec. 1837 te Den Haag, overleden vóór 1919 aldaar.
     Uit de eerste relatie:
  1. Willem Cornelis MOREL [7390], geboren op 7 febr. 1863 te Den Haag, overleden op 6 aug. 1863 aldaar.

   IVm. (van IIIl) Francina Paulina MOREL [7359], geboren op 19 okt. 1843 te Den Haag, naaister, winkelierster in water en vuur, overleden op 27 okt. 1908 aldaar, (1) ongehuwde moeder, vader onbekend, trouwt (2) op 19 april 1871 aldaar (zij woonden in de Elzemoerstraat) Jacobus Johannes SCHOUTEN [7395], geboren op 5 jan. 1831 te Den Haag, overleden op 5 febr. 1881 aldaar, trouwt (3) op 4 jan. 1882 aldaar Willem SIENOT [7396], geboren op 7 juli 1828 te Den Haag.
     Uit de eerste relatie:
  1. Alida MOREL [7392], geboren op 16 aug. 1865 te Den Haag.
  2. Maria Helena Johanna MOREL [7393], geboren op 17 febr. 1868 te Den Haag, overleden op 18 sept. 1870 aldaar.
  3. Jacoba Antonia MOREL [7394], geboren op 18 maart 1873 te Den Haag, trouwt Karel Johannes SCHUMACHER [7391]
.

   IVn. (van IIIl) Simon MOREL [7361], geboren op 29 april 1848 te Den Haag, koopman, overleden op 15 maart 1908 aldaar, trouwt op 1 juli 1868 aldaar Anna Maria Pieternella van der HARST [7397], geboren in 1845 te Den Haag, koopvrouw, dochter van Martinus Arnoldus van der HARST [7456] en Maria RUTTEN [7457].
     Uit deze relatie:
  1. Simon Johannes MOREL [7398], geboren op 17 juli 1871 te Den Haag, overleden op 26 dec. 1935 aldaar, trouwt op 24 okt. 1900 aldaar Theodotra Paulina BROUG [7399], geboren op 8 mei 1873 te Den Haag.
  2. Abraham Cornelis Willem MOREL [7400], geboren op 27 maart 1873 te Den Haag, volgt Vm.
  3. Anna Maria Petronella MOREL [7404], geboren op 27 aug. 1875 te Den Haag, overleden op 3 mei 1935 aldaar, trouwt Gijsbertus Johannes Petrus blankers [7405].
  4. Paulus Franciscus MOREL [7406], geboren op 19 febr. 1877 te Den Haag, trouwt (1) Elema Wilhelmina Sophia GOBERT [7407], trouwt (2) Gerritje Adriana SPRONSEN [7408].
  5. Johannes Leonardus MOREL [7409], geboren op 13 febr. 1879 te Den Haag, overleden op 4 nov. 1946 aldaar, trouwt Arnoldina Cornelia STOLZ [7410].
  6. Jacoba Antonia MOREL [7411], geboren op 17 mei 1881 te Den Haag, trouwt (1) Andreas Johannes STIJNMAN [7412], trouwt (2) Johan Frederik Christian ten HOORN [7413].
  7. Wilhelmina Petronells MOREL [7414], geboren op 18 mei 1883 te Den Haag.
  8. Willem Arie MOREL [7415], geboren op 3 juli 1885 te Den Haag, trouwt (1) op 28 jan. 1910 aldaar Wilhelmina Theodora BERTRAM [7416], geboren op 27 okt. 1888 aldaar, overleden vóór 1929 te Den Haag, trouwt (2) op 23 jan. 1929 aldaar Johanna ROOK [7417], geboren in 1902.
  9. Theodora Petronella MOREL [7418], geboren op 24 okt. 1887 te Den Haag, trouwt op 7 april 1910 aldaar Cornelis Lucas Johannes SPIERENBURG [7419], geboren op 27 jan. 1879 aldaar.

   Vm. (van IVn) Abraham Cornelis Willem MOREL [7400], geboren op 27 maart 1873 te Den Haag, overleden op 20 maart 1938 aldaar, trouwt op 13 febr. 1895 aldaar Veronica Maria Anna BLANKERS (MEURER) [7402], geboren op 6 mei 1873 te Den Haag.
     Uit deze relatie:
  1. Abraham Willem Cornelis MOREL [7401], geboren op 5 april 1904 te Den Haag, trouwt op 12 juni 1929 aldaar Petronella Wilhelmina LEENARDS [7403], geboren op 28 mei 1907 aldaar.

   IVo. (van IIIl) Paulus Franciscus MOREL [7364], geboren op 21 nov. 1860 te Veenhuizen-Norg, arbeider, overleden op 19 maart 1939 te Den Haag, trouwt op 30 juni 1880 aldaar Wilhelmina Maria Margaretha LORJÉ [7420], geboren op 8 febr. 1860 aldaar, overleden op 13 april 1931 te Den Haag, dochter van Johannes Hendrikus LORJÉ [7452], koopman, en Cornelia Pieternella HÖPPENER [7453].
     Uit deze relatie:
  1. Cornelia Petronella MOREL [7421], geboren op 21 sept. 1880 te Den Haag.
  2. Paulus Franciscus MOREL [7422], geboren op 1 mei 1882 te Den Haag.
  3. Jacobus Antonius (Jacques) MOREL [7423], geboren op 27 april 1885 te Den Haag, volgt Vn.
  4. Johanna Hendrika MOREL [7426], geboren op 13 dec. 1886 te Den Haag, volgt Vo.
  5. Hendrik Jacobus MOREL [7425], geboren op 28 juni 1888 te Den Haag, trouwt (1) op 10 juli 1912 aldaar Maria Johanna WILLEMS [7450], geboren op 18 febr. 1891 aldaar, overleden op 9 maart 1921 te Den Haag, trouwt (2) op 11 maart 1925 aldaar Wilhelmina Allegonda Catharina Everdina PICO [7451], geboren op 26 juli 1901 aldaar.
  6. Margaretha Wilhelmina MOREL [7427], geboren op 31 dec. 1892 te Den Haag.
  7. Wilhelmina Margaretha Maria MOREL [7428], geboren op 26 jan. 1895 te Den Haag.
  8. Willem Hemdrik MOREL [7429], geboren op 11 nov. 1896 te Den Haag, trouwt op 15 okt. 1926 aldaar Hendrika Cornelia Petronella WISSE [7430], geboren op 19 okt. 1900 aldaar.
  9. Alida Maria MOREL [7431], geboren op 13 nov. 1898 te Den Haag.
  10. Catharina Margaretha MOREL [7432], geboren op 30 juni 1902 te Den Haag.
  11. Francina Paulina MOREL [7433], geboren op 16 dec. 1903 te Den Haag, overleden op 12 okt. 1989 aldaar, trouwt op 4 juni 1924 aldaar Daniel MONNÉ [7434], geboren op 23 jan. 1900.

   Vn. (van IVo) Jacobus Antonius (Jacques) MOREL [7423], geboren op 27 april 1885 te Den Haag, trouwt Wilhelmina van DUIJN [7424].
     Uit deze relatie:
  1. Paulus Franciscus Willem Hendrik MOREL [7435], geboren op 22 maart 1910 te Den Haag, volgt VIp.
  2. Willem Hendrik MOREL [7439], geboren op 24 okt. 1911 te Den Haag.
  3. Wilhelmina MOREL [7440], geboren te Den Haag.
  4. Wilhelmina Margaretha Maria MOREL [7441].
  5. Jacoba Johanna MOREL [7442].
  6. Cornelis Hendrik Philippus MOREL [7443].
  7. Jeanne MOREL [7444].

   VIp. (van Vn) Paulus Franciscus Willem Hendrik MOREL [7435], geboren op 22 maart 1910 te Den Haag, overleden op 4 sept. 1990 aldaar, trouwt Martha Anna van PEPERSTRATEN [7436], geboren op 7 april 1905 te Steenbergen, overleden op 19 febr. 1980 te Den Haag, dochter van Antheunius Teunis van PEPERSTRATEN [7464] en Dirkje de RUIJTER [7465].
     Uit deze relatie:
  1. Franciscus Antonius MOREL [7437], geboren op 27 juli 1937 te Den Haag, overleden op 25 april 1962 aldaar.
  2. Antonius Teunis (Anton) MOREL [7438], geboren op 28 april 1941 te Den Haag.

   Vo. (van IVo) Johanna Hendrika MOREL [7426], geboren op 13 dec. 1886 te Den Haag, overleden op 15 mei 1959 aldaar, trouwt op 15 jan. 1908 aldaar Cornelis Hendrik Philippus SMIT [7445], geboren op 23 juli 1886 te Den Haag, overleden op 6 juni 1965 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Wilhelmina Margaretha Maria SMIT [7446], geboren op 6 maart 1911 te Den Haag, volgt VIq.

   VIq. (van Vo) Wilhelmina Margaretha Maria SMIT [7446], geboren op 6 maart 1911 te Den Haag, overleden op 4 mei 1986 aldaar, trouwt op 16 sept. 1931 aldaar Klaas Jacobus KIEVIET [7447], geboren op 7 mei 1907 te Den Haag, overleden op 25 juli 1963 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Jacobus Cornelis (Joop) KIEVIET [7448], geboren op 25 dec. 1931 te Den Haag, trouwt op 27 okt. 1956 te Rijswijk (ZH) Cornelia 't HART [7449], geboren op 10 maart 1933 aldaar.

   IIe. (van I) Stephanus MOREL [1390], gedoopt op 19 juni 1778 te Deutecom, ambtenaar bij de douane, overleden op 12 juni 1841 te Den Haag, trouwt op 1 maart 1807 aldaar Maria Anna VERMEULEN [4953], gedoopt op 20 april 1783 te Stratum, overleden op 12 juni 1843 te Den Haag, dochter van Joannis VERMEULEN [4954] en Joanna Catharina CANTERS [4955].
     Uit deze relatie:
  1. Maria MOREL [4958], geboren op 5 april 1808.
  2. Jozef MOREL [4959], geboren ca. 1813, overleden op 12 juni 1841 te Den Haag.
  3. Johannes Josephus MOREL [4956], geboren ca. 2 juni 1813 te Den Haag (op de Thesaurie des Konings), ambtenaar, overleden op 18 dec. 1867.
  4. Stephanus Josephus MOREL [4957], geboren op 18 maart 1814 te Den Haag, volgt IIIm.
  5. Maria Louisa MOREL [7458], geboren op 19 sept. 1815 te Den Haag.
  6. Alexander MOREL [4961], geboren op 23 dec. 1822 te Den Haag.
  7. Carl Alexander MOREL [4960], geboren in jan. 1823, overleden op 1 maart 1823.

   IIIm. (van IIe) Stephanus Josephus MOREL [4957], geboren op 18 maart 1814 te Den Haag, bode bij het Kabinet des, Konings, overleden op 10 april 1878 te Den Haag, trouwt op 15 mei 1844 aldaar Allegonda REKMANS [4963], geboren op 2 okt. 1818 te Eindhoven, overleden op 10 dec. 1891 te Den Haag, dochter van Hendrikus REKMANS [4997], houtzager, en Anna Maria van de BROEK [4998].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Carolina MOREL [7460], geboren op 13 febr. 1845 te Den Haag, overleden op 24 sept. 1845 aldaar.
  2. Stephanus Jozephus Alexander MOREL [4964], geboren op 12 jan. 1846 te Den Haag, hoofdcommies Ministerie van, Buitenlandse Zaken, overleden op 29 aug. 1923 te Oberhausen (Dld), trouwt op 21 sept. 1882 te Genua (It) Johanna Maria Antonia LOHSE [4965], geboren op 16 aug. 1842 te Heiningen-Hannover (Dld), overleden op 7 sept. 1923 te Oberhausen (Dld).
  3. Hendrikus Johannus MOREL [7461], geboren op 20 jan. 1848 te Den Haag, overleden op 12 mei 1848 aldaar.
  4. Johannes Hendrikus Theodorus MOREL [4966], geboren op 2 juni 1849 te Den Haag, overleden op 26 mei 1871 aldaar.
  5. Allegonda Maria Louisa MOREL [4967], geboren op 17 nov. 1851 te Den Haag, overleden op 21 mei 1871 aldaar.
  6. Carolina Maria Anna MOREL [4968], geboren op 23 juni 1854 te Den Haag.
  7. Hendrikus Christiaan MOREL [4969], geboren op 9 dec. 1856 te Den Haag, volgt IVp.
  8. Anna Maria Wilhelmina MOREL [4970], geboren op 5 febr. 1859 te Den Haag, overleden op 17 okt. 1944 aldaar.
  9. Willem (Francis) Antonius MOREL [4971], geboren op 4 maart 1862 te Den Haag, trouwt op 23 febr. 1887 Elizabeth KLEYENBERG [4972], geboren op 8 jan. 1867.

