KWARTIERSTAAT (Ancestors)
van de kinderen van

Johannes Jacobus Petrus (Jan) CREYGHTON
en Maria Josephina MOREL


Generatie I (>II)

1a Nicolaas Johannes Jacobus (Klaas) CREYGHTON [767], geboren te Nijmegen op 30 sept. 1932, trouwt aldaar op 5 april 1961 Leni Anna Maria Allegonda CEULEMANS [906], geboren aldaar op 2 juli 1938.

1b Patricius Stephanus Wilhelmus (Patrick) CREYGHTON [908], geboren te Nijmegen op 27 febr. 1934, trouwt/tr. kerkel. te Holset/Maastricht op 5/3 sept. 1959 Agnès Theodora Mechelina MOTKÉ [909], geboren te Breda op 24 mei 1928, dochter van Johannes Christoffel Tilmanus MOTKÉ [4484] en Eugenie Emiliene POELS [4485].

1c Gemma Maria Helena CREYGHTON [910], geboren te Nijmegen op 3 aug. 1935, trouwt/tr. kerkel. te Grevenbicht op 28 dec. 1958/31 jan. 1959 Harry van SCHOUBROECK [911].

1d Teresia Agnes Thecla (Trees) CREIJGHTON [912], geboren te Nijmegen op 25 aug. 1936, trouwt Paul VINKENBURG [913], geboren te Amstelveen op 21 nov. 1942, zoon van Harrie VINKENBURG [4405] en Riek WIJNEN [4406].

1e Lydia Juliana Nicoline (Pienk) CREYGHTON [914], geboren te Nijmegen op 27 maart 1938, trouwt op 31 juli 1971 Wil BRONNENBERG [915].

1f Joseph Jacob Eduard Nicolaas Maria (Joep) CREYGHTON [884], geboren te Nijmegen op 8 sept. 1939, ongehuwd.

1g Marcellus Adelbertus Leonardus Jacobus CREYGHTON [916], geboren te Nijmegen op 25 mei 1941, trouwt te Uithoorn op 12 sept. 1967 Nely VOORN [917].

1h Lodewijk Gerard Maria CREYGHTON [918], geboren te Eindhoven op 29 nov. 1942, trouwt (1) (gescheiden) te Maastricht op 3 sept. 1971 Martine Josephine (Tinie) STUIVER [919], geboren te Makassar (Indo) op 20 febr. 1940, eerder gehuwd met N.N., trouwt (2) Antonia Warna (Tonnie) RIJKEN [4166], geboren op 6 sept. 1962.

1i Jacob Maria Joseph (Job) CREYGHTON [768], geboren te Terwinselen op 16 jan. 1948, trouwt op 18 sept. 1991 Carla Elisabeth Maria ROORDA [907], geboren op 9 dec. 1958.

Generatie II (<I, >III)

2. (>4, >5) Johannes Jacobus Petrus (Jan) CREYGHTON [687], geboren te Nijmegen op 16 maart 1900, journalist, overleden te Maastricht op 15 jan. 1981, trouwt te Nijmegen op 18 nov. 1931
3. (>6, >7) Maria Josephina MOREL [684], geboren te Nijmegen op 5 okt. 1911, overleden te Maastricht op 31 maart 1999.
Generatie III (<II, >IV)

4. (<2) (>8, >9) Nicolaas Jacobus CREYGHTON [737], geboren te Leiden op 3 april 1871, banketbakker te Nijmegen, overleden te Son op 1 maart 1945, trouwt te Leiden op 14 sept. 1897
  Na hun trouwen verhuizen Nicolaas en Cornelia naar Nijmegen, waar hij een banketbakkerij en lunchroom begint: Creyghton's Smulzaal, Banketbakkerij en Kokszaak "De Molenpoort". Dit is een groot succes, maar aan het begin van de eerste wereldoorlog verkoopt hij zijn zaak en begint met een partner een fabriek in essences (kunstmatige geurstoffen). Echte specerijen en natuurlijke geurstoffen zijn dan door de oorlog schaars. Na de oorlog herstelt die markt zich weer en gaat zijn business bankroet, waarschijnlijk geholpen door een minder bonafide partner? Op 27 juni 1928 verhuist het hele gezin naar Utrecht, Reigerstraat 65. Nicolaas opent daar een nieuwe "Smulzaal", maar dit wordt helaas geen succes.
5. (<2) (>10, >11) Cornelia MEIJSING [741], geboren te Leiden op 6 maart 1872, overleden te Ubbergen op 27 jan. 1946.

