Alle nakomelingen (descendants)
van
Jacobus CREYGHTON (1791-1849)
en Maria Anna Brandte (1793-1864)


Herziene en aangevulde versie dd. 1 januari 2007.


Het familiewapen van de Nederlandse Creyghton-tak

Het Creyghton familiewapen, in het bezit van Ingrid Creyghton. Geschilderd door haar neef
Robert de Lange naar het voorbeeld in het "Nederland's Patriciaat" deel 4 (1913), p 106.


Inleiding

Het is vrijwel zeker dat de familie van Jacobus Creyghton en echtgenote Maria Anna Bran(d)te met hun nageslacht onderdeel vormt van de oudere familie van Johannes Creyghton, geboren in 1665 in Tilsit (Oost Pruisen). (N.B. Het Nederlandsch Patriciaat, deel 4, 1913, vermeldt als geboortejaar 1660, wat vrijwel zeker niet correct is). Hoe de precieze samenhang is, is echter nog niet duidelijk. De persoon van Jacobus is met veel geheimzinnigheid omgeven. Noch zijn geboorte- of doopregistratie, noch zijn huwelijksakte zijn tot op heden gevonden. Het verhaal gaat ook dat bij zijn overlijden al zijn persoonsbescheiden door zijn (nonnen) dochters zijn vernietigd. De vraag rijst dan: waarom?


Het is mogelijk dat Jacobus een zoon is van Hermanus Creyghton, geboren in 1762. Van Hermanus is echter geen huwelijk, noch nageslacht bekend. Een andere mogelijkheid is dat Jacobus een voorechtelijk kind is van Hermanus' jongere zuster Maria Regista, die later trouwt met Wolter Becquer. Minder waarschijnlijk lijkt het dat Jacobus zelf net als de stamvader van de oudere Creyghton tak rechtstreeks of via een omweg uit Schotland afkomstig zou zijn. Dat Jacobus afstamt van de oudere Creyghton tak lijkt ook waarschijnlijk vanwege het feit dan er buiten die tak geen andere personen aan te wijzen zijn, die zijn ouders zouden kunnen zijn geweest.

Opvallend is wel dat Jacobus en zijn nageslacht katholiek zijn, terwijl de oudere Creyghton familie protestant is. Waarschijnlijk is dat het gevolg van het feit dat Jacobus een katholiek meisje trouwt. Jacobus is overigens de katholieke variant van de ook in de oudere (Johannes) familie veel gebruikte voornaam Jacob. Waar en wanneer Jacobus geboren is, is alleen bekend uit zijn overlijdensakte, die vermeldt dat Jacobus geboren is in 1791 in Amsterdam. En waar en wanneer hij is getrouwd, is helaas nog steeds niet bekend, want ook de huwelijkakte is nog niet gevonden. Rond 1820 komt hij met echtgenote naar Leiden, vestigt zich daar als koperslager en wordt stamvader van een zeer uitgebreid (Creyghton) nageslacht.

Opmerkelijk is nog dat bij de doop in 1824 van de tweede dochter Anthonia Catharina als getuige staat vermeld: "Jacobus Creyghton". De vraag rijst dan welke Jacob(us) Creyghton dit is. Slechts neef? Jacob Jan Alexander (geb. 1800) komt daarvoor in aanmerking. Het kan niet Jacob Creyghton, de baljuw van Dinteloord zijn. Die is mogelijk/waarschijnlijk wel de grootvader van Jacobus, maar in 1824 al lang overleden. Tenslotte is er de (minder logische) verklaring dat Jacobus optreedt als getuige bij de geboorte van zijn eigen kind of dat er sprake is van een verschrijving.


Terug naar het parenteel van Johannes CreyghtonZoekt u een bepaald persoon? Ga dan naar de Personen-index


   I. Jacobus CREYGHTON [769], geboren op 1 april 1791 (bron: volkstelling Leiden 1846) te Amsterdam, koperslager, overleden op 3 okt. 1849 te Leiden, zoon van vader onbekend [5416] en Maria Regista CREYGHTON [996], trouwt Maria Anna (Anna Maria) BRANT (of BRANTE of BRANDTE) [770], gedoopt (r.k.) op 26 sept. 1793 (get. Maria de Bie, Arnoldus de Bree) te Den Bosch, overleden op 22 jan. 1864 te Leiden, dochter van Petrus (Pieter) BRANTE(N) (of BRANT of BRANTEN) [4362] en (Jo)anna Maria (Annemie) de BIE (BEIJ) [4363].
  Het is zeer waarschijnlijk dat de genealogie van Jacobus Creyghton en echtgenote Maria Anna Bran(d)te met hun nageslacht onderdeel vormt van de oudere genealogie van Johannes Creyghton, geboren in 1660 in Tilsit (Oost Pruisen). Hoe de precieze samenhang is, is echter nog niet duidelijk. De persoon van Jacobus is met veel geheimzinnigheid omgeven. Noch zijn geboorte- of doopregistratie, noch zijn huwelijksakte zijn tot op heden gevonden.

  Het is mogelijk dat Jacobus een zoon is van Hermanus Creyghton, geboren in 1762. Van Hermanus is echter geen huwelijk, noch nageslacht bekend. Een andere mogelijkheid is dat Jacobus een voorechtelijk kind is van Hermanus' jongere zuster Maria Regista, die later trouwt met Wolter Becquer. Minder waarschijnlijk lijkt het dat Jacobus zelf net als de stamvader van de oudere Creyghton tak rechtstreeks of via een omweg uit Schotland afkomstig zou zijn. Dat Jacobus afstamt van de oudere Creyghton tak lijkt ook waarschijnlijk vanwege het feit dan er buiten die tak geen andere personen aan te wijzen zijn, die zijn ouders zouden kunnen zijn geweest.

  Opvallend is wel dat Jacobus en zijn nageslacht katholiek zijn, terwijl de oudere Creyghton familie protestant is. Jacobus is overigens de katholieke variant van de ook in die oudere familie veel gebruikte voornaam Jacob. Jacobus Creyghton komt rond 1820 met echtgenote naar Leiden, vestigt zich daar als koperslager en wordt stamvader van een zeer uitgebreid nageslacht.
     Uit deze relatie:
  1. Maria Anthonetta CREYGHTON [896], geboren op 18 maart 1823 te Leiden, kloosterzuster Carmelieten, overleden op 11 okt. 1911 te Sint Niklaas (B).
  2. (Antonia) Catharina Maria CREYGHTON [897], geboren op 24 aug. 1824 te Leiden, gedoopt op 24 aug. 1824 (get. Jacobus (welke?) Creyghton, Petronilla Maria Brante) aldaar, overleden op 4 juli 1900 te Delft.
  3. Petrus Jacobus CREYGHTON [898], geboren op 2 mei 1826 te Leiden, gedoopt op 2 mei 1826 (get. Cornelius en Antonia Branten) aldaar, volgt IIa.
  4. Jacobus Leonardus CREYGHTON [666], geboren op 10 mei 1828 te Leiden, gedoopt op 11 mei 1828 (get. Alegonda Brante) aldaar, volgt IIb.
  5. Coenraad Jacobus CREYGHTON [899], geboren op 16 mei 1830 te Leiden, volgt IIc.
  6. Nicolaas Jacobus CREIJGHTON [900], geboren op 20 nov. 1833 te Leiden, volgt IId.
  7. Maria Anna CREYGHTON [901], geboren op 16 dec. 1835 te Leiden, kloosterzuster?, overleden op 6 april 1900 te Delft.

Tinnen bord met Creyghton familiewapen


Het tinnen bord met het Creyghton familiewapen, waarvan er meerdere (tenminste twee) in omloop zijn geweest
en dat mogelijk als cadeau is gebruikt bij huwelijken van de zonen van Jacobus en Maria Anna.


  IIa. (van I) Petrus Jacobus CREYGHTON [898], geboren op 2 mei 1826 te Leiden, gedoopt op 2 mei 1826 (get. Cornelius en Antonia Branten) aldaar, koperslager te Leiden, overleden op 25 april 1891 te Leiden, trouwt op 10 juli 1850 aldaar Anna Helena SLOOTS [902], geboren op 13 juli 1826 te Oegstgeest, overleden op 19 aug. 1895 te Leiden, dochter van Hermanus SLOOTS [903] en Anna van KERKHOF [904].
     Uit deze relatie:
  1. Jacobus Leonardus CREYGHTON [1046], geboren op 12 jan. 1851 te Leiden, volgt IIIa.
  2. Anna Maria CREYGHTON [1047], geboren op 5 sept. 1852 te Leiden, volgt IIIb.
  3. Petrus Coenradus Jacobus CREYGHTON [905], geboren op 20 okt. 1854 te Leiden, overleden op 12 juli 1855 aldaar.
  4. Maria Christina CREYGHTON [4033], geboren op 16 april 1856 te Leiden, overleden op 14 juli 1930 aldaar, trouwt op 17 okt. 1888 aldaar Gerardus Johannes Dominicus STRIJBOS [4327], geboren op 19 okt. 1858 te Rotterdam, sigarenhandelaar, zoon van Johannes Petrus STRIJBOS [4452] en Alida Maria van der VELDEN [4453].
  5. Coenradus Jacobus CREYGHTON [4034], geboren op 16 mei 1858 te Leiden, volgt IIIc.
  6. Catharina Maria CREYGHTON [4035], geboren op 19 jan. 1860 te Leiden, volgt IIId.
  7. Antoinetta Geertruida Cornelia CREYGHTON [4036], geboren op 3 juli 1862 te Leiden, volgt IIIe.
  8. Hermanus Lambertus Arnoldus CREYGHTON [4037], geboren op 3 juni 1865 te Leiden, volgt IIIf.
  9. Anna Maria Theresia CREYGHTON [4038], geboren op 26 juli 1868 te Leiden, overleden op 8 juni 1925, begraven te Wassenaar, trouwt op 20 febr. 1918 te Rotterdam Arnold de KONING KRUIJFF [4462], geboren in 1869, zoon van Aart de KONING KRUIJFF [6154] en Johanna Maria van BROEKHUIZEN [6155].
  10. Hubertina Anna Maria CREYGHTON [4039], geboren op 21 juni 1873 te Leiden, overleden op 10 juni 1937 te Rotterdam, trouwt Arnoldus Jacobus Maria SWAGEMAKER [4463], geboren in 1874.
  IIIa. (van IIa) Jacobus Leonardus CREYGHTON [1046], geboren op 12 jan. 1851 te Leiden, koperslager te Alkmaar, overleden te Amsterdam, trouwt op 3 maart 1878 te Alkmaar, gescheiden op 31 dec. 1897 te Leiden van Johanna Cornelia NEELIS [4464], geboren op 1 nov. 1847 te Schoten, winkelierster, dochter van Hendrik NEELIS [6813] en Geertruida TREURE [6814], eerder gehuwd met Adrianus Jacobus JACOBSE [4465].
     Uit deze relatie:
  1. dochter CREYGHTON [4723], geboren op 6 dec. 1878 te Alkmaar.
  2. dochter CREYGHTON [4724], geboren op 12 maart 1880 te Alkmaar.
  3. Johanna Cornelia Antoinette CREYGHTON [4063], geboren op 24 sept. 1885 te Amsterdam, verpleegster.
  4. Anna Helena CREYGHTON [4064], geboren op 12 dec. 1886 te Amsterdam, overleden op 1 dec. 1890 aldaar.
  IIIb. (van IIa) Anna Maria CREYGHTON [1047], geboren op 5 sept. 1852 te Leiden, overleden na 1911, ongehuwde moeder (1) vader onbekend [4076], trouwt (2) op 1 febr. 1883 aldaar Jacobus BOLLÉE [1048], geboren op 15 juli 1826 te Gorinchem, opzichter gasfabriek, overleden op 8 maart 1911 te Leiden, zoon van Gerrit Jan BOLLÉE [4466] en Maartje KOPERDRAAT [4467], eerder gehuwd met Betje FABER [4468].
     voor-huwelijks kind:
  1. Petrus Jacobus CREYGHTON [1049], geboren op 2 jan. 1882 te Leiden, overleden op 26 aug. 1882 aldaar.
  IIIc. (van IIa) Coenradus Jacobus CREYGHTON [4034], geboren op 16 mei 1858 te Leiden, spekslager, overleden op 28 nov. 1945 te Amsterdam, ondertrouw op 30 jan. 1896 te Leiden Johanna van LEEUWEN [4352], geboren op 21 april 1872 te Voorhout, dochter van Christiaan van LEEUWEN [4469] en Cornelia ZANDBERGEN [4470].
     Uit deze relatie:
  1. Petrus Jacobus CREYGHTON [4065], geboren op 5 sept. 1897 te Leiden, overleden op 22 mei 1898 aldaar.
  2. Anna Helena CREYGHTON [4066], geboren op 10 sept. 1898 te Leiden, trouwt (1) op 29 maart 1926 te Amsterdam Hermanus Johannes Hendrikus BRUGMAN [4604], geboren in 1895, trouwt (2) op 15 jan. 1964 aldaar Woltherus KAPTEIN [6818], geboren op 1 febr. 1895 te Haarlem, bollen-arbeider, overleden op 10 juni 1982 te Noordwijkerhout, zoon van Wilhelmus KAPTEIN [6819] en Cato van GESTEL [6820], eerder gehuwd met Petronella GROENEN [6821].
  3. Christiaan CREYGHTON [4067], geboren op 8 sept. 1899 te Leiden, kleermaker, overleden op 8 april 1973 te Amsterdam, trouwt op 31 aug. 1931 te Wielichow (Pol) Josepha ZAJAC [4595], geboren op 19 maart 1902 aldaar.
  4. Petrus Jacobus Clemens CREYGHTON [4068], geboren op 19 sept. 1901 te Amsterdam.
  5. Cornelia Catharina Maria CREYGHTON [4069], geboren op 2 jan. 1905 te Amsterdam, trouwt in 1931 aldaar Hendrikus KOEKKOEK [4605], geboren in 1907.
  6. Johanna Cornelia Catharina CREYGHTON [4070], geboren in 1908 te Amsterdam, overleden op 8 febr. 1972 te Zaandam, trouwt Cornelis HOEBEKE [4643].
  IIId. (van IIa) Catharina Maria CREYGHTON [4035], geboren op 19 jan. 1860 te Leiden, overleden op 12 mei 1936 aldaar, trouwt (1) op 31 jan. 1883 aldaar Adrianus Albertus Antonius HELSLOOT [4326], geboren op 15 jan. 1860 te Amsterdam, kruidenier, overleden op 14 okt. 1885 aldaar, zoon van Albertus HELSLOOT [4454] en Maria Egberta VEENENDAAL [4455], trouwt (2) op 26 sept. 1889 aldaar Willem van SPRANG [4456], geboren op 2 dec. 1857 te Den Helder, zoon van Willem Adriaan van SPRANG [4457] en Wilhelmina Frederika Francoise d'HARVANT [4458], eerder gehuwd met Maria Magdalena de KAMPS [4459].
     Uit de eerste relatie:
  1. Christina Rebecca HELSLOOT [6156], geboren in 1882 te Amsterdam, trouwt op 15 maart 1905 te Rotterdam Johan van WERVEN [6159], zoon van Jan van WERVEN [6809] en Alberdina Wilhelmina Eisabetha HERMAN [6810].
  2. Maria Egberta Georgine HELSLOOT [6157], geboren in 1883 te Amsterdam, trouwt op 19 april 1911 te Rotterdam Johannes Willem AKKERMAN [6158], geboren in 1884 te Haarlem.
     Uit de tweede relatie:
  1. Petrus Jacobus van SPRANG [6805], geboren in 1890 te Amsterdam, trouwt op 11 juni 1919 te Rotterdam Engelina Maria Theodora van OVERBEEK [6806], geboren in 1890 aldaar, dochter van Hendricus van OVERBEEK [6807] en Engelina Frederika van LIESHOUT [6808].
  IIIe. (van IIa) Antoinetta Geertruida Cornelia CREYGHTON [4036], geboren op 3 juli 1862 te Leiden, overleden op 3 mei 1928 te Amsterdam, trouwt op 7 sept. 1887 te Leiden Joseph Clemens Franz WELTRING [4325], geboren op 20 febr. 1862 te Plantlünne (Dld), chef confectiebedrijf, zoon van Franz Heinrich WELTRING [4460] en Wilhelmina BORGMANN [4461].
     Uit deze relatie:
  1. Wilhelmina Antoinetta Helena WELTRING [6801], geboren ca. 1889 te Haarlem, trouwt op 15 juni 1911 aldaar Johannes Petrus Joseph BURGLER [6802], geboren ca. 1885 te Uithoorn, zoon van Franciscus Nicolaaas BURGLER [6803] en Adriana van WIJK [6804].
  IIIf. (van IIa) Hermanus Lambertus Arnoldus CREYGHTON [4037], geboren op 3 juni 1865 te Leiden, banketbakker te Leiden, overleden op 12 jan. 1952 te Leiden, trouwt op 23 nov. 1898 aldaar Sophia Susanna VREESWIJK [4328], geboren op 3 febr. 1879 te Muiden, overleden op 16 april 1960 te Leiden, dochter van Petrus VREESWIJK [4471] en Mietje KRIJNEN [4472].
     Uit deze relatie:
  1. Hermanus Petrus Casper CREYGHTON [4071], geboren op 7 sept. 1899 te Leiden, volgt IVa.
  2. Johannes Casper CREYGHTON [4072], geboren op 15 dec. 1902 te Leiden, overleden op 19 mei 1903 aldaar.
  3. Sophia Anna Barbara CREYGHTON [4073], geboren op 2 april 1904 te Leiden, overleden op 2 juni 1983 aldaar, trouwt op 24 aug. 1938 aldaar J.A.L. RENIER [4596].
  4. Lambertus Hermanus CREYGHTON [4074], geboren op 20 dec. 1914 te Leiden, overleden op 20 dec. 1914 aldaar.
  5. Casper Herman Anne CREYGHTON [4075], geboren op 10 juli 1920 te Leiden, volgt IVb.
  IVa. (van IIIf) Hermanus Petrus Casper CREYGHTON [4071], geboren op 7 sept. 1899 te Leiden, overleden op 16 jan. 1993 aldaar, trouwt op 15 mei 1935 aldaar Johanna Alida Maria Elisabeth BERBÉE [4473], geboren op 10 juli 1909, overleden op 8 dec. 1978 te Leiden.
     Uit deze relatie:
  1. Hermanus Josephus Albert Maria (Herman) CREYGHTON [4080], geboren op 30 april 1941 te Leiderdorp, volgt Va.
  2. Josephus Johannes Pieter Maria (Jos) CREYGHTON [4081], geboren op 22 febr. 1944 te Leiderdorp, volgt Vb.
  Va. (van IVa) Hermanus Josephus Albert Maria (Herman) CREYGHTON [4080], geboren op 30 april 1941 te Leiderdorp, trouwt op 28 april 1969 te Leiden Helene Magdalena JOHANNSEN [4474], geboren op 5 mei 1941 te Amsterdam.
     Uit deze relatie:
  1. Hermanus Leonardus Maria CREYGHTON [4082], geboren op 29 maart 1970 te Haarlem.
  2. Sandra Catharina Maria CREYGHTON [4083], geboren op 21 sept. 1971 te Haarlem, volgt VIa.
  VIa. (van Va) Sandra Catharina Maria CREYGHTON [4083], geboren op 21 sept. 1971 te Haarlem, trouwt op 21 mei 1993 te Lisse Dennis Richard TIMMERS [4686], geboren op 17 aug. 1969 te Haarlem.
     Uit deze relatie:
  1. Mathijs Hendrikus Hermanus (Thijs) TIMMERS [4687], geboren op 12 sept. 1999 te Hillegom.
  2. Daphne Helene Theresia TIMMERS [7337], geboren op 17 maart 2003 te Hillegom.
  Vb. (van IVa) Josephus Johannes Pieter Maria (Jos) CREYGHTON [4081], geboren op 22 febr. 1944 te Leiderdorp, trouwt (gescheiden) op 16 mei 1966 te Leiden Catharina Wilhelmina KLEIJMEIJ [4475], dochter van Wouter KLEIJMEIJ [5687] en Anna Henriette Wilhelmina van VEGGEL [5688].
     Uit deze relatie:
  1. Hermanus Petrus (Peter) CREYGHTON [4084], geboren op 18 aug. 1968 te Leiden, volgt VIb.
  2. Alida Johanna José) CREYGHTON [4085], geboren op 23 febr. 1970 te Leiden, volgt VIc.
  VIb. (van Vb) Hermanus Petrus (Peter) CREYGHTON [4084], geboren op 18 aug. 1968 te Leiden, had een relatie (verbroken) met Daniëlle den OUDEN [4681], geboren op 3 okt. 1969 te Schiedam.
     Uit deze relatie:
  1. Yoëlle CREYGHTON [4682], geboren op 23 febr. 2001 te Schiedam.
  VIc. (van Vb) Alida Johanna José) CREYGHTON [4085], geboren op 23 febr. 1970 te Leiden, trouwt James van AREND [4683].
     Uit deze relatie:
  1. zoon van AREND [4684].
  2. zoon van AREND [4685].
  IVb. (van IIIf) Casper Herman Anne CREYGHTON [4075], geboren op 10 juli 1920 te Leiden, trouwt op 19 april 1949 te Epe Catharina Maria Elizabeth VERSTEEG [4425], geboren ca. 16 jan. 1923 te Amsterdam, dochter van Johannes Jacobus VERSTEEG [4624] en Adriana Antonia Maria van der LINDEN [4625].
     Uit deze relatie:
  1. Johannes Abraham Hermanus (Hans) CREYGHTON [4086], geboren op 11 juni 1952 te Tilburg, volgt Vc.
  2. Lambertus Joannes Anne Dominicus (Bert) CREYGHTON [4087], geboren op 15 sept. 1954 te Tilburg, fotograaf, trouwt Jacqueline José Maria (Jeske) van der BIJL [4433], geboren op 10 febr. 1957 aldaar.
  3. Adriana Antonia Maria CREYGHTON [4088], geboren op 25 sept. 1958 te Tilburg, volgt Vd.
  Vc. (van IVb) Johannes Abraham Hermanus (Hans) CREYGHTON [4086], geboren op 11 juni 1952 te Tilburg, trouwt (1) (gescheiden) Helma van HOUTUM [4426], trouwt (2) (gescheiden) Chris SAS [7336].
     Uit de eerste relatie:
  1. JWF Jochem CREYGHTON [4427], geboren op 29 juli 1979 te Tilburg.
  2. WJC Willem CREYGHTON [4428], geboren op 23 aug. 1982 te Goirle.
  Vd. (van IVb) Adriana Antonia Maria CREYGHTON [4088], geboren op 25 sept. 1958 te Tilburg, trouwt Ronald van ROSSUM [4429].
     Uit deze relatie:
  1. Florence Anna Maria (Fleur) van ROSSUM [4430], geboren op 3 okt. 1986 te Tilburg.
  2. Mateus Ronaldus Caper (Ted) van ROSSUM [4431], geboren op 2 jan. 1989 te Tilburg.
  3. Johannes Adrianus Casper (Jip) van ROSSUM [4432], geboren op 5 sept. 1991 te Tilburg.

De lampenwinkel van Jacobus Leonardus Creijghton aan de Aalmarkt.

Koperslager/lampenwinkel van J.L. Creyghton in Leiden, ca 1880. Foto Alex Creyghton .