   IVp. (van IIIm) Hendrikus Christiaan MOREL [4969], geboren op 9 dec. 1856 te Den Haag, timmerman, tabaksverwerker, overleden op 14 jan. 1939 aldaar, trouwt op 5 jan. 1887 aldaar Cornelia WINTERKAMP [4973], geboren op 1 april 1853 te Leiden, overleden op 24 dec. 1936 te Den Haag, dochter van Hermanus WINTERKAMP [4995], fabriekswerker, en Eva DOOL [4996].
     Uit deze relatie:
  1. Allegonda Cornelia MOREL [4974], geboren op 4 dec. 1885 (Allegonda werd bij het huwelijk van haar ouders erkend en geëcht.) te Den Haag, volgt Vp.
  2. Anna Maria Wilhelmina MOREL [4976], geboren op 2 april 1888 te Den Haag, volgt Vq.
  3. Elizabeth Sophia MOREL [4978], geboren op 14 aug. 1889 te Den Haag, overleden op 20 dec. 1956 te St. Antonis (Be).
  4. Johanna Maria Antonia MOREL [4982], geboren op 7 mei 1891 te Den Haag, overleden op 30 okt. 1977 aldaar.
  5. Stephanie Josephine Alexandrine MOREL [4983], geboren op 5 sept. 1893 te Den Haag, volgt Vr.

   Vp. (van IVp) Allegonda Cornelia MOREL [4974], geboren op 4 dec. 1885 (Allegonda werd bij het huwelijk van haar ouders erkend en geëcht.) te Den Haag, overleden op 3 okt. 1967 aldaar, trouwt Jacobus Antonius Wilhelminus MOEREL [4975], geboren ca. 1885, overleden op 15 juni 1929 te Delft.
     Uit deze relatie geen kinderen

   Vq. (van IVp) Anna Maria Wilhelmina MOREL [4976], geboren op 2 april 1888 te Den Haag, overleden op 9 mei 1966, trouwt op 20 april 1911 J.P.G. VRIJMAN [4977].
     Uit deze relatie:
  1. Adriana Cornelia Maria VRIJMAN [4979], geboren op 15 aug. 1912, trouwt Johannes van NIEUWENBURG [4980], geboren op 15 aug. 1912, overleden in 1998.
  2. Cornelia Maria VRIJMAN [4981], geboren op 8 nov. 1915, overleden op 8 sept. 2003.

   Vr. (van IVp) Stephanie Josephine Alexandrine MOREL [4983], geboren op 5 sept. 1893 te Den Haag, fijnstrijkster, overleden op 4 nov. 1979 aldaar, trouwt op 19 jan. 1921 aldaar Hyacinthus Franciscus Maria WOUTERS [4984], geboren op 12 aug. 1893 te Vught, kleermaker, overleden op 13 mei 1968 te Den Haag, zoon van Leonardus WOLTERS (WOUTERS) [5123], sergeant-majoor fourier, en Augustina Helena BERGMAN [5124], naaister.
     Uit deze relatie:
  1. Leonardus Jozef Maria WOUTERS [4985], geboren op 25 maart 1922 te Den Haag, volgt VIr.
  2. Hendrikus Christianus Maria WOUTERS [4987], geboren op 22 nov. 1924 te Den Haag, volgt VIs.
  3. Hyacinthus Franciscus Maria WOUTERS [4989], geboren op 11 maart 1927 te Den Haag, volgt VIt.
  4. Cornelis Johannes Maria WOUTERS [4991], geboren op 20 febr. 1929 te Den Haag, volgt VIu.
  5. Stephanus Hubertus Maria WOUTERS [4993], geboren op 12 juni 1932 te Den Haag, volgt VIv.

   VIr. (van Vr) Leonardus Jozef Maria WOUTERS [4985], geboren op 25 maart 1922 te Den Haag, jurist, trouwt op 19 juni 1957 te Schiedam Petronella Theresia COLLIGNON [4986], geboren op 30 okt. 1925 aldaar, verpleegkundige.
     Uit deze relatie:
  1. Gemma Petronella Stephania WOUTERS [5059], geboren op 18 okt. 1958 te Den Haag, volgt VIIx.
  2. Thomas Leonardus Maria WOUTERS [5060], geboren op 29 april 1962 te Den Haag, volgt VIIy.

   VIIx. (van VIr) Gemma Petronella Stephania WOUTERS [5059], geboren op 18 okt. 1958 te Den Haag, verpleegkundige, trouwt op 21 april 1992 te Purmerend Hendrik Corstiaan van WEZEL [5076], geboren op 26 okt. 1959 te Den Haag, recreatieleider gehandicapten.
     Uit deze relatie:
  1. Sara Florence van WEZEL [5077], geboren op 14 juni 1992 te Purmerend.
  2. Nina Zoë Gemma van WEZEL [5078], geboren op 22 sept. 1995 te Purmerend.

   VIIy. (van VIr) Thomas Leonardus Maria WOUTERS [5060], geboren op 29 april 1962 te Den Haag, bouwkundige, trouwt op 29 mei 1987 te Wassenaar Leonarda Johanna Petronella RUYGROK [5079], geboren op 25 juli 1964 aldaar, adm. medewerkster.
     Uit deze relatie:
  1. Teresa Maria WOUTERS [5080], geboren op 29 febr. 1992 te Valkenburg.
  2. Johanna Petronella WOUTERS [5081], geboren op 22 aug. 1993 te Valkenburg.
  3. Leonarda Maria WOUTERS [5082], geboren op 26 sept. 1995 te Valkenburg.
  4. Aniek Klavira WOUTERS [5083], geboren op 13 juli 1998 te Valkenburg.

   VIs. (van Vr) Hendrikus Christianus Maria WOUTERS [4987], geboren op 22 nov. 1924 te Den Haag, meubelmaker, maatsch. werker, trouwt op 28 maart 1951 aldaar Maria Johanna van der SPEK [4988], geboren op 11 dec. 1927 aldaar, bezigheidstherapeute.
     Uit deze relatie:
  1. Augustinus Hyacinthus Maria WOUTERS [5061], geboren op 22 mei 1952 te Den Haag, volgt VIIz.
  2. Jozef Bartholomeus Maria WOUTERS [5062], geboren op 9 juli 1953 te Den Haag, volgt VIIaa.
  3. Maria Allegonda Stefanie WOUTERS [5063], geboren op 4 febr. 1955 te Den Haag, volgt VIIab.
  4. Stephanus Leonardus Maria WOUTERS [5064], geboren op 13 mei 1957 te Voorburg, volgt VIIac.

   VIIz. (van VIs) Augustinus Hyacinthus Maria WOUTERS [5061], geboren op 22 mei 1952 te Den Haag, directeur pensioenbedrijf, trouwt op 23 juli 1976 te Wateringen Cornelia Adriana Maria GARDIEN [5084], geboren op 3 april 1953 te Monster.
     Uit deze relatie:
  1. Erik Gerardus Henricus WOUTERS [5085], geboren op 27 aug. 1979 te Wateringen.
  2. Judith Johanna Maria WOUTERS [5086], geboren op 18 okt. 1981 te Wateringen.
  3. Michaël Augustinus Hyancinthus WOUTERS [5087], geboren op 10 jan. 1984 te Wateringen.

   VIIaa. (van VIs) Jozef Bartholomeus Maria WOUTERS [5062], geboren op 9 juli 1953 te Den Haag, adviseur bedrijfsorganisatie, trouwt op 19 sept. 1975 te Wateringen Maria Cornelia SAMWEL [5088], geboren op 23 april 1956 aldaar, boekhouder.
     Uit deze relatie:
  1. Frank Benjamin WOUTERS [5089], geboren op 28 april 1983 te Delft.
  2. Lisette Maria WOUTERS [5090], geboren op 7 sept. 1985 te Wateringen.
  3. Renate Helena WOUTERS [5091], geboren op 4 mei 1988 te Wateringen.

   VIIab. (van VIs) Maria Allegonda Stefanie WOUTERS [5063], geboren op 4 febr. 1955 te Den Haag, activiteitenbegeleidster, trouwt op 26 nov. 1976 te Wateringen Theotimus Jozef Adrianus Maria ANDRINGA [5092], geboren op 18 okt. 1951 te Den Haag, bouwkundige.
     Uit deze relatie:
  1. Marjolijn Henriëtte Maria ANDRINGA [5093], geboren op 26 okt. 1978 te Monster.
  2. Remko Simon Maria ANDRINGA [5094], geboren op 6 mei 1980 te Monster.
  3. Eveline Catharine Maria ANDRINGA [5095], geboren op 4 febr. 1982 te Delft.
  4. Laura Johanna Maria ANDRINGA [5096], geboren op 30 mei 1984 te Wateringen.
  5. Sjoerd Robertus Maria ANDRINGA [5097], geboren op 13 sept. 1986 te Wateringen.
  6. Sietske Johanna Maria ANDRINGA [5098], geboren op 13 aug. 1992 te Wateringen.

   VIIac. (van VIs) Stephanus Leonardus Maria WOUTERS [5064], geboren op 13 mei 1957 te Voorburg, pensioenadviseur, trouwt op 9 okt. 1987 te Wateringen Catharina Margarehta van der MAATEN [5099], geboren op 13 april 1958 te Den Haag, adm. medewerkster.
     Uit deze relatie:
  1. Edwin Rudolph WOUTERS [5100], geboren op 3 juni 1991 te Wateringen.
  2. Ronald Henri WOUTERS [5101], geboren op 16 mei 1993 te Wateringen.

   VIt. (van Vr) Hyacinthus Franciscus Maria WOUTERS [4989], geboren op 11 maart 1927 te Den Haag, administrateur, overleden op 13 nov. 2004 te Zwijndrecht, trouwt op 28 maart 1951 te Den Haag Johanna Maria Hendrika PAALVAST [4990], geboren op 25 okt. 1926 aldaar, verkoopster, overleden op 2 febr. 1991 te Wateringen.
     Uit deze relatie:
  1. Maria Johanna Francisca WOUTERS [5065], geboren op 4 juli 1952 te Den Haag.
  2. Renatus Bonifacius Maria WOUTERS [5066], geboren op 25 juli 1954 te Den Haag, volgt VIIad.
  3. Franciscus WOUTERS [5067], geboren op 7 nov. 1957 te Den Haag, volgt VIIae.

   VIIad. (van VIt) Renatus Bonifacius Maria WOUTERS [5066], geboren op 25 juli 1954 te Den Haag, trouwt op 22 juli 1983 te Rotterdam Maria Theresa Johanna Arnoldia VRENKEN [5102], geboren op 20 april 1957 te Boxmeer, logopediste.
     Uit deze relatie:
  1. Bram Martijn WOUTERS [5103], geboren op 6 nov. 1986 te Rotterdam.
  2. Aukje Jolijn WOUTERS [5104], geboren op 5 juli 1988 te Wateringen.
  3. Niels Pepijn WOUTERS [5105], geboren op 15 nov. 1989 te Wateringen.

   VIIae. (van VIt) Franciscus WOUTERS [5067], geboren op 7 nov. 1957 te Den Haag, technicus, trouwt te Gorsel Wilhelmina Maria LENSSEN [5106], geboren op 21 sept. 1957, bankemployé.
     Uit deze relatie:
  1. Anne Kimberley WOUTERS [5107], geboren op 6 aug. 1992 te Wateringen.
  2. Jordy Maarten WOUTERS [5108], geboren op 28 dec. 1994 te Wateringen.

   VIu. (van Vr) Cornelis Johannes Maria WOUTERS [4991], geboren op 20 febr. 1929 te Den Haag, boekhouder, trouwt (gescheiden) op 16 dec. 1966 aldaar Maria Elizabeth Johanna EBBERINK [4992], geboren op 3 dec. 1938 te Enschede, onderwijzeres.
     Uit deze relatie:
  1. Daniëlle Maria WOUTERS [5068], geboren op 27 juni 1967 te Den Haag, juriste, trouwt op 15 aug. 1993 te Borger Hendrikus Roeland DUURSMA [5109], geboren op 8 april 1968 te Groningen.
  2. Cornelis Hyacinthus WOUTERS [5069], geboren op 23 juni 1969 te Den Haag, grafisch technicus, trouwt op 5 sept. 1998 te Voorburg Wilhelmina Francina van DAALEN [5110], geboren op 29 okt. 1968 te Den Haag, anesthesie-assistente.