6. (<3) (>12, >13) Stephanus Wilhelmus MOREL [678], geboren te Arnhem op 25 juli 1870, behanger, overleden te Nijmegen op 25 sept. 1948, trouwt te Arnhem op 26 jan. 1898
  Stephanus Morel vestigt zich op 2 mei 1896 als behanger in Nijmegen, Burchtstraat 9. Zijn echtgenote Christina Kleyn volgt hem na hun huwelijk op 5 februari 1898. Begin 1921 verhuist het gezin naar het Kelfkensbos.Rond 1930 volgt zijn oudste zoon Harry hem op in de zaak aan het Kelfkensbos.
7. (<3) (>14, >15) Christina Antonia KLEIJN [679], geboren te Arnhem op 7 juli 1871, overleden te Beek en Donk op 10 mei 1949.
Generatie IV (<III, >V)

8. (<4) (>16, >17) Jacobus Leonardus CREYGHTON [666], geboren te Leiden op 10 mei 1828, gedoopt aldaar op 11 mei 1828 (get. Alegonda Brante), koperslager, petroleumhandelaar, overleden aldaar op 14 juli 1897, trouwt (1) te Leiden op 23 febr. 1859 Henrietta Johanna Francisca de MEERE [673], geboren te Edam ca. 21 okt. 1836, overleden te Leiden op 17 sept. 1865, dochter van Bartholomeus Andreas de MEERE [4401] en Antoinetta Paulina PROOT [4402], trouwt (2) aldaar op 18 april 1866
9. (<4) (>18, >19) Juliana JONGMANS [667], geboren te Leiden op 24 okt. 1833, overleden aldaar op 10 febr. 1919.

10. (<5) (>20, >21) Johannes Cornelis MEIJSING [742], geboren te Leiden op 25 aug. 1846, kleermaker, overleden te Voorburg op 1 juli 1919, trouwt te Leiden op 15 febr. 1871
11. (<5) (>22, >23) Annette Charlotte SCHUURMANS STEKHOVEN [743], geboren te Leiden op 16 febr. 1844, overleden aldaar op 22 april 1897.

12. (<6) (>24, >25) Stephanus Theodorus MOREL [726], geboren te Arnhem op 19 juli 1832, behanger, overleden aldaar op 3 maart 1902, trouwt (2) aldaar op 27 april 1881 Maria Gezina BRUENS [863], geboren te Gendringen op 30 maart 1849, overleden te Arnhem op 22 jan. 1931, dochter van Cristiaan BRUENS [2831], molenaar, en Hendrina BUS [2832], trouwt (1) aldaar op 19 juli 1865
13. (<6) (>26, >27) Willemina Hendrina VERSTEEG [727], geboren te Arnhem op 24 juli 1843, overleden aldaar op 18 juli 1876.

14. (<7) (>28) Hendricus Johannes KLEIJN [790], geboren te Arnhem ca. 1838, koster, trouwt
15. (<7) Maria Hendrica WESTERMAN [791], overleden te Arnhem op 25 okt. 1891.

Generatie V (<IV, >VI)

16. (<8) (>32, >33) Jacobus CREYGHTON [769], geboren te Amsterdam op 1 april 1791 (bron: volkstelling Leiden 1846), koperslager, overleden te Leiden op 3 okt. 1849, trouwt
  Het is zeer waarschijnlijk dat deze genealogie van Jacobus Creyghton en echtgenote Maria Anna Bran(d)te met hun nageslacht onderdeel vormt van de oudere genealogie van Johannes Creyghton, geboren in 1660 in Tilsit (Oost Pruisen). Hoe de precieze samenhang is, is echter nog niet duidelijk. De persoon van Jacobus is met enige geheimzinnigheid omgeven. Noch zijn geboorte- of doopregistratie, noch zijn huwelijksakte zijn tot op heden gevonden.