  IIb. (van I) Jacobus Leonardus CREYGHTON [666], geboren op 10 mei 1828 te Leiden, gedoopt op 11 mei 1828 (get. Alegonda Brante) aldaar, koperslager, petroleumhandelaar, overleden op 14 juli 1897 aldaar, trouwt (1) op 23 febr. 1859 te Leiden Henrietta Johanna Francisca de MEERE [673], geboren ca. 21 okt. 1836 te Edam, overleden op 17 sept. 1865 te Leiden, dochter van Bartholomeus Andreas de MEERE [4401] en Antoinetta Paulina PROOT [4402], trouwt (2) op 18 april 1866 aldaar Juliana JONGMANS [667], geboren op 24 okt. 1833 aldaar, overleden op 10 febr. 1919 te Leiden, dochter van Adrianus JONGMANS [773], kleedermaker, en Alida SPOELSTRA [774].
     Uit de eerste relatie:
  1. Maria Anna CREYGHTON [4040], geboren op 1 febr. 1859 te Leiden, overleden op 17 sept. 1907 aldaar (ongehuwd).
  2. Johannes Leonardus Antonius CREYGHTON [674], geboren ca. 30 aug. 1861 te Leiden, overleden op 30 jan. 1862 aldaar.
  3. Paulina Christina Maria CREYGHTON [676], geboren op 2 mei 1863 te Leiden, overleden op 29 juli 1863 aldaar.
     Uit de tweede relatie:
  1. Jacobus Petrus CREYGHTON [668], geboren op 17 jan. 1867 te Leiden, volgt IIIg.
  2. Adrianus Johannes CREYGHTON [669], geboren op 15 mei 1868 te Leiden, overleden op 18 febr. 1869 aldaar.
  3. Wilhelmus Jozeph (Willem) CREYGHTON [408], geboren op 4 jan. 1870 te Leiden, volgt IIIh.
  4. Nicolaas Jacobus CREYGHTON [737], geboren op 3 april 1871 te Leiden, volgt IIIi.
  5. Aloysius Jacobus (Louis) CREYGHTON [4041], geboren op 10 juli 1872 te Leiden, kleermaker/handelsreiziger (vertrekt 1890 naar Brussel), overleden te Parijs (Fr) (ongehuwd).
  6. Johannes Coenraad Jacobus CREYGHTON [670], geboren op 8 juli 1873 te Leiden, overleden op 16 aug. 1873 aldaar.
  7. Anna Maria Alida CREYGHTON [738], geboren op 25 sept. 1874 te Leiden, overleden op 30 dec. 1945 aldaar, trouwt op 18 okt. 1898 aldaar Bernardus Johannes RENIERS [771], geboren op 10 juni 1866 te Nijmegen, sigarenfabrikant, overleden op 5 mei 1945, zoon van Reniers JOHANNES LUDOVICUS [4476] en Theodora Bernardina HOLTHAUS [4477], grossierster.
  8. Helena Maria Juliana CREYGHTON [739], geboren op 16 febr. 1876 te Leiden, volgt IIIj.

Gezin Creyghton-Jongmans 1872

Het gezin van Jacobus Leonardus Creyghton en zijn 2e echtgenote Juliana Jongmans in 1872.

  IIIg. (van IIb) Jacobus Petrus CREYGHTON [668], geboren op 17 jan. 1867 te Leiden, koperslager, overleden op 1 okt. 1936 aldaar, trouwt (1) op 6 nov. 1888 aldaar Anna Francisca BIESIOT [671], geboren op 1 aug. 1868 te Leiden, overleden op 11 febr. 1922 aldaar, dochter van Hendrik Martinus BIESIOT [4478] en Maria Domenica Rachel SCIARONE [4479], trouwt (2) op 21 aug. 1922 te Apeldoorn Christine Johanna LÉAUTAUD [672], geboren op 20 febr. 1880 te Breda, dochter van Laurent LÉAUTAUD [4260] en Laurentia Josephina VERAART [4261].
     Uit de eerste relatie:
  1. Juliana Anna Maria Antonia (Julie) CREYGHTON [735], geboren op 1 sept. 1889 te Leiden, volgt IVc.
  IVc. (van IIIg) Juliana Anna Maria Antonia (Julie) CREYGHTON [735], geboren op 1 sept. 1889 te Leiden, overleden op 29 april 1962, trouwt Johannes Petrus BOOM [736], geboren op 5 mei 1885, overleden op 10 febr. 1927 aldaar, zoon van Petrus Johannes BOOM [4480] en Maria Elisabeth A.O. FERMIN [4481].
     Uit deze relatie:
  1. Alphonse Pierre Joannes BOOM [798], geboren op 8 maart 1917.
  2. Octavie Jacoba BOOM [799], geboren op 10 juni 1921, overleden op 2 mei 1962, trouwt (1) Sten Edgar Fenger PETERSEN [4217], trouwt (2) Bastiaan BOENDER [4218].
  IIIh. (van IIb) Wilhelmus Jozeph (Willem) CREYGHTON [408], geboren op 4 jan. 1870 te Leiden, handelaar in brandstoffen, overleden op 21 sept. 1961 te Horst, trouwt op 27 okt. 1896 te Leiden Cornelia Susanna Maria STADHOUDER [409], geboren op 24 mei 1873 aldaar, overleden op 1 nov. 1945 te Horst, dochter van Nicolaas STADHOUDER [1050] en Apolonia Petronella MEYSING [1051].

Het gezin van Wim Creyghton en Corrie Stadhouder in 1913.

Het gezin van Wim Creyghton en Corrie Stadhouder in 1913. Foto Alex Creyghton .
     Uit deze relatie:
  1. Jacobus Willem (Jacques) CREYGHTON [4077], geboren op 22 febr. 1898 te Leiden, volgt IVd.
  2. Nicolaas CREYGHTON [4078], geboren op 4 okt. 1899 te Leiden, volgt IVe.
  3. Johannes Jacobus (Hans) CREYGHTON [800], geboren op 23 april 1901 te Leiden, volgt IVf.
  4. Anna Leonardina Maria (Annie) CREYGHTON [803], geboren op 28 juli 1902 te Leiden, volgt IVg.
  5. Cornelia Nicoline Maria (Corrie) CREYGHTON [211], geboren op 20 aug. 1903 te Leiden, volgt IVh.
  6. Bernardus Antonius (Bernard) CREYGHTON [847], geboren op 8 okt. 1904 te Leiden, volgt IVi.
  7. Emile Wilhelmus (Miel) CREYGHTON [4079], geboren op 27 jan. 1906 te Leiden, volgt IVj.
  8. Helena Petronella Maria (Leen) CREYGHTON [1034], geboren op 7 april 1907 te Leiden, volgt IVk.
  9. Wilhelmus Emile (William) CREYGHTON [848], geboren op 10 juli 1908 te Leiden, volgt IVl.
  10. Julius Engelbertus Marie CREYGHTON [849], geboren op 11 jan. 1910 te Leiden, volgt IVm.
  11. Ludovicus Johannes Marie (Lou) CREYGHTON [850], geboren op 16 sept. 1911 te Leiden, volgt IVn.

Wilhelmus Josephus Creyghton en zonen Nico en Bernard (1986).

Wilhelmus Josephus Creyghton en zonen Nico en Bernard. Foto De Leidenaar (1986).

Voor het gehele verhaal, zie: de Leidse Creyghton familie (door P.J.M. de Baar, Gemeentearchief Leiden, 1986)
 

  IVd. (van IIIh) Jacobus Willem (Jacques) CREYGHTON [4077], geboren op 22 febr. 1898 te Leiden, arts, overleden op 20 sept. 1977 te Heerlen, trouwt op 7 juli 1926 te Wijchen Christina Clementine Gezina Maria MEULEMAN [4229], geboren op 22 april 1902 te Rheden, overleden op 4 sept. 1973 te Heerlen, dochter van Johannes Wilhelmus MEULEMAN [4594] en N.N. BRUENS [4611].
     Uit deze relatie:
  1. Willem Jacques Marie CREYGHTON [4089], geboren op 4 juni 1927 te Oldenzaal, volgt Ve.
  2. Hans CREYGHTON [4092], geboren op 4 juli 1929 te Oldenzaal, volgt Vf.
  3. Clemens CREYGHTON [4094], geboren op 26 febr. 1932 te Oldenzaal, overleden op 21 sept. 1992 te Susteren, trouwt (1) (gescheiden) Helena HENDRIKS [4241], trouwt (2) op 2 sept. 1992 (na 15 jaar samenwonen) aldaar Judith JESSEN [4589].
  4. Jacques CREYGHTON [4095], geboren op 30 sept. 1935 te Oldenzaal, volgt Vg.
  Ve. (van IVd) Willem Jacques Marie CREYGHTON [4089], geboren op 4 juni 1927 te Oldenzaal, marine-arts, overleden op 21 okt. 2000 te Utrecht, trouwt (1) (gescheiden) op 21 nov. 1959 te Groningen Maria Christina Elisa (Riet) WOLFS [4239], geboren op 12 juli 1929 te Beesel, dochter van Emile Pierre Chrétien WOLFS [4612] en Maria ARIAENS [4613], had een LAT-relatie met (2) Jacoba (Cobie) MAAGDENBERG [4280].
     Uit de eerste relatie:
  1. Karin Virginie CREYGHTON [4090], geboren op 25 sept. 1960 te Leiden, volgt VId.
  2. Willem Bart CREYGHTON [4091], geboren op 16 juli 1963 te Rotterdam, volgt VIe.
  VId. (van Ve) Karin Virginie CREYGHTON [4090], geboren op 25 sept. 1960 te Leiden, trouwt op 30 mei 1996 te Delft John van HALDEREN [4281].
     Uit deze relatie:
  1. Lauren van HALDEREN [4282], geboren op 3 mei 1988 te Delft.
  2. Kay van HALDEREN [4283], geboren op 5 aug. 1993 te Delft.
  VIe. (van Ve) Willem Bart CREYGHTON [4091], geboren op 16 juli 1963 te Rotterdam, samenwonend met Nancy Monique BRAS [4284], geboren op 22 sept. 1968 te Leiden.
     Uit deze relatie:
  1. Daniël Jan-Willem CREYGHTON [4703], geboren op 18 dec. 2002 te Leiden.
  2. Esmée Rianne CREYGHTON [5167], geboren op 26 febr. 2004 te Leiderdorp.
  Vf. (van IVd) Hans CREYGHTON [4092], geboren op 4 juli 1929 te Oldenzaal, trouwt (1) (gescheiden) op 10 juli 1956 te Heerlen Ans HERTOG [4240], trouwt (2) op 30 okt. 1975 te Brummen Yvonne de KRUIJFF [4488], geboren op 4 okt. 1946, overleden op 31 juli 1992, samenwonend met (3) Maria Huberta (Marijke) BORGHORST-GERRITSEN [4354], eerder gehuwd met J. BORGHORST [4588].
     Uit de eerste relatie:
  1. Mirko Jacques Willem CREYGHTON [4093], geboren op 19 jan. 1959 te Eindhoven, trouwt Anita ARIËNS [4332].
  Vg. (van IVd) Jacques CREYGHTON [4095], geboren op 30 sept. 1935 te Oldenzaal, trouwt op 21 juli 1962 te Heerlen Catharina Margaretha Paula Marie (Paula) HEERSPINK [4242], geboren op 27 juni 1935 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Frank Jacques Arno CREYGHTON [4096], geboren op 9 jan. 1970 te Tilburg.
  IVe. (van IIIh) Nicolaas CREYGHTON [4078], geboren op 4 okt. 1899 te Leiden, koopman in brandstoffen, overleden op 12 maart 1960 aldaar, trouwt op 15 juni 1925 te Nijmegen Antoinette Johanna Maria Josephine van WOERKOM [4230], geboren op 10 aug. 1899 aldaar, overleden op 15 okt. 1976 te Leiden.
     Uit deze relatie:
  1. Lodewijk Willem CREYGHTON [4097], geboren op 14 april 1926 te Leiden, trouwt op 27 mei 1975 te Amstelveen Lous TIEL [4489].
  2. Marie Louise CREYGHTON [4098], geboren op 30 juni 1927 te Leiden.
  3. Eric CREYGHTON [4099], geboren op 8 april 1929 te Leiden.
  4. Else Maria CREYGHTON [4100], geboren op 6 mei 1931 te Leiden, volgt Vh.
  5. Carla Maria CREYGHTON [4101], geboren op 15 dec. 1938 te Leiden, volgt Vi.
  6. Marja Henriette Johanna CREYGHTON [4102], geboren op 23 febr. 1945 te Leiden, volgt Vj.
  Vh. (van IVe) Else Maria CREYGHTON [4100], geboren op 6 mei 1931 te Leiden, overleden op 25 jan. 2005 aldaar, trouwt op 24 aug. 1957 aldaar Hans P.M. GODDIJN [4398], geboren op 4 febr. 1926 te Leiden, zoon van Wouter GODDIJN [4494] en Cornelia Maria VERBEEK [4495].
     Uit deze relatie:
  1. Ingeborg Antoinette Maria GODDIJN [4420], geboren op 14 april 1958 te Leiden.
  2. Jolande Cornelia Maria GODDIJN [4421], geboren op 14 april 1958 te Leiden.
  3. Yvonne Liberta Elisabeth Maria GODDIJN [4729], geboren op 5 mei 1960 te Leiden.
  4. Franciscus Nicolaas Maria (Frank) GODDIJN [4419], geboren op 1 febr. 1962 te Leiden.
  5. Thomas Walter Maria (Tom) GODDIJN [4418], geboren op 1 febr. 1962 te Leiden.
  6. Oscar Maria GODDIJN [4417], geboren op 29 aug. 1963 te Leiden.
  7. Mirjam Maria GODDIJN [4416], geboren op 30 juli 1965 te Leiden.
  Vi. (van IVe) Carla Maria CREYGHTON [4101], geboren op 15 dec. 1938 te Leiden, trouwt op 29 juni 1966 aldaar A.H.M. (Dick) van ZON [4360], overleden vóór 2002.
     Uit deze relatie:
  1. Mechteld Antoinette Johanna van ZON [4490], geboren op 30 okt. 1969 te Oegstgeest.
  2. Stan van ZON [4491].
  3. Aleid Carla Andrea van ZON [4492], geboren op 14 juli 1975 te Oegstgeest.
  Vj. (van IVe) Marja Henriette Johanna CREYGHTON [4102], geboren op 23 febr. 1945 te Leiden, trouwt (1) op 17 febr. 1966 aldaar Hans van ZONNEVELD [4493], geboren op 12 april 1938 te Amstelveen, overleden op 31 aug. 1995 te Menton (Fr), trouwt (2) op 4 jan. 1971 te Leiden Hendrik van der SLUIJS [4361], geboren op 17 juli 1922 te Wijk aan Zee en Duin, overleden vóór 24 aug. 2001 te Den Haag, trouwt (3) op 2 sept. 2003 te Grave Dolf KLOPPENBURG [5685], geboren op 18 okt. 1928 te Den Haag.
     Uit de eerste relatie:
  1. Michèle Antoinette van ZONNEVELD [4727], geboren op 15 okt. 1966 te San Remo (It).
     Uit de tweede relatie:
  1. Manon Nicole Odilia van der SLUIJS [4728], geboren op 14 juni 1971 te Wassenaar, volgt VIf.
  VIf. (van Vj) Manon Nicole Odilia van der SLUIJS [4728], geboren op 14 juni 1971 te Wassenaar, woont samen met Benny JANSEN [5686], geboren op 15 aug. 1972 te Beerse (B).
     Uit deze relatie:
  1. Noortje JANSEN [6133], geboren op 17 dec. 2002 te Amsterdam.
  IVf. (van IIIh) Johannes Jacobus (Hans) CREYGHTON [800], geboren op 23 april 1901 te Leiden, boekhouder, overleden op 1 nov. 1981 te Oegstgeest, trouwt op 16 febr. 1931 te Nijmegen Maria Johanna Jacoba (Riet) van den BERG [801], geboren op 10 juni 1905 aldaar, overleden op 25 dec. 1964 te Oegstgeest.
     Uit deze relatie:
  1. Josine Maria CREYGHTON [4103], geboren op 19 febr. 1932 te Oegstgeest.
  2. Johannes Jozef CREYGHTON [4104], geboren op 13 okt. 1933 te Oegstgeest, volgt Vk.
  3. Lucas Wilhelm Jozef (Luc) CREIJGHTON [4105], geboren op 21 dec. 1934 te Oegstgeest, volgt Vl.
  4. Paulus Jozef CREYGHTON [4106], geboren op 9 maart 1938 te Oegstgeest, overleden op 18 nov. 1944 aldaar.
  Vk. (van IVf) Johannes Jozef CREYGHTON [4104], geboren op 13 okt. 1933 te Oegstgeest, trouwt in jan. 1967 te Invercargill (NZ) Colleen Margaret MEIKLE [4434], geboren op 15 maart 1937 te Mataura (NZ).
     Uit deze relatie:
  1. Jo-anne CREYGHTON [4435], geboren op 14 dec. 1961 te Sydney (NZ), volgt VIg.
  2. Shaun David CREYGHTON [4436], geboren op 18 sept. 1968 te Invercargill (NZ), volgt VIh.
  3. Katrina Miriam CREYGHTON [4437], geboren op 14 juli 1969 te Winton (NZ), volgt VIi.
  4. Annalisa CREYGHTON [4438], geboren op 10 febr. 1972 te Winton (NZ), trouwt in dec. 1999 Peter Julian CAIRNS [4948], geboren op 20 febr. 1958 aldaar, eerder gehuwd met N.N.
  VIg. (van Vk) Jo-anne CREYGHTON [4435], geboren op 14 dec. 1961 te Sydney (NZ), trouwt in maart 1982 Murray James MCGIMPSEY [4940], geboren op 18 nov. 1947 te Owaka (NZ).
     Uit deze relatie:
  1. Darreen Arthur MCGIMPSEY [4941], geboren op 23 maart 1984 te Invercargill (NZ).
  2. Vicky Jayne MCGIMPSEY [4942], geboren op 15 jan. 1987 te Invercargill (NZ).
  VIh. (van Vk) Shaun David CREYGHTON [4436], geboren op 18 sept. 1968 te Invercargill (NZ), trouwt Janine TURKILSEN [4943], geboren op 23 juni 1969 te Christchurch (NZ).
     Uit deze relatie:
  1. Rose Jane CREYGHTON [4944], geboren op 14 april 1998 te Christchurch (NZ).
  VIi. (van Vk) Katrina Miriam CREYGHTON [4437], geboren op 14 juli 1969 te Winton (NZ), trouwt in okt. 1994 te Invercargill (NZ) Shane Tansey CANNING [4945], geboren op 11 mei 1969 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Kristin Page CANNING [4946], geboren op 5 okt. 1998 te Invercargill (NZ).
  2. Georgia Kate CANNING [4947], geboren op 15 juni 2000 te Invercargill (NZ).
  Vl. (van IVf) Lucas Wilhelm Jozef (Luc) CREIJGHTON [4105], geboren op 21 dec. 1934 te Oegstgeest, trouwt (1) (gescheiden) op 26 april 1962 te Voorschoten Hendrika Antonia (Rikki) SCHRAMA [4243], trouwt (2) op 11 nov. 1994 te Oegstgeest Constance Adelheid Olga van BEEK [4442], geboren op 7 nov. 1942 te Praag (Tsj).
     Uit de eerste relatie:
  1. Philippe Nicolaas Maria CREIJGHTON [4244], geboren op 1 maart 1963 te Linschoten, volgt VIj.
  2. Patricia Anna Maria CREIJGHTON [4245], geboren op 27 dec. 1964 te Linschoten, volgt VIk.
  3. Pascal Jacob Jozef CREIJGHTON [4439], geboren op 4 mei 1968 te Linschoten, volgt VIl.
  4. Florence Barbara Maria CREIJGHTON [4440], geboren op 15 aug. 1969 te Amersfoort, volgt VIm.
  VIj. (van Vl) Philippe Nicolaas Maria CREIJGHTON [4244], geboren op 1 maart 1963 te Linschoten, trouwt op 24 nov. 1995 te Amsterdam Geertje SLUIJK [4380], dochter van Cornelis SLUIJK [4641] en M.C.E. LONDONCK [4642].
     Uit deze relatie:
  1. Fieke Elizabeth CREIJGHTON [4381], geboren op 27 dec. 1996 te Naarden.
  2. Hendrikje Johanna (Hanne) CREIJGHTON [4382], geboren op 29 april 1998 te Naarden.
  3. Geesje Josine CREIJGHTON [4383], geboren op 15 juni 2000 te Naarden.
  VIk. (van Vl) Patricia Anna Maria CREIJGHTON [4245], geboren op 27 dec. 1964 te Linschoten, trouwt op 29 aug. 1992 te Voorschoten Bernardus Petrus Willem REITH [4443], geboren op 11 okt. 1962 aldaar, zoon van Bernardus Cornelis REITH [4646] en A.C.M. SMIT [4647].
     Uit deze relatie:
  1. Dominique Florence Hendrika REITH [4444], geboren op 25 febr. 1994 te Leiden.
  2. Pieter Bernard Philippe REITH [4445], geboren op 31 okt. 1995 te Leiden.
  3. Olivier Bernard Pascal REITH [4446], geboren op 11 sept. 1998 te Pau (Fr).
  VIl. (van Vl) Pascal Jacob Jozef CREIJGHTON [4439], geboren op 4 mei 1968 te Linschoten, trouwt op 12 maart 1999 te Haarlem Catrina Johanna Cornelia (Carianne) HOEFMANS [4447], geboren op 14 jan. 1970 te Overveen.
     Uit deze relatie:
  1. Marije Willemijn Jacqueline CREIJGHTON [4448], geboren op 4 april 2001 te Haarlem.
  2. Gijs Lucas Frans CREYGHTON [4951], geboren op 24 april 2003 te Haarlem.
  VIm. (van Vl) Florence Barbara Maria CREIJGHTON [4440], geboren op 15 aug. 1969 te Amersfoort, trouwt op 15 juni 2001 te Rotterdam Ivan Mattheus GAN [4441], geboren op 13 nov. 1968 te Jakarta (Indo).
     Uit deze relatie:
  1. Jasmijn Patricia Maria GAN [4708], geboren op 9 febr. 2003 te Maastricht.
  2. Lisa Margaretha GAN [7503], geboren op 9 maart 2005 te Vlaardingen.
  IVg. (van IIIh) Anna Leonardina Maria (Annie) CREYGHTON [803], geboren op 28 juli 1902 te Leiden, overleden op 27 juli 1985 te Landgraaf, trouwt op 10 aug. 1925 te Oegstgeest Cornelius Franciscus Maria PIECK [804], geboren op 11 juni 1898 te Leiden, oogarts, overleden op 27 maart 1953 te Amsterdam, zoon van Franciscus Maria Amatus PIECK [4609] en Elisabeth Susanna van OERLE [4610].
     Uit deze relatie:
  1. Franciscus Wilhelmus Maria PIECK [1029], geboren op 20 juli 1927 te Oegstgeest, volgt Vm.
  2. Elisabeth Josephine Maria PIECK [4231], geboren op 9 nov. 1928 te Leiden, volgt Vn.
  3. Nicolaas Josephus Maria PIECK [4246], geboren op 18 april 1931 te Leiden, volgt Vo.
  4. Marijke Cornelia Maria PIECK [4247], geboren op 7 aug. 1932 te Leiden, volgt Vp.
  5. Cornelius Hendricus Maria PIECK [4248], geboren op 8 sept. 1934 te Leiden, volgt Vq.
  6. Johannes Hendricus Maria PIECK [4249], geboren op 29 nov. 1935 te Leiden, volgt Vr.
  7. Antoinette PIECK [4250], geboren op 17 dec. 1929 te Leiden, overleden in 1935 aldaar.
  Vm. (van IVg) Franciscus Wilhelmus Maria (Frans) PIECK [1029], geboren op 20 juli 1927 te Oegstgeest, educatief medewerker museum, overleden op 12 dec. 1998 te Deventer, trouwt op 9 mei 1966 te Leiden Carolina Maria Alberdina BUURMAN [4626], geboren op 5 jan. 1942 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Marco PIECK [6109], geboren op 19 sept. 1968 te Deventer.
  2. Martijn PIECK [6110], geboren op 24 sept. 1969 te Deventer.
  Vn. (van IVg) Elisabeth Josephine Maria (Els) PIECK [4231], geboren op 9 nov. 1928 te Leiden, trouwt op 1 jan. 1954 aldaar Arnoldus (Arrie) Bernardus BLOM [4285], geboren in 1928 te Den Haag, overleden op 12 nov. 1990 te Roermond.
     Uit deze relatie:
  1. Ad BLOM [4286], geboren op 27 nov. 1955 te Garderen, volgt VIn.
  2. Ronald BLOM [4287], geboren op 19 okt. 1957 te Herten, volgt VIo.
  3. Olga Clemence Maria BLOM [4320], geboren op 16 dec. 1958 te Herten, volgt VIp.
  4. Michael Antonius Maria (Michiel) BLOM [4319], geboren op 12 febr. 1960 te Roermond, volgt VIq.
  5. Alexandra (Andra) BLOM [4322], geboren op 13 jan. 1962 te Roermond, volgt VIr.
  6. Wouter BLOM [4321], geboren op 23 febr. 1963 te Roermond, volgt VIs.
  VIn. (van Vn) Ad BLOM [4286], geboren op 27 nov. 1955 te Garderen, trouwt Ellen LEMMENS [6432], geboren op 1 febr. 1956 te Den Haag.
     Uit deze relatie:
  1. Jules BLOM [6433], geboren op 17 maart 1982 te Delft.
  2. Lieke BLOM [6434], geboren op 11 febr. 1985 te Delft.
  VIo. (van Vn) Ronald BLOM [4287], geboren op 19 okt. 1957 te Herten, trouwt Tilly SLIEPEN [6435], geboren op 23 nov. 1958 te Roermond.
     Uit deze relatie:
  1. Stijn BLOM [6436], geboren op 18 sept. 1986 te Velden.
  2. Jeroen BLOM [6437], geboren op 24 jan. 1988 te Velden.
  3. Thomas BLOM [6438], geboren op 13 aug. 1990 te Velden.
  VIp. (van Vn) Olga Clemence Maria BLOM [4320], geboren op 16 dec. 1958 te Herten, trouwt Ed KNIJNENBURG [6439], geboren op 25 dec. 1955 te Wassenaar.
     Uit deze relatie:
  1. Ward KNIJNENBURG [6440], geboren op 5 okt. 1992 te Leiden.
  2. Milou KNIJNENBURG [6441], geboren op 23 aug. 1994 te Leiden.
   