   VIv. (van Vr) Stephanus Hubertus Maria WOUTERS [4993], geboren op 12 juni 1932 te Den Haag, kleermaker, overleden op 16 jan. 1990 aldaar, trouwt op 23 juni 1959 aldaar Cornelia Margaretha Maria BES [4994], geboren op 27 juni 1936 te Den Haag.
     Uit deze relatie:
  1. Jozephina Petronella Maria WOUTERS [5070], geboren op 15 maart 1960 te Den Haag, volgt VIIaf.
  2. Cornelia Hendrika Maria WOUTERS [5071], geboren op 1 juli 1961 te Den Haag, verpleegkundige.
  3. Paulus Stephanus Maria WOUTERS [5072], geboren op 27 nov. 1962 te Den Haag, volgt VIIag.
  4. Maria Theresia Johanna WOUTERS [5073], geboren op 21 april 1964 te Den Haag, volgt VIIah.
  5. Lucilla Margaretha Maria WOUTERS [5074], geboren op 31 juli 1965 te Den Haag, concierge.
  6. Gerardus Stephanus Maria WOUTERS [5075], geboren op 8 febr. 1968 te Den Haag, deurwaarder, trouwt op 10 nov. 1999 aldaar Sylvia Daniëlle van WELIE [5122], geboren op 19 juli 1970 aldaar, infromatie-medewerkster.

   VIIaf. (van VIv) Jozephina Petronella Maria WOUTERS [5070], geboren op 15 maart 1960 te Den Haag, bejaardenverzorgster, trouwt op 22 juni 1990 te Wateringen Adrianus Gregorius Jozef KESTER [5111], geboren op 21 maart 1957 te 's-Gravenzande, chauffeur.
     Uit deze relatie:
  1. Stephanus Nicolaas Marie KESTER [5112], geboren op 3 dec. 1992 te Delft.
  2. Dennis Gregorius Adrianus KESTER [5113], geboren op 28 dec. 1995 te Delft.

   VIIag. (van VIv) Paulus Stephanus Maria WOUTERS [5072], geboren op 27 nov. 1962 te Den Haag, communicatie-operator, trouwt op 10 nov. 1994 aldaar Grace Augustina Carmen JANSEN [5114], geboren op 14 mei 1964 aldaar, activiteiten begeleidster.
     Uit deze relatie:
  1. Lyan Elien WOUTERS [5115], geboren op 19 maart 1998 te Den Haag.
  2. Yaniek Mika WOUTERS [5116], geboren op 28 aug. 2999 te Den Haag.

   VIIah. (van VIv) Maria Theresia Johanna WOUTERS [5073], geboren op 21 april 1964 te Den Haag, adm. medewerkster, trouwt op 12 maart 1986 aldaar Andreas Maria van AARLE [5117], geboren op 12 aug. 1962 aldaar, pastoraal werker.
     Uit deze relatie:
  1. Sander Wilhelmus van AARLE [5118], geboren op 27 jan. 1987 te Voorburg.
  2. Jelle Stephanus Andreas van AARLE [5119], geboren op 17 nov. 1989 te Voorburg.
  3. Marije Anna Corina van AARLE [5120], geboren op 26 febr. 1993 te Zoetermeer.
  4. Tessa Theresia Maria van AARLE [5121], geboren op 17 juli 1995 te Zoetermeer.
Opgemaakt met het programma WINKWAST

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: joscmg@xs4all.nl

Overasselt, 9 maart 2007.