  Het is mogelijk dat Jacobus een zoon is van Hermanus Creyghton, geboren in 1762. Van Hermanus is echter geen huwelijk, noch nageslacht bekend. Een andere mogelijkheid is dat Jacobus een voorechtelijk kind is van Hermanus' jongere zuster Maria Regista, die later trouwt met Wolter Becquer. Minder waarschijnlijk lijkt het dat Jacobus zelf net als de stamvader van de oudere Creyghton tak rechtstreeks of via een omweg uit Schotland afkomstig zou zijn. Dat Jacobus afstamt van de oudere Creyghton tak lijkt ook waarschijnlijk vanwege het feit dan er buiten die tak geen andere personen aan te wijzen zijn, die zijn ouders zouden kunnen zijn geweest.

  Opvallend is wel dat Jacobus en zijn nageslacht katholiek zijn, terwijl de oudere Creyghton familie protestant is. Jacobus is overigens de katholieke variant van de ook in die oudere familie veel gebruikte voornaam Jacob. Jacobus Creyghton komt rond 1820 met echtgenote naar Leiden, vestigt zich daar als koperslager en wordt stamvader van een zeer uitgebreid nageslacht.
17. (<8) (>34, >35) Maria Anna (Anna Maria) BRANT (of BRANTE of BRANDTE) [770], gedoopt (r.k.) te Den Bosch op 26 sept. 1793, get: Maria de Bie, overleden te Leiden op 22 jan. 1864.

18. (<9) (>36, >37) Adrianus JONGMANS [773], geboren te Den Bosch op 31 mei 1811, kleedermaker, overleden te Leiden op 25 mei 1886, trouwt aldaar op 31 aug. 1832
19. (<9) (>38, >39) Alida SPOELSTRA [774], geboren te Wolvega op 17 nov. 1811.

20. (<10) (>40, >41) Johannes Cornelis MEIJSING [744], geboren te Leiden in 1816, baardscheerder, overleden aldaar op 23 mei 1889, trouwt aldaar op 24 maart 1836
21. (<10) (>42, >43) Cornelia (Neeltje) KOLDERMAN [745], geboren te Leiden op 21 juni 1814, overleden aldaar op 27 juli 1908.

22. (<11) (>44, >45) Jacobus SCHUURMAN STEKHOVEN [765], geboren te Zoeterwoude, gedoopt te Leiden op 7 okt. 1792, hortulanus, overleden aldaar op 15 sept. 1855, trouwt (1) Amerentia Catharina TIMMERMAN [5598], overleden aldaar op 2 april 1829, trouwt (2) te Leiden op 21 april 1831
23. (<11) (>46, >47) Charlotte Catharina STADHOUDER [766], gedoopt te Leiden op 2 mei 1808, dienstbode, overleden aldaar op 13 okt. 1879.

24. (<12) (>48, >49) Stephanus Theodorus MOREL(L) [777], gedoopt te Arnhem op 25 maart 1802, kledermaker, later behanger, overleden aldaar op 27 okt. 1878, trouwt te Huissen op 26 april 1827
25. (<12) (>51) Carolina SIPMAN (of SIMPMAN) [778], alias Johanna Carolina Steinmeyer, geboren te Wesel (Dld) in 1807, overleden te Arnhem op 4 okt. 1879.

26. (<13) (>52, >53) Jo(h)annes Henricus VERSTEEG [785], geboren ca. 1807, overleden te Arnhem op 26 april 1849, trouwt
27. (<13) (>54, >55) Willemina JANSEN [788], geboren te Arnhem in juni 1820, overleden aldaar op 18 juli 1856.

28. (<14) Johannes Arnoldus KLEIJN [789], geboren te Arnhem ca. 1812, koster, trouwt N.N.

Generatie VI (<V, >VII)

32. (<16) vader onbekend [5416], ongehuwde moeder
33. (<16) (>66, >67) Maria Regista CREYGHTON [996], geboren te Dinteloord op 19 okt. 1771, gedoopt aldaar op 27 okt. 1771 (meerderjarig verklaard 18 dec. 1789), overleden te Doesburg op 4 nov. 1842, trouwt (2) te Amsterdam op 28 juni 1795 Wolter Hendrik BECQUER [940], gedoopt te Doesburg op 28 febr. 1765, kapitein ter Zee, overleden te Doesburg op 9 nov. 1836, zoon van Marten Andries BECQUER [4539], luit.kolonel, en Maria Juliana de ROODE van HEECKEREN [4540].