  VIq. (van Vn) Michael Antonius Maria (Michiel) BLOM [4319], geboren op 12 febr. 1960 te Roermond, trouwt Suzanne JULICHER [6442], geboren op 8 okt. 1961 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Nadine BLOM [6443], geboren op 21 juli 1990 te Roermond.
  2. Danique BLOM [6444], geboren op 5 juni 1992 te Roermond, overleden op 29 nov. 1996 aldaar.
  3. Alain BLOM [6445], geboren op 19 sept. 1997 te Roermond.
  VIr. (van Vn) Alexandra (Andra) BLOM [4322], geboren op 13 jan. 1962 te Roermond, trouwt Dick van GERWEN [6446], geboren op 7 aug. 1960 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Manouk van GERWEN [6447], geboren op 7 maart 1990 te Nijmegen.
  2. Rob van GERWEN [6448], geboren op 1 juni 1992 te Nijmegen.
  3. Guido van GERWEN [6449], geboren op 7 jan. 1994 te Nijmegen.
  VIs. (van Vn) Wouter BLOM [4321], geboren op 23 febr. 1963 te Roermond, trouwt Caroline van der KOLK [6450], geboren op 4 april 1961 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Eric BLOM [6451], geboren op 11 aug. 1995 te Roermond.
  2. Martijn BLOM [6452], geboren op 28 aug. 1998 te Roermond.
  Vo. (van IVg) Nicolaas Josephus Maria PIECK [4246], geboren op 18 april 1931 te Leiden, psycholoog/psychotherapeut, trouwt (gescheiden) op 23 dec. 1967 te Amersfoort Anna Margo HOGENBRINK [4627], geboren op 24 sept. 1937 te St. Michielsgestel.
     Uit deze relatie:
  1. Jeroen Laurens PIECK [6111], geboren op 1 nov. 1968 te Nijmegen, volgt VIt.
  2. Sebastiaan Sjoerd PIECK [6112], geboren op 2 okt. 1970 te Oegstgeest.
  VIt. (van Vo) Jeroen Laurens PIECK [6111], geboren op 1 nov. 1968 te Nijmegen, trouwt Iene LEMMENS [6150].
     Uit deze relatie:
  1. dochter PIECK [6151], geboren op 12 april 2005 te Utrecht.
  2. dochter PIECK [6152], geboren op 12 april 2005 te Utrecht.
  Vp. (van IVg) Marijke Cornelia Maria PIECK [4247], geboren op 7 aug. 1932 te Leiden, trouwt op 29 dec. 1956 aldaar Anton Juriaan Johannes VREEBURG [4598], geboren op 30 juli 1930 aldaar, zenuwarts, directeur psych. inrichting, zoon van Nicolaas Bernardus Maria VREEBURG [6114] en Willemina Berendina Maria ENGELS [6115].
     Uit deze relatie:
  1. Katharina Maria (Karin) VREEBURG [6113], geboren op 25 jan. 1958 te Leiden, volgt VIu.
  2. Roeland Nicolaas (Roel) VREEBURG [6116], geboren op 25 febr. 1959 te Leiden, volgt VIv.
  3. Maarten Arnoldus VREEBURG [6117], geboren op 22 aug. 1961 te Den Bosch, volgt VIw.
  4. Jurgen Richardus VREEBURG [6118], geboren op 14 aug. 1962 te Den Bosch, volgt VIx.
  VIu. (van Vp) Katharina Maria (Karin) VREEBURG [6113], geboren op 25 jan. 1958 te Leiden, trouwt op 15 juni 1984 te Ammerzoden Paul HOYER [6137], geboren op 4 april 1955.
     Uit deze relatie:
  1. Stephanie Hélène HOYER [6138], geboren op 11 april 1984 te Vilvoorde (Be).
  2. Sjoerd HOYER [6139], geboren op 12 maart 1988 te Brussel (Be).
  VIv. (van Vp) Roeland Nicolaas (Roel) VREEBURG [6116], geboren op 25 febr. 1959 te Leiden, trouwt op 18 april 1986 te Rosmalen Maria van HOORN [6140], geboren op 3 mei 1951.
     Uit deze relatie:
  1. Yvette Marielle VREEBURG [6141], geboren op 3 juli 1987 te Den Bosch.
  VIw. (van Vp) Maarten Arnoldus VREEBURG [6117], geboren op 22 aug. 1961 te Den Bosch, trouwt op 5 juli 1991 te Culemborg Geertje KANT [6142], geboren op 26 sept. 1963.
     Uit deze relatie:
  1. Tim Anton VREEBURG [6143], geboren op 16 juli 1992 te Culemborg.
  2. Luuk Anne VREEBURG [6144], geboren op 17 febr. 1994 te Culemborg.
  3. Bas VREEBURG [6145], geboren op 26 juni 1999 te Culemborg.
  VIx. (van Vp) Jurgen Richardus VREEBURG [6118], geboren op 14 aug. 1962 te Den Bosch, trouwt Mireille ter ELLEN [6146], geboren op 13 jan. 1967 te Engelen.
     Uit deze relatie:
  1. Sophie Leonie VREEBURG [6147], geboren op 16 juli 1998 te Tilburg.
  2. Tjeu Niek VREEBURG [6148], geboren op 16 juli 1998 te Tilburg.
  3. Emile Faas VREEBURG [6149], geboren op 16 juli 1998 te Tilburg.
  Vq. (van IVg) Cornelius Hendricus Maria PIECK [4248], geboren op 8 sept. 1934 te Leiden, bouwkundige, milieudeskundige, trouwt op 5 dec. 1966 te Amsterdam Caroline Irene KLOPPENBURG [4628], geboren op 4 sept. 1945 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Robert PIECK [6119], geboren op 1 febr. 1968 te Amsterdam.
  2. Margot Christine PIECK [6120], geboren op 5 aug. 1972 te Breukelen.
  Vr. (van IVg) Johannes Hendricus Maria PIECK [4249], geboren op 29 nov. 1935 te Leiden, huisarts, trouwt op 16 sept. 1964 te Hilversum Maria Hendrica Cornelia van der VLUGT [4629], geboren op 25 nov. 1941 te Grootebroek.
     Uit deze relatie:
  1. Eugenie Marie PIECK [6121], geboren op 30 juni 1965 te Schaesberg, volgt VIy.
  2. Martine Anne Elisabeth PIECK [6136], geboren op 17 mei 1967 te Schaesberg.
  3. Alexander Anthonius Cornelis PIECK [6122], geboren op 18 aug. 1968 te Heerlen, trouwt Anne MOOS [6153], geboren op 30 sept. 1967 te Kollund (Den).
  VIy. (van Vr) Eugenie Marie PIECK [6121], geboren op 30 juni 1965 te Schaesberg, trouwt op 10 okt. 1992 te Springfield-NH (USA) Gregory BURCHARD [6134], geboren op 7 nov. 1964.
     Uit deze relatie:
  1. Jake BURCHARD [6135], geboren op 2 okt. 1994.
  IVh. (van IIIh) Cornelia Nicoline Maria (Corrie) CREYGHTON [211], geboren op 20 aug. 1903 te Leiden, overleden op 17 nov. 1974 te Veghel, trouwt op 8 aug. 1927 te Oegstgeest Hendrikus Stephanus Antonius (Harry) MOREL [210], geboren op 28 nov. 1898 te Nijmegen, behanger, later redacteur, overleden op 3 nov. 1969 te Heerlen, zoon van Stephanus Wilhelmus MOREL [678], behanger, en Christina Antonia KLEIJN [679].
 
Morel's Behang op het Kelfkensbos te Nijmegen.

De behang en verf winkel van Stephanus Wilhelmus Morel, voortgezet door oudste zoon Harry.
 
Lees ook het verhaal over de "Creyghton Smulzaal" en "Morel's Behang" in Nijmegen
     Uit deze relatie:
  1. Petrus Maria (Peer) MOREL [212], geboren op 2 juni 1928 te Nijmegen, volgt Vs.
  2. Maria Ignatius (Mieke) MOREL [213], geboren op 18 sept. 1929 te Nijmegen, volgt Vt.
  3. Margarethe Hermine Maria (Marga) MOREL [122], geboren op 28 mei 1939 te Nijmegen, volgt Vu.
  Vs. (van IVh) Petrus Maria (Peer) MOREL [212], geboren op 2 juni 1928 te Nijmegen, bibliothecaris, trouwt op 25 okt. 1962 te Amsterdam Maria Catharina Regina (Mieke) MOLLEVANGER [410], geboren in 1936 aldaar, overleden op 18 juli 2003 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Petra MOREL [1032], geboren op 28 maart 1964 te Amsterdam.
  2. Machiel Stephanus MOREL [1033], geboren op 14 okt. 1968 te Amsterdam.
  Vt. (van IVh) Maria Ignatius (Mieke) MOREL [213], geboren op 18 sept. 1929 te Nijmegen, trouwt (gescheiden) op 5 april 1963 te Weesp Alphons Ferdinand WIJERS [411], geboren op 4 febr. 1924 te Den Bosch, rector, later uitgever, overleden op 20 maart 2002 te Warnsveld.
     Uit deze relatie:
  1. Klaartje WIJERS [987], geboren in 1964 te Bussum, overleden in 1964 aldaar.
  2. David Alfons WIJERS [412], geboren op 12 jan. 1965 te Bussum, volgt VIz.
  3. Floris Ferdinand WIJERS [413], geboren op 1 okt. 1966 te Bussum, woont samen met Paul Lablans.
  VIz. (van Vt) David Alfons WIJERS [412], geboren op 12 jan. 1965 te Bussum, overleden op 20 sept. 2000 te Eindhoven, trouwt in 1997 te Den Bosch Carine STIERUM [1030], geboren op 1 april 1968.
     Uit deze relatie:
  1. Anne WIJERS [1031], geboren op 17 maart 1998 te Den Bosch.
  2. Josefien Willemien WIJERS [2661], geboren op 18 april 2000 te Eindhoven.
  Vu. (van IVh) Margarethe Hermine Maria (Marga) MOREL [122], geboren op 28 mei 1939 te Nijmegen, trouwt op 2 april 1963 te Utrecht Josephus Cornelis Marie (Jos) GRUPPING [57], geboren op 1 juli 1938 te Amsterdam, zoon van Carolus Aloysius Josephus (Karel) GRUPPING [33] en Louise Josine Hermine (Loes) VERHOEVEN [56].
     Uit deze relatie:
  1. Ivo Marcus Josephus GRUPPING [123], geboren op 8 april 1964 te Den Haag, volgt VIaa.
  2. Alexander Joannes (Sanne) GRUPPING (alias SONNY GRIFFIN) [124], geboren op 10 aug. 1966 te Nijmegen, volgt VIab.
  3. Maike Louise GRUPPING [125], geboren op 18 juli 1968 te Nijmegen, volgt VIac.
  VIaa. (van Vu) Ivo Marcus Josephus GRUPPING [123], geboren op 8 april 1964 te Den Haag, trouwt op 30 juni 1995 te Amsterdam Marlène Francina Bathseba HUWAË [259], geboren op 27 maart 1964 te Woerden, styliste, dochter van Willem Wempie HUWAË [2682], electricien, en Wilhelmina Margaretha TAHAPARIJ [2683].
     Uit deze relatie:
  1. Jeanne Malou GRUPPING [436], geboren op 1 nov. 1997 te Amsterdam.
  2. Flore Ray GRUPPING [7331], geboren op 25 sept. 2006 te Bussum.
  VIab. (van Vu) Alexander Joannes (Sanne) GRUPPING (alias SONNY GRIFFIN) [124], geboren op 10 aug. 1966 te Nijmegen, singer/songwriter, woont samen met Mink de BACK [6914], geboren op 1 maart 1975 te Seoul (ZK), dochter van Eduard (Ed) de BACK [7329] en Petronella Jacqueline (Nan) van VEELEN [7330].
     Uit deze relatie:
  1. Sooni Alizarin GRUPPING [7333], geboren op 7 nov. 2006 te Amsterdam.
  VIac. (van Vu) Maike Louise GRUPPING [125], geboren op 18 juli 1968 te Nijmegen, trouwt op 28 aug. 1999 te Driebergen Niels KOSTER [478], geboren op 12 dec. 1966 te Singapore (Mal), zoon van Hans KOSTER [1118] en Mauritia Francina (Miets) WESTER [1119].
     Uit deze relatie:
  1. Marit KOSTER [1291], geboren op 18 mei 1999 te Utrecht.
  2. Camiel KOSTER [2688], geboren op 2 aug. 2001 te Utrecht.
  IVi. (van IIIh) Bernardus Antonius (Bernard) CREYGHTON [847], geboren op 8 okt. 1904 te Leiden, bollenkweker, overleden op 18 jan. 1993 aldaar, trouwt Debora Leonarda (Bora) ELDERING [4232], geboren op 9 okt. 1906, overleden op 8 febr. 1983 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Alexander Henricus Wijbrandus CREYGHTON [4107], geboren op 12 maart 1943 te Leiden, fotograaf, overleden op 1 juli 2005 aldaar.
  IVj. (van IIIh) Emile Wilhelmus (Miel) CREYGHTON [4079], geboren op 27 jan. 1906 te Leiden, marine-arts, overleden op 2 maart 1980 te Overveen, trouwt (1) (gescheiden) Maria Emma Helena JONGMANS [4233], geboren op 11 aug. 1907, dochter van Emile Wilhelmus JONGMANS [4496] en Helene STADHOUDER [4497], trouwt (2) op 11 april 1947 Amalia Nancy de LANGE [4203], geboren op 15 juni 1920 te Malang (Indo), dochter van Gerardus Jacobus de LANGE [5702] en Frederika Karia HUFFENREUTER [5703].
     Uit de tweede relatie:
  1. Ingrid CREYGHTON [4108], geboren op 30 dec. 1946 te Surabaja (Indo), volgt Vv.
  2. Caria Annabella (Caja) CREYGHTON [4109], geboren op 29 febr. 1948 te Batavia (Indo), volgt Vw.
  3. Wouter Emile CREYGHTON [4110], geboren op 9 juli 1949 te Den Helder, volgt Vx.
  4. Ilonka Maria CREYGHTON [4113], geboren op 4 sept. 1950 te Surabaja (Indo), volgt Vy.
  5. Eleonora Chiquita CREYGHTON [4114], geboren op 29 maart 1955 te Santpoort, volgt Vz.
  Vv. (van IVj) Ingrid CREYGHTON [4108], geboren op 30 dec. 1946 te Surabaja (Indo), trouwt (gescheiden) op 24 april 1965 te Haarlem Frank Vincent Rourke WOLFE [4191], geboren op 15 okt. 1938 te Bellingen NSW (Aus), Marine officier, zoon van Robert Rourke WOLFE [5882] en Sadie Floreanne VINCENT [5883].
     Uit deze relatie:
  1. Wendy Ilona Emily WOLFE [4192], geboren op 31 jan. 1965 te Plymstock (Eng), volgt VIad.
  2. Robert Creyghton Rourke WOLFE [4196], geboren op 17 nov. 1967 te Sydney (Aus), samenwonend met Diana SCHERER [4264], eerder gehuwd met N.N.
  3. Richard Vincent Willem (Rick) WOLFE [4207], geboren op 31 maart 1972 te Sydney (Aus), volgt VIae.
  VIad. (van Vv) Wendy Ilona Emily WOLFE [4192], geboren op 31 jan. 1965 te Plymstock (Eng), huisarts, trouwt op 7 mei 1993 te Broek in Waterland Stefan TOL [4193], geboren op 4 april 1965, verpleger.
     Uit deze relatie:
  1. Alyssa Francine TOL [4195], geboren op 14 okt. 1992 te Amsterdam.
  2. Rory Sebastiaan TOL [4194], geboren op 8 aug. 1997 te Oosterblokker.
  VIae. (van Vv) Richard Vincent Willem (Rick) WOLFE [4207], geboren op 31 maart 1972 te Sydney (Aus), samenwonend met Pascal SCHLÜTER [4263].
     Uit deze relatie:
  1. Robert Eric WOLFE [6233], geboren op 7 jan. 2006 te Amsterdam.
  2. Mark Vincent WOLFE [7470], geboren op 27 juni 2007 te Amsterdam.
  Vw. (van IVj) Caria Annabella (Caja) CREYGHTON [4109], geboren op 29 febr. 1948 te Batavia (Indo), trouwt op 23 okt. 1969 te Haarlem Robert MAAT [4204], fysiotherapeut.
     Uit deze relatie:
  1. Dennis MAAT [4208], geboren op 19 april 1970.
  2. Auke Gilbert MAAT [4209], geboren op 28 sept. 1973.
  Vx. (van IVj) Wouter Emile CREYGHTON [4110], geboren op 9 juli 1949 te Den Helder, trouwt (1) (gescheiden) op 11 april 1974 te Haarlem Ingrid KUIPER [4210], geboren op 12 jan. 1954 aldaar, woont samen (2) met Martina Maria Cornelia (Marion) BARTEN [5698].
     Uit de eerste relatie:
  1. Sanna CREYGHTON [4111], geboren op 24 aug. 1975 te Haarlem, volgt VIaf.
  2. Reanne CREYGHTON [4112], geboren op 6 febr. 1977 te Haarlem.
  VIaf. (van Vx) Sanna CREYGHTON [4111], geboren op 24 aug. 1975 te Haarlem, samenwonend met Ruud NEERVENS [4288], geboren op 17 aug. 1972 te Nijmegen.
     Uit deze relatie:
  1. Nikki NEERVENS [4211], geboren op 4 juni 2000 te Haarlem.
  2. Jessy NEERVENS [5757], geboren op 6 febr. 2004 te Haarlem.
  Vy. (van IVj) Ilonka Maria CREYGHTON [4113], geboren op 4 sept. 1950 te Surabaja (Indo), sportlerares, heeft niet-huwelijkse relatie (1) met Erwin WELBERGEN [4212], trouwt (2) op 31 aug. 2005 te Broek in Waterland Kees MARSEILLE [4197], geboren op 17 aug. 1946.
     Uit de eerste relatie:
  1. Mayke WELBERGEN [4213], geboren op 1 febr. 1983 te Amsterdam.
  2. Kitty WELBERGEN [4214], geboren op 18 mei 1985 te Broek in Waterland.
  Vz. (van IVj) Eleonora Chiquita CREYGHTON [4114], geboren op 29 maart 1955 te Santpoort, heeft samengewoond met met Leen van der VALK [4266].
     Uit deze relatie:
  1. Maarten van der VALK [4215], geboren op 7 juli 1990.
  2. Ron van der VALK [4216], geboren op 7 juli 1990.
  IVk. (van IIIh) Helena Petronella Maria (Leen) CREYGHTON [1034], geboren op 7 april 1907 te Leiden, lerares, overleden op 23 aug. 1988 te Voorschoten, trouwt op 4 maart 1930 te Oegstgeest Antonius Everardus MEULEMAN [4234], geboren op 8 april 1904 te Dieren, overleden op 7 mei 1943 te Tarso (Thai), zoon van Johannes Wilhelmus MEULEMAN [4594] en N.N. BRUENS [4611].
     Uit deze relatie:
  1. Marianne MEULEMAN [4235], geboren op 27 juni 1934 te Medan (Indo), volgt Vaa.
  2. Josien MEULEMAN [4236], geboren op 9 dec. 1941 te Blitar (Indo), volgt Vab.
  Vaa. (van IVk) Marianne MEULEMAN [4235], geboren op 27 juni 1934 te Medan (Indo), trouwt op 6 okt. 1958 Frans W. PIJPERS [4590], geboren 1932, overleden op 23 september 2007 te Bennekom.
     Uit deze relatie:
  1. Marjolein PIJPERS [4591], geboren in 1960 te Nijmegen, overleden in 1984.
  2. Evelien PIJPERS [4592], geboren in 1961 te Nijmegen.
  3. Frank P. PIJPERS [4593], geboren in 1964 te Nijmegen.
  Vab. (van IVk) Josien MEULEMAN [4236], geboren op 9 dec. 1941 te Blitar (Indo), trouwt Nico WIJNBERG [4323].
     Uit deze relatie:
  1. Vanessa WIJNBERG [4637].
  2. Claire WIJNBERG [4638].
  3. Duncan Herman WIJNBERG [4324], geboren op 30 nov. 1973 te Gent (B).
  IVl. (van IIIh) Wilhelmus Emile (William) CREYGHTON [848], geboren op 10 juli 1908 te Leiden, bollenkweker in Maryland (USA), overleden op 16 aug. 1985 te Salisbury, MD (USA), trouwt op 16 okt. 1932 Margaret Elizabeth WETZEL [4199], geboren op 28 jan. 1908 te Washington DC (USA), overleden op 12 juli 2002.
     Uit deze relatie:
  1. Joan Elaine CREYGHTON [4115], geboren op 22 juli 1933 te Salisbury, MD (USA), volgt Vac.
  2. Carole Ann CREYGHTON [4116], geboren op 5 sept. 1941 te Salisbury, MD (USA), volgt Vad.
  3. Mary Lou CREYGHTON [4117], geboren op 22 juli 1944 te Salisbury, MD (USA), volgt Vae.
  4. William Gary CREYGHTON [4118], geboren op 14 nov. 1947 te Salisbury, MD (USA).
  Vac. (van IVl) Joan Elaine CREYGHTON [4115], geboren op 22 juli 1933 te Salisbury, MD (USA), trouwt (1) op 6 aug. 1955 Norman Alan TAYLOR [4205], geboren op 11 dec. 1933, overleden op 28 mei 1970, trouwt (2) op 28 nov. 1971 Edwin Sears ALLING [4198], geboren op 9 dec. 1924 te New Haven, CT (USA).
     Uit de eerste relatie:
  1. Norman Alan Hudson TAYLOR JR [4202], geboren op 16 juli 1956 te Salisbury, MD (USA), trouwt op 4 juli 1992 Diana Elizabeth HUDSON [4206], geboren op 23 dec. 1950.
  Vad. (van IVl) Carole Ann CREYGHTON [4116], geboren op 5 sept. 1941 te Salisbury, MD (USA), trouwt (1) op 10 febr. 1962 Frederick Dunham HAMILTON JR [4270], geboren op 15 sept. 1937, overleden op 14 jan. 1985, trouwt (2) op 1 juli 1989 Louie JOHNSON [4200], geboren op 29 april 1940.
     Uit de eerste relatie:
  1. Beth Ellen HAMILTON [4271], geboren op 6 dec. 1962 te Salisbury, MD (USA), volgt VIag.
  2. Paul Douglas HAMILTON [4272], geboren op 24 maart 1964 te Salisbury, MD (USA), volgt VIah.
  VIag. (van Vad) Beth Ellen HAMILTON [4271], geboren op 6 dec. 1962 te Salisbury, MD (USA), trouwt (1) (gescheiden) Mark MISTER [4273], trouwt (2) op 17 aug. 1980 Roger GROSS [4275], geboren op 23 maart 1942.
     Uit de eerste relatie:
  1. Brian Edward MISTER [4274], geboren op 6 okt. 1980.
  VIah. (van Vad) Paul Douglas HAMILTON [4272], geboren op 24 maart 1964 te Salisbury, MD (USA), trouwt op 11 mei 1991 Amy MARINO [4276].
     Uit deze relatie:
  1. Jack Frederick HAMILTON [4277], geboren op 4 okt. 1994.
  Vae. (van IVl) Mary Lou CREYGHTON [4117], geboren op 22 juli 1944 te Salisbury, MD (USA), trouwt (1) op 20 maart 1971 Saterios George NICHOLSON [4278], geboren op 30 mei 1924, overleden op 16 okt. 1990, trouwt (2) (gescheiden) in maart 1996 Kenneth BAKER [4201].
     Uit de eerste relatie:
  1. Eleni Maria NICHOLSON [4279], geboren op 30 okt. 1985.
  IVm. (van IIIh) Julius Engelbertus Marie CREYGHTON [849], geboren op 11 jan. 1910 te Leiden, chef onderhoud, overleden op 12 mei 1983 te Oegstgeest, trouwt op 9 okt. 1940 te Nijmegen Catharina Anna Margaretha EYCK [4237], geboren op 2 maart 1905 te Roermond.
     Uit deze relatie:
  1. Wilhelmus Joseph Franciscus CREIJGHTON [4119], geboren op 5 maart 1943 te Leiden, volgt Vaf.
  Vaf. (van IVm) Wilhelmus Joseph Franciscus CREIJGHTON [4119], geboren op 5 maart 1943 te Leiden, trouwt op 21 juli 1967 te Oegstgeest Geertruida (Trudy) WOLTHUIS [4498], geboren op 8 aug. 1946 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Edward Julius (Eddy) CREIJGHTON [4120], geboren op 3 febr. 1968 te Leiden.
  2. Wouter Marten CREIJGHTON [4121], geboren op 6 maart 1971 te Leiden.
  IVn. (van IIIh) Ludovicus Johannes Marie (Lou) CREYGHTON [850], geboren op 16 sept. 1911 te Leiden, overleden op 26 aug. 1997 te Warmond, trouwt op 6 dec. 1939 te Leiden Maria Alida Huberta Antonia (Mies) MORSCH [4238], geboren op 12 febr. 1914 te Zoeterwoude, dochter van Jacobus Johannes MORSCH [4499] en Huberta Helena de MUNCK [4500].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Antoinetta Gemma (Ria) CREYGHTON [4122], geboren op 13 febr. 1942 te Semarang (Indo), overleden op 9 juli 2002 te Almere.
  2. Huberta Antonia Maria (Beppie) CREYGHTON [4123], geboren op 28 maart 1948 te Leiden, overleden op 21 mei 1948 aldaar.
  3. Louisa Anthonia Huberta (Lous) CREYGHTON [4124], geboren op 22 aug. 1948 te Surabaja (Indo).
  4. Antonius Bartholomeus Maria CREYGHTON [4125], geboren op 8 sept. 1952 te Leiden, volgt Vag.
  5. Johannes Antonius Maria (Hans) CREYGHTON [4127], geboren op 18 aug. 1955 te Leiden, volgt Vah.
  6. Barbara Maria CREYGHTON [4129], geboren op 20 juni 1957 te Leiden, volgt Vai.
  Vag. (van IVn) Antonius Bartholomeus Maria CREYGHTON [4125], geboren op 8 sept. 1952 te Leiden, trouwt (gescheiden) in april 1979 te Oegstgeest L.A. HULSING [4501].
     Uit deze relatie:
  1. Babette CREYGHTON [4126], geboren op 26 aug. 1981.
  Vah. (van IVn) Johannes Antonius Maria (Hans) CREYGHTON [4127], geboren op 18 aug. 1955 te Leiden, trouwt op 27 mei 1983 te Oegstgeest Soraya Ariadne MEESTERS [4502], geboren op 16 juli 1959 te Leiden.
     Uit deze relatie:
  1. Taco CREYGHTON [4128], geboren op 8 jan. 1985 te Leiden.
  2. Jorrick CREYGHTON [5873], geboren op 22 okt. 1987 te Leiden.
  3. Kay CREYGHTON [5874], geboren op 19 juli 1990 te Leiden.
  4. Zazi Afke CREYGHTON [5875], geboren op 3 mei 1992 te Leiden.
  Vai. (van IVn) Barbara Maria CREYGHTON [4129], geboren op 20 juni 1957 te Leiden, stewardess, trouwt op 25 april 1986 te Warmond Hendrik GUNNINK [4933], geboren op 22 mei 1954 te Meppel, directeur, zoon van Klaas GUNNINK [4934] en Geesje VISSCHER [4935].
     Uit deze relatie:
  1. Thomas GUNNINK [4936], geboren op 1 jan. 1990 te Leiderdorp.
  2. Erik GUNNINK [4937], geboren op 18 febr. 1993 te Leiderdorp.
  IIIi. (van IIb) Nicolaas Jacobus CREYGHTON [737], geboren op 3 april 1871 te Leiden, banketbakker, exploitant lunchroom, overleden op 1 maart 1945 te Son, trouwt op 14 sept. 1897 te Leiden Cornelia MEIJSING [741], geboren op 6 maart 1872 aldaar, overleden op 27 jan. 1946 te Ubbergen, dochter van Johannes Cornelis MEIJSING [742], kleermaker, en Annette Charlotte SCHUURMANS STEKHOVEN [743].
  Na hun trouwen verhuizen Nicolaas en Cornelia naar Nijmegen, waar hij een banketbakkerij en lunchroom begint: Creyghton's Smulzaal, Banketbakkerij en Kokszaak "De Molenpoort". Dit is een groot succes, maar aan het begin van de eerste wereldoorlog verkoopt hij zijn zaak en begint met een partner een fabriek in essences (kunstmatige geurstoffen). Echte specerijen en natuurlijke geurstoffen zijn dan door de oorlog schaars. Na de oorlog herstelt die markt zich weer en gaat zijn business bankroet, waarschijnlijk geholpen door een minder bonafide partner? Op 27 juni 1928 verhuist het hele gezin naar Utrecht, Reigerstraat 65. Nicolaas opent daar een nieuwe "Smulzaal", maar dit wordt helaas geen succes.