Index op de PARENTEEL van Joseph MORELL                    

|A|B|C|D|E|F|G|H|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|V|W|Z|                    


                                   - ? -
[5145]??, José .......................................................... {VIIIk}
                                   - A -
[5701]Aa, Fieke Michelle van der (2002- ) ............................... VIIIs.2
[5699]Aa, Paul van der .................................................. {VIIIs}
[5700]Aa, Teun Gabriel van der (2000- ) ................................. VIIIs.1
[6034]Aafjes, Aagje (1852-1932) ......................................... {Vj}
[5212]Aalders, Jacoba Maria (1827-1870) ................................. {IVg}
[5255]Aalders, Johannes Hendrikus ....................................... {IVg}
[5117]Aarle, Andreas Maria van (1962- ) ................................. {VIIah}
[5119]Aarle, Jelle Stephanus Andreas van (1989- ) ....................... VIIah.2
[5120]Aarle, Marije Anna Corina van (1993- ) ............................ VIIah.3
[5118]Aarle, Sander Wilhelmus van (1987- ) .............................. VIIah.1
[5121]Aarle, Tessa Theresia Maria van (1995- ) .......................... VIIah.4
[5216]Abbenhuis, Josephus Antonius ...................................... {IIIi.1}
[5215]Abbenhuis, Josephus Antonius (1834- ) ............................. {IIIi.1}
[6035]Abs, Jacoba Cornelia van (1889- ) ................................. {VIm}
[1329]Aerts, Maria Geertruda Francisca (1940- ) ......................... {VIIi}
[5239]Alink, Elisabeth .................................................. {Vk}
[6036]Allf, Cornelia Wilhelmina Joanna van (1807- ) ..................... {IVf}
[5095]Andringa, Eveline Catharine Maria (1982- ) ........................ VIIab.3
[5096]Andringa, Laura Johanna Maria (1984- ) ............................ VIIab.4
[5093]Andringa, Marjolijn Henriëtte Maria (1978- ) ...................... VIIab.1
[5094]Andringa, Remko Simon Maria (1980- ) .............................. VIIab.2
[5098]Andringa, Sietske Johanna Maria (1992- ) .......................... VIIab.6
[5097]Andringa, Sjoerd Robertus Maria (1986- ) .......................... VIIab.5
[5092]Andringa, Theotimus Jozef Adrianus Maria (1951- ) ................. {VIIab}
                                   - B -
[7329]Back, Eduard (Ed) de (1946- ) ..................................... {VIIIe}
[6914]Back, Mink de (1975- ) ............................................ {VIIIe}
[7454]Baggerman, Frederik ............................................... {IVi}
[7365]Baggerman, Johanna (1834- ) ....................................... {IVi}
[5252]Bakker, Cornelia Maria ............................................ {IVg(1).5}
[2848]Bart, Berend ...................................................... {Vh}
 [838]Bart, Gebbina (1869-1965) ......................................... {Vh}
 [808]Becker, Catharina Gertrudis (Geertruida) (1737-1826) .............. {I}
[4449]Becker, Joes Christoph ............................................ {I}
[4135]Benoteau, Isabelle Germaine Lydie (1962- ) ........................ {VIIIo}
[5233]Berendsen, Jacoba (1835- ) ........................................ {IIIi.6}
[5234]Berendsen, Joannes ................................................ {IIIi.6}
[2788]Berendts, Henrica ................................................. {IIIe}
[1331]Berg, Antoinette Stephanie van den (1966- ) ....................... VIIi.2
[1332]Berg, Gijsbert Canisius van den (1970- ) .......................... VIIi.3
 [685]Berg, Henricus J.C.J. van den (1902-1987) ......................... {VIe}
[1338]Berg, Igna Cornelia Maria van den (1936- ) ........................ VIe.4
[1330]Berg, Jacqueline Catharina van den (1965- ) ....................... VIIi.1
[1335]Berg, Johannes Stephanus Maria van den (1930-1993) ................ VIe.2
[1333]Berg, Maria Josina Ignatius van den (1929-1997) ................... VIe.1
 [802]Berg, Peter Canisius Jozef Stephanus van den (1938- ) ............. VIe.5, VIIi
[1336]Berg, Stephanie Hermine Maria van den (1932- ) .................... VIe.3
[6037]Bergenhenegouwen, Arno van ........................................ {VIIv}
[6039]Bergenhenegouwen, Britt van ....................................... VIIv.2
[6038]Bergenhenegouwen, Eke van ......................................... VIIv.1
[6040]Bergenhenegouwen, Noor van ........................................ VIIv.3
[5293]Berglund, Maria (1949- ) .......................................... {VIIc}
[5124]Bergman, Augustina Helena (1859-1903) ............................. {Vr}
[7416]Bertram, Wilhelmina Theodora (1888-1929) .......................... {IVn.8}
[4994]Bes, Cornelia Margaretha Maria (1936- ) ........................... {VIv}
[7405]blankers, Gijsbertus Johannes Petrus .............................. {IVn.3}
[7402]Blankers (Meurer), Veronica Maria Anna (1873- ) ................... {Vm}
 [820]Blij, Jan ......................................................... {IIIc}
[6161]Blij, Jan (1833-1835) ............................................. IIIc(3).2
 [819]Blij, Steven Jacob (1804- ) ....................................... {IIIc}
[6160]Blij, Wilhelmina Engelina (1832-1832) ............................. IIIc(3).1
[6162]Blij, Willemina Engelina (1834-1835) .............................. IIIc(3).3
[7455]Bloklander, Johanna ............................................... {IVi}
 [776]Blom (of Bloem), Engelberta (1773-1832) ........................... {IIb}
 [851]Blom (of Bloem), Stephanus ........................................ {IIb}
[6043]Blomme, Cornelia Arina (1915-1997) ................................ {VIl}
[6042]Blomme, Cornelis (1871- ) ......................................... {VIl}
[2805]Boerboom, Willemijn ............................................... {IIIh}
[5195]Born, Gerrit van den .............................................. {IIIe.6}
[5194]Born, Gerrit van den (1837- ) ..................................... {IIIe.6}
[1334]Bornewasser, Johannes Antonius (Hans) ............................. {VIe.1}
[4256]Brandsma, Dirk (1997- ) ........................................... VIIIp.4
[4255]Brandsma, Fréderike (1993- ) ...................................... VIIIp.3
[4253]Brandsma, Helle (1988- ) .......................................... VIIIp.1
[4254]Brandsma, Maike (1991- ) .......................................... VIIIp.2
[4252]Brandsma, Paul (1963- ) ........................................... {VIIIp}
[6045]Brauch, Rosa Luise (1924-1995) .................................... {VIn}
[6044]Brauch, Wilhelm (1882-1962) ....................................... {VIn}
[5277]Brink, Fred ....................................................... {VIIa}
[5278]Brink, Maartje .................................................... VIIa.1
[4998]Broek, Anna Maria van de (1787-1862) .............................. {IIIm}
[5190]Broekhuijsen, Christina Wilhelmina (1834-1868) .................... IIIe.6
[5184]Broekhuijsen, Elisabeth (1828-1842) ............................... IIIe.4
[2786]Broekhuijsen, Gerardus (1795-1848) ................................ {IIIe}
[5183]Broekhuijsen, Gradus (1826-1827) .................................. IIIe.3
[5182]Broekhuijsen, Johanna (1823-1827) ................................. IIIe.1
[5185]Broekhuijsen, Lodewikus Martinus Franciscus (1825-1858) ........... IIIe.2
[5189]Broekhuijsen, Martinus (1832-1855) ................................ IIIe.5
[2787]Broekhuisen, Daniel ............................................... {IIIe}
[5881]Bronnenberg, Anna Louise (2003- ) ................................. VIIIv.2
[4153]Bronnenberg, Bart (1963- ) ........................................ VIIq.2, VIIIw
[5879]Bronnenberg, Frans Willem ......................................... {VIIq}
[4503]Bronnenberg, Jeroen (1967- ) ...................................... VIIq.3
[4156]Bronnenberg, Jip Dupont (2000- ) .................................. VIIIw.2
[5877]Bronnenberg, Lotte Dupont (2003- ) ................................ VIIIw.3
[4159]Bronnenberg, Pieter Walter (2001- ) ............................... VIIIv.1
[4155]Bronnenberg, Tijs Dupont (1999- ) ................................. VIIIw.1
 [915]Bronnenberg, Wil (1934- ) ......................................... {VIIq}
[4157]Bronnenberg, Wim (1962- ) ......................................... VIIq.1, VIIIv
[7399]Broug, Theodotra Paulina (1873- ) ................................. {IVn.1}
[2804]Brouwer, Cornelis ................................................. {IIIh}
[2803]Brouwer, Jan (1802-1855) .......................................... {IIIh}
[2831]Bruens, Cristiaan ................................................. {IVa}
 [863]Bruens, Maria Gezina (1849-1931) .................................. {IVa}
[2873]Bruggen, Maria van ................................................ {Vg(2).1}
[5248]Buning, Wijnanda Catharina ........................................ {IVh.6}
[2832]Bus, Hendrina ..................................................... {IVa}
                                   - C -
[4955]Canters, Joanna Catharina ......................................... {IIe}
[5689]Capel, Robert ..................................................... {VIIp.1}
 [906]Ceulemans, Leni Anna Maria Allegonda (1938- ) ..................... {VIIm}
[2802]Cobits, Joanna .................................................... {IIIh}
[4986]Collignon, Petronella Theresia (1925- ) ........................... {VIr}
[2847]Coopman, Christina Elisabeth Louisa ............................... {IVc.2}
[4167]Creyghton, Boris Roger (2001- ) ................................... VIIs(2).1
[4132]Creyghton, Camille Maria Helena Gerarda (1985- ) .................. VIIIn.1
 [211]Creyghton, Cornelia Nicoline Maria (Corrie) (1903-1974) ........... {VId}
[4165]Creyghton, Daniel Maria (1968- ) .................................. VIIs(1).1
[4251]Creyghton, Eugenie Lydia Maria (1965- ) ........................... VIIn.1, VIIIp
 [910]Creyghton, Gemma Maria Helena (1935- ) ............................ VIg.3, VIIo
[4130]Creyghton, Germain Joannes Antonius Maria (1962- ) ................ VIIm.1, VIIIn
[4137]Creyghton, Guillaume Nicolaas (1989- ) ............................ VIIIo.2
 [768]Creyghton, Jacob Maria Joseph (Job) (1948- ) ...................... VIg.9, VIIt
 [687]Creyghton, Johannes Jacobus Petrus (Jan) (1900-1981) .............. {VIg}
 [884]Creyghton, Joseph Jacob Eduard Nicolaas Maria (Joep) (1939- ) ..... VIg.6
 [918]Creyghton, Lodewijk Gerard Maria (1942- ) ......................... VIg.8, VIIs
 [914]Creyghton, Lydia Juliana Nicoline (Pienk) (1938- ) ................ VIg.5, VIIq
 [916]Creyghton, Marcellus Adelbertus Leonardus Jacobus (1941- ) ........ VIg.7, VIIr
[4136]Creyghton, Matthieu Jean Antoon (1988- ) .......................... VIIIo.1
[4161]Creyghton, Myra (1968- ) .......................................... VIIr.1, VIIIx
 [737]Creyghton, Nicolaas Jacobus (1871-1945) ........................... {VIg}
 [767]Creyghton, Nicolaas Johannes Jacobus (Klaas) (1932- ) ............. VIg.1, VIIm
[4138]Creyghton, Pascale Marie Hélène (1970- ) .......................... VIIm.3
 [908]Creyghton, Patricius Stephanus Wilhelmus (Patrick) (1934- ) ....... VIg.2, VIIn
[4133]Creyghton, Ramon Nicolaas Petrus (1989- ) ......................... VIIIn.2
[4160]Creyghton, Sebastiaan (Bas) (1969-2002) ........................... VIIr.2
 [912]Creijghton, Teresia Agnes Thecla (Trees) (1936- ) ................. VIg.4, VIIp
[4168]Creyghton, Tijs Jacob (1995- ) .................................... VIIt.1
[4169]Creyghton, Wieke Dora (1999- ) .................................... VIIt.2
 [408]Creyghton, Wilhelmus Jozeph (Willem) (1870-1961) .................. {VId}
[4134]Creyghton, Yves Lodewijk Maria (1964- ) ........................... VIIm.2, VIIIo
                                   - D -
[5110]Daalen, Wilhelmina Francina van (1968- ) .......................... {VIu.2}
[2795]Derksen, Geertruida (Judith) (1769-1850) .......................... {IIIg}
[2817]Dibbets, Wilhelmina ............................................... {IIIk}
[7351]Diest, Jacoba Antonia van (1812-1898) ............................. {IIIl}
[7352]Diest, Nicolaas van ............................................... {IIIl}
[5275]Dietz, Diny ....................................................... VIa.2
[5008]Dietz, Johannes Petrus (Jo) (1901- ) .............................. {VIa}
[5274]Dietz, Maria (1933- ) ............................................. VIa.1
[5276]Dietz, Stephanie .................................................. VIa.3, VIIa
[5136]Dijcker, Lambertus (1823- ) ....................................... {IIIg(1).1}
[5199]Dijcker, Steven ................................................... {IIIg(1).1}
[2859]Dolieslager, Hendrikus (1877- ) ................................... {IVc.3}
[2860]Dolieslager, Joost ................................................ {IVc.3}
[4996]Dool, Eva (1822-1887) ............................................. {IVp}
[7388]Doorn, Abraham Cornelis Willem van (1837-1919) .................... {IVl}
[5238]Dorbeck, Jan ...................................................... {Vk}
[5254]Dorbeck, Joannes Baptist Petrus Willem (1884-1906) ................ Vk.1
[5244]Dorbeck, Johanna Francisca Debora (1889-1897) ..................... Vk.2
[5237]Dorbeck, Thomas Nicolaas (1850-1935) .............................. {Vk}
[5217]Dormolen, Catharina Jacomina van .................................. {IIIi.1}
[2816]Driesen, Gijsbertus van ........................................... {IIIk}
[2815]Driessen, Bernardus van (1810-1848) ............................... {IIIk}
[5209]Driessen, Bernardus van (1838-1839) ............................... IIIk(1).2
[5210]Driessen, Maria Louisa van (1833-1849) ............................ IIIk(1).1
[7424]Duijn, Wilhelmina van ............................................. {Vn}
[4154]Dupont, Pamela Harriet (Pam) (1964- ) ............................. {VIIIw}
[5109]Duursma, Hendrikus Roeland (1968- ) ............................... {VIu.1}
                                   - E -
[4992]Ebberink, Maria Elizabeth Johanna (1938- ) ........................ {VIu}
[5230]Eijkholt, Elisabeth ............................................... {IVg}
[2828]Elst, Christina van der ........................................... {IVb}