34. (<17) (>68, >69) Petrus (Pieter) BRANTE(N) (of BRANT of BRANTEN) [4362], gedoopt te Vlijmen op 27 febr. 1751, begraven te Den Bosch op 5 dec. 1803, trouwt (r.k.) aldaar op 5 mei 1776
35. (<17) (>70, >71) (Jo)anna Maria (Annemie) de BIE (BEIJ) [4363], gedoopt (r.k.) te Den Bosch op 14 sept. 1753, overleden aldaar op 29 april 1829.

36. (<18) (>72) Johannes JONGMANS [4651], overleden te Den Bosch op 8 juni 1822, trouwt
37. (<18) (>74, >75) Anna Maria JANSSEN [4652], overleden te Den Bosch op 4 sept. 1831.

38. (<19) (>76) Johannes Klaassen SPOELSTRA [4656], trouwt
39. (<19) (>78, >79) Juliana de BOER [4657], geboren te Balk, overleden te Leiden op 16 april 1828.

40. (<20) Batholomeus MEIJSING [4661], vuilnisman, trouwt
41. (<20) (>82, >83) Suzanna WIJSMAN [4662], geboren te Leiden, overleden aldaar op 9 maart 1828.

42. (<21) Steven KOLDERMAN [4665], rokjeswever, trouwt
43. (<21) (>86, >87) Neeltje DINGJAN [4666], overleden te Leiden op 26 jan. 1819.

44. (<22) (>88, >89) Hermanus SCHUURMAN STEKHOVEN [4669], geboren te Zoeterwoude in 1757, hortulanus, overleden te Leiden op 21 febr. 1839, trouwt
45. (<22) (>90, >91) Simonea van NOORT [4670], geboren te Zoeterwoude in 1757, overleden te Leiden op 30 aug. 1824.

46. (<23) Nicolaas STADHOUDER [4671], metselaar, trouwt
47. (<23) (>94, >95) Helena van BOKEN (of BOKEL) [4672], geboren te Leiden in 1780, overleden aldaar op 20 febr. 1825.

48. (<24) (>96, >97) Theodor Burchard (Dorus) MOREL(L) [775], gedoopt (rk) te Herbern (Dld) op 2 mei 1769 (St. Benedikt), kledermaker, overleden te Arnhem op 3 april 1806, trouwt aldaar op 5 nov. 1797
49. (<24) (>98, >99) Engelberta BLOM (of BLOEM) [776], gedoopt te Arnhem op 13 sept. 1773, winkeliersche, uitdraagster, overleden aldaar op 25 jan. 1832, trouwt (2) Theodorus WINKELMAN [5054].

51. (<25) Anna Maria SIMPMAN [5152].

52. (<26) Cornelis VERSTEEG [783], overleden te Arnhem op 31 dec. 1847, trouwt
53. (<26) Hendrina GOOSKENS [784], geboren in febr. 1777, overleden te Arnhem op 23 juli 1848.

54. (<27) Johannes JANS(S)EN [786], overleden te Wolferen op 11 april 1824, trouwt
55. (<27) Willemina WILLEMSEN [787], overleden te Wolferen op 4 april 1824.

Generatie VII (<VI, >VIII)

66. (<33) (>132, >133) Jacob CREYGHTON [928], gedoopt te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 19 sept. 1734 (get: Hubertina Creijghton [4019], Johannes Creyghton [920]), baljuw, rentmeester, dijkgraaf te Dinteloord, benoeming op 12 januari 1764., eerval ontslagen 1792, overleden te Dinteloord op 3 aug. 1794, ondertrouw (2)/trouwt aldaar/Helmomd op 29 okt./14 sept. 1778 Wilhelmina Henrica COOIJMAN [4024], geboren te Zaltbommel op 11 sept. 1735, overleden te Dinteloord waarschijnlijk vóór 7 sept. 1795, dochter van Adriaan COIJMAN [4569] en Johanna Elisabeth WALKAERT ECHTELIER [4570], ondertrouw (1) te Amsterdam op 5 okt. 1959, trouwt aldaar (Walenkerk) op 23 okt. 1759, N.B. huwelijk was eerder gepland op 6 september (akte 903, blz 163): akte is echter doorgestreept!
67. (<33) (>134, >135) Maria Regista RIETVELD [929], geboren te Amsterdam op 15 maart 1742, gedoopt aldaar (Westerkerk) op 18 maart 1742, overleden te Dinteloord op 5 maart 1777.