De "smulzaal" van Nicolaas Creyghton in Nijmegen.

Annonce van de Banketbakkerij, Kokszaak, Lunchroom en Bodega, c.q. "Smulzaal De Molenpoort"
 van Nicolaas Creyghton op de hoek van de Molenstraat en de van Welderenstraat te Nijmegen.
 
Lees ook het verhaal over de "Creyghton Smulzaal" en "Morel's Behang" in Nijmegen

     Uit deze relatie:
  1. Juliana Annette Nicoline (Jeanne) CREYGHTON [746], geboren op 13 aug. 1898 te Nijmegen, volgt IVo.
  2. Johannes Jacobus Petrus (Jan) CREYGHTON [687], geboren op 16 maart 1900 te Nijmegen, volgt IVp.
  3. Josephus Hendrikus Cornelis CREYGHTON [748], geboren op 17 febr. 1901 te Nijmegen, priester S.J., oprichter blad "De Linie", overleden op 19 april 1975 te Nijmegen.
  4. Cornelia Wilhelmina Antonia CREYGHTON [749], geboren op 27 jan. 1903 te Nijmegen, overleden op 14 dec. 1916 te Roermond.
  5. Charles Borromeus CREYGHTON [750], geboren op 29 aug. 1904 te Nijmegen, overleden op 2 maart 1978 (ongehuwd) te Apeldoorn.
  6. Antonius Bernardus (Ton) CREYGHTON [751], geboren op 28 juni 1907 te Nijmegen, volgt IVq.
  7. Helena Maria (Heleen) CREYGHTON [753], geboren op 16 okt. 1908 te Nijmegen, volgt IVr.
  8. Eduard Julius Alphonse CREYGHTON [755], geboren op 10 mei 1910 te Nijmegen, volgt IVs.
  9. Nicolaas Carolus (Nico) CREYGHTON [757], geboren op 6 mei 1911 te Nijmegen, overleden op 14 jan. 1984 (ongehuwd) te Den Dolder (Zeist).
  10. Petrus Johannes Leonardus (Pieter) CREYGHTON [758], geboren op 30 jan. 1914 te Nijmegen, volgt IVt.
  IVo. (van IIIi) Juliana Annette Nicoline (Jeanne) CREYGHTON [746], geboren op 13 aug. 1898 te Nijmegen, overleden op 2 maart 1993 aldaar, trouwt op 24 april 1930 te Utrecht Johannes Wilhelmus Canisius van CAMPEN [747], geboren op 6 aug. 1899 te Nijmegen, stadsarchivaris Utrecht, overleden op 23 febr. 1993 te Nijmegen, zoon van Gerardus Johannes Marinus van CAMPEN [4622] en Johanna Petronella Wilhelmina JANSSEN [4623].
     Uit deze relatie:
  1. Maria J.L. van CAMPEN [4219], geboren op 15 april 1931 te Utrecht, volgt Vaj.
  2. Caecilia C.M. van CAMPEN [4220], geboren op 24 febr. 1933 te Utrecht, volgt Vak.
  3. Gerrit Jan van CAMPEN [4221], geboren op 12 nov. 1935 te Utrecht, volgt Val.
  Vaj. (van IVo) Maria J.L. van CAMPEN [4219], geboren op 15 april 1931 te Utrecht, trouwt op 10 april 1958 te Takoradi (Ghana) Rudolph J. SIMONS [4364], geboren op 19 nov. 1932 te Nijmegen, houthandelaar.
     Uit deze relatie:
  1. Monica SIMONS [4365], geboren op 4 maart 1959 te Lagos (Nigeria).
  2. Birgitta SIMONS [4366], geboren op 8 dec. 1960 te Lagos (Nigeria), volgt VIai.
  3. Renate SIMONS [4370], geboren op 24 febr. 1962 te Owo (Nigeria), volgt VIaj.
  4. Peter SIMONS [4374], geboren op 6 juli 1963 te Utrecht.
  VIai. (van Vaj) Birgitta SIMONS [4366], geboren op 8 dec. 1960 te Lagos (Nigeria), trouwt in 1984 te Laren Pim BROUWER [5848], geboren in 1961.
     Uit deze relatie:
  1. Mitchell BROUWER [4367], geboren op 16 febr. 1987 te Bussum.
  2. Tristan BROUWER [4368], geboren op 2 april 1990 te Bussum.
  3. Darran BROUWER [4369], geboren op 5 jan. 1993 te Bussum.
  VIaj. (van Vaj) Renate SIMONS [4370], geboren op 24 febr. 1962 te Owo (Nigeria), trouwt op 18 sept. 1985 te Laren Fred BUS [4371], geboren op 11 jan. 1962 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Suzanne BUS [4372], geboren op 9 april 1989 te Laren.
  2. Steven BUS [4373], geboren op 4 juli 1991 te Laren.
  3. Juliette BUS [5849], geboren op 27 febr. 1995 te Laren.
  Vak. (van IVo) Caecilia C.M. van CAMPEN [4220], geboren op 24 febr. 1933 te Utrecht, trouwt op 20 mei 1959 aldaar Quirinus H.F. VREHEN [4375], geboren op 25 febr. 1932 te Den Bosch, research fysicus.
     Uit deze relatie:
  1. Maarten H. VREHEN [5844], geboren op 24 maart 1960 te Utrecht, volgt VIak.
  2. Joris J. VREHEN [5845], geboren op 5 nov. 1962 te Utrecht, fysicus.
  3. Michiel Q. VREHEN [5846], geboren op 30 okt. 1966 te Geldrop, volgt VIal.
  VIak. (van Vak) Maarten H. VREHEN [5844], geboren op 24 maart 1960 te Utrecht, bouwkundige, trouwt op 7 april 2000 te Waalre José HABRAKEN [5851], geboren op 8 aug. 1962 te Aalst-Waalre.
     Uit deze relatie:
  1. Luuk J. VREHEN [5850], geboren op 13 juli 2000 te Waalre.
  2. Sam C. VREHEN [5852], geboren op 13 juli 2000 te Waalre.
  VIal. (van Vak) Michiel Q. VREHEN [5846], geboren op 30 okt. 1966 te Geldrop, architect, woont samen met Karin PRINCÉE [5853], geboren op 2 nov. 1966 te Vught.
     Uit deze relatie:
  1. Gabrielle M. VREHEN [5854], geboren op 1 okt. 2000 te Utrecht.
  2. Sophie C. VREHEN [5855], geboren op 30 maart 2003 te Utrecht.
  Val. (van IVo) Gerrit Jan van CAMPEN [4221], geboren op 12 nov. 1935 te Utrecht, tandarts, overleden op 27 nov. 1998 te Malden, trouwt op 16 mei 1968 te Nijmegen Johanna E.A. (Hannelies) PETERS [4376], geboren op 8 april 1941 te Best.
     Uit deze relatie:
  1. Bart van CAMPEN [4377], geboren op 14 okt. 1968 te Nijmegen.
  2. Paul van CAMPEN [4378], geboren op 15 aug. 1971 te Nijmegen, volgt VIam.
  3. Marius van CAMPEN [4379], geboren op 2 febr. 1975 te Nijmegen, trouwt op 5 febr. 2005 te Bloemendaal Carine van WIJK [5847], geboren op 12 febr. 1975 te Haarlem.
  VIam. (van Val) Paul van CAMPEN [4378], geboren op 15 aug. 1971 te Nijmegen, trouwt op 21 jan. 2000 te Utrecht Irene COLEN [5856], geboren op 21 sept. 1967 te Helmond.
     Uit deze relatie:
  1. Sterre van CAMPEN [5857], geboren op 19 febr. 2001 te Utrecht.
  2. Olivier S. van CAMPEN [5858], geboren op 23 juni 2003 te Utrecht.
  IVp. (van IIIi) Johannes Jacobus Petrus (Jan) CREYGHTON [687], geboren op 16 maart 1900 te Nijmegen, journalist, overleden op 15 jan. 1981 te Maastricht, trouwt op 18 nov. 1931 te Nijmegen Maria Josephina MOREL [684], geboren op 5 okt. 1911 aldaar, overleden op 31 maart 1999 te Maastricht, dochter van Stephanus Wilhelmus MOREL [678], behanger, en Christina Antonia KLEIJN [679].
     Uit deze relatie:
  1. Nicolaas Johannes Jacobus (Klaas) CREYGHTON [767], geboren op 30 sept. 1932 te Nijmegen, volgt Vam.
  2. Patricius Stephanus Wilhelmus (Patrick) CREYGHTON [908], geboren op 27 febr. 1934 te Nijmegen, volgt Van.
  3. Gemma Maria Helena CREYGHTON [910], geboren op 3 aug. 1935 te Nijmegen, volgt Vao.
  4. Teresia Agnes Thecla (Trees) CREIJGHTON [912], geboren op 25 aug. 1936 te Nijmegen, volgt Vap.
  5. Lydia Juliana Nicoline (Pienk) CREYGHTON [914], geboren op 27 maart 1938 te Nijmegen, volgt Vaq.
  6. Joseph Jacob Eduard Nicolaas Maria (Joep) CREYGHTON [884], geboren op 8 sept. 1939 te Nijmegen, ongehuwd.
  7. Marcellus Adelbertus Leonardus Jacobus CREYGHTON [916], geboren op 25 mei 1941 te Nijmegen, volgt Var.
  8. Lodewijk Gerard Maria CREYGHTON [918], geboren op 29 nov. 1942 te Eindhoven, volgt Vas.
  9. Jacob Maria Joseph (Job) CREYGHTON [768], geboren op 16 jan. 1948 te Terwinselen, volgt Vat.
  Vam. (van IVp) Nicolaas Johannes Jacobus (Klaas) CREYGHTON [767], geboren op 30 sept. 1932 te Nijmegen, trouwt op 5 april 1961 aldaar Leni Anna Maria Allegonda CEULEMANS [906], geboren op 2 juli 1938 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Germain Joannes Antonius Maria CREYGHTON [4130], geboren op 14 april 1962 te Nijmegen, volgt VIan.
  2. Yves Lodewijk Maria CREYGHTON [4134], geboren op 27 aug. 1964 te Nijmegen, volgt VIao.
  3. Pascale Marie Hélène CREYGHTON [4138], geboren op 24 aug. 1970 te Nijmegen, trouwt op 19 sept. 2001 aldaar Martijn Wilhelmus Antonius EVERS [4139], geboren op 14 dec. 1969 aldaar.
  VIan. (van Vam) Germain Joannes Antonius Maria CREYGHTON [4130], geboren op 14 april 1962 te Nijmegen, trouwt op 12 jan. 1985 aldaar Carla Henrica Maria van der HEIJDEN [4131], geboren op 14 juli 1960 te Veghel, dochter van Petrus Anthonius Maria van der HEIJDEN [4482] en Maria Christina VERHAGEN [4483].
     Uit deze relatie:
  1. Camille Maria Helena Gerarda CREYGHTON [4132], geboren op 26 mei 1985.
  2. Ramon Nicolaas Petrus CREYGHTON [4133], geboren op 19 maart 1989.
  VIao. (van Vam) Yves Lodewijk Maria CREYGHTON [4134], geboren op 27 aug. 1964 te Nijmegen, trouwt op 18 juli 1987 Isabelle Germaine Lydie BENOTEAU [4135], geboren op 10 mei 1962.
     Uit deze relatie:
  1. Matthieu Jean Antoon CREYGHTON [4136], geboren op 14 april 1988 te Eindhoven.
  2. Guillaume Nicolaas CREYGHTON [4137], geboren op 5 dec. 1989.
  Van. (van IVp) Patricius Stephanus Wilhelmus (Patrick) CREYGHTON [908], geboren op 27 febr. 1934 te Nijmegen, trouwt/tr. kerkel. op 5/3 sept. 1959 te Holset/Maastricht Agnès Theodora Mechelina MOTKÉ [909], geboren op 24 mei 1928 te Breda, dochter van Johannes Christoffel Tilmanus MOTKÉ [4484] en Eugenie Emiliene POELS [4485].
     Uit deze relatie:
  1. Eugenie Lydia Maria CREYGHTON [4251], geboren op 8 jan. 1965 te Maastricht, volgt VIap.
  VIap. (van Van) Eugenie Lydia Maria CREYGHTON [4251], geboren op 8 jan. 1965 te Maastricht, trouwt (11) op 29 dec. 1987 aldaar Paul BRANDSMA [4252], geboren op 1 sept. 1963 te Roodhuis.
     Uit deze relatie:
  1. Helle BRANDSMA [4253], geboren op 13 april 1988 te Kronenburg (Dld).
  2. Maike BRANDSMA [4254], geboren op 7 juli 1991 te Wyttrich (Dld).
  3. Fréderike BRANDSMA [4255], geboren op 17 juli 1993 te Wyttrich (Dld).
  4. Dirk BRANDSMA [4256], geboren op 28 jan. 1997 te Wyttrich (Dld).
  Vao. (van IVp) Gemma Maria Helena CREYGHTON [910], geboren op 3 aug. 1935 te Nijmegen, trouwt/tr. kerkel. op 28 dec. 1958/31 jan. 1959 te Grevenbicht Harry van SCHOUBROECK [911], geboren in 1933, overleden vóór 2000.
     Uit deze relatie:
  1. Monica Elfride Patricia (Monique) van SCHOUBROECK [4140], geboren op 22 juni 1960 te Nuenen, volgt VIaq.
  2. Franciscus Henricus Johannes (Frank) van SCHOUBROECK [4141], geboren op 26 nov. 1961 te Geldrop, volgt VIar.
  3. Astrid van SCHOUBROUCK [4329], geboren op 19 juli 1964 te Geldrop, volgt VIas.
  VIaq. (van Vao) Monica Elfride Patricia (Monique) van SCHOUBROECK [4140], geboren op 22 juni 1960 te Nuenen, trouwt op 22 maart 1990 te Belfeld Gijsbert Louis Gertrudis Marie VORSTERMANS [4145], geboren op 11 maart 1960.
     Uit deze relatie:
  1. Devika Mira VORSTERMANS [4146], geboren op 26 dec. 1994 te Roermond.
  2. Ilja Karuna VORSTERMANS [4147], geboren op 29 okt. 1998 te Eindhoven.
  3. Nouri Karuna VORSTERMANS [4148], geboren op 29 okt. 1998 te Eindhoven.
  VIar. (van Vao) Franciscus Henricus Johannes (Frank) van SCHOUBROECK [4141], geboren op 26 nov. 1961 te Geldrop, trouwt op 8 april 1998 te Wageningen Paulina Alberta Johanna (Paula) KLEINHERENBRINK [4142], geboren op 12 nov. 1963.
     Uit deze relatie:
  1. Jimmy Joachim Kinley van SCHOUBROECK [4143], geboren op 3 juni 1991 te Bangkok (Thai).
  2. Carmen Tsamo van SCHOUBROECK [4144], geboren op 7 febr. 1993 te Veldhoven.
  VIas. (van Vao) Astrid van SCHOUBROUCK [4329], geboren op 19 juli 1964 te Geldrop, trouwt op 4 sept. 1995 te Amsterdam Paul van der AA [5699].
     Uit deze relatie:
  1. Teun Gabriel van der AA [5700], geboren op 10 nov. 2000 te Tilburg.
  2. Fieke Michelle van der AA [5701], geboren op 24 nov. 2002 te Tilburg.
  Vap. (van IVp) Teresia Agnes Thecla (Trees) CREIJGHTON [912], geboren op 25 aug. 1936 te Nijmegen, trouwt Paul VINKENBURG [913], geboren op 21 nov. 1942 te Amstelveen, zoon van Harrie VINKENBURG [4405] en Riek WIJNEN [4406].
     Uit deze relatie:
  1. Irene VINKENBURG [4330], geboren op 24 aug. 1969 te Amstelveen, trouwt (1) (gescheiden) Michel van den HEUVEL [4721], geboren op 28 jan. 1965 te Amsterdam, woont samen (2) met Robert CAPEL [5689].
  2. Janneke Annet VINKENBURG [4149], geboren op 7 mei 1971 te Amsterdam, volgt VIat.
  3. Pauline Maria VINKENBURG [4331], geboren op 28 febr. 1974 te Zaanstad, volgt VIau.
  VIat. (van Vap) Janneke Annet VINKENBURG [4149], geboren op 7 mei 1971 te Amsterdam, trouwt Gerdt Johan KERNKAMP [4150], geboren op 18 aug. 1966 te Rotterdam.
     Uit deze relatie:
  1. Julia Teresia KERNKAMP [4151], geboren op 23 mei 1999 te Amsterdam.
  2. Celine Cato Caroline KERNKAMP [4152], geboren op 6 april 2001 te Amsterdam.
  3. Jonathan Lucas KERNKAMP [5690], geboren op 2 sept. 2003 te Amsterdam.
  VIau. (van Vap) Pauline Maria VINKENBURG [4331], geboren op 28 febr. 1974 te Zaanstad, woont samen met Jerry de KONING [4722], geboren op 24 mei 1976 te Lokeren (B).
     Uit deze relatie:
  1. Tim de KONING [5691], geboren op 14 nov. 2002 te Amstelveen.
  Vaq. (van IVp) Lydia Juliana Nicoline (Pienk) CREYGHTON [914], geboren op 27 maart 1938 te Nijmegen, trouwt op 29 juli 1961 te Geleen Wil BRONNENBERG [915], geboren op 27 okt. 1934 aldaar, zoon van Frans Willem BRONNENBERG [5879] en Maria Anna WILLEMS [5880].
     Uit deze relatie:
  1. Wim BRONNENBERG [4157], geboren op 8 april 1962 te Geleen, volgt VIav.
  2. Bart BRONNENBERG [4153], geboren op 25 april 1963 te Sittard, volgt VIaw.
  3. Jeroen BRONNENBERG [4503], geboren op 19 dec. 1967 te Sittard.
  VIav. (van Vaq) Wim BRONNENBERG [4157], geboren op 8 april 1962 te Geleen, trouwt op 10 juni 2000 te Driebergen Anne THOMASSEN [4158], geboren op 3 dec. 1970 te Utrecht.
     Uit deze relatie:
  1. Pieter Walter BRONNENBERG [4159], geboren op 3 juni 2001 te Utrecht.
  2. Anna Louise BRONNENBERG [5881], geboren op 19 febr. 2003 te Utrecht.
  VIaw. (van Vaq) Bart BRONNENBERG [4153], geboren op 25 april 1963 te Sittard, trouwt op 30 juni 1996 te Austin, TX USA Pamela Harriet (Pam) DUPONT [4154], geboren op 29 mei 1964 te Melbourne (Aus).
     Uit deze relatie:
  1. Tijs Dupont BRONNENBERG [4155], geboren op 18 jan. 1999 te Los Angeles (USA).
  2. Jip Dupont BRONNENBERG [4156], geboren op 30 nov. 2000 te Los Angeles (USA).
  3. Lotte Dupont BRONNENBERG [5877], geboren op 29 april 2003 te Los Angeles (USA).
  Var. (van IVp) Marcellus Adelbertus Leonardus Jacobus CREYGHTON [916], geboren op 25 mei 1941 te Nijmegen, trouwt op 12 sept. 1967 te Uithoorn Nely VOORN [917].
     Uit deze relatie:
  1. Myra CREYGHTON [4161], geboren op 16 febr. 1968 te Alkmaar, volgt VIax.
  2. Sebastiaan (Bas) CREYGHTON [4160], geboren op 7 juni 1969 te Leiden, overleden op 14 okt. 2002 te Canberra (NZ).
  VIax. (van Var) Myra CREYGHTON [4161], geboren op 16 febr. 1968 te Alkmaar, trouwt op 16 febr. 1991 Rodger Bruce MARWICK [4162], geboren op 7 aug. 1958 te Invercargill (NZ).
     Uit deze relatie:
  1. Danielle Gray MARWICK [4163], geboren op 5 febr. 1990 te Nelson (NZ).
  2. Laura May MARWICK [4164], geboren op 1 mei 1992 te Nelson (NZ).
  Vas. (van IVp) Lodewijk Gerard Maria CREYGHTON [918], geboren op 29 nov. 1942 te Eindhoven, trouwt (1) (gescheiden) op 3 sept. 1971 te Maastricht Martine Josephine (Tinie) STUIVER [919], geboren op 20 febr. 1940 te Makassar (Indo), eerder gehuwd met N.N., trouwt (2) Antonia Warna (Tonnie) RIJKEN [4166], geboren op 6 sept. 1962.
     Uit de eerste relatie:
  1. Daniel Maria CREYGHTON [4165], geboren op 10 juli 1968 te Maastricht.
     Uit de tweede relatie:
  1. Boris Roger CREYGHTON [4167], geboren op 26 juli 2001 te Sittard.
  Vat. (van IVp) Jacob Maria Joseph (Job) CREYGHTON [768], geboren op 16 jan. 1948 te Terwinselen, trouwt op 18 sept. 1991 Carla Elisabeth Maria ROORDA [907], geboren op 9 dec. 1958.
     Uit deze relatie:
  1. Tijs Jacob CREYGHTON [4168], geboren op 20 nov. 1995 te Amsterdam.
  2. Wieke Dora CREYGHTON [4169], geboren op 5 okt. 1999 te Amsterdam.
  IVq. (van IIIi) Antonius Bernardus (Ton) CREYGHTON [751], geboren op 28 juni 1907 te Nijmegen, overleden op 25 sept. 1980 te Bilthoven, trouwt op 4 sept. 1934 te Den Haag Sophia (Fieke) van DONKELAAR [752], geboren op 21 maart 1910, overleden op 21 febr. 1997 te Bilthoven.
     Uit deze relatie:
  1. Paul CREYGHTON [4184], geboren in 1939 (levenloos geboren) te Den Haag, overleden in 1939 aldaar.
  2. Paul Aart Nico CREYGHTON [4170], geboren op 18 mei 1944 te Den Haag, volgt Vau.
  3. Eduardus Antonius Josephus (Duc) CREYGHTON [4172], geboren op 11 mei 1946 te Den Haag, volgt Vav.
  Vau. (van IVq) Paul Aart Nico CREYGHTON [4170], geboren op 18 mei 1944 te Den Haag, overleden op 11 nov. 1981 te Utrecht, trouwt op 1 juni 1972 te Soest Maria Gemma Liduina van ANTWERPEN [4185], geboren op 8 juni 1950 te Bilthoven, dochter van Petrus Anthonius van ANTWERPEN [4486] en Maria WIEGMANS [4487], gescheiden echtgenote van Robert BOON [4422].
     Uit deze relatie:
  1. Casper CREYGHTON [4171], geboren op 24 aug. 1973 te Amersfoort, samenwonend met Lisanne A Rietveld [7345], geboren op 23 nov. 1976.
  Vav. (van IVq) Eduardus Antonius Josephus (Duc) CREYGHTON [4172], geboren op 11 mei 1946 te Den Haag, trouwt op 6 dec. 1974 te Maartensdijk Janna Johanna (Jopy) van SCHAICK [4187], geboren op 9 nov. 1952 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Rogier CREYGHTON [4188], geboren op 6 okt. 1975 te Bilthoven, samenwonend met Jessica DIEPEVEEN [4423], geboren op 12 dec. 1978 aldaar.
  2. Vincent CREYGHTON [4189], geboren op 28 okt. 1978 te Utrecht.
  3. Merel CREYGHTON [4190], geboren op 27 febr. 1981 te Bilthoven.
  IVr. (van IIIi) Helena Maria (Heleen) CREYGHTON [753], geboren op 16 okt. 1908 te Nijmegen, overleden op 21 sept. 2000 aldaar, trouwt op 7 sept. 1942 te Leiden Cornelis (Kees) POUDEROIJEN [754], geboren op 7 maart 1912 te Rotterdam, overleden op 19 april 1993 te Heerlen.
     Uit deze relatie:
  1. Benedictus Joannes Michaël Maria (Dick) POUDEROIJEN [4225], geboren op 13 jan. 1945 te Zwolle, volgt Vaw.
  2. Agnes Cornelia Maria POUDEROIJEN [4226], geboren op 27 juni 1946 (ongehuwd) te Zwolle.
  3. Maria Carola Johanna Martina POUDEROIJEN [4227], geboren op 11 jan. 1948 (ongehuwd) te Zwolle.
  4. Cornelius Nicolaas Petrus Maria (Kees) POUDEROIJEN [4228], geboren op 28 maart 1950 te Zwolle.
  Vaw. (van IVr) Benedictus Joannes Michaël Maria (Dick) POUDEROIJEN [4225], geboren op 13 jan. 1945 te Zwolle, trouwt op 29 sept. 1973 te Nijmegen Agnes Lucia Maria WERNER [4384], geboren op 23 aug. 1949 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Maria Cunera POUDEROIJEN [4385], geboren op 4 dec. 1974 te Nijmegen.
  2. Michael Thomas (Michiel) POUDEROIJEN [4386], geboren op 4 dec. 1974 te Nijmegen.
  3. Geertrudis Lucia (Geertje) POUDEROIJEN [4387], geboren op 12 april 1976 te Nijmegen.
  4. Martinus Josef (Maarten) POUDEROIJEN [4388], geboren op 16 nov. 1977 te Nijmegen.
  5. Irene Liduina POUDEROIJEN [4389], geboren op 27 juni 1980 te Nijmegen.
  6. Clara Helena POUDEROIJEN [4390], geboren op 24 juli 1982 te Nijmegen.
  IVs. (van IIIi) Eduard Julius Alphonse (Eduard) CREYGHTON [755], geboren op 10 mei 1910 te Nijmegen, overleden op 24 april 1947 te Utrecht, trouwt/tr. kerkel. op 31 jan./7 febr. 1941 te Nijmegen Margaretha Josefa Maria (Margot) (Margot) van GENT [756], geboren op 19 aug. 1913 te Wijk aan Zee en Duin, dochter van Antonius Maria van GENT [6123] en Petronella Antoinetta JACOBS [6124], die hertrouwt met Willem Frederik AKVELD [4504].