[5307]Espynosa, Karin ................................................... {VIIIa}
[5235]Evers, Johanna .................................................... {IIIi.6}
[4139]Evers, Martijn Wilhelmus Antonius (1969- ) ........................ {VIIm.3}
                                   - F -
[5147]Fasseur, Margaretha Elisabeth ..................................... {IIa}
[5006]Fens, N.N. ........................................................ {Va.6}
[4269]Fraiture, Hermina Winanda Maria Eleonora (Ineke) de (1946- ) ...... {VIIl}
[5150]Friedel, Johanna Elisabeth Henriëtta .............................. {IIa}
                                   - G -
[5084]Gardien, Cornelia Adriana Maria (1953- ) .......................... {VIIz}
[2849]Garrelts, Elizabeth ............................................... {Vh}
[7407]Gobert, Elema Wilhelmina Sophia ................................... {IVn.4}
[5013]Golücke, Wilhelmina ............................................... {VIb}
[6050]Groen, Adriaan Antonie (1922-1976) ................................ Vj.3, VIn
[6054]Groen, Antonie Willem (1960- ) .................................... VIn.2, VIIw
[6047]Groen, Arie (1882-1929) ........................................... {Vj}
[6051]Groen, Cornelia Mathilda (1946- ) ................................. VIl.1, VIIv
[6055]Groen, Daniel (1993- ) ............................................ VIIw.1
[6049]Groen, Paulina Theodora (1916-2004) ............................... Vj.2, VIm
[6053]Groen, Peter Adriaan (1955- ) ..................................... VIn.1
[6052]Groen, Pieter Antonie (1948- ) .................................... VIl.2
[6048]Groen, Pieter Cornelis (1912-1998) ................................ Vj.1, VIl
[6056]Groen, Sebastiaan (1995- ) ........................................ VIIw.2
[6046]Groen, Teunis (1835-1884) ......................................... {Vj}
[6057]Groen, Vincent Peter (1996- ) ..................................... VIIw.3
[5264]Groeneveld, Aafje ................................................. {IVh.7}
[2865]Groteboer, Willemina .............................................. {Ve.1}
[5188]Grunningen, Petronella van ........................................ {IIIe.2}
  [33]Grupping, Carolus Aloysius Josephus (Karel) (1895-1981) ........... {VIIh}
[7331]Grupping, Flore Ray (2006- ) ...................................... VIIId.2
 [123]Grupping, Ivo Marcus Josephus (1964- ) ............................ VIIh.1, VIIId
 [436]Grupping, Jeanne Malou (1997- ) ................................... VIIId.1
  [57]Grupping, Josephus Cornelis Marie (Jos) (1938- ) .................. {VIIh}
 [125]Grupping, Maike Louise (1968- ) ................................... VIIh.3, VIIIf
[7333]Grupping, Sooni Alizarin (2006- ) ................................. VIIIe.1
 [124]Grupping (alias Sonny Griffin), Alexander Joannes (Sanne) (1966- )  VIIh.2, VIIIe
[5290]Gunnarsson, Britt (1947- ) ........................................ {VIIb}
                                   - H -
[2841]Haan, Dirk de (1870- ) ............................................ {Vg}
[2870]Haan, Johanna Francisca Bernardina de (1900- ) .................... Vg(2).1
[2842]Haan, Louis Stephanus Hendrikus de ................................ {Vg}
 [830]Haer, Peter Oswaldus de (1840- ) .................................. {IVd}
[2833]Haer, Wilhelm Anton de ............................................ {IVd}
 [852]Hansen, Gerritje .................................................. {IIb}
[5297]Harmsen, Antwan (1987- ) .......................................... VIId.1
[5298]Harmsen, Sallie Marijn (1989- ) ................................... VIId.2
[5296]Harmssen, Ada ..................................................... {VIId}
[7397]Harst, Anna Maria Pieternella van der (1845- ) .................... {IVn}
[7456]Harst, Martinus Arnoldus van der .................................. {IVn}
[7449]Hart, Cornelia 't (1933- ) ........................................ {VIq.1}
[5200]Hebink, Geertruida ................................................ {IIIg(1).1}
[5168]Hecking, Willem (1737-1818) ....................................... {IIc}
[5172]Heetwinkel, Balthasar ............................................. {IIc.3}
[5242]Heetwinkel, Balthazar Hendrikus ................................... {IIIg(2).2}
[5171]Heetwinkel, Coenraad Johannes (1795-1849) ......................... {IIc.3}
[5241]Heetwinkel, Johannes Jacobus (1856- ) ............................. {IIIg(2).2}
[4131]Heijden, Carla Henrica Maria van der (1960- ) ..................... {VIIIn}
[4482]Heijden, Petrus Anthonius Maria van der (1932- ) .................. {VIIIn}
[5177]Hekking, Alexander Franciscus (1820-1821) ......................... IIIf.1
[5174]Hekking, Antonius (1804-1805) ..................................... IIc.7
[2785]Hekking, Berendina (1792-1860) .................................... IIc.1, IIIe
[5132]Hekking, Christina Wilhelmina (1828-1830) ......................... IIIg(1).3
[2799]Hekking, Elisabeth Josepha (1801-1870) ............................ IIc.5, IIIh
[2810]Hekking, Engelina (1806-1873) ..................................... IIc.8, IIIj
[5221]Hekking, Franciscus Casparus Josephus (1863-1864) ................. IVg(1).4
[2789]Hekking, Franciscus Josephus (1795-1868) .......................... IIc.2, IIIf
[5052]Hekking, Gertruda (1810-1814) ..................................... IIc.9
[2814]Hekking, Grada Helena (1812-1850) ................................. IIc.10, IIIk
[5231]Hekking, Hendrikus Martinus (1875-1876) ........................... IVg(2).1
[5129]Hekking, Johanna Maria Louise (1824-1848) ......................... IIIg(1).1
[5236]Hekking, Johanna Maria Louise (1857-1923) ......................... IVg(1).1, Vk
[5197]Hekking, Johanna Maria Wilhelmina C.D. (1857-1857) ................ IIIg(2).1
[5170]Hekking, Johanna Theodora (1797-1857) ............................. IIc.3
[5178]Hekking, Johanna Wilhelmina Maria L. (1823- ) ..................... IIIf.2
[2806]Hekking, Maria Louisa (1801-1873) ................................. IIc.6, IIIi
[5240]Hekking, Maria Wilhelmina Dorothea (1858- ) ....................... IIIg(2).2
[5175]Hekking, Martha (1814-1871) ....................................... IIc.11
 [810]Hekking, Martinus (1772-1846) ..................................... {IIc}
[5273]Hekking, Paulus (1922-1945) ....................................... VIo(1).1
[5131]Hekking, Petrus (1826-1896) ....................................... IIIg(1).2, IVg
[5257]Hekking, Petrus (1860-1920) ....................................... IVg(1).3
[5268]Hekking, Petrus (1892-1949) ....................................... Vl.1, VIo
[5249]Hekking, Wilhelmina Grada Maria (1866- ) .......................... IVg(1).5
[5135]Hekking, Wilhelmina Sophia (1844-1917) ............................ IIIg(1).6, IVh
 [811]Hekking, Wilhelmus (1799-1877) .................................... IIc.4, IIIg
[5133]Hekking, Wilhelmus Christiaan (1830-1830) ......................... IIIg(1).4
[5134]Hekking, Wilhelmus Franciscus (1838-1843) ......................... IIIg(1).5
[5259]Hekking, Wilhelmus Franciscus Josephus (1858-1927) ................ IVg(1).2, Vl
[5267]Hekking, Wilhelmus Johannes Mattheus (1894-1896) .................. Vl.2
 [857]Hendriks, Gerardus ................................................ {IIIa}
 [814]Hendriks, Hermanus (1792-1864) .................................... {IIIa}
[2823]Hendriks, Maria Catharina Engelberta (1829- ) ..................... IIIa(2).2
[5056]Hendriks, Theodorus Hendrikus (1826-1892) ......................... IIIa(2).1
[4721]Heuvel, Michel van den (1965- ) ................................... {VIIp.1}
[2869]Hiet, Gerridina Berendina ......................................... {IVc.1}
[5266]Hillen, Theodoor .................................................. {IVh.4}
[2843]Hofstee, Antje .................................................... {Vg}
[5260]Hofstee, Maria Geertruida Josephine ............................... {Vl}
[5040]Hogeweg, Hendrika Johanna (1905- ) ................................ {VIk}
[5053]Hoogstraten, Jan .................................................. {IIIc}
 [818]Hoogstraten (Morel), Theodorus (1830-1831) ........................ IIIc(2).1
[7413]Hoorn, Johan Frederik Christian ten ............................... {IVn.6}
[7453]Höppener, Cornelia Pieternella .................................... {IVo}
[5193]Horst, Aaltjen ter ................................................ {IIIe.6}
 [259]Huwaë, Marlène Francina Bathseba (1964- ) ......................... {VIIId}
[2682]Huwaë, Willem Wempie (1931- ) ..................................... {VIIId}
                                   - J -
[6063]Jansen, Daniel Johannes (1869- ) .................................. IVf.3, Vi
[6067]Jansen, Daniel Johannes (1897- ) .................................. Vi.1
[5114]Jansen, Grace Augustina Carmen (1964- ) ........................... {VIIag}
[6064]Jansen, Hendrik (1870- ) .......................................... IVf.4
[6060]Jansen, Hermanus Daniel Antonius (1840-1905) ...................... {IVf}
[6061]Jansen, Hermanus Hubertus (1865- ) ................................ IVf.1
[6059]Jansen, Hermanus Laurens (Laurentius) (1806-1865) ................. {IVf}
[6062]Jansen, Hubertus Johannes (1867- ) ................................ IVf.2
[2826]Jansen, Johanna ................................................... {IIIa(2).2}
[2798]Jansen, Johanna ................................................... {IIIg}
[6065]Jansen, Paulina Jeanne Maria (1881-1955) .......................... IVf.5, Vj
[6066]Jansen, Paulus Hendrik (1885- ) ................................... IVf.6
 [788]Jansen, Willemina (1820-1856) ..................................... {IVa}
[5192]Janssen, Bernardus Hendrikus ...................................... {IIIe.6}
[5191]Janssen, Hermanus (1836-1863) ..................................... {IIIe.6}
[4268]Janssen, Johannes Wilhelmus Maria (1937- ) ........................ {VIIk}
[7343]Janssen, Kate Julie (2005- ) ...................................... VIIIl.2
[4289]Janssen, Lodewijk Nemesion (Wieke) (1970- ) ....................... VIIk.1, VIIIk
[5771]Janssen, Merlijn (2004- ) ......................................... VIIIl.1
[4291]Janssen, Pieter Jan (1973- ) ...................................... VIIk.2, VIIIl
                                   - K -
 [831]Kastelen, Elisabeth (1830-1892) ................................... {IVe}
[2821]Kastelen, Jan ..................................................... {IVe}
[4152]Kernkamp, Celine Cato Caroline (2001- ) ........................... VIIIt.2
[4150]Kernkamp, Gerdt Johan (1966- ) .................................... {VIIIt}
[5690]Kernkamp, Jonathan Lucas (2003- ) ................................. VIIIt.3
[4151]Kernkamp, Julia Teresia (1999- ) .................................. VIIIt.1
[5111]Kester, Adrianus Gregorius Jozef (1957- ) ......................... {VIIaf}
[5113]Kester, Dennis Gregorius Adrianus (1995- ) ........................ VIIaf.2
[5112]Kester, Stephanus Nicolaas Marie (1992- ) ......................... VIIaf.1
[7448]Kieviet, Jacobus Cornelis (Joop) (1931- ) ......................... VIq.1
[7447]Kieviet, Klaas Jacobus (1907-1963) ................................ {VIq}
[5009]Kleijn, Anthonia Josephina (1907-1907) ............................ Va.8
 [679]Kleijn, Christina Antonia (1871-1949) ............................. {Vc}
 [790]Kleijn, Hendricus Johannes (1838- ) ............................... {Va}, {Vc}
 [792]Kleijn, Johannes Martinus (1868- ) ................................ {Va}
[5004]Kleijn, Johannes Wilhelmus (1899-1903) ............................ Va.5
[5000]Kleijn, Joseph Stephanus Johannes (1895-1895) ..................... Va.2
[5001]Kleijn, Josephine Elisabeth (1896- ) .............................. Va.3
[4999]Kleijn, Maria Gosina Anthonia (1893-1966) ......................... Va.1
[5005]Kleijn, Stephanus Hendrikus (1901- ) .............................. Va.6
[5002]Kleijn, Theodorus Johannes (1897-1957) ............................ Va.4
[5007]Kleijn, Wilhelmina Carolina (Mien) (1902- ) ....................... Va.7, VIa
[4142]Kleinherenbrink, Paulina Alberta Johanna (Paula) (1963- ) ......... {VIIIr}
[4972]Kleyenberg, Elizabeth (1867- ) .................................... {IIIm.9}
[5262]Knaap, Aafje Alphonsa Robbertina (1885- ) ......................... {IVh.7}
[5263]Knaap, Alphonsus Elias Hermannus .................................. {IVh.7}
[2854]Kniest, Hendrica .................................................. {VIh}
[5269]Knoop, Johanna Petronella ......................................... {VIo}
[5198]Knoops, Albertus Franciscus (1829-1831) ........................... IIIh(1).1
[2801]Knoops, Joannes ................................................... {IIIh}
[2800]Knoops, Joannes (1799-1851) ....................................... {IIIh}
[7342]Koene, Elena Wieke (2006- ) ....................................... VIIIk.2
[4290]Koene, Noortje .................................................... {VIIIk}
[5144]Koene, Rob ........................................................ {VIIIk}
[5142]Koene, Sven Lodewijk (2004- ) ..................................... VIIIk.1
[4722]Koning, Jerry de (1976- ) ......................................... {VIIIu}
[5691]Koning, Tim de (2002- ) ........................................... VIIIu.1
[2688]Koster, Camiel (2001- ) ........................................... VIIIf.2
[1118]Koster, Hans (1936- ) ............................................. {VIIIf}
[1291]Koster, Marit (1999- ) ............................................ VIIIf.1
 [478]Koster, Niels (1966- ) ............................................ {VIIIf}
[2809]Kretser, Magdalena ................................................ {IIIi}
[5003]Krijger, N.N. ..................................................... {Va.4}
 [686]Kropman, Aloysius Joseph Wilhelmus (1910-1984) .................... {VIf}
[4293]Kropman, Boudewijn Lodewijk (Boike) (1970- ) ...................... VIIl.1
[4060]Kropman, Eleonora Marie Louise (Kiki) (1940- ) .................... VIf.2
[4062]Kropman, Erik Jan Lodewijk (1944-1980) ............................ VIf.4, VIIl
[4295]Kropman, Femke Maria (1975- ) ..................................... VIIl.3, VIIIm
[4061]Kropman, Henriette Johanna Maria (1947- ) ......................... VIf.5