68. (<34) (>136, >137) Cornelius BRANTEN [4649], gedoopt (r.k.) te Vlijmen op 28 jan. 1698, schipper?, trouwt (NG) aldaar op 30 mei 1745
69. (<34) (>138) Aldegondis Petri van VUGHT [4694].

70. (<35) Quirinus de BIE [4408], overleden te Den Bosch op 7 april 1810, trouwt
71. (<35) (>142, >143) Petronella BROERS [4650], gedoopt (r.k.) te Den Bosch op 25 okt. 1728, get: Catharina van der Leest, Martinus van der Leest, overleden aldaar op 8 aug. 1810.

72. (<36) Petrus JONGMANS [4655], trouwt N.N.

74. (<37) Abraham JANSSEN [4653], trouwt
75. (<37) Adriana van BEURDEN [4654].

76. (<38) Klaas SPOELSTRA [4660], trouwt N.N.

78. (<39) Zacharias Sikkes de BOER [4658], trouwt
79. (<39) Jente [4659].

82. (<41) David WIJSMAN [4663], trouwt
83. (<41) Dirkje ABSWOUDE [4664].

86. (<43) Pieter DINGJAN [4667], trouwt
87. (<43) Maria HANNAART [4668].

88. (<44) Jacobus SCHUURMAN [5599], trouwt
89. (<44) Maria Cornelia STEKHOVEN [5600].

90. (<45) Teunis van NOORT [5603], trouwt
91. (<45) Alida LELYVELD [5604].

94. (<47) Nicolaas van BOKEN [5601], trouwt
95. (<47) Maria KET [5602].

96. (<48) Joseph MORELL [807], geboren te Zwitserland ca. 1734, hoedenmaker, kleermaker?, overleden te Arnhem op 1 febr. 1822, trouwt te Coesfeld (Dld) op 4 jan. 1766
  Joseph Morell komt rond 1770 naar Nederland, waar hij zich vestigt als hoedenmaker of kleermaker. Bij de doop-inschrijving van zijn dochter Maria Ludovica staat in de marge: "pater switser, mater munsterensis". Ook zijn overlijdensakte vermeldt dat hij is geboren in Zwitserland; helaas is niet vermeld wáár. Als de vermelde leeftijd bij overlijden correct is, zou hij rond 1934 geboren zijn. Het is bekend dat er vóór 1700 meerdere families Morel(l) waren in Zwitserland, met name in en rond Bern, Genève en Fribourg, maar een relatie met onze Joseph is nog niet gevonden.

  Op zijn tocht naar Nederland verblijft Joseph ook een aantal jaren in Herbern in Duitsland, niet ver van Münster. Daar trouwt hij met Catharina Gertrudis Becker uit Coesfeld en wordt in 1766 hun eerste zoon Joan Joseph geboren. Ook hun tweede zoon Theodor wordt nog in Herbern geboren. De andere kinderen in Nederland. Ook het Bisschoppelijk Archief in Münster heeft geen nadere informatie over de geboorteplaats van Joseph Morell.

  Overigens komt de familienaam Morel al rond 1650 in Arnhem voor en nog eerder elders in Nederland, maar het is wel zeker dat daarmee geen relatie bestaat. Morel is een ook in Frankrijk zeer veel voorkomende naam en ongetwijfeld hebben in de loop van de eeuwen meerdere personen of families van die naam (Hugenoten?) de wijk naar Nederland genomen.
97. (<48) (>194, >195) Catharina Gertrudis (Geertruida) BECKER [808], gedoopt (rk) te Coesfeld (Dld) op 22 dec. 1737 (St. Lamberti), overleden te Arnhem op 7 febr. 1826.

98. (<49) Stephanus BLOM (of BLOEM) [851], trouwt
99. (<49) Gerritje HANSEN [852].

Generatie VIII (<VII, >IX)

132. (<66) (>264, >265) Jan Alexander CREYGHTON [924], geboren/gedoopt te Franeker op 16/19 nov. 1702, procureur/notaris te Amsterdam, overleden te Haarlem op 18 nov. 1789, trouwt (2) te Amsterdam op 29 april 1759 Wolterdina Elisabeth OJERS [989], geboren te 't Waal ca. 1710, overleden te Haarlem op 11 dec. 1782, ondertrouw (1) te Amsterdam op 22 april 1729
133. (<66) (>266, >267) Anna Maria NOPPEN [925], geboren te Haarlem op 21 aug. 1700, begraven te Amsterdam op 22 april 1757.