Ingeperst Creyghton wapen in briefpapier, vervaardigd in opdracht van Eduard Creyghton [755].
Geschreven annotatie is van zijn zwager Jan van Campen [747] - 1937, Utrecht.

     Uit deze relatie:
  1. Mauritius Antonius Maria (Maurits) CREYGHTON [4173], geboren op 28 april 1944 te Utrecht, volgt Vax.
  2. Dionysius Johannes Maria (Dion) CREYGHTON [4176], geboren op 4 april 1946 te Utrecht, overleden op 14 maart 2002 te Almere, trouwt/tr. kerkel. op 9/11 okt. 1969 te Breda Helena WALRAVEN [4359], geboren op 9 april 1949 aldaar, dochter van Adrianus Johannes Cornelis WALRAVEN [4507] en Cornelia Nicolasina Lucia van ROOSMALEN [4508].
  Vax. (van IVs) Mauritius Antonius Maria (Maurits) (Maurits) CREYGHTON [4173], geboren op 28 april 1944 te Utrecht, trouwt (ned.herv.) op 27 juni 1970 te Breda Petronella (Petra) de BRUIJN [4355], geboren op 9 aug. 1949 te Workum, dochter van Pieter de BRUIJN [6125] en Agatha MEIRINK [6126].
     Uit deze relatie:
  1. Edwin Pieter CREYGHTON [4174], geboren op 16 juni 1980 te Breda, woont samen op 1 aug. 2003 aldaar met Suzan MARTENS [6127], gedoopt op 30 dec. 1979 aldaar, dochter van Martinus Adrianus Marijnus MARTENS [6128] en AntoniA Berdina Johanna van POPPEL [6129].
  2. Eva Cecilia CREYGHTON [4175], geboren op 2 febr. 1983 te Breda.
  IVt. (van IIIi) Petrus Johannes Leonardus (Pieter) CREYGHTON [758], geboren op 30 jan. 1914 te Nijmegen, boekhandelaar (Plantijn), overleden op 14 nov. 1947 te Den Haag, trouwt op 27 juli 1939 te Haarlem Elisabeth Johanna Maria van de WEIJER [759], geboren op 28 jan. 1915 te Dordrecht, overleden/begraven op 16/22 sept. 2006 te Bergschenhoek/Den Haag, dochter van Henricus van de WEIJER [4509] en Maria Cecilia Adriana van OOSTEN [4510].

Het Creyghton wapen, geborduurd door Els Creyghton-v.d. Weijer,
naar de afbeelding van het wapen in het "Nederlands Patriciaat.

     Uit deze relatie:
  1. Maria Cornelia Adriana CREYGHTON [1027], geboren op 13 mei 1940 te Haarlem, volgt Vay.
  2. Joris Henricus Nicolaas CREYGHTON [1028], geboren op 26 sept. 1941 te Haarlem, volgt Vaz.
  3. Petrus Cornelius Maria (Pieter) CREYGHTON [1022], geboren op 23 dec. 1942 te Den Haag, volgt Vba.
  4. Elisabeth Margaretha Maria CREYGHTON [1023], geboren op 27 april 1944 te Den Haag, volgt Vbb.
  5. Irene Elisabeth Maria CREYGHTON [1026], geboren op 10 juli 1945 te Den Haag, overleden op 15 okt. 1982 aldaar.
  6. Anna Maria Sophia (Mieke) CREYGHTON [1024], geboren op 30 nov. 1946 te Scheveningen, trouwt Stanley JEWSON [4548].
  7. Erik Petrus Cornelis CREYGHTON [1025], geboren op 21 nov. 1947 te Scheveningen, volgt Vbc.
  Vay. (van IVt) Maria Cornelia Adriana CREYGHTON [1027], geboren op 13 mei 1940 te Haarlem, overleden op 7 aug. 2006 te Rijswijk, trouwt op 13 febr. 1963 te Den Haag Michael David Byrne COLEMAN [4511], geboren op 21 okt. 1939 te Croydon (Eng), zoon van Maurice COLEMAN [4580] en Josephine Mary POELS [4581].
     Uit deze relatie:
  1. Caroline Elisabeth Josephina COLEMAN [4512], geboren op 27 sept. 1967 te Bergen op Zoom.
  2. Patrick George Pieter COLEMAN [4513], geboren op 5 aug. 1969 te Den Haag, volgt VIay.
  3. Robert Michael Byrne (Robbie) COLEMAN [4514], geboren op 16 april 1971 te Den Haag, volgt VIaz.
  VIay. (van Vay) Patrick George Pieter COLEMAN [4513], geboren op 5 aug. 1969 te Den Haag, trouwt op 30 juni 2001 te Delft Gytha DOUMA [5692].
     Uit deze relatie:
  1. Ian COLEMAN [5693], geboren te Delft.
  2. Inez Maria COLEMAN [7332], geboren op 29 april 2005 te Delft.
  VIaz. (van Vay) Robert Michael Byrne (Robbie) COLEMAN [4514], geboren op 16 april 1971 te Den Haag, trouwt op 28 april 2003 te Raalte Esther BRINKHUIS [5694].
     Uit deze relatie:
  1. Merlyn Mirage Mandrake COLEMAN [5695], geboren op 24 juli 2003.
  Vaz. (van IVt) Joris Henricus Nicolaas CREYGHTON [1028], geboren op 26 sept. 1941 te Haarlem, trouwt op 20 sept. 1968 te St Oedenrode Eleonora Anna Maria SCHOUTEN [4391], geboren op 29 april 1946, dochter van Henricus Josephus Nicolaas SCHOUTEN [4520] en Maria Emilia Paula SCHMEDDING [4521].
     Uit deze relatie:
  1. Allard Pieter CREYGHTON [4177], geboren op 17 juni 1969 te Sint Oedenrode, volgt VIba.
  2. Marlies CREYGHTON [4178], geboren op 23 april 1971 te Sint Oedenrode, volgt VIbb.
  VIba. (van Vaz) Allard Pieter CREYGHTON [4177], geboren op 17 juni 1969 te Sint Oedenrode, samenwonend met Iris FEITH [4550].
     Uit deze relatie:
  1. Lara Frederique Eleonoor CREYGHTON [4522], geboren op 27 maart 1998 te Nieuwerbrug.
  2. Roos Anne Cornelie CREYGHTON [4523], geboren op 11 mei 1999 te Nieuwerbrug.
  3. Floor Marlies Elise CREYGHTON [4524], geboren op 17 jan. 2001 te Amsterdam.
  4. Daan Evert Joris CREYGHTON [4525], geboren op 21 sept. 2002 te Amsterdam.
  5. Tom Johannes Herman CREYGHTON [6234], geboren op 28 okt. 2005 te Amsterdam.
  VIbb. (van Vaz) Marlies CREYGHTON [4178], geboren op 23 april 1971 te Sint Oedenrode, ingenieur, trouwt Jeroen Martijn BEISHUIZEN [6093], geboren op 22 febr. 1970 te Voorschoten, ingenieur, zoon van Meindert BEISHUIZEN [6094], onderwijzer, directeur inrichting, en Mieke E. van der LAAN [6095], kraamverzorgster.
     Uit deze relatie:
  1. Guus Joris Meindert BEISHUIZEN [6096], geboren op 20 juni 2003 te Voorburg.
  2. Sabine Noortje Mieke BEISHUIZEN [6097], geboren op 28 juni 2005 te Voorburg.
  Vba. (van IVt) Petrus Cornelius Maria (Pieter) CREYGHTON [1022], geboren op 23 dec. 1942 te Den Haag, boekhandelaar Plantijn, trouwt op 15 mei 1968 te Den Haag Maria LEMMENS [4179], boekhandelaarster, geboren op 9 okt. 1947 aldaar, dochter van Felix Willem LEMMENS [4339] en Carolina Maria de LEIJER [4340].
     Uit deze relatie:
  1. Mark Felix CREYGHTON [4180], geboren op 24 juli 1969 te Maassluis, trouwt op 31 dec. 2001 te Rotterdam Monique HERMANS [4549].
  2. Saskia Elisabeth Carolina CREYGHTON [4181], geboren op 18 mei 1971 te Den Haag, samenwonend met, trouwt op 20 aug. 2003 te Las Vegas (USA) Jan Hubert (John) KOOLE [4582], geboren op 24 mei 1967 te Rotterdam, zoon van Jacobus Leendert KOOLE [4583] en Maria MAAT [4584], gescheiden echtgenoot van Monica Irmgard van LOON [4585].
  Vbb. (van IVt) Elisabeth Margaretha Maria CREYGHTON [1023], geboren op 27 april 1944 te Den Haag, trouwt (gescheiden) op 29 maart 1985 te Delft Eric SMITH [4515], geboren op 3 april 1954 te Surabaja (Indo), zoon van Johnie SMITH [4516] en Francisca Theodora MACGILLAVRY [4517].
     Uit deze relatie:
  1. Stephanie SMITH [4518].
  2. Timothy SMITH [4519], geboren op 30 sept. 1985 te Rotterdam.
  Vbc. (van IVt) Erik Petrus Cornelis CREYGHTON [1025], geboren op 21 nov. 1947 te Scheveningen, trouwt op 6 juli 1974 te Den Haag Johanna Nellie (Joke) RIPPEN [4356], geboren op 13 juni 1948, dochter van Pieter Thijmen RIPPEN [4530] en Nelly SPAAN [4531].
     Uit deze relatie:
  1. Menno Pieter CREYGHTON [4182], geboren op 30 mei 1975 te Voorburg, samenwonend met Sietske Maria PREENEN, geboren op 15 mei 1979 [4357].
  2. Paul Martijn CREYGHTON [4183], geboren op 24 okt. 1977 te Rijswijk, volgt VIbc.
  VIbc. (van Vbc) Paul Martijn CREYGHTON [4183], geboren op 24 okt. 1977 te Rijswijk, trouwt op 14 okt. 2005 te Leiden Nienke VELDMAN [4358], geboren op 17 maart 1980 te Voorschoten, dochter van Frederic Albert VELDMAN [5696] en Maria Josefina SCHILTMANS [5697].
     Uit deze relatie:
  1. Elisabeth Frederique (Isa) CREYGHTON [7344], geboren op 18 nov. 2006 te Delft.
  IIIj. (van IIb) Helena Maria Juliana CREYGHTON [739], geboren op 16 febr. 1876 te Leiden, overleden op 11 april 1950 aldaar, trouwt op 7 mei 1903 aldaar Petrus Gerardus (Piet) TIMP [772], geboren op 28 mei 1860 te Oegstgeest, banketbakker, overleden op 8 okt. 1927 aldaar, zoon van Gerardus Petrus TIMP [4606] en Maria Johanna de GRAAF [4607], eerder gehuwd met Antoinette Elisabeth BIESIOT [4608].
     Uit deze relatie:
  1. Pierre TIMP [4222], geboren op 18 maart 1904.
  2. Jacques TIMP [4223], geboren op 17 febr. 1906, overleden in sept. 1960.
  3. Maria TIMP [4224], geboren op 30 april 1910.
  IIc. (van I) Coenraad Jacobus CREYGHTON [899], geboren op 16 mei 1830 te Leiden, horlogemaker, overleden op 20 febr. 1909 te Schiedam, trouwt op 10 dec. 1851 te Rotterdam Maria Elisabeth WITTING [4262], dochter van Bernardus WITTING [4614] en Anna Christina NIJSSEN [4615].
     Uit deze relatie:
  1. Jacobus Petrus CREIJGHTON [4042], geboren op 13 mei 1852 te Schiedam, volgt IIIk.
  2. Catharina Anna Christina CREYGHTON [4043], geboren op 13 dec. 1853 te Schiedam, overleden op 21 april 1861 te Rotterdam.
  3. Henrietta Jacoba Maria CREIJGHTON [4044], geboren op 9 dec. 1860 te Rotterdam, overleden op 22 nov. 1933 te Delft, trouwt op 16 mei 1889 te Rotterdam Wilhelmus Casper Franciscus van ZUIJLEN [4392], geboren op 13 dec. 1856 aldaar, borstelfabrikant, overleden na 1933, zoon van Johannes van ZUIJLEN [4616] en Catharina van LANGEN [4617].
  4. Catharina Anna Christina CREYGHTON [4045], geboren op 2 nov. 1862 te Rotterdam.
  5. Anna Christina Antoinetta CREIJGHTON [4046], geboren op 19 dec. 1864 te Rotterdam, volgt IIIl.
  6. Bernardus Coenraad CREIJGHTON [4047], geboren op 22 nov. 1868 te Rotterdam, volgt IIIm.
  IIIk. (van IIc) Jacobus Petrus CREIJGHTON [4042], geboren op 13 mei 1852 te Schiedam, horlogemaker, overleden op 27 dec. 1916 te Rotterdam, trouwt op 18 nov. 1879 aldaar Catharina LIPS [4413], geboren op 20 dec. 1852 aldaar, overleden op 6 juli 1909 te Rotterdam, dochter van Bernardus LIPS [4414] en Helena Christina ABEL [4415].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Elisabeth CREIJGHTON [4054], geboren op 24 nov. 1880 te Rotterdam, overleden op 8 febr. 1886 te Schiedam.
  2. Bernardus Coenraad Jacobus CREIJGHTON [4055], geboren op 25 mei 1882 te Rotterdam, overleden op 6 juni 1904 aldaar.
  3. Henrietta Jacoba Marie CREIJGHTON [4056], geboren op 3 april 1885 te Rotterdam, overleden op 19 aug. 1976 te Dordrecht, trouwt op 12 aug. 1931 te Rotterdam Johannes Antonius Joseph Marie van ZUIJLEN [4597], geboren op 6 juni 1898 aldaar.
  4. Jacobus Petrus CREIJGHTON [4057], geboren op 3 april 1885 te Rotterdam, overleden op 27 jan. 1921 te Loosduinen (ongehuwd).
  IIIl. (van IIc) Anna Christina Antoinetta CREIJGHTON [4046], geboren op 19 dec. 1864 te Rotterdam, trouwt op 16 mei 1889 aldaar Johannes van BERGEN [4618], geboren in 1851 te Den Bosch, zoon van Johannes van BERGEN [4620] en Emerentiana van HOUT [4621], eerder gehuwd met Marie Rose van IMBEECK [4619].
     Uit deze relatie:
  1. zoon van BERGEN [4644], geboren op 21 juni 1890 te Vught.
  IIIm. (van IIc) Bernardus Coenraad CREIJGHTON [4047], geboren op 22 nov. 1868 te Rotterdam, banketbakker, overleden op 10 aug. 1928 a/b ms Bandoeng, trouwt Maria Eva VEROUDEN [4399], geboren op 28 dec. 1874 te Dordrecht.
     Uit deze relatie:
  1. Cornelia Maria Elisabeth CREYGHTON [4050], geboren op 12 okt. 1899 te Rotterdam, overleden na 1948, trouwt op 26 nov. 1924 aldaar Petrus Franciscus Marie J.A. van ZUIJLEN [4532], geboren op 28 nov. 1900 aldaar, onderwijzer, zoon van Caspar Gerardus Franciscus van ZUIJLEN [4533] en Maria Louisa Wilhelmina van den ENDE [4534].
  2. Coenraad Jacobus Arnoldus CREYGHTON [4051], geboren op 22 jan. 1901 te Rotterdam, hofmeester, overleden op 17 febr. 1955 te Dordrecht (ongehuwd).
  3. Bernardus Coenraad CREYGHTON [4052], geboren op 21 febr. 1903 te Rotterdam, overleden op 3 dec. 1903 aldaar.
  4. Catharina Maria CREYGHTON [4053], geboren op 1 juni 1905 te Rotterdam, overleden op 14 okt. 1978 te Breda, trouwt Cornelis DOMENIE [4333].
  IId. (van I) Nicolaas Jacobus CREIJGHTON [900], geboren op 20 nov. 1833 te Leiden, mr. koperslager te Rotterdam, overleden op 17 maart 1910 te Rotterdam, trouwt op 8 febr. 1860 aldaar Geertruida Cornelia MAAS [1015], geboren op 29 juni 1830 aldaar, overleden op 17 juli 1917 te Rotterdam, dochter van Arnoldus MAAS [4535] en Geertruida VERSCHUYLEN [4536].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Anna Geertruida CREIJGHTON [1016], geboren op 30 nov. 1860 te Rotterdam, religieuze?, overleden na 1935 te Waalwijk.
  2. Geertruida Cornelia Maria CREIJGHTON [1017], geboren op 22 febr. 1862 te Rotterdam, religieuze, overleden op 4 dec. 1949 te Alkemade.
  3. Antoinette Catharina Theresia CREIJGHTON [1018], geboren op 11 jan. 1864 te Rotterdam, overleden na 1935 te Noordwijk, trouwt op 16 april 1902 te Rotterdam Bernardus Cornelis Franciscus HOES [1019], geboren op 3 sept. 1855 aldaar, organist, overleden op 27 febr. 1916 aldaar, zoon van Franciscus Johannes Antonius HOES [4334] en Maria Helena SCHOUTEN [4335].
  4. Arnoldus Nicolaas Jacobus CREIJGHTON [1020], geboren op 16 sept. 1865 te Rotterdam, volgt IIIn.
  5. dochter CREYGHTON [4048], geboren op 3 okt. 1867 te Rotterdam, overleden op 3 okt. 1867 aldaar.
  IIIn. (van IId) Arnoldus Nicolaas Jacobus CREIJGHTON [1020], geboren op 16 sept. 1865 te Rotterdam, koperslager, trouwt op 26 juli 1894 aldaar Maria Catharina BIERHUIZE [1021], geboren op 11 april 1867 aldaar, dochter van Pieter Cornelis BIERHUIZE [4537] en Maria Pieternella HELLEWEGEN [4538].
     Uit deze relatie:
  1. Geertruida Cornelia Marie (Truus) CREYGHTON [4049], geboren op 1 maart 1904 te Rotterdam, volgt IVu.
  IVu. (van IIIn) Geertruida Cornelia Marie (Truus) CREYGHTON [4049], geboren op 1 maart 1904 te Rotterdam, overleden op 22 dec. 1996 te Leidschendam, trouwt op 25 juni 1929 te Rotterdam Hermanus Petrus Josephus de VRIES [4400], geboren op 10 jan. 1895 te Kralingen, overleden op 24 febr. 1965 te Rotterdam.
     Uit deze relatie:
  1. Claude Raymond de VRIES [4600], geboren op 11 mei 1932 te Rotterdam.
Opgemaakt met het programma GENKWA

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: jos grupping

Overasselt, 27 november 2007.