[4058]Kropman, Joanna Philippa Maria (Jeanneke) (1938- ) ................ VIf.1, VIIj
[4059]Kropman, Marja Jeannette Hermine (1941- ) ......................... VIf.3, VIIk
[4294]Kropman, Michel Francois (1972- ) ................................. VIIl.2
                                   - L -
[5208]Lanting, Martje (1834-1837) ....................................... IIIj.1
[2812]Lantink, Jan Berend ............................................... {IIIj}
[2811]Lantink, Johannes Bernardus (1798-1848) ........................... {IIIj}
[7403]Leenards, Petronella Wilhelmina (1907- ) .......................... {Vm.1}
[5106]Lenssen, Wilhelmina Maria (1957- ) ................................ {VIIae}
 [858]Lentjes, Catharina ( -1806) ....................................... {IIIa}
[5187]Leuven, Johannes van .............................................. {IIIe.2}
[5186]Leuven, Margaretha van (1827- ) ................................... {IIIe.2}
[5218]Liethoff, Catharina (1833- ) ...................................... {IIIi.2}
[5219]Liethoff, Herman .................................................. {IIIi.2}
[4292]Lindemann, Marcella ............................................... {VIIIl}
[5597]Linden, Mieke van der ............................................. {Vd.4}
[2838]Linneman, Aleida .................................................. {Ve}
[5299]Lips, Letje (1951- ) .............................................. {VIIe}
[2850]Lith, Clazina van ................................................. {Vd}
[5678]Ljungkvist, Anne .................................................. {VIIIa}
[5679]Ljungkvist, Frida Else (1998- ) ................................... VIIIa(1).1
[2855]Lodewijk, Catharina Maria (1892- ) ................................ {Vf.2}
[2856]Lodewijk, Jacob ................................................... {Vf.2}
[4965]Lohse, Johanna Maria Antonia (1842-1923) .......................... {IIIm.2}
[5181]Loo, Elisabeth van der ............................................ {IIIf.2}
[7452]Lorjé, Johannes Hendrikus ......................................... {IVo}
[7420]Lorjé, Wilhelmina Maria Margaretha (1860-1931) .................... {IVo}
[4306]Lottman, Bastiaan Joseph (1994- ) ................................. VIIIh.2
[4307]Lottman, Mikke Joanna (1995- ) .................................... VIIIh.3
[4304]Lottman, Seph ..................................................... {VIIIh}
[4308]Lottman, Stijntje Joanna (1998- ) ................................. VIIIh.4
[4305]Lottman, Timotheus Joseph (1992- ) ................................ VIIIh.1
[5272]Lubbe, Wilhelmina Johanna van der ................................. {VIo}
[4317]Lubbers, Antoni Rob Marie Angelini (2001- ) ....................... VIIIj.2
[4303]Lubbers, Brechtje Maria (1993- ) .................................. VIIIg.2
[4299]Lubbers, Clara Maria (Claartje) (1964- ) .......................... VIIj.3, VIIIi
[4298]Lubbers, Florence Maria (Floor) (1963- ) .......................... VIIj.2, VIIIh
[4302]Lubbers, Jantine Maria (1990- ) ................................... VIIIg.1
[4318]Lubbers, Julie Saskia Joanna Victoria (2002- ) .................... VIIIj.3
[4297]Lubbers, Robert Joannes (1962- ) .................................. VIIj.1, VIIIg
[4267]Lubbers, Robert Marie (1936- ) .................................... {VIIj}
[4316]Lubbers, Stephanie Robine Esperanza (1999- ) ...................... VIIIj.1
[4300]Lubbers, Steven Pieter (1967- ) ................................... VIIj.4, VIIIj
                                   - M -
[5099]Maaten, Catharina Margarehta van der (1958- ) ..................... {VIIac}
[6068]Martinot, Adele G.a. .............................................. {VIm.1}
[4163]Marwick, Danielle Gray (1990- ) ................................... VIIIx.1
[4164]Marwick, Laura May (1992- ) ....................................... VIIIx.2
[4162]Marwick, Rodger Bruce (1958- ) .................................... {VIIIx}
[6069]Mayer, Tineke ..................................................... {VIm.2}
[6072]Meer, Anna Maria van der (1836- ) ................................. IIId.2
[6073]Meer, Engelbertha van der (1838- ) ................................ IIId.3
[6163]Meer, Hubartus van der (1833-1833) ................................ IIId.1
[6071]Meer, Hubertus van der (1808-1857) ................................ {IIId}
[6075]Meer, Paulina van der (1847- ) .................................... IIId.5
[6070]Meer, Ro(elandus van der (1789-1837) .............................. {IIId}
[6074]Meer, Theodora van der (1842-1925) ................................ IIId.4, IVf
[5228]Menten, Elisabeth ................................................. {IVh}
[5592]Meuleman, Willem A.G.H. ........................................... {Vd.1}
[6078]Meulenbroek, André (1923-1986) .................................... {VIn.1}
[6079]Meulenbroek, Mieke (1959- ) ....................................... {VIn.1}
[5042]Mey, Marina de (1941- ) ........................................... {VIIu}
 [741]Meijsing, Cornelia (1872-1946) .................................... {VIg}
[4975]Moerel, Jacobus Antonius Wilhelminus (1885-1929) .................. {Vp}
 [410]Mollevanger, Maria Catharina Regina (Mieke) (1936-2003) ........... {VIIf}
[4450]Möllman, Margarethe Elisabeth ..................................... {I}
[7353]Mondriaans, Sophia ................................................ {IIIl}
[7434]Monné, Daniel (1900- ) ............................................ {IVo.11}
 [816]Morel, (Johanna) Geertruida (1804-1836) ........................... IIb.4, IIIc
[7400]Morel, Abraham Cornelis Willem (1873-1938) ........................ IVn.2, Vm
[7401]Morel, Abraham Willem Cornelis (1904- ) ........................... Vm.1
 [859]Morel, Adriana Theodora (1871-1871) ............................... IVa(1).5
[4961]Morel, Alexander (1822- ) ......................................... IIe.6
[7392]Morel, Alida (1865- ) ............................................. IVm(1).1
[7358]Morel, Alida Maria (1841-1919) .................................... IIIl.5, IVl
[7431]Morel, Alida Maria (1898- ) ....................................... IVo.9
[7379]Morel, Alida Sophia ............................................... IVi.14
[4974]Morel, Allegonda Cornelia (1885-1967) ............................. IVp.1, Vp
[4967]Morel, Allegonda Maria Louisa (1851-1871) ......................... IIIm.5
[6081]Morell, Anna Maria (1806- ) ....................................... IIb.5, IIId
[5046]Morel, Anna Maria (1896- ) ........................................ Vf.8
[7404]Morel, Anna Maria Petronella (1875-1935) .......................... IVn.3
[4970]Morel, Anna Maria Wilhelmina (1859-1944) .......................... IIIm.8
[4976]Morel, Anna Maria Wilhelmina (1888-1966) .......................... IVp.2, Vq
 [682]Morel, Antonia Theodora (Toos) (1902-1980) ........................ Vc.4, VIe
 [725]Morel, Antonius Hendrikus (1904-1904) ............................. Vc.5
[7438]Morel, Antonius Teunis ............................................ VIp.2
[5859]Morel, Benjamin Ole (2004- ) ...................................... VIIIy.3
[5140]Morel, Bennie (1930- ) ............................................ VIj.1
[5045]Morel, Berendina Maria (1892-1967) ................................ Vf.6, VIi
 [834]Morel, Bernardus (1863-1864) ...................................... IVe.3
[5037]Morel, Bernardus Johannes Franciscus (1903-1990) .................. Vh.1, VIk
[5043]Morel, Bernardus Johannes Franciscus (1962- ) ..................... VIIu.1
[5148]Morell, Bernardus Josephus (1797- ) ............................... IIa(1).1
 [872]Morel, Bernardus Martinus (1894-1896) ............................. Vf.7
[5048]Morel, Bernardus Martinus (1901- ) ................................ Vf.10, VIj
[4960]Morel, Carl Alexander (1823-1823) ................................. IIe.7
[4968]Morel, Carolina Maria Anna (1854- ) ............................... IIIm.6
 [781]Morel, Carolina Wilhelmina (1867-1940) ............................ IVa(1).2, Va
[7432]Morel, Catharina Margaretha (1902- ) .............................. IVo.10
[5034]Morel, Christina Hermina Henriëtte (1887-1914) .................... IVa(2).4
[7421]Morel, Cornelia Petronella (1880- ) ............................... IVo.1
[7443]Morel, Cornelis Hendrik Philippus ................................. Vn.6
[5128]Morel, David Alexander (1999- ) ................................... VIIIy.2
 [869]Morel, Dirk (1891-1892) ........................................... Vg(1).1
 [866]Morel, dochter (1889- ) ........................................... Vf.3
[5020]Morel, Elisabeth Maria Hendrika (1910-1939) ....................... Vb.5
[4978]Morel, Elizabeth Sophia (1889-1956) ............................... IVp.3
[6108]Morel, Ella (2005- ) .............................................. VIIIa(2).1
[5301]Morel, Emmalot Wilhelmina Josina (1982- ) ......................... VIIe.2
 [823]Morel, Engelberta Theodora (1829-1903) ............................ IIIb.2
[7359]Morel, Francina Paulina (1843-1908) ............................... IIIl.6, IVm
[7433]Morel, Francina Paulina (1903-1989) ............................... IVo.11
[5021]Morel, Francisca Georgina Anthonia (1913- ) ....................... Vb.6, VIc
[7437]Morel, Franciscus Antonius ........................................ VIp.1
[1389]Morel, Franciscus Antonius (1774-1822) ............................ I.4, IId
 [817]Morel, Franciscus Engelbertus (1828-1891) ......................... IIIc(1).1, IVe
 [815]Morel, Franciscus Josephus (1798-1828) ............................ IIb.1
 [779]Morel, Franciscus Josephus (1844-1908) ............................ IIIb.8
[7370]Morel, Frederik Hendrik (1864- ) .................................. IVi.4
[5038]Morel, Gebbine Elisabeth (1906- ) ................................. Vh.2
 [812]Morel, Gerdina (Grada) Joanna (1800-1864) ......................... IIb.2, IIIa
 [813]Morel, Germanicus (1819-1819) ..................................... IIIa(1).1
[7383]Morel, Gijsbertus Jacobus (1867- ) ................................ IVj(1).2
[7377]Morel, Hendricus Franciscus Cornelis (1876-1876) .................. IVi.12
[7366]Morel, Hendrik Cornelis Franciscus (1859-1859) .................... IVi.1
[7367]Morel, Hendrik Cornelis Franciscus (1866-1867) .................... IVi.5
[7372]Morel, Hendrik Cornelis Franciscus (1868-1869) .................... IVi.7
[7354]Morel, Hendrik Franciscus Cornelis (1832-1914) .................... IIIl.1, IVi
[7373]Morel, Hendrik Franciscus Cornelis (1870-1873) .................... IVi.8
[7425]Morel, Hendrik Jacobus (1888- ) ................................... IVo.5
[5047]Morel, Hendrika Alberdina (1898-1905) ............................. Vf.9
[4969]Morel, Hendrikus Christiaan (1856-1939) ........................... IIIm.7, IVp
[7461]Morel, Hendrikus Johannus (1848-1848) ............................. IIIm.3
 [210]Morel, Hendrikus Stephanus Antonius (Harry) (1898-1969) ........... Vc.1, VId
[7371]Morel, Hendrina (1867- ) .......................................... IVi.6
[5033]Morel, Henricus Fredericus Maria (1884-1906) ...................... IVa(2).2
[5012]Morel, Henricus Johannes Maria (1907-1990) ........................ Vb.2, VIb
[5049]Morel, Henrikus Martinus (1907-1917) .............................. Vf.11
[5044]Morel, Henry Alexander (Sander) (1965- ) .......................... VIIu.2, VIIIy
 [864]Morel, Hermanus Bernardus Casper (1886-1886) ...................... IVa(2).3
 [683]Morel, Hermina Johanna Martina (1909-1990) ........................ Vc.6, VIf
[5016]Morel, Huib J.J. (1949- ) ......................................... VIb.3, VIId
[7357]Morel, Jacoba Antonia (1839-1917) ................................. IIIl.4, IVk
[7369]Morel, Jacoba Antonia (1862- ) .................................... IVi.3
[7462]Morel, Jacoba Antonia (1865-1866) ................................. IVk(1).1
[7394]Morel, Jacoba Antonia (1873- ) .................................... IVm(1).3
[7411]Morel, Jacoba Antonia (1881- ) .................................... IVn.6
[7442]Morel, Jacoba Johanna ............................................. Vn.5
[7423]Morel, Jacobus Antonius (Jacques) (1885- ) ........................ IVo.3, Vn
[5014]Morel, Jan Hein (1942- ) .......................................... VIb.1, VIIb
[7444]Morel, Jeanne ..................................................... Vn.7
[4451]Morell, Joan Joseph (1766-1822) ................................... I.1, IIa
[5058]Morel, Johanna Berendina (1918-1920) .............................. VIi.1
 [836]Morel, Johanna Francisca (1865- ) ................................. IVe.5, Vg
[7426]Morel, Johanna Hendrika (1886-1959) ............................... IVo.4, Vo
[7368]Morel, Johanna Hendrina (1860- ) .................................. IVi.2
 [827]Morel, Johanna Maria (1838-1913) .................................. IIIb.6, IVc
[4982]Morel, Johanna Maria Antonia (1891-1977) .......................... IVp.4
 [822]Morel, Johanna Maria Theodora (1828- ) ............................ IIIb.1
[5036]Morel, Johanna Wilhelmina (Ans) (1891-1974) ....................... IVa(2).6
 [837]Morel, Johannes Bernardus (1868-1909) ............................. IVe.6, Vh
[5041]Morel, Johannes Bernardus Franciscus (1938-1991) .................. VIk.1, VIIu
[5149]Morell, Johannes Carolus (1800- ) ................................. IIa(1).2
 [865]Morel, Johannes Franciscus (1861-1916) ............................ IVe.2, Vf
 [782]Morel, Johannes Franciscus (1868-1955) ............................ IVa(1).3, Vb
 [399]Morel, Johannes Franciscus Hendrikus (1888-1944) .................. Vf.2
[5151]Morell, Johannes Fredericus (1802- ) .............................. IIa(2).1
[4966]Morel, Johannes Hendrikus Theodorus (1849-1871) ................... IIIm.4
[4956]Morel, Johannes Josephus (1813-1867) .............................. IIe.3
[7409]Morel, Johannes Leonardus (1879-1946) ............................. IVn.5
[5011]Morel, Johannes Wilhelmus Stephanus (1906- ) ...................... Vb.1
 [807]Morell, Joseph (1734-1822) ........................................ I
[5035]Morel, Josephina Carolina Johanna (1889-1962) ..................... IVa(2).5
 [681]Morel, Josephus Johannes Maria (Joop) (1901-1993) ................. Vc.3
 [860]Morel, Josephus Maria (1874-1874) ................................. IVa(1).7