Personen-index                      

     |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|V|W|Z|


                                   - A -
[5701]Aa, Fieke Michelle van der (2002- ) ............................... VIas.2
[5699]Aa, Paul van der .................................................. {VIas}
[5700]Aa, Teun Gabriel van der (2000- ) ................................. VIas.1
[4415]Abel, Helena Christina ............................................ {IIIk}
[6158]Akkerman, Johannes Willem (1884- ) ................................ {IIId(1).2}
[4504]Akveld, Willem Frederik ........................................... {IVs}
[4198]Alling, Edwin Sears (1924- ) ...................................... {Vac}
[4185]Antwerpen, Maria Gemma Liduina van (1950- ) ....................... {Vau}
[4486]Antwerpen, Petrus Anthonius van ................................... {Vau}
[4683]Arend, James van .................................................. {VIc}
[4684]Arend, zoon van ................................................... VIc.1
[4685]Arend, zoon van ................................................... VIc.2
[4613]Ariaens, Maria .................................................... {Ve}
[4332]Ariëns, Anita ..................................................... {Vf(1).1}
                                   - B -
[7329]Back, Eduard (Ed) de (1946- ) ..................................... {VIab}
[6914]Back, Mink de (1975- ) ............................................ {VIab}
[4201]Baker, Kenneth .................................................... {Vae}
[5698]Barten, Martina Maria Cornelia (Marion) ........................... {Vx}
[4442]Beek, Constance Adelheid Olga van (1942- ) ........................ {Vl}
[6096]Beishuizen, Guus Joris Meindert (2003- ) .......................... VIbb.1
[6093]Beishuizen, Jeroen Martijn (1970- ) ............................... {VIbb}
[6094]Beishuizen, Meindert (1935- ) ..................................... {VIbb}
[6097]Beishuizen, Sabine Noortje Mieke (2005- ) ......................... VIbb.2
[4135]Benoteau, Isabelle Germaine Lydie (1962- ) ........................ {VIao}
[4473]Berbée, Johanna Alida Maria Elisabeth (1909-1978) ................. {IVa}
 [801]Berg, Maria Johanna Jacoba (Riet) van den (1905-1964) ............. {IVf}
[4620]Bergen, Johannes van .............................................. {IIIl}
[4618]Bergen, Johannes van (1851- ) ..................................... {IIIl}
[4644]Bergen, zoon van (1890- ) ......................................... IIIl.1
[4363]Bie (Beij), (Jo)anna Maria (Annemie) de (1753-1829) ............... {I}
[1021]Bierhuize, Maria Catharina (1867- ) ............................... {IIIn}
[4537]Bierhuize, Pieter Cornelis ........................................ {IIIn}
 [671]Biesiot, Anna Francisca (1868-1922) ............................... {IIIg}
[4608]Biesiot, Antoinette Elisabeth ..................................... {IIIj}
[4478]Biesiot, Hendrik Martinus ......................................... {IIIg}
[4433]Bijl, Jacqueline José Maria (Jeske) van der (1957- ) .............. {IVb.2}
[4286]Blom, Ad (1955- ) ................................................. Vn.1, VIn
[6445]Blom, Alain (1997- ) .............................................. VIq.3
[4322]Blom, Alexandra (Andra) (1962- ) .................................. Vn.5, VIr
[4285]Blom, Arnoldus (Arrie) Bernardus (1928-1990) ...................... {Vn}
[6444]Blom, Danique (1992-1996) ......................................... VIq.2
[6451]Blom, Eric (1995- ) ............................................... VIs.1
[6437]Blom, Jeroen (1988- ) ............................................. VIo.2
[6433]Blom, Jules (1982- ) .............................................. VIn.1
[6434]Blom, Lieke (1985- ) .............................................. VIn.2
[6452]Blom, Martijn (1998- ) ............................................ VIs.2
[4319]Blom, Michael Antonius Maria (Michiel) (1960- ) ................... Vn.4, VIq
[6443]Blom, Nadine (1990- ) ............................................. VIq.1
[4320]Blom, Olga Clemence Maria (1958- ) ................................ Vn.3, VIp
[4287]Blom, Ronald (1957- ) ............................................. Vn.2, VIo
[6436]Blom, Stijn (1986- ) .............................................. VIo.1
[6438]Blom, Thomas (1990- ) ............................................. VIo.3
[4321]Blom, Wouter (1963- ) ............................................. Vn.6, VIs
[4218]Boender, Bastiaan ................................................. {IVc.2}
[4466]Bollée, Gerrit Jan ................................................ {IIIb}
[1048]Bollée, Jacobus (1826-1911) ....................................... {IIIb}
 [798]Boom, Alphonse Pierre Joannes (1917- ) ............................ IVc.1
 [736]Boom, Johannes Petrus (1885-1927) ................................. {IVc}
 [799]Boom, Octavie Jacoba (1921-1962) .................................. IVc.2
[4480]Boom, Petrus Johannes (1846-1929) ................................. {IVc}
[4422]Boon, Robert ...................................................... {Vau}
[4588]Borghorst, J. ..................................................... {Vf}
[4461]Borgmann, Wilhelmina .............................................. {IIIe}
[4256]Brandsma, Dirk (1997- ) ........................................... VIap.4
[4255]Brandsma, Fréderike (1993- ) ...................................... VIap.3
[4253]Brandsma, Helle (1988- ) .......................................... VIap.1
[4254]Brandsma, Maike (1991- ) .......................................... VIap.2
[4252]Brandsma, Paul (1963- ) ........................................... {VIap}
 [770]Brant (of Brante of Brandte), Maria Anna (Anna Maria) (1793-1864) . {I}
[4362]Brante(n) (of Brant of Branten), Petrus (Pieter) (1751-1803) ...... {I}
[4284]Bras, Nancy Monique (1968- ) ...................................... {VIe}
[5694]Brinkhuis, Esther ................................................. {VIaz}
[6155]Broekhuizen, Johanna Maria van .................................... {IIa.9}
[5881]Bronnenberg, Anna Louise (2003- ) ................................. VIav.2
[4153]Bronnenberg, Bart (1963- ) ........................................ Vaq.2, VIaw
[5879]Bronnenberg, Frans Willem ......................................... {Vaq}
[4503]Bronnenberg, Jeroen (1967- ) ...................................... Vaq.3
[4156]Bronnenberg, Jip Dupont (2000- ) .................................. VIaw.2
[5877]Bronnenberg, Lotte Dupont (2003- ) ................................ VIaw.3
[4159]Bronnenberg, Pieter Walter (2001- ) ............................... VIav.1
[4155]Bronnenberg, Tijs Dupont (1999- ) ................................. VIaw.1
 [915]Bronnenberg, Wil (1934- ) ......................................... {Vaq}
[4157]Bronnenberg, Wim (1962- ) ......................................... Vaq.1, VIav
[4369]Brouwer, Darran (1993- ) .......................................... VIai.3
[4367]Brouwer, Mitchell (1987- ) ........................................ VIai.1
[5848]Brouwer, Pim (1961- ) ............................................. {VIai}
[4368]Brouwer, Tristan (1990- ) ......................................... VIai.2
[4611]Bruens, N.N. ...................................................... {IVd}, {IVk}
[4604]Brugman, Hermanus Johannes Hendrikus (1895- ) ..................... {IIIc.2}
[4355]Bruijn, Petronella (Petra) de (1949- ) ............................ {Vax}
[6125]Bruijn, Pieter de ................................................. {Vax}
[6134]Burchard, Gregory (1964- ) ........................................ {VIy}
[6135]Burchard, Jake (1994- ) ........................................... VIy.1
[6803]Burgler, Franciscus Nicolaaas ..................................... {IIIe.1}
[6802]Burgler, Johannes Petrus Joseph (1885- ) .......................... {IIIe.1}
[4371]Bus, Fred (1962- ) ................................................ {VIaj}
[5849]Bus, Juliette (1995- ) ............................................ VIaj.3
[4373]Bus, Steven (1991- ) .............................................. VIaj.2
[4372]Bus, Suzanne (1989- ) ............................................. VIaj.1
[4626]Buurman, Carolina Maria Alberdina (1942- ) ........................ {Vm}
                                   - C -
[4948]Cairns, Peter Julian (1958- ) ..................................... {Vk.4}
[4377]Campen, Bart van (1968- ) ......................................... Val.1
[4220]Campen, Caecilia C.M. van (1933- ) ................................ IVo.2, Vak
[4622]Campen, Gerardus Johannes Marinus van (1866-1942) ................. {IVo}
[4221]Campen, Gerrit Jan van (1935-1998) ................................ IVo.3, Val
 [747]Campen, Johannes Wilhelmus Canisius van (1899-1993) ............... {IVo}
[4219]Campen, Maria J.L. van (1931- ) ................................... IVo.1, Vaj
[4379]Campen, Marius van (1975- ) ....................................... Val.3
[5858]Campen, Olivier S. van (2003- ) ................................... VIam.2
[4378]Campen, Paul van (1971- ) ......................................... Val.2, VIam
[5857]Campen, Sterre van (2001- ) ....................................... VIam.1
[4947]Canning, Georgia Kate (2000- ) .................................... VIi.2
[4946]Canning, Kristin Page (1998- ) .................................... VIi.1
[4945]Canning, Shane Tansey (1969- ) .................................... {VIi}
[5689]Capel, Robert ..................................................... {Vap.1}
 [906]Ceulemans, Leni Anna Maria Allegonda (1938- ) ..................... {Vam}
[4512]Coleman, Caroline Elisabeth Josephina (1967- ) .................... Vay.1
[5693]Coleman, Ian ...................................................... VIay.1
[7332]Coleman, Inez Maria (2005- ) ...................................... VIay.2
[4580]Coleman, Maurice (1904-1992) ...................................... {Vay}
[5695]Coleman, Merlyn Mirage Mandrake (2003- ) .......................... VIaz.1
[4511]Coleman, Michael David Byrne (1939- ) ............................. {Vay}
[4513]Coleman, Patrick George Pieter (1969- ) ........................... Vay.2, VIay
[4514]Coleman, Robert Michael Byrne (Robbie) (1971- ) ................... Vay.3, VIaz
[5856]Colen, Irene (1967- ) ............................................. {VIam}
 [897]Creyghton, (Antonia) Catharina Maria (1824-1900) .................. I.2
[4088]Creyghton, Adriana Antonia Maria (1958- ) ......................... IVb.3, Vd
 [669]Creyghton, Adrianus Johannes (1868-1869) .......................... IIb(2).2
[4107]Creyghton, Alexander Henricus Wijbrandus (1943-2005) .............. IVi.1
[4085]Creyghton, Alida Johanna José) (1970- ) ........................... Vb.2, VIc
[4177]Creyghton, Allard Pieter (1969- ) ................................. Vaz.1, VIba
[4041]Creyghton, Aloysius Jacobus (Louis) (1872- ) ...................... IIb(2).5
[4046]Creijghton, Anna Christina Antoinetta (1864- ) .................... IIc.5, IIIl
[4064]Creyghton, Anna Helena (1886-1890) ................................ IIIa.4
[4066]Creyghton, Anna Helena (1898- ) ................................... IIIc.2
 [803]Creyghton, Anna Leonardina Maria (Annie) (1902-1985) .............. IIIh.4, IVg
[1047]Creyghton, Anna Maria (1852-1911) ................................. IIa.2, IIIb
 [738]Creyghton, Anna Maria Alida (1874-1945) ........................... IIb(2).7
[1024]Creyghton, Anna Maria Sophia (Mieke) (1946- ) ..................... IVt.6
[4038]Creyghton, Anna Maria Theresia (1868-1925) ........................ IIa.9
[4438]Creyghton, Annalisa (1972- ) ...................................... Vk.4
[4036]Creyghton, Antoinetta Geertruida Cornelia (1862-1928) ............. IIa.7, IIIe
[1018]Creijghton, Antoinette Catharina Theresia (1864-1935) ............. IId.3
[4125]Creyghton, Antonius Bartholomeus Maria (1952- ) ................... IVn.4, Vag
 [751]Creyghton, Antonius Bernardus (Ton) (1907-1980) ................... IIIi.6, IVq
[1020]Creijghton, Arnoldus Nicolaas Jacobus (1865- ) .................... IId.4, IIIn
[4126]Creyghton, Babette (1981- ) ....................................... Vag.1
[4129]Creyghton, Barbara Maria (1957- ) ................................. IVn.6, Vai
 [847]Creyghton, Bernardus Antonius (Bernard) (1904-1993) ............... IIIh.6, IVi
[4047]Creijghton, Bernardus Coenraad (1868-1928) ........................ IIc.6, IIIm
[4052]Creyghton, Bernardus Coenraad (1903-1903) ......................... IIIm.3
[4055]Creijghton, Bernardus Coenraad Jacobus (1882-1904) ................ IIIk.2
[4167]Creyghton, Boris Roger (2001- ) ................................... Vas(2).1
[4132]Creyghton, Camille Maria Helena Gerarda (1985- ) .................. VIan.1
[4109]Creyghton, Caria Annabella (Caja) (1948- ) ........................ IVj(2).2, Vw
[4101]Creyghton, Carla Maria (1938- ) ................................... IVe.5, Vi
[4116]Creyghton, Carole Ann (1941- ) .................................... IVl.2, Vad
[4171]Creyghton, Casper (1973- ) ........................................ Vau.1
[4075]Creyghton, Casper Herman Anne (1920- ) ............................ IIIf.5, IVb
[4043]Creyghton, Catharina Anna Christina (1853-1861) ................... IIc.2
[4045]Creyghton, Catharina Anna Christina (1862- ) ...................... IIc.4
[4035]Creyghton, Catharina Maria (1860-1936) ............................ IIa.6, IIId
[4053]Creyghton, Catharina Maria (1905-1978) ............................ IIIm.4
 [750]Creyghton, Charles Borromeus (1904-1978) .......................... IIIi.5
[4067]Creyghton, Christiaan (1899-1973) ................................. IIIc.3
[4094]Creyghton, Clemens (1932-1992) .................................... IVd.3
 [899]Creyghton, Coenraad Jacobus (1830-1909) ........................... I.5, IIc
[4051]Creyghton, Coenraad Jacobus Arnoldus (1901-1955) .................. IIIm.2
[4034]Creyghton, Coenradus Jacobus (1858-1945) .......................... IIa.5, IIIc
[4069]Creyghton, Cornelia Catharina Maria (1905- ) ...................... IIIc.5
[4050]Creyghton, Cornelia Maria Elisabeth (1899-1948) ................... IIIm.1
 [211]Creyghton, Cornelia Nicoline Maria (Corrie) (1903-1974) ........... IIIh.5, IVh
 [749]Creyghton, Cornelia Wilhelmina Antonia (1903-1916) ................ IIIi.4
[4525]Creyghton, Daan Evert Joris (2002- ) .............................. VIba.4
[4703]Creyghton, Daniël Jan-Willem (2002- ) ............................. VIe.1
[4165]Creyghton, Daniel Maria (1968- ) .................................. Vas(1).1
[4176]Creyghton, Dionysius Johannes Maria (Dion) (1946-2002) ............ IVs.2
[4048]Creyghton, dochter (1867-1867) .................................... IId.5
[4723]Creyghton, dochter (1878- ) ....................................... IIIa.1
[4724]Creyghton, dochter (1880- ) ....................................... IIIa.2
 [755]Creyghton, Eduard Julius Alphonse (1910-1947) ..................... IIIi.8, IVs
[4172]Creyghton, Eduardus Antonius Josephus (Duc) (1946- ) .............. IVq.3, Vav
[4120]Creijghton, Edward Julius (Eddy) (1968- ) ......................... Vaf.1
[4174]Creyghton, Edwin Pieter (1980- ) .................................. Vax.1
[4114]Creyghton, Eleonora Chiquita (1955- ) ............................. IVj(2).5, Vz
[7344]Creyghton, Elisabeth Frederique (Isa) (2006- ) .................... VIbc.1, VIbc
[1023]Creyghton, Elisabeth Margaretha Maria (1944- ) .................... IVt.4, Vbb
[4100]Creyghton, Else Maria (1931-2005) ................................. IVe.4, Vh
[4079]Creyghton, Emile Wilhelmus (Miel) (1906-1980) ..................... IIIh.7, IVj
[4099]Creyghton, Eric (1929- ) .......................................... IVe.3
[1025]Creyghton, Erik Petrus Cornelis (1947- ) .......................... IVt.7, Vbc
[5167]Creyghton, Esmée Rianne (2004- ) .................................. VIe.2
[4251]Creyghton, Eugenie Lydia Maria (1965- ) ........................... Van.1, VIap
[4175]Creyghton, Eva Cecilia (1983- ) ................................... Vax.2
[4381]Creijghton, Fieke Elizabeth (1996- ) .............................. VIj.1
[4524]Creyghton, Floor Marlies Elise (2001- ) ........................... VIba.3
[4440]Creijghton, Florence Barbara Maria (1969- ) ....................... Vl(1).4, VIm
[4096]Creyghton, Frank Jacques Arno (1970- ) ............................ Vg.1
[1017]Creijghton, Geertruida Cornelia Maria (1862-1949) ................. IId.2
[4049]Creyghton, Geertruida Cornelia Marie (Truus) (1904-1996) .......... IIIn.1, IVu
[4383]Creijghton, Geesje Josine (2000- ) ................................ VIj.3
 [910]Creyghton, Gemma Maria Helena (1935- ) ............................ IVp.3, Vao
[4130]Creyghton, Germain Joannes Antonius Maria (1962- ) ................ Vam.1, VIan
[4951]Creyghton, Gijs Lucas Frans (2003- ) .............................. VIl.2
[4137]Creyghton, Guillaume Nicolaas (1989- ) ............................ VIao.2
[4092]Creyghton, Hans (1929- ) .......................................... IVd.2, Vf
 [753]Creyghton, Helena Maria (Heleen) (1908-2000) ...................... IIIi.7, IVr
 [739]Creyghton, Helena Maria Juliana (1876-1950) ....................... IIb(2).8, IIIj
[1034]Creyghton, Helena Petronella Maria (Leen) (1907-1988) ............. IIIh.8, IVk
[4382]Creijghton, Hendrikje Johanna (Hanne) (1998- ) .................... VIj.2
[4044]Creijghton, Henrietta Jacoba Maria (1860-1933) .................... IIc.3
[4056]Creijghton, Henrietta Jacoba Marie (1885-1976) .................... IIIk.3
[4080]Creyghton, Hermanus Josephus Albert Maria (Herman) (1941- ) ....... IVa.1, Va
[4037]Creyghton, Hermanus Lambertus Arnoldus (1865-1952) ................ IIa.8, IIIf
[4082]Creyghton, Hermanus Leonardus Maria (1970- ) ...................... Va.1
[4084]Creyghton, Hermanus Petrus (Peter) (1968- ) ....................... Vb.1, VIb
[4071]Creyghton, Hermanus Petrus Casper (1899-1993) ..................... IIIf.1, IVa
[4123]Creyghton, Huberta Antonia Maria (Beppie) (1948-1948) ............. IVn.2
[4039]Creyghton, Hubertina Anna Maria (1873-1937) ....................... IIa.10
[4113]Creyghton, Ilonka Maria (1950- ) .................................. IVj(2).4, Vy
[4108]Creyghton, Ingrid (1946- ) ........................................ IVj(2).1, Vv
[1026]Creyghton, Irene Elisabeth Maria (1945-1982) ...................... IVt.5
 [768]Creyghton, Jacob Maria Joseph (Job) (1948- ) ...................... IVp.9, Vat
 [769]Creyghton, Jacobus (1791-1849) .................................... I
 [666]Creyghton, Jacobus Leonardus (1828-1897) .......................... I.4, IIb
[1046]Creyghton, Jacobus Leonardus (1851- ) ............................. IIa.1, IIIa
[4042]Creijghton, Jacobus Petrus (1852-1916) ............................ IIc.1, IIIk
 [668]Creyghton, Jacobus Petrus (1867-1936) ............................. IIb(2).1, IIIg
[4057]Creijghton, Jacobus Petrus (1885-1921) ............................ IIIk.4
[4077]Creyghton, Jacobus Willem (Jacques) (1898-1977) ................... IIIh.1, IVd
[4095]Creyghton, Jacques (1935- ) ....................................... IVd.4, Vg
[4435]Creyghton, Jo-anne (1961- ) ....................................... Vk.1, VIg
[4115]Creyghton, Joan Elaine (1933- ) ................................... IVl.1, Vac
[4427]Creyghton, JWF Jochem (1979- ) .................................... Vc(1).1
[4063]Creyghton, Johanna Cornelia Antoinette (1885- ) ................... IIIa.3
[4070]Creyghton, Johanna Cornelia Catharina (1908-1972) ................. IIIc.6
[4086]Creyghton, Johannes Abraham Hermanus (Hans) (1952- ) .............. IVb.1, Vc
[4127]Creyghton, Johannes Antonius Maria (Hans) (1955- ) ................ IVn.5, Vah
[4072]Creyghton, Johannes Casper (1902-1903) ............................ IIIf.2
 [670]Creyghton, Johannes Coenraad Jacobus (1873-1873) .................. IIb(2).6
 [800]Creyghton, Johannes Jacobus (Hans) (1901-1981) .................... IIIh.3, IVf
 [687]Creyghton, Johannes Jacobus Petrus (Jan) (1900-1981) .............. IIIi.2, IVp
[4104]Creyghton, Johannes Jozef (1933- ) ................................ IVf.2, Vk
 [674]Creyghton, Johannes Leonardus Antonius (1861-1862) ................ IIb(1).2
[1028]Creyghton, Joris Henricus Nicolaas (1941- ) ....................... IVt.2, Vaz
[5873]Creyghton, Jorrick (1987- ) ....................................... Vah.2
 [884]Creyghton, Joseph Jacob Eduard Nicolaas Maria (Joep) (1939- ) ..... IVp.6
 [748]Creyghton, Josephus Hendrikus Cornelis (1901-1975) ................ IIIi.3
[4081]Creyghton, Josephus Johannes Pieter Maria (Jos) (1944- ) .......... IVa.2, Vb
[4103]Creyghton, Josine Maria (1932- ) .................................. IVf.1
 [735]Creyghton, Juliana Anna Maria Antonia (Julie) (1889-1962) ......... IIIg(1).1, IVc
 [746]Creyghton, Juliana Annette Nicoline (Jeanne) (1898-1993) .......... IIIi.1, IVo
 [849]Creyghton, Julius Engelbertus Marie (1910-1983) ................... IIIh.10, IVm
[4090]Creyghton, Karin Virginie (1960- ) ................................ Ve(1).1, VId
[4437]Creyghton, Katrina Miriam (1969- ) ................................ Vk.3, VIi
[5874]Creyghton, Kay (1990- ) ........................................... Vah.3
[4074]Creyghton, Lambertus Hermanus (1914-1914) ......................... IIIf.4
[4087]Creyghton, Lambertus Joannes Anne Dominicus (Bert) (1954- ) ....... IVb.2
[4522]Creyghton, Lara Frederique Eleonoor (1998- ) ...................... VIba.1
 [918]Creyghton, Lodewijk Gerard Maria (1942- ) ......................... IVp.8, Vas
[4097]Creyghton, Lodewijk Willem (1926- ) ............................... IVe.1
[4124]Creyghton, Louisa Anthonia Huberta (Lous) (1948- ) ................ IVn.3
[4105]Creijghton, Lucas Wilhelm Jozef (Luc) (1934- ) .................... IVf.3, Vl
 [850]Creyghton, Ludovicus Johannes Marie (Lou) (1911-1997) ............. IIIh.11, IVn