 [861]Morel, Josephus Maria (1875-1964) ................................. IVa(1).8
[4959]Morel, Jozef (1813-1841) .......................................... IIe.2
[5039]Morel, Jurko (1908-1912) .......................................... Vh.3
[7363]Morel, Klaas (1853-1911) .......................................... IIIl.10
[7374]Morel, Lodewijk Hendrik (1872-1874) ............................... IVi.9
[1033]Morel, Machiel Stephanus (1968- ) ................................. VIIf.2
[7427]Morel, Margaretha Wilhelmina (1892- ) ............................. IVo.6
 [122]Morel, Margarethe Hermine Maria (Marga) (1939- ) .................. VId.3, VIIh
[4958]Morel, Maria (1808- ) ............................................. IIe.1
 [832]Morel, Maria Aleida (1859-1894) ................................... IVe.1, Ve
[2851]Morel, Maria Anna (1886-1945) ..................................... Vf.1, VIh
[7460]Morel, Maria Carolina (1845-1845) ................................. IIIm.1
 [780]Morel, Maria Carolina Martina (1866-1924) ......................... IVa(1).1
[5018]Morel, Maria Elisabeth Josephine (1908- ) ......................... Vb.3
[7393]Morel, Maria Helena Johanna (1868-1870) ........................... IVm(1).2
 [213]Morel, Maria Ignatius (Mieke) (1929- ) ............................ VId.2, VIIg
 [684]Morel, Maria Josephina (1911-1999) ................................ Vc.7, VIg
[7458]Morel, Maria Louisa (1815- ) ...................................... IIe.5
 [809]Morel, Maria Ludovica (Louisa) (1772-1855) ........................ I.3, IIc
[7362]Morel, Maria Sophia (1850-1874) ................................... IIIl.9
[7386]Morel, Maria Sophia (1868- ) ...................................... IVk(1).2
[7378]Morel, Maria Sophia (1879-1879) ................................... IVi.13
 [839]Morel, Maria Wilhelmina (1883-1963) ............................... IVa(2).1, Vd
[7375]Morel, Marianna (1873-1873) ....................................... IVi.10
[5302]Morel, Marie Waddie Agnes (1987- ) ................................ VIIe.3
[5127]Morel, Max Reinier Bernhard (1996- ) .............................. VIIIy.1
[5015]Morel, Michiel W.J. (1946- ) ...................................... VIb.2, VIIc
[7387]Morel, Mietje (1870- ) ............................................ IVk(1).3
[7360]Morel, Nicolaas (1845-1850) ....................................... IIIl.7
[5292]Morel, Nicole (1976- ) ............................................ VIIb.2
[5291]Morel, Paul Hendrik (1973- ) ...................................... VIIb.1, VIIIa
[5017]Morel, Paul M.F. (1952- ) ......................................... VIb.4, VIIe
[7350]Morel, Paulus Franciscus (1805-1862) .............................. IId.1, IIIl
[7364]Morel, Paulus Franciscus (1860-1939) .............................. IIIl.11, IVo
[7406]Morel, Paulus Franciscus (1877- ) ................................. IVn.4
[7422]Morel, Paulus Franciscus (1882- ) ................................. IVo.2
[7435]Morel, Paulus Franciscus Willem Hendrik (1910- ) .................. Vn.1, VIp
 [871]Morel, Paulus Joannes (1893-1895) ................................. IVa(2).7
[1032]Morel, Petra (1964- ) ............................................. VIIf.1
 [212]Morel, Petrus Maria (Peer) (1928- ) ............................... VId.1, VIIf
[5141]Morel, Robbie (1932- ) ............................................ VIj.2
[5294]Morel, Sebastiaan (1973- ) ........................................ VIIc.1
[7361]Morel, Simon (1848-1908) .......................................... IIIl.8, IVn
[7398]Morel, Simon Johannes (1871-1935) ................................. IVn.1
[7356]Morel, Sophia Christina (1837-1853) ............................... IIIl.3
[7376]Morel, Sophia Christina (1875-1875) ............................... IVi.11
[4983]Morel, Stephanie Josephine Alexandrine (1893-1979) ................ IVp.5, Vr
[1390]Morel, Stephanus (1778-1841) ...................................... I.5, IIe
 [835]Morel, Stephanus (1863-1864) ...................................... IVe.4
 [680]Morel, Stephanus Johannes (Jan) (1900-1973) ....................... Vc.2
[4957]Morel, Stephanus Josephus (1814-1878) ............................. IIe.4, IIIm
[4964]Morel, Stephanus Jozephus Alexander (1846-1923) ................... IIIm.2
 [726]Morel, Stephanus Theodorus (1832-1902) ............................ IIIb.4, IVa
 [678]Morel, Stephanus Wilhelmus (1870-1948) ............................ IVa(1).4, Vc
[5295]Morel, Susanna Maria (Sanna) (1976- ) ............................. VIIc.2, VIIIb
[7355]Morel, Theodora Antonia (Dora) (1835-1907) ........................ IIIl.2, IVj
 [825]Morel, Theodora Carolina (1835-1869) .............................. IIIb.5, IVb
[7418]Morel, Theodora Petronella (1887- ) ............................... IVn.9
 [862]Morel, Theodorus Albertus (1876-1877) ............................. IVa(1).9
 [824]Morel, Theodorus Stephanus (1831-1831) ............................ IIIb.3
[5300]Morel, Thomas Hendrik Jan (1980- ) ................................ VIIe.1
[7440]Morel, Wilhelmina ................................................. Vn.3
 [829]Morel, Wilhelmina Adriana (1840-1914) ............................. IIIb.7, IVd
[5019]Morel, Wilhelmina Francisca Georgina (1909-1910) .................. Vb.4
[7441]Morel, Wilhelmina Margaretha Maria ................................ Vn.4
[7428]Morel, Wilhelmina Margaretha Maria (1895- ) ....................... IVo.7
[7414]Morel, Wilhelmina Petronells (1883- ) ............................. IVn.7
 [728]Morel, Wilhelmus Josephus (1872-1934) ............................. IVa(1).6
[4971]Morel, Willem (Francis) Antonius (1862- ) ......................... IIIm.9
[7415]Morel, Willem Arie (1885- ) ....................................... IVn.8
[7382]Morel, Willem Bertus (1865- ) ..................................... IVj(1).1
[7390]Morel, Willem Cornelis (1863-1863) ................................ IVl(1).1
[7429]Morel, Willem Hemdrik (1896- ) .................................... IVo.8
[7439]Morel, Willem Hendrik (1911- ) .................................... Vn.2
 [867]Morel, zoon (1890- ) .............................................. Vf.4
 [868]Morel, zoon (1891- ) .............................................. Vf.5
 [777]Morel(l), Stephanus Theodorus (1802-1878) ......................... IIb.3, IIIb
 [775]Morel(l), Theodor Burchard (Dorus) (1769-1806) .................... I.2, IIb
 [909]Motké, Agnès Theodora Mechelina (1928- ) .......................... {VIIn}
[4484]Motké, Johannes Christoffel Tilmanus (1889- ) ..................... {VIIn}
                                   - N -
[4980]Nieuwenburg, Johannes van (1912-1998) ............................. {Vq.1}
[5256]Nisters, Anna Maria ............................................... {IVg}
[2864]Noordman, Hendrikus ............................................... {Ve.1}
[2863]Noordman, Hermannus (1883- ) ...................................... {Ve.1}
[6082]Noordover, Anna ( -1834) .......................................... {IIId}
[5206]Nuij, Antonij ..................................................... {IIIi.2}
[5205]Nuij, Johanna Maria (1825- ) ...................................... {IIIi.2}
                                   - O -
[2829]Onstenk, Berend ................................................... {IVc}
[2866]Onstenk, Bernardus Johannes (1872-1941) ........................... IVc.1
 [828]Onstenk, Gerardus Johannes (1843-1926) ............................ {IVc}
[2844]Onstenk, Stephanus Franciscus (1875- ) ............................ IVc.2
[2858]Onstenk, Theodora Carolina Maria (1878- ) ......................... IVc.3
[6083]Oosthoek, Anneliese (1930-1989) ................................... {VIn.1}
[2824]Ortzen, Peter (1838- ) ............................................ {IIIa(2).2}
[2825]Ortzen, Willem .................................................... {IIIa(2).2}
                                   - P -
[4990]Paalvast, Johanna Maria Hendrika (1926-1991) ...................... {VIt}
[5271]Paanakker, Jacobus Cornelis ....................................... {VIo}
[5270]Paanakker, Maria Jacoba Johanna (1897-1945) ....................... {VIo}
[7436]Peperstraten, Martha Anna van ..................................... {VIp}
[5207]Peters, Anna Maria ................................................ {IIIi.2}
[7451]Pico, Wilhelmina Allegonda Catharina Everdina (1901- ) ............ {IVo.5}
[7348]Poel, Antonia ..................................................... {IId}
[5173]Poel, Hillegonda van der .......................................... {IIc.3}
[4485]Poels, Eugenie Emiliene (1887-1939) ............................... {VIIn}
[5180]Prost, Hendrik .................................................... {IIIf.2}
[5179]Prost, Petrus Johannes (1818- ) ................................... {IIIf.2}
[7380]Putten, Gijsbertus van der (1839-1895) ............................ {IVj}
                                   - R -
[5169]Raaij, Berendina van ( -1817) ..................................... {IIc}
[5224]Reijers, Anna Maria Dorothea (1867-1874) .......................... IVh.1
[5245]Reijers, Anna Wilhelmina Maria (1876- ) ........................... IVh.6
[2834]Reijers, Christina ................................................ {IVd}
[5226]Reijers, Christina Maria Sophia (1871-1882) ....................... IVh.5
[5227]Reijers, Hendrik .................................................. {IVh}
[5223]Reijers, Henricus Johannes Maria (1869-1870) ...................... IVh.3
[5222]Reijers, Lambartus (1835-1910) .................................... {IVh}
[5225]Reijers, Lambartus (1868-1881) .................................... IVh.2
[5265]Reijers, Maria Wilhelmina Christina (1870-1930) ................... IVh.4
[5261]Reijers, Willem Henricus Marie (1877- ) ........................... IVh.7
[4963]Rekmans, Allegonda (1818-1891) .................................... {IIIm}
[4997]Rekmans, Hendrikus (1784-1868) .................................... {IIIm}
[5251]Reuser, Bernardus Johannes ........................................ {IVg(1).5}
[5250]Reuser, Wilhelmis Johannes Aloysius (1849- ) ...................... {IVg(1).5}
[2846]Righart, Ludovicus ................................................ {IVc.2}
[2845]Righart, Sophia Johanna Catharina (1867- ) ........................ {IVc.2}
[4166]Rijken, Antonia Warna (Tonnie) (1962- ) ........................... {VIIs}
[7384]Roberti, Karel Johannes (1833-1917) ............................... {IVk}
[5247]Rooijen, Johannes Petrus van ...................................... {IVh.6}
[5246]Rooijen, Petrus Franciscus van (1866- ) ........................... {IVh.6}
[7417]Rook, Johanna (1902- ) ............................................ {IVn.8}
 [907]Roorda, Carla Elisabeth Maria (1958- ) ............................ {VIIt}
[5220]Ruiling, Berendina ................................................ {IIIi.2}
 [821]Rutgers, Willemina ................................................ {IIIc}
[7457]Rutten, Maria ..................................................... {IVn}
[5079]Ruygrok, Leonarda Johanna Petronella (1964- ) ..................... {VIIy}
                                   - S -
[5088]Samwel, Maria Cornelia (1956- ) ................................... {VIIaa}
[6084]Satzger, Claudia .................................................. {VIIw}
[5126]Scheele, Elisabeth Jeanine ........................................ {VIIIy}
[2790]Scheerders, Gerarda (1788-1868) ................................... {IIIf}
[2791]Scherders, Gerardus ............................................... {IIIf}
[2796]Scholten, Hendrina (1805- ) ....................................... {IIIg}
[2797]Scholten, Willem .................................................. {IIIg}
[4144]Schoubroeck, Carmen Tsamo van (1993- ) ............................ VIIIr.2
[4141]Schoubroeck, Franciscus Henricus Johannes (Frank) van (1961- ) .... VIIo.2, VIIIr
 [911]Schoubroeck, Harry van (1933-2000) ................................ {VIIo}
[4143]Schoubroeck, Jimmy Joachim Kinley van (1991- ) .................... VIIIr.1
[4140]Schoubroeck, Monica Elfride Patricia (Monique) van (1960- ) ....... VIIo.1, VIIIq
[4329]Schoubrouck, Astrid van (1964- ) .................................. VIIo.3, VIIIs
[7395]Schouten, Jacobus Johannes (1831-1881) ............................ {IVm}
[2872]Schreuder, Jan Daniel ............................................. {Vg(2).1}
[2871]Schreuder, Jan Daniel (1900- ) .................................... {Vg(2).1}
[7391]Schumacher, Karel Johannes ........................................ {IVm}
[4313]Schürmann, Christiaan Marcus Marie (1998- ) ....................... VIIIi.4
[4314]Schürmann, Femke Joanna Clara Maria (1998- ) ...................... VIIIi.5
[4311]Schürmann, Johannes Robert marie (1994- ) ......................... VIIIi.2
[4309]Schürmann, Luc .................................................... {VIIIi}
[4312]Schürmann, Paul Jean Luc (1995- ) ................................. VIIIi.3
[4310]Schürmann, Thomas Jean Luc (1992- ) ............................... VIIIi.1
[2808]Schuurman, Anthon ................................................. {IIIi}
[2807]Schuurman, Carolus Josephus (1799-1857) ........................... {IIIi}
[5203]Schuurman, Christina (1843-1844) .................................. IIIi.7
[5202]Schuurman, Grada (1835-1838) ...................................... IIIi.4
[5214]Schuurman, Johanna Magdalena Berendina (1830-1899) ................ IIIi.1
[5204]Schuurman, Karel Antonius Franciscus (1833-1915) .................. IIIi.2
[5201]Schuurman, Maria Louisa (1834-1835) ............................... IIIi.3
[5232]Schuurman, Martinus (1838-1898) ................................... IIIi.6
[5253]Schuurman, Maximilianus (1836-1901) ............................... IIIi.5
[7346]Si(e)bers, Theodora (1783-1849) ................................... {IId}
[7347]Siebers, Willem ................................................... {IId}
[7396]Sienot, Willem (1828- ) ........................................... {IVm}
[5152]Simpman, Anna Maria ............................................... {IIIb}
 [778]Sipman (of Simpman), Carolina (1807-1879) ......................... {IIIb}
[2861]Smeermans, Willemina .............................................. {IVc.3}
[7445]Smit, Cornelis Hendrik Philippus (1886-1965) ...................... {Vo}