 [914]Creyghton, Lydia Juliana Nicoline (Pienk) (1938- ) ................ IVp.5, Vaq
 [916]Creyghton, Marcellus Adelbertus Leonardus Jacobus (1941- ) ........ IVp.7, Var
 [901]Creyghton, Maria Anna (1835-1900) ................................. I.7
[4040]Creyghton, Maria Anna (1859-1907) ................................. IIb(1).1
[1016]Creijghton, Maria Anna Geertruida (1860-1935) ..................... IId.1
 [896]Creyghton, Maria Anthonetta (1823-1911) ........................... I.1
[4122]Creyghton, Maria Antoinetta Gemma (Ria) (1942-2002) ............... IVn.1
[4033]Creyghton, Maria Christina (1856-1930) ............................ IIa.4
[1027]Creyghton, Maria Cornelia Adriana (1940-2006) ..................... IVt.1, Vay
[4054]Creijghton, Maria Elisabeth (1880-1886) ........................... IIIk.1
 [996]Creyghton, Maria Regista (1771-1842) .............................. {I}
[4098]Creyghton, Marie Louise (1927- ) .................................. IVe.2
[4448]Creijghton, Marije Willemijn Jacqueline (2001- ) .................. VIl.1
[4102]Creyghton, Marja Henriette Johanna (1945- ) ....................... IVe.6, Vj
[4180]Creyghton, Mark Felix (1969- ) .................................... Vba.1
[4178]Creyghton, Marlies (1971- ) ....................................... Vaz.2, VIbb
[4117]Creyghton, Mary Lou (1944- ) ...................................... IVl.3, Vae
[4136]Creyghton, Matthieu Jean Antoon (1988- ) .......................... VIao.1
[4173]Creyghton, Mauritius Antonius Maria (Maurits) (1944- ) ............ IVs.1, Vax
[4182]Creyghton, Menno Pieter (1975- ) .................................. Vbc.1
[4190]Creyghton, Merel (1981- ) ......................................... Vav.3
[4093]Creyghton, Mirko Jacques Willem (1959- ) .......................... Vf(1).1
[4161]Creyghton, Myra (1968- ) .......................................... Var.1, VIax
[4078]Creyghton, Nicolaas (1899-1960) ................................... IIIh.2, IVe
 [757]Creyghton, Nicolaas Carolus (Nico) (1911-1984) .................... IIIi.9
 [900]Creijghton, Nicolaas Jacobus (1833-1910) .......................... I.6, IId
 [737]Creyghton, Nicolaas Jacobus (1871-1945) ........................... IIb(2).4, IIIi
 [767]Creyghton, Nicolaas Johannes Jacobus (Klaas) (1932- ) ............. IVp.1, Vam
[4439]Creijghton, Pascal Jacob Jozef (1968- ) ........................... Vl(1).3, VIl
[4138]Creyghton, Pascale Marie Hélène (1970- ) .......................... Vam.3
[4245]Creijghton, Patricia Anna Maria (1964- ) .......................... Vl(1).2, VIk
 [908]Creyghton, Patricius Stephanus Wilhelmus (Patrick) (1934- ) ....... IVp.2, Van
[4184]Creyghton, Paul (1939-1939) ....................................... IVq.1
[4170]Creyghton, Paul Aart Nico (1944-1981) ............................. IVq.2, Vau
[4183]Creyghton, Paul Martijn (1977- ) .................................. Vbc.2
 [676]Creyghton, Paulina Christina Maria (1863-1863) .................... IIb(1).3
[4106]Creyghton, Paulus Jozef (1938-1944) ............................... IVf.4
 [905]Creyghton, Petrus Coenradus Jacobus (1854-1855) ................... IIa.3
[1022]Creyghton, Petrus Cornelius Maria (Pieter) (1942- ) ............... IVt.3, Vba
 [898]Creyghton, Petrus Jacobus (1826-1891) ............................. I.3, IIa
[1049]Creyghton, Petrus Jacobus (1882-1882) ............................. IIIb(1).1
[4065]Creyghton, Petrus Jacobus (1897-1898) ............................. IIIc.1
[4068]Creyghton, Petrus Jacobus Clemens (1901- ) ........................ IIIc.4
 [758]Creyghton, Petrus Johannes Leonardus (Pieter) (1914-1947) ......... IIIi.10, IVt
[4244]Creijghton, Philippe Nicolaas Maria (1963- ) ...................... Vl(1).1, VIj
[4133]Creyghton, Ramon Nicolaas Petrus (1989- ) ......................... VIan.2
[4112]Creyghton, Reanne (1977- ) ........................................ Vx(1).2
[4188]Creyghton, Rogier (1975- ) ........................................ Vav.1
[4523]Creyghton, Roos Anne Cornelie (1999- ) ............................ VIba.2
[4944]Creyghton, Rose Jane (1998- ) ..................................... VIh.1
[4083]Creyghton, Sandra Catharina Maria (1971- ) ........................ Va.2, VIa
[4111]Creyghton, Sanna (1975- ) ......................................... Vx(1).1, VIaf
[4181]Creyghton, Saskia Elisabeth Carolina (1971- ) ..................... Vba.2
[4160]Creyghton, Sebastiaan (Bas) (1969-2002) ........................... Var.2
[4436]Creyghton, Shaun David (1968- ) ................................... Vk.2, VIh
[4073]Creyghton, Sophia Anna Barbara (1904-1983) ........................ IIIf.3
[4128]Creyghton, Taco (1985- ) .......................................... Vah.1
 [912]Creijghton, Teresia Agnes Thecla (Trees) (1936- ) ................. IVp.4, Vap
[4168]Creyghton, Tijs Jacob (1995- ) .................................... Vat.1
[6234]Creyghton, Tom Johannes Herman (2005- ) ........................... VIba.5
[4189]Creyghton, Vincent (1978- ) ....................................... Vav.2
[4169]Creyghton, Wieke Dora (1999- ) .................................... Vat.2
 [848]Creyghton, Wilhelmus Emile (William) (1908-1985) .................. IIIh.9, IVl
[4119]Creijghton, Wilhelmus Joseph Franciscus (1943- ) .................. IVm.1, Vaf
 [408]Creyghton, Wilhelmus Jozeph (Willem) (1870-1961) .................. IIb(2).3, IIIh
[4428]Creyghton, WJC Willem (1982- ) .................................... Vc(1).2
[4091]Creyghton, Willem Bart (1963- ) ................................... Ve(1).2, VIe
[4089]Creyghton, Willem Jacques Marie (1927-2000) ....................... IVd.1, Ve
[4118]Creyghton, William Gary (1947- ) .................................. IVl.4
[4110]Creyghton, Wouter Emile (1949- ) .................................. IVj(2).3, Vx
[4121]Creijghton, Wouter Marten (1971- ) ................................ Vaf.2
[4682]Creyghton, Yoëlle (2001- ) ........................................ VIb.1
[4134]Creyghton, Yves Lodewijk Maria (1964- ) ........................... Vam.2, VIao
[5875]Creyghton, Zazi Afke (1992- ) ..................................... Vah.4
                                   - D -
[4423]Diepeveen, Jessica (1978- ) ....................................... {Vav.1}
[4333]Domenie, Cornelis ................................................. {IIIm.4}
 [752]Donkelaar, Sophia (Fieke) van (1910-1997) ......................... {IVq}
[5692]Douma, Gytha ...................................................... {VIay}
[4154]Dupont, Pamela Harriet (Pam) (1964- ) ............................. {VIaw}
                                   - E -
[4232]Eldering, Debora Leonarda (Bora) (1906-1983) ...................... {IVi}
[6146]Ellen, Mireille ter (1967- ) ...................................... {VIx}
[4534]Ende, Maria Louisa Wilhelmina van den ............................. {IIIm.1}
[6115]Engels, Willemina Berendina Maria ................................. {Vp}
[4139]Evers, Martijn Wilhelmus Antonius (1969- ) ........................ {Vam.3}
[4237]Eyck, Catharina Anna Margaretha (1905- ) .......................... {IVm}
                                   - F -
[4468]Faber, Betje ...................................................... {IIIb}
[4550]Feith, Iris ....................................................... {VIba}
[4481]Fermin, Maria Elisabeth A.O. ...................................... {IVc}
                                   - G -
[4441]Gan, Ivan Mattheus (1968- ) ....................................... {VIm}
[4708]Gan, Jasmijn Patricia Maria (2003- ) .............................. VIm.1
[7503]Gan, Lisa Margaretha (2005- ) ..................................... VIm.1
[6123]Gent, Antonius Maria van .......................................... {IVs}
 [756]Gent, Margaretha Josefa Maria (Margot) van (1913- ) ............... {IVs}
[4354]Gerritsen, Maria Huberta (Marijke) ................................ {Vf}
[6446]Gerwen, Dick van (1960- ) ......................................... {VIr}
[6449]Gerwen, Guido van (1994- ) ........................................ VIr.3
[6447]Gerwen, Manouk van (1990- ) ....................................... VIr.1
[6448]Gerwen, Rob van (1992- ) .......................................... VIr.2
[6820]Gestel, Cato van (1865- ) ......................................... {IIIc.2}
[4419]Goddijn, Franciscus Nicolaas Maria (Frank) (1962- ) ............... Vh.4
[4398]Goddijn, Hans P.M. (1926- ) ....................................... {Vh}
[4420]Goddijn, Ingeborg Antoinette Maria (1958- ) ....................... Vh.1
[4421]Goddijn, Jolande Cornelia Maria (1958- ) .......................... Vh.2
[4416]Goddijn, Mirjam Maria (1965- ) .................................... Vh.7
[4417]Goddijn, Oscar Maria (1963- ) ..................................... Vh.6
[4418]Goddijn, Thomas Walter Maria (Tom) (1962- ) ....................... Vh.5
[4494]Goddijn, Wouter ................................................... {Vh}
[4729]Goddijn, Yvonne Liberta Elisabeth Maria (1960- ) .................. Vh.3
[4607]Graaf, Maria Johanna de ........................................... {IIIj}
[6821]Groenen, Petronella (1893- ) ...................................... {IIIc.2}
[4275]Gross, Roger (1942- ) ............................................. {VIag}
  [33]Grupping, Carolus Aloysius Josephus (Karel) (1895-1981) ........... {Vu}
[7331]Grupping, Flore Ray (2006- ) ...................................... VIaa.2
 [123]Grupping, Ivo Marcus Josephus (1964- ) ............................ Vu.1, VIaa
 [436]Grupping, Jeanne Malou (1997- ) ................................... VIaa.1
  [57]Grupping, Josephus Cornelis Marie (Jos) (1938- ) .................. {Vu}
 [125]Grupping, Maike Louise (1968- ) ................................... Vu.3, VIac
[7333]Grupping, Sooni Alizarin (2006- ) ................................. VIab.1
 [124]Grupping (alias Sonny Griffin), Alexander Joannes (Sanne) (1966- )  Vu.2, VIab
[4937]Gunnink, Erik (1993- ) ............................................ Vai.2
[4933]Gunnink, Hendrik (1954- ) ......................................... {Vai}
[4934]Gunnink, Klaas (1922- ) ........................................... {Vai}
[4936]Gunnink, Thomas (1990- ) .......................................... Vai.1
                                   - H -
[5851]Habraken, José (1962- ) ........................................... {VIak}
[4281]Halderen, John van ................................................ {VId}
[4283]Halderen, Kay van (1993- ) ........................................ VId.2
[4282]Halderen, Lauren van (1988- ) ..................................... VId.1
[4271]Hamilton, Beth Ellen (1962- ) ..................................... Vad(1).1, VIag
[4277]Hamilton, Jack Frederick (1994- ) ................................. VIah.1
[4272]Hamilton, Paul Douglas (1964- ) ................................... Vad(1).2, VIah
[4270]Hamilton Jr, Frederick Dunham (1937-1985) ......................... {Vad}
[4458]Harvant, Wilhelmina Frederika Francoise d' ........................ {IIId}
[4242]Heerspink, Catharina Margaretha Paula Marie (Paula) (1935- ) ...... {Vg}
[4131]Heijden, Carla Henrica Maria van der (1960- ) ..................... {VIan}
[4482]Heijden, Petrus Anthonius Maria van der (1932- ) .................. {VIan}
[4538]Hellewegen, Maria Pieternella ..................................... {IIIn}
[4326]Helsloot, Adrianus Albertus Antonius (1860-1885) .................. {IIId}
[4454]Helsloot, Albertus ................................................ {IIId}
[6156]Helsloot, Christina Rebecca (1882- ) .............................. IIId(1).1
[6157]Helsloot, Maria Egberta Georgine (1883- ) ......................... IIId(1).2
[4241]Hendriks, Helena .................................................. {IVd.3}
[6810]Herman, Alberdina Wilhelmina Eisabetha ............................ {IIId(1).1}
[4549]Hermans, Monique .................................................. {Vba.1}
[4240]Hertog, Ans ....................................................... {Vf}
[4721]Heuvel, Michel van den (1965- ) ................................... {Vap.1}
[4643]Hoebeke, Cornelis ................................................. {IIIc.6}
[4447]Hoefmans, Catrina Johanna Cornelia (Carianne) (1970- ) ............ {VIl}
[1019]Hoes, Bernardus Cornelis Franciscus (1855-1916) ................... {IId.3}
[4334]Hoes, Franciscus Johannes Antonius ................................ {IId.3}
[4627]Hogenbrink, Anna Margo (1937- ) ................................... {Vo}
[4477]Holthaus, Theodora Bernardina ..................................... {IIb(2).7}
[6140]Hoorn, Maria van (1951- ) ......................................... {VIv}
[4621]Hout, Emerentiana van ............................................. {IIIl}
[4426]Houtum, Helma van ................................................. {Vc}
[6137]Hoyer, Paul (1955- ) .............................................. {VIu}
[6139]Hoyer, Sjoerd (1988- ) ............................................ VIu.2
[6138]Hoyer, Stephanie Hélène (1984- ) .................................. VIu.1
[4206]Hudson, Diana Elizabeth (1950- ) .................................. {Vac(1).1}
[5703]Huffenreuter, Frederika Karia (1892-1948) ......................... {IVj}
[4501]Hulsing, L.A. ..................................................... {Vag}
 [259]Huwaë, Marlène Francina Bathseba (1964- ) ......................... {VIaa}
[2682]Huwaë, Willem Wempie (1931- ) ..................................... {VIaa}
                                   - I -
[4619]Imbeeck, Marie Rose van ........................................... {IIIl}
                                   - J -
[6124]Jacobs, Petronella Antoinetta ..................................... {IVs}
[4465]Jacobse, Adrianus Jacobus ......................................... {IIIa}
[5686]Jansen, Benny (1972- ) ............................................ {VIf}
[6133]Jansen, Noortje (2002- ) .......................................... VIf.1
[4623]Janssen, Johanna Petronella Wilhelmina (1876-1951) ................ {IVo}
[4589]Jessen, Judith .................................................... {IVd.3}
[4548]Jewson, Stanley ................................................... {IVt.6}
[4476]Johannes Ludovicus, Reniers ....................................... {IIb(2).7}
[4474]Johannsen, Helene Magdalena (1941- ) .............................. {Va}
[4200]Johnson, Louie (1940- ) ........................................... {Vad}
 [773]Jongmans, Adrianus (1811-1886) .................................... {IIb}
[4496]Jongmans, Emile Wilhelmus ......................................... {IVj}
 [667]Jongmans, Juliana (1833-1919) ..................................... {IIb}
[4233]Jongmans, Maria Emma Helena (1907- ) .............................. {IVj}
[6442]Julicher, Suzanne (1961- ) ........................................ {VIq}
                                   - K -
[4459]Kamps, Maria Magdalena de ......................................... {IIId}
[6142]Kant, Geertje (1963- ) ............................................ {VIw}
[6819]Kaptein, Wilhelmus (1860-1953) .................................... {IIIc.2}
[6818]Kaptein, Woltherus (1895-1982) .................................... {IIIc.2}
 [904]Kerkhof, Anna van ................................................. {IIa}
[4152]Kernkamp, Celine Cato Caroline (2001- ) ........................... VIat.2
[4150]Kernkamp, Gerdt Johan (1966- ) .................................... {VIat}
[5690]Kernkamp, Jonathan Lucas (2003- ) ................................. VIat.3
[4151]Kernkamp, Julia Teresia (1999- ) .................................. VIat.1
[4475]Kleijmeij, Catharina Wilhelmina ................................... {Vb}
[5687]Kleijmeij, Wouter (1918-1997) ..................................... {Vb}
 [679]Kleijn, Christina Antonia (1871-1949) ............................. {IVh}, {IVp}
[4142]Kleinherenbrink, Paulina Alberta Johanna (Paula) (1963- ) ......... {VIar}
[4628]Kloppenburg, Caroline Irene (1945- ) .............................. {Vq}
[5685]Kloppenburg, Dolf (1928- ) ........................................ {Vj}
[6439]Knijnenburg, Ed (1955- ) .......................................... {VIp}
[6441]Knijnenburg, Milou (1994- ) ....................................... VIp.1
[6440]Knijnenburg, Ward (1992- ) ........................................ VIp.2
[4605]Koekkoek, Hendrikus (1907- ) ...................................... {IIIc.5}
[6450]Kolk, Caroline van der (1961- ) ................................... {VIs}
[4722]Koning, Jerry de (1976- ) ......................................... {VIau}
[5691]Koning, Tim de (2002- ) ........................................... VIau.1
[6154]Koning Kruijff, Aart de ........................................... {IIa.9}
[4462]Koning Kruijff, Arnold de (1869- ) ................................ {IIa.9}
[4583]Koole, Jacobus Leendert (1937- ) .................................. {Vba.2}
[4582]Koole, Jan Hubert (John) (1967- ) ................................. {Vba.2}
[4467]Koperdraat, Maartje ............................................... {IIIb}
[2688]Koster, Camiel (2001- ) ........................................... VIac.2
[1118]Koster, Hans (1936- ) ............................................. {VIac}
[1291]Koster, Marit (1999- ) ............................................ VIac.1
 [478]Koster, Niels (1966- ) ............................................ {VIac}
[4472]Krijnen, Mietje ................................................... {IIIf}
[4488]Kruijff, Yvonne de (1946-1992) .................................... {Vf}
[4210]Kuiper, Ingrid (1954- ) ........................................... {Vx}
                                   - L -
[6095]Laan, Mieke E. van der (1940- ) ................................... {VIbb}
[4203]Lange, Amalia Nancy de (1920- ) ................................... {IVj}
[5702]Lange, Gerardus Jacobus de (1882-1944) ............................ {IVj}
[4617]Langen, Catharina van ............................................. {IIc.3}
 [672]Léautaud, Christine Johanna (1880- ) .............................. {IIIg}
[4260]Léautaud, Laurent ................................................. {IIIg}
[4469]Leeuwen, Christiaan van ........................................... {IIIc}
[4352]Leeuwen, Johanna van (1872- ) ..................................... {IIIc}
[4340]Leijer, Carolina Maria de (1919- ) ................................ {Vba}
[6432]Lemmens, Ellen (1956- ) ........................................... {VIn}
[4339]Lemmens, Felix Willem (1919- ) .................................... {Vba}
[6150]Lemmens, Iene ..................................................... {VIt}
[4179]Lemmens, Maria (1947- ) ........................................... {Vba}
[6808]Lieshout, Engelina Frederika van .................................. {IIId(2).1}
[4625]Linden, Adriana Antonia Maria van der (1897-1977) ................. {IVb}
[4414]Lips, Bernardus ................................................... {IIIk}
[4413]Lips, Catharina (1852-1909) ....................................... {IIIk}
[4642]Londonck, M.C.E. .................................................. {VIj}
[4585]Loon, Monica Irmgard van (1964- ) ................................. {Vba.2}
                                   - M -
[4280]Maagdenberg, Jacoba (Cobie) ....................................... {Ve}
[4535]Maas, Arnoldus .................................................... {IId}
[1015]Maas, Geertruida Cornelia (1830-1917) ............................. {IId}
[4209]Maat, Auke Gilbert (1973- ) ....................................... Vw.2
[4208]Maat, Dennis (1970- ) ............................................. Vw.1
[4584]Maat, Maria (1941- ) .............................................. {Vba.2}
[4204]Maat, Robert ...................................................... {Vw}
[4517]MacGillavry, Francisca Theodora (1928- ) .......................... {Vbb}
[4276]Marino, Amy ....................................................... {VIah}
[4197]Marseille, Kees (1946- ) .......................................... {Vy}
[6128]Martens, Martinus Adrianus Marijnus ............................... {Vax.1}
[6127]MArtens, Suzan (1979- ) ........................................... {Vax.1}
[4163]Marwick, Danielle Gray (1990- ) ................................... VIax.1
[4164]Marwick, Laura May (1992- ) ....................................... VIax.2
[4162]Marwick, Rodger Bruce (1958- ) .................................... {VIax}
[4941]McGimpsey, Darreen Arthur (1984- ) ................................ VIg.1
[4940]McGimpsey, Murray James (1947- ) .................................. {VIg}
[4942]McGimpsey, Vicky Jayne (1987- ) ................................... VIg.2
[4401]Meere, Bartholomeus Andreas de .................................... {IIb}
 [673]Meere, Henrietta Johanna Francisca de (1836-1865) ................. {IIb}
[4502]Meesters, Soraya Ariadne (1959- ) ................................. {Vah}
[4434]Meikle, Colleen Margaret (1937- ) ................................. {Vk}
[6126]Meirink, Agatha ................................................... {Vax}
[4234]Meuleman, Antonius Everardus (1904-1943) .......................... {IVk}
[4229]Meuleman, Christina Clementine Gezina Maria (1902-1973) ........... {IVd}
[4594]Meuleman, Johannes Wilhelmus ...................................... {IVd}, {IVk}
[4236]Meuleman, Josien (1941- ) ......................................... IVk.2, Vab
[4235]Meuleman, Marian (1934- ) ......................................... IVk.1, Vaa
[1051]Meysing, Apolonia Petronella (1854-1957) .......................... {IIIh}
 [741]Meijsing, Cornelia (1872-1946) .................................... {IIIi}
 [742]Meijsing, Johannes Cornelis (1846-1919) ........................... {IIIi}
[4274]Mister, Brian Edward (1980- ) ..................................... VIag(1).1
[4273]Mister, Mark ...................................................... {VIag}
 [410]Mollevanger, Maria Catharina Regina (Mieke) (1936-2003) ........... {Vs}