[7446]Smit, Wilhelmina Margaretha Maria (1911-1986) ..................... Vo.1, VIq
[5243]Soeter, Maria ..................................................... {IIIg(2).2}
[4315]Spaendonck, Bregje J.G. van ....................................... {VIIIj}
[4988]Spek, Maria Johanna van der (1927- ) .............................. {VIs}
[7419]Spierenburg, Cornelis Lucas Johannes (1879- ) ..................... {IVn.9}
[7408]Spronsen, Gerritje Adriana ........................................ {IVn.4}
[2820]Staal, Geertruij .................................................. {IIIk}
 [409]Stadhouder, Cornelia Susanna Maria (1873-1945) .................... {VId}
[6235]Stapel, Kaj (2006- ) .............................................. VIIIb.1
[6107]Stapel, Wim (1968- ) .............................................. {VIIIb}
[1030]Stierum, Carine (1968- ) .......................................... {VIIIc}
[7412]Stijnman, Andreas Johannes ........................................ {IVn.6}
[2792]Stokmans, Dorothea ................................................ {IIIf}
[7410]Stolz, Arnoldina Cornelia ......................................... {IVn.5}
 [919]Stuiver, Martine Josephine (Tinie) (1940- ) ....................... {VIIs}
                                   - T -
[2683]Tahaparij, Wilhelmina Margaretha (1934- ) ......................... {VIIId}
[4158]Thomassen, Anne (1970- ) .......................................... {VIIIv}
[2836]Tolhuisen, Berendina .............................................. {Vf}
[6164]Tubbing, dochter (1869-1869) ...................................... IVb.1
[2827]Tubbing, Jan ...................................................... {IVb}
 [826]Tubbing, Joannes Carolus (1834- ) ................................. {IVb}
                                   - U -
[5196]Ubbing, Antonia ................................................... {IIIe.6}
                                   - V -
 [841]vader onbekend .................................................... {IIIa}
 [842]vader onbekend .................................................... {IIIc}
[5176]vader onbekend .................................................... {IIIf}
[7381]vader onbekend .................................................... {IVj}
[7385]vader onbekend .................................................... {IVk}
[7389]vader onbekend .................................................... {IVl}
 [870]vader onbekend .................................................... {Vg}
[5057]vader onbekend .................................................... {VIi}
[7330]Veelen, Petronella Jacqueline (Nan) van (1946- ) .................. {VIIIe}
[5211]Veen, Gerarda Helena van (1849-1851) .............................. IIIk(2).1
[2818]Veen, Hendericus van (1814- ) ..................................... {IIIk}
[2819]Veen, Willem van .................................................. {IIIk}
[1337]Velden, Michel van der ............................................ {VIe.3}
[4483]Verhagen, Maria Christina (1933- ) ................................ {VIIIn}
[2868]Verheij, Gerhardus Joannes Willebrordus ........................... {IVc.1}
[2867]Verheij, Hendrika Maria (1875- ) .................................. {IVc.1}
  [56]Verhoeven, Louise Josine Hermine (Loes) (1903-1991) ............... {VIIh}
[1339]Verhoeven, Theodorus .............................................. {VIe.4}
[4954]Vermeulen, Joannis (1746-1815) .................................... {IIe}
[4953]Vermeulen, Maria Anna (1783-1843) ................................. {IIe}
 [785]Versteeg, Jo(h)annes Henricus (1807-1849) ......................... {IVa}
 [727]Versteeg, Willemina Hendrina (1843-1876) .......................... {IVa}
[5591]Versteegh, Christina Johanna Maria (1914-1945) .................... Vd.1
[2839]Versteegh, Cornelis Jacob (1888-1949) ............................. {Vd}
[5593]Versteegh, Cornelis Josephus maria (1916-1980) .................... Vd.2
[2840]Versteegh, Gerrit Cornelis ........................................ {Vd}
[5595]Versteegh, Henricus Stephanus Johannes (1919- ) ................... Vd.3
[5596]Versteegh, Hermanus Carolus Maria (1921-2002) ..................... Vd.4
[4405]Vinkenburg, Harrie (1908-1977) .................................... {VIIp}
[4330]Vinkenburg, Irene (1969- ) ........................................ VIIp.1
[4149]Vinkenburg, Janneke Annet (1971- ) ................................ VIIp.2, VIIIt
 [913]Vinkenburg, Paul (1942- ) ......................................... {VIIp}
[4331]Vinkenburg, Pauline Maria (1974- ) ................................ VIIp.3, VIIIu
 [917]Voorn, Nely ....................................................... {VIIr}
[4146]Vorstermans, Devika Mira (1994- ) ................................. VIIIq.1
[4145]Vorstermans, Gijsbert Louis Gertrudis Marie (1960- ) .............. {VIIIq}
[4147]Vorstermans, Ilja Karuna (1998- ) ................................. VIIIq.2
[4148]Vorstermans, Nouri Karuna (1998- ) ................................ VIIIq.3
[5102]Vrenken, Maria Theresa Johanna Arnoldia (1957- ) .................. {VIIad}
[4979]Vrijman, Adriana Cornelia Maria (1912- ) .......................... Vq.1
[4981]Vrijman, Cornelia Maria (1915-2003) ............................... Vq.2
[4977]Vrijman, J.P.G. ................................................... {Vq}
[5258]Vroom, Theresia Maria Augusta ..................................... {IVg(1).3}
                                   - W -
[2830]Wanders, Joanna Maria ............................................. {IVc}
[6088]Wassenaar, Arie Willem (1945- ) ................................... VIm.1
[6087]Wassenaar, Klaas Christiaan (1912-1976) ........................... {VIm}
[6086]Wassenaar, Willem (1885- ) ........................................ {VIm}
[6089]Wassenaar, Willem Pieter (1946- ) ................................. VIm.2
[5022]Waters, Anton Hubert Otto (1906-1997) ............................. {VIc}
[5032]Waters, Clemens Jean Otto (1957- ) ................................ VIc.10
[5023]Waters, Franciscus Matthias Johannes (1944- ) ..................... VIc.1
[5031]Waters, Ignatia Francisca Wilhelmina (1956- ) ..................... VIc.9
[5027]Waters, Johannes Wilhelmus Jozef (1949- ) ......................... VIc.5
[5028]Waters, Leopold Laurens Reinier (1951- ) .......................... VIc.6
[5030]Waters, Margaretha Josephine Elisabeth (1952- ) ................... VIc.8
[5026]Waters, Maria Christina Wilhelmina (1948- ) ....................... VIc.4
[5029]Waters, Matthias Bernardus Maria (1951- ) ......................... VIc.7
[5024]Waters, Otto Clemens Maria (1946- ) ............................... VIc.2
[5025]Waters, Petrus Matthias Henricus (1947- ) ......................... VIc.3
[7349]Wederspan, Herbertus .............................................. {IId}
[5122]Welie, Sylvia Daniëlle van (1970- ) ............................... {VIv.6}
[5055]Welling, Anna Elisabeth (1892-1892) ............................... Ve.2
[2862]Welling, Berendina Hendrika (1890-1926) ........................... Ve.1
[2837]Welling, Derk ..................................................... {Ve}
 [833]Welling, Johannes Wilhelmus (1857- ) .............................. {Ve}
[5146]Wentholt, Bernardus ............................................... {IIa}
[5143]Wentholt, Joanna Antonia (1769-1801) .............................. {IIa}
[5594]Wernicke, Mimmy ................................................... {Vd.2}
[2813]Wessels, Janna .................................................... {IIIj}
[1119]Wester, Mauritia Francina (Miets) (1935- ) ........................ {VIIIf}
 [791]Westerman, Maria Hendrica ( -1891) ................................ {Va}, {Vc}
[5076]Wezel, Hendrik Corstiaan van (1959- ) ............................. {VIIx}
[5078]Wezel, Nina Zoë Gemma van (1995- ) ................................ VIIx.2
[5077]Wezel, Sara Florence van (1992- ) ................................. VIIx.1
[6090]Wieder, Sophie (1884-1962) ........................................ {VIn}
 [411]Wijers, Alphons Ferdinand (1924-2002) ............................. {VIIg}
[1031]Wijers, Anne (1998- ) ............................................. VIIIc.1
 [412]Wijers, David Alfons (1965-2000) .................................. VIIg.2, VIIIc
 [413]Wijers, Floris Ferdinand (1966- ) ................................. VIIg.3
[2661]Wijers, Josefien Willemien (2000- ) ............................... VIIIc.2
 [987]Wijers, Klaartje (1964-1964) ...................................... VIIg.1
[2857]Wijnands, Catharina Maria ......................................... {Vf.2}
[4406]Wijnen, Riek (1913-2002) .......................................... {VIIp}
[5010]Willegen, Maria Elisabeth van (1877-1931) ......................... {Vb}
[5880]Willems, Maria Anna ............................................... {VIIq}
[7450]Willems, Maria Johanna (1891-1921) ................................ {IVo.5}
[5054]Winkelman, Theodorus .............................................. {IIb}
[4301]Winsen, Marianne van .............................................. {VIIIg}
[4973]Winterkamp, Cornelia (1853-1936) .................................. {IVp}
[4995]Winterkamp, Hermanus (1824-1906) .................................. {IVp}
[5229]Winters, Henricus ................................................. {IVg}
[5213]Winters, Johanna Bernadina (1835-1897) ............................ {IVg}
[7430]Wisse, Hendrika Cornelia Petronella (1900- ) ...................... {IVo.8}
 [840]Wissen, Berendina van (1860-1930) ................................. {Vf}
[2835]Wissen, Hendricus van ............................................. {Vf}
[2793]Wittich, Christina (1800-1855) .................................... {IIIg}
[2794]Wittich, Pieter (1754-1825) ....................................... {IIIg}
[5123]Wolters (Wouters), Leonardus (1856-1923) .......................... {Vr}
[2822]Wouters, Aaltje ................................................... {IVe}
[5083]Wouters, Aniek Klavira (1998- ) ................................... VIIy.4
[5107]Wouters, Anne Kimberley (1992- ) .................................. VIIae.1
[5061]Wouters, Augustinus Hyacinthus Maria (1952- ) ..................... VIs.1, VIIz
[5104]Wouters, Aukje Jolijn (1988- ) .................................... VIIad.2
[5103]Wouters, Bram Martijn (1986- ) .................................... VIIad.1
[5071]Wouters, Cornelia Hendrika Maria (1961- ) ......................... VIv.2
[5069]Wouters, Cornelis Hyacinthus (1969- ) ............................. VIu.2
[4991]Wouters, Cornelis Johannes Maria (1929- ) ......................... Vr.4, VIu
[5068]Wouters, Daniëlle Maria (1967- ) .................................. VIu.1
[5100]Wouters, Edwin Rudolph (1991- ) ................................... VIIac.1
[5085]Wouters, Erik Gerardus Henricus (1979- ) .......................... VIIz.1
[5067]Wouters, Franciscus (1957- ) ...................................... VIt.3, VIIae
[5089]Wouters, Frank Benjamin (1983- ) .................................. VIIaa.1
[5059]Wouters, Gemma Petronella Stephania (1958- ) ...................... VIr.1, VIIx
[5075]Wouters, Gerardus Stephanus Maria (1968- ) ........................ VIv.6
[4987]Wouters, Hendrikus Christianus Maria (1924- ) ..................... Vr.2, VIs
[4984]Wouters, Hyacinthus Franciscus Maria (1893-1968) .................. {Vr}
[4989]Wouters, Hyacinthus Franciscus Maria (1927-2004) .................. Vr.3, VIt
[5081]Wouters, Johanna Petronella (1993- ) .............................. VIIy.2
[5108]Wouters, Jordy Maarten (1994- ) ................................... VIIae.2
[5062]Wouters, Jozef Bartholomeus Maria (1953- ) ........................ VIs.2, VIIaa
[5070]Wouters, Jozephina Petronella Maria (1960- ) ..................... VIv.1, VIIaf
[5086]Wouters, Judith Johanna Maria (1981- ) ............................ VIIz.2
[5082]Wouters, Leonarda Maria (1995- ) .................................. VIIy.3
[4985]Wouters, Leonardus Jozef Maria (1922- ) ........................... Vr.1, VIr
[5090]Wouters, Lisette Maria (1985- ) ................................... VIIaa.2
[5074]Wouters, Lucilla Margaretha Maria (1965- ) ........................ VIv.5
[5115]Wouters, Lyan Elien (1998- ) ...................................... VIIag.1
[5063]Wouters, Maria Allegonda Stefanie (1955- ) ........................ VIs.3, VIIab
[5065]Wouters, Maria Johanna Francisca (1952- ) ......................... VIt.1
[5073]Wouters, Maria Theresia Johanna (1964- ) .......................... VIv.4, VIIah
[5087]Wouters, Michaël Augustinus Hyancinthus (1984- ) .................. VIIz.3
[5105]Wouters, Niels Pepijn (1989- ) .................................... VIIad.3
[5072]Wouters, Paulus Stephanus Maria (1962- ) .......................... VIv.3, VIIag
[5091]Wouters, Renate Helena (1988- ) ................................... VIIaa.3
[5066]Wouters, Renatus Bonifacius Maria (1954- ) ........................ VIt.2, VIIad
[5101]Wouters, Ronald Henri (1993- ) .................................... VIIac.2
[4993]Wouters, Stephanus Hubertus Maria (1932-1990) ..................... Vr.5, VIv
[5064]Wouters, Stephanus Leonardus Maria (1957- ) ....................... VIs.4, VIIac
[5080]Wouters, Teresa Maria (1992- ) .................................... VIIy.1
[5060]Wouters, Thomas Leonardus Maria (1962- ) .......................... VIr.2, VIIy
[5116]Wouters, Yaniek Mika (2999- ) ..................................... VIIag.2
                                   - Z -
[6091]Zaanen, Cornelia van (1915- ) ..................................... {VIl}
[5137]Zadelhoff, dochter van ............................................ VIh.1
[5138]Zadelhoff, dochter van ............................................ VIh.2
[2852]Zadelhoff, Hendricus Cornelius Vincentius van (1888- ) ............ {VIh}
[2853]Zadelhoff, Wilhelmus Franciscus van ............................... {VIh}
[5139]Zadelhoff, zoon van ............................................... VIh.3
[6092]Zeeuw, Gerritje de (1871- ) ....................................... {Vi}
[5618]Zijlstra, Arno (1973- ) ........................................... {VIIIm}
[5620]Zijlstra, Just Ren (2003- ) ....................................... VIIIm.2
[5619]Zijlstra, Kick Erik (2002- ) ...................................... VIIIm.1

Overasselt, 9 maart 2007.