[6153]Moos, Anne (1967- ) ............................................... {Vr.3}
 [210]Morel, Hendrikus Stephanus Antonius (Harry) (1898-1969) ........... {IVh}
[1033]Morel, Machiel Stephanus (1968- ) ................................. Vs.2
 [122]Morel, Margarethe Hermine Maria (Marga) (1939- ) .................. IVh.3, Vu
 [213]Morel, Maria Ignatius (Mieke) (1929- ) ............................ IVh.2, Vt
 [684]Morel, Maria Josephina (1911-1999) ................................ {IVp}
[1032]Morel, Petra (1964- ) ............................................. Vs.1
 [212]Morel, Petrus Maria (Peer) (1928- ) ............................... IVh.1, Vs
 [678]Morel, Stephanus Wilhelmus (1870-1948) ............................ {IVh}, {IVp}
[4499]Morsch, Jacobus Johannes .......................................... {IVn}
[4238]Morsch, Maria Alida Huberta Antonia (Mies) (1914- ) ............... {IVn}
 [909]Motké, Agnès Theodora Mechelina (1928- ) .......................... {Van}
[4484]Motké, Johannes Christoffel Tilmanus (1889- ) ..................... {Van}
[4500]Munck, Huberta Helena de (1883-1961) .............................. {IVn}
                                   - N -
[6813]Neelis, Hendrik ................................................... {IIIa}
[4464]Neelis, Johanna Cornelia (1847- ) ................................. {IIIa}
[5757]Neervens, Jessy (2004- ) .......................................... VIaf.2
[4211]Neervens, Nikki (2000- ) .......................................... VIaf.1
[4288]Neervens, Ruud (1972- ) ........................................... {VIaf}
[4279]Nicholson, Eleni Maria (1985- ) ................................... Vae(1).1
[4278]Nicholson, Saterios George (1924-1990) ............................ {Vae}
[4615]Nijssen, Anna Christina ........................................... {IIc}
                                   - O -
[4610]Oerle, Elisabeth Susanna van (1862-1925) .......................... {IVg}
[4510]Oosten, Maria Cecilia Adriana van (1888-1944) ..................... {IVt}
[4681]Ouden, Daniëlle den (1969- ) ...................................... {VIb}
[6806]Overbeek, Engelina Maria Theodora van (1890- ) .................... {IIId(2).1}
[6807]Overbeek, Hendricus van ........................................... {IIId(2).1}
                                   - P -
[4376]Peters, Johanna E.A. (Hannelies) (1941- ) ......................... {Val}
[4217]Petersen, Sten Edgar Fenger ....................................... {IVc.2}
[6122]Pieck, Alexander Anthonius Cornelis (1968- ) ...................... Vr.3
[4250]Pieck, Antoinette (1929-1935) ..................................... IVg.7
 [804]Pieck, Cornelius Franciscus Maria (1898-1953) ..................... {IVg}
[4248]Pieck, Cornelius Hendricus Maria (1934- ) ......................... IVg.5, Vq
[6151]Pieck, dochter (2005- ) ........................................... VIt.1
[6152]Pieck, dochter (2005- ) ........................................... VIt.2
[4231]Pieck, Elisabeth Josephine Maria (1928- ) ......................... IVg.2, Vn
[6121]Pieck, Eugenie Marie (1965- ) ..................................... Vr.1, VIy
[4609]Pieck, Franciscus Maria Amatus (1858-1922) ........................ {IVg}
[1029]Pieck, Franciscus Wilhelmus Maria (1927-1998) ..................... IVg.1, Vm
[6111]Pieck, Jeroen Laurens (1968- ) .................................... Vo.1, VIt
[4249]Pieck, Johannes Hendricus Maria (1935- ) .......................... IVg.6, Vr
[6109]Pieck, Marco (1968- ) ............................................. Vm.1
[6120]Pieck, Margot Christine (1972- ) .................................. Vq.2
[4247]Pieck, Marijke Cornelia Maria (1932- ) ............................ IVg.4, Vp
[6110]Pieck, Martijn (1969- ) ........................................... Vm.2
[6136]Pieck, Martine Anne Elisabeth (1967- ) ............................ Vr.2
[4246]Pieck, Nicolaas Josephus Maria (1931- ) ........................... IVg.3, Vo
[6119]Pieck, Robert (1968- ) ............................................ Vq.1
[6112]Pieck, Sebastiaan Sjoerd (1970- ) ................................. Vo.2
[4592]Pijpers, Eveline (1961- ) ......................................... Vaa.2
[4593]Pijpers, Frank (1964- ) ........................................... Vaa.3
[4590]Pijpers, Frans W. ................................................. {Vaa}
[4591]Pijpers, Marjolein (1960-1984) .................................... Vaa.1
[4485]Poels, Eugenie Emiliene (1887-1939) ............................... {Van}
[4581]Poels, Josephine Mary (1916- ) .................................... {Vay}
[6129]Poppel, AntoniA Berdina Johanna van ............................... {Vax.1}
[4226]Pouderoijen, Agnes Cornelia Maria (1946- ) ........................ IVr.2
[4225]Pouderoijen, Benedictus Joannes Michaël Maria (Dick) (1945- ) ..... IVr.1, Vaw
[4390]Pouderoijen, Clara Helena (1982- ) ................................ Vaw.6
 [754]Pouderoijen, Cornelis (Kees) (1912-1993) .......................... {IVr}
[4228]Pouderoijen, Cornelius Nicolaas Petrus Maria (Kees) (1950- ) ...... IVr.4
[4387]Pouderoijen, Geertrudis Lucia (Geertje) (1976- ) .................. Vaw.3
[4389]Pouderoijen, Irene Liduina (1980- ) ............................... Vaw.5
[4227]Pouderoijen, Maria Carola Johanna Martina (1948- ) ................ IVr.3
[4385]Pouderoijen, Maria Cunera (1974- ) ................................ Vaw.1
[4388]Pouderoijen, Martinus Josef (Maarten) (1977- ) .................... Vaw.4
[4386]Pouderoijen, Michael Thomas (Michiel) (1974- ) .................... Vaw.2
[4357]Preenen, Sietske .................................................. {Vbc.1}
[5853]Princée, Karin (1966- ) ........................................... {VIal}
[4402]Proot, Antoinetta Paulina ......................................... {IIb}
                                   - R -
[4646]Reith, Bernardus Cornelis (1921-1999) ............................. {VIk}
[4443]Reith, Bernardus Petrus Willem (1962- ) ........................... {VIk}
[4444]Reith, Dominique Florence Hendrika (1994- ) ....................... VIk.1
[4446]Reith, Olivier Bernard Pascal (1998- ) ............................ VIk.3
[4445]Reith, Pieter Bernard Philippe (1995- ) ........................... VIk.2
[4596]Renier, J.A.L. .................................................... {IIIf.3}
 [771]Reniers, Bernardus Johannes (1866-1945) ........................... {IIb(2).7}
[7345]Rietveld, Lisanne A (1976- ) ...................................... {Vau.1}
[4166]Rijken, Antonia Warna (Tonnie) (1962- ) ........................... {Vas}
[4356]Rippen, Johanna Nellie (Joke) (1948- ) ............................ {Vbc}
[4530]Rippen, Pieter Thijmen (1907-1986) ................................ {Vbc}
 [907]Roorda, Carla Elisabeth Maria (1958- ) ............................ {Vat}
[4508]Roosmalen, Cornelia Nicolasina Lucia van (1922- ) ................. {IVs.2}
[4430]Rossum, Florence Anna Maria (Fleur) van (1986- ) .................. Vd.1
[4432]Rossum, Johannes Adrianus Casper (Jip) van (1991- ) ............... Vd.3
[4431]Rossum, Mateus Ronaldus Caper (Ted) van (1989- ) .................. Vd.2
[4429]Rossum, Ronald van ................................................ {Vd}
                                   - S -
[7336]Sas, Chris ........................................................ {Vc}
[4187]Schaick, Janna Johanna (Jopy) van (1952- ) ........................ {Vav}
[4264]Scherer, Diana .................................................... {Vv.2}
[5697]Schiltmans, Maria Josefina ........................................ {Vbc.2}
[4263]Schlüter, Pascal .................................................. {VIae}
[4521]Schmedding, Maria Emilia Paula (1915-1971) ........................ {Vaz}
[4144]Schoubroeck, Carmen Tsamo van (1993- ) ............................ VIar.2
[4141]Schoubroeck, Franciscus Henricus Johannes (Frank) van (1961- ) .... Vao.2, VIar
 [911]Schoubroeck, Harry van (1933-2000) ................................ {Vao}
[4143]Schoubroeck, Jimmy Joachim Kinley van (1991- ) .................... VIar.1
[4140]Schoubroeck, Monica Elfride Patricia (Monique) van (1960- ) ....... Vao.1, VIaq
[4329]Schoubrouck, Astrid van (1964- ) .................................. Vao.3, VIas
[4391]Schouten, Eleonora Anna Maria (1946- ) ............................ {Vaz}
[4520]Schouten, Henricus Josephus Nicolaas (1903-1988) .................. {Vaz}
[4335]Schouten, Maria Helena ............................................ {IId.3}
[4243]Schrama, Hendrika Antonia (Rikki) ................................. {Vl}
 [743]Schuurmans Stekhoven, Annette Charlotte (1844-1897) ............... {IIIi}
[4479]Sciarone, Maria Domenica Rachel ................................... {IIIg}
[4366]Simons, Birgitta (1960- ) ......................................... Vaj.2, VIai
[4365]Simons, Monica (1959- ) ........................................... Vaj.1
[4374]Simons, Peter (1963- ) ............................................ Vaj.4
[4370]Simons, Renate (1962- ) ........................................... Vaj.3, VIaj
[4364]Simons, Rudolph J. (1932- ) ....................................... {Vaj}
[6435]Sliepen, Tilly (1958- ) ........................................... {VIo}
 [902]Sloots, Anna Helena (1826-1895) ................................... {IIa}
 [903]Sloots, Hermanus ( -1834) ......................................... {IIa}
[4641]Sluijk, Cornelis (1934-1994) ...................................... {VIj}
[4380]Sluijk, Geertje ................................................... {VIj}
[4361]Sluijs, Hendrik van der (1922-2001) ............................... {Vj}
[4728]Sluijs, Manon Nicole Odilia van der (1971- ) ...................... Vj(2).1, VIf
[4647]Smit, A.C.M. ...................................................... {VIk}
[4515]Smith, Eric (1954- ) .............................................. {Vbb}
[4516]Smith, Johnie (1924- ) ............................................ {Vbb}
[4518]Smith, Stephanie .................................................. Vbb.1
[4519]Smith, Timothy (1985- ) ........................................... Vbb.2
[4531]Spaan, Nelly (1915-2002) .......................................... {Vbc}
 [774]Spoelstra, Alida (1811- ) ......................................... {IIb}
[6805]Sprang, Petrus Jacobus van (1890- ) ............................... IIId(2).1
[4456]Sprang, Willem van (1857- ) ....................................... {IIId}
[4457]Sprang, Willem Adriaan van ........................................ {IIId}
 [409]Stadhouder, Cornelia Susanna Maria (1873-1945) .................... {IIIh}
[4497]Stadhouder, Helene ................................................ {IVj}
[1050]Stadhouder, Nicolaas .............................................. {IIIh}
[1030]Stierum, Carine (1968- ) .......................................... {VIz}
[4327]Strijbos, Gerardus Johannes Dominicus (1858- ) .................... {IIa.4}
[4452]Strijbos, Johannes Petrus ......................................... {IIa.4}
 [919]Stuiver, Martine Josephine (Tinie) (1940- ) ....................... {Vas}
[4463]Swagemaker, Arnoldus Jacobus Maria (1874- ) ....................... {IIa.10}
                                   - T -
[2683]Tahaparij, Wilhelmina Margaretha (1934- ) ......................... {VIaa}
[4205]Taylor, Norman Alan (1933-1970) ................................... {Vac}
[4202]Taylor Jr, Norman Alan Hudson (1956- ) ............................ Vac(1).1
[4158]Thomassen, Anne (1970- ) .......................................... {VIav}
[4489]Tiel, Lous ........................................................ {IVe.1}
[7337]Timmers, Daphne Helene Theresia (2003- ) .......................... VIa.2
[4686]Timmers, Dennis Richard (1969- ) .................................. {VIa}
[4687]Timmers, Mathijs Hendrikus Hermanus (Thijs) (1999- ) .............. VIa.1
[4606]Timp, Gerardus Petrus ............................................. {IIIj}
[4223]Timp, Jacques (1906-1960) ......................................... IIIj.2
[4224]Timp, Maria (1910- ) .............................................. IIIj.3
 [772]Timp, Petrus Gerardus (Piet) (1860-1927) .......................... {IIIj}
[4222]Timp, Pierre (1904- ) ............................................. IIIj.1
[4195]Tol, Alyssa Francine (1992- ) ..................................... VIad.1
[4194]Tol, Rory Sebastiaan (1997- ) ..................................... VIad.2
[4193]Tol, Stefan (1965- ) .............................................. {VIad}
[6814]Treure, Geertruida ................................................ {IIIa}
[4943]Turkilsen, Janine (1969- ) ........................................ {VIh}
                                   - V -
[4076]vader onbekend .................................................... {IIIb}
[5416]vader onbekend .................................................... {I}
[4266]Valk, Leen van der ................................................ {Vz}
[4215]Valk, Maarten van der (1990- ) .................................... Vz.1
[4216]Valk, Ron van der (1990- ) ........................................ Vz.2
[7330]Veelen, Petronella Jacqueline (Nan) van (1946- ) .................. {VIab}
[4455]Veenendaal, Maria Egberta ......................................... {IIId}
[5688]Veggel, Anna Henriette Wilhelmina van (1909-1996) ................. {Vb}
[4453]Velden, Alida Maria van der ....................................... {IIa.4}
[5696]Veldman, Frederic Albert .......................................... {Vbc.2}
[4358]Veldman, Nienke (1980- ) .......................................... {Vbc.2}
[4261]Veraart, Laurentia Josephina ...................................... {IIIg}
[4495]Verbeek, Cornelia Maria ........................................... {Vh}
[4483]Verhagen, Maria Christina (1933- ) ................................ {VIan}
  [56]Verhoeven, Louise Josine Hermine (Loes) (1903-1991) ............... {Vu}
[4399]Verouden, Maria Eva (1874- ) ...................................... {IIIm}
[4536]Verschuylen, Geertruida ........................................... {IId}
[4425]Versteeg, Catharina Maria Elizabeth (1923- ) ...................... {IVb}
[4624]Versteeg, Johannes Jacobus ........................................ {IVb}
[5883]Vincent, Sadie Floreanne .......................................... {Vv}
[4405]Vinkenburg, Harrie (1908-1977) .................................... {Vap}
[4330]Vinkenburg, Irene (1969- ) ........................................ Vap.1
[4149]Vinkenburg, Janneke Annet (1971- ) ................................ Vap.2, VIat
 [913]Vinkenburg, Paul (1942- ) ......................................... {Vap}
[4331]Vinkenburg, Pauline Maria (1974- ) ................................ Vap.3, VIau
[4935]Visscher, Geesje (1924- ) ......................................... {Vai}
[4629]Vlugt, Maria Hendrica Cornelia van der (1941- ) ................... {Vr}
 [917]Voorn, Nely ....................................................... {Var}
[4146]Vorstermans, Devika Mira (1994- ) ................................. VIaq.1
[4145]Vorstermans, Gijsbert Louis Gertrudis Marie (1960- ) .............. {VIaq}
[4147]Vorstermans, Ilja Karuna (1998- ) ................................. VIaq.2
[4148]Vorstermans, Nouri Karuna (1998- ) ................................ VIaq.3
[4598]Vreeburg, Anton Juriaan Johannes (1930- ) ......................... {Vp}
[6145]Vreeburg, Bas (1999- ) ............................................ VIw.3
[6149]Vreeburg, Emile Faas (1998- ) ..................................... VIx.3
[6118]Vreeburg, Jurgen Richardus (1962- ) ............................... Vp.4, VIx
[6113]Vreeburg, Katharina Maria (Karin) (1958- ) ........................ Vp.1, VIu
[6144]Vreeburg, Luuk Anne (1994- ) ...................................... VIw.2
[6117]Vreeburg, Maarten Arnoldus (1961- ) ............................... Vp.3, VIw
[6114]Vreeburg, Nicolaas Bernardus Maria ................................ {Vp}
[6116]Vreeburg, Roeland Nicolaas (Roel) (1959- ) ........................ Vp.2, VIv
[6147]Vreeburg, Sophie Leonie (1998- ) .................................. VIx.1
[6143]Vreeburg, Tim Anton (1992- ) ...................................... VIw.1
[6148]Vreeburg, Tjeu Niek (1998- ) ...................................... VIx.2
[6141]Vreeburg, Yvette Marielle (1987- ) ................................ VIv.1
[4471]Vreeswijk, Petrus ................................................. {IIIf}
[4328]Vreeswijk, Sophia Susanna (1879-1960) ............................. {IIIf}
[5854]Vrehen, Gabrielle M. (2000- ) ..................................... VIal.1
[5845]Vrehen, Joris J. (1962- ) ......................................... Vak.2
[5850]Vrehen, Luuk J. (2000- ) .......................................... VIak.1
[5844]Vrehen, Maarten H. (1960- ) ....................................... Vak.1, VIak
[5846]Vrehen, Michiel Q. (1966- ) ....................................... Vak.3, VIal
[4375]Vrehen, Quirinus H.F. (1932- ) .................................... {Vak}
[5852]Vrehen, Sam C. (2000- ) ........................................... VIak.2
[5855]Vrehen, Sophie C. (2003- ) ........................................ VIal.2
[4600]Vries, Claude Raymond de (1932- ) ................................. IVu.1
[4400]Vries, Hermanus Petrus Josephus de (1895-1965) .................... {IVu}
                                   - W -
[4507]Walraven, Adrianus Johannes Cornelis (1919- ) ..................... {IVs.2}
[4359]Walraven, Helena (1949- ) ......................................... {IVs.2}
 [759]Weijer, Elisabeth Johanna Maria van de (1915-2006) ................ {IVt}
[4509]Weijer, Henricus van de (1879-1953) ............................... {IVt}
[4212]Welbergen, Erwin .................................................. {Vy}
[4214]Welbergen, Kitty (1985- ) ......................................... Vy(1).2
[4213]Welbergen, Mayke (1983- ) ......................................... Vy(1).1
[4460]Weltring, Franz Heinrich .......................................... {IIIe}
[4325]Weltring, Joseph Clemens Franz (1862- ) ........................... {IIIe}
[6801]Weltring, Wilhelmina Antoinetta Helena (1889- ) ................... IIIe.1
[4384]Werner, Agnes Lucia Maria (1949- ) ................................ {Vaw}
[6809]Werven, Jan van ................................................... {IIId(1).1}
[6159]Werven, Johan van ................................................. {IIId(1).1}
[1119]Wester, Mauritia Francina (Miets) (1935- ) ........................ {VIac}
[4199]Wetzel, Margaret Elizabeth (1908-2002) ............................ {IVl}
[4487]Wiegmans, Maria ................................................... {Vau}
 [411]Wijers, Alphons Ferdinand (1924-2002) ............................. {Vt}
[1031]Wijers, Anne (1998- ) ............................................. VIz.1
 [412]Wijers, David Alfons (1965-2000) .................................. Vt.2, VIz
 [413]Wijers, Floris Ferdinand (1966- ) ................................. Vt.3
[2661]Wijers, Josefien Willemien (2000- ) ............................... VIz.2
 [987]Wijers, Klaartje (1964-1964) ...................................... Vt.1
[6804]Wijk, Adriana van ................................................. {IIIe.1}
[5847]Wijk, Carine van (1975- ) ......................................... {Val.3}
[4638]Wijnberg, Claire .................................................. Vab.2
[4324]Wijnberg, Duncan Herman (1973- ) .................................. Vab.3
[4323]Wijnberg, Nico .................................................... {Vab}
[4637]Wijnberg, Vanessa ................................................. Vab.1
[4406]Wijnen, Riek (1913-2002) .......................................... {Vap}
[5880]Willems, Maria Anna ............................................... {Vaq}
[4614]Witting, Bernardus ................................................ {IIc}
[4262]Witting, Maria Elisabeth .......................................... {IIc}
[4230]Woerkom, Antoinette Johanna Maria Josephine van (1899-1976) ....... {IVe}
[4191]Wolfe, Frank Vincent Rourke (1938- ) .............................. {Vv}
[7470]Wolfe, Mark Vincent (2007- ) ...................................... VIae.2
[4207]Wolfe, Richard Vincent Willem (Rick) (1972- ) ..................... Vv.3, VIae
[4196]Wolfe, Robert Creyghton Rourke (1967- ) ........................... Vv.2
[6233]Wolfe, Robert Eric (2006- ) ....................................... VIae.1
[5882]Wolfe, Robert Rourke (1899-1961) .................................. {Vv}
[4192]Wolfe, Wendy Ilona Emily (1965- ) ................................. Vv.1, VIad
[4612]Wolfs, Emile Pierre Chrétien ...................................... {Ve}
[4239]Wolfs, Maria Christina Elisa (Riet) (1929- ) ...................... {Ve}
[4498]Wolthuis, Geertruida (Trudy) (1946- ) ............................. {Vaf}
                                   - Z -
[4595]Zajac, Josepha (1902- ) ........................................... {IIIc.3}
[4470]Zandbergen, Cornelia .............................................. {IIIc}
[4360]Zon, A.H.M. (Dick) van ( -2002) ................................... {Vi}
[4492]Zon, Aleid Carla Andrea van (1975- ) .............................. Vi.3
[4490]Zon, Mechteld Antoinette Johanna van (1969- ) ..................... Vi.1
[4491]Zon, Stan van ..................................................... Vi.2
[4493]Zonneveld, Hans van (1938-1995) ................................... {Vj}
[4727]Zonneveld, Michèle Antoinette van (1966- ) ........................ Vj(1).1
[4533]Zuijlen, Caspar Gerardus Franciscus van ( -1949) .................. {IIIm.1}
[4616]Zuijlen, Johannes van ............................................. {IIc.3}
[4597]Zuijlen, Johannes Antonius Joseph Marie van (1898- ) .............. {IIIk.3}
[4532]Zuijlen, Petrus Franciscus Marie J.A. van (1900- ) ................ {IIIm.1}
[4392]Zuijlen, Wilhelmus Casper Franciscus van (1856-1933) .............. {IIc.3}


Overasselt, 27 november 2007.