134. (<67) Hermanus RIETVELD [930], trouwt
135. (<67) Regista MUILMAN [931].

136. (<68) (>272) Adrianus BRANT [4698], gedoopt te Vlijmen, trouwt (SC) aldaar op 30 jan. 1696
137. (<68) (>274) Aldegondis MOMMERSTEEG [4700], gedoopt te Vlijmen.

138. (<69) Petris van VUGHT [4695], trouwt N.N.

142. (<71) Joannes BROERS [5767], trouwt
143. (<71) Maria van der LEEST [5768].

194. (<97) Joes Christoph BECKER [4449], geboren te Coesfeld (Dld), trouwt
195. (<97) Margarethe Elisabeth MÖLLMAN [4450], geboren te Coesfeld (Dld).

Generatie IX (<VIII, >X)

264. (<132) (>528, >529) Johannes CREYGHTON (geboren als KRECHTON) [920], gedoopt te Tilsit (Oost Pruissen) op 19 jan. 1665 (vlg. Taufregister Tilsit, Evangelisches Zentral Archiv Berlin; het Nederlandsch Patriciaat vermeldt 25 jan. 1660 als doopdatum), predikant,, o.a. Pieterburen, Franeker, Leeuwarden en Haarlem, overleden te Haarlem op 26 okt. 1738, begraven aldaar (vermelding op predikantenbord in de Grote kerk: "Johannes Kreijghton predikant van 15-11-1711 tot 3-11-1738") op 31 okt. 1738, ondertrouw te Franeker op 26 okt. 1700
  De genealogische gegevens m.b.t. tot Johannes Creyghton (1665) en zijn nageslacht zijn deels gebaseerd op de stamreeks van het geslacht Creyghton in het Nederlandsch Patriciaat (NP), deel A, 4e jaargang, 1913. Daarin wordt als doopdatum vermeld: 25 januari 1660. Volgens het doopregister van de Evangelische Gemeinde te Tilsit (aanwezig in het EZAB: Evangelisches Zentral Archiv Berlin) zou de doop hebben plaatsgevonden op 19 januari 1665 onder de achternaam Krechthon. Vader Alexander is ook bekend onder de naam Krichthon of Krichton. De basisgegevens uit het NP zijn verder aangevuld met informatie uit Nederlandse archieven en nieuwe gegevens over de jongere generaties.

  Johannes Creyghton (geboren 1665 in Tilsit, Oost Pruisen) komt in 1686 van Tilsit (nu Sovjetsk in de Russische enclave aan de Oostzee tussen Polen en Litouwen) naar de Universiteit van Groningen, later naar Franeker. Onder de naam Johannes Crichtonius wordt hij ingeschreven als theologisch student. In 1689 wordt hij aangesteld als predikant in Pieterburen. Na standplaatsen in Franeker, Leeuwarden en als veldpredikant wordt hij in 1711 beroepen naar Haarlem. Van hem zijn ook een aantal theologische publicaties bekend.

  Johannes is in die tijd niet de enige Creyghton in Nederland. Op de titelpagina van een theologische dissertatie uit 1710, uitgegeven in Leiden, waaraan ook Johannes zijn medewerking heeft gegeven, staat als auteur vermeld Wilhelmus Creyghton uit Borussus (Pruisen). Rond 1750 zijn er in Amsterdam nog enkele personen geregistreerd met de achternaam Creyghton, die echter niet te plaatsen zijn in relatie met Johannes Creyghton, o.a Elsje Creyghton (geboren ca. 1720), dochter van ene Pieter Creyghton.

  Vrijwel zeker stamt de Creyghton familie af van het uitgebreide geslacht Creighton/Crichton uit Schotland. Dit wordt ondersteund door de grote gelijkenis van het Creyghton wapen met dat van de Schotse Creighton familie en het gebruik van de Engelse wapenspreuk "GOD ME GUIDE".

  De verandering van de i in de oorspronkelijke naam in een y is kenmerkend voor het Nederland van die tijd. De naam van de Nederlandse familietak wordt overigens ook wel met een "ij" geschreven. Dzee naamsvariant Creyghton/Creijghton komt verder niet op enige schaal elders in de wereld voor, ook niet in Schotland of Engeland.
265. (<132) (>530, >531) Geertruida van der WAEIJEN [921], gedoopt te Amsterdam op 22 april 1675, begraven te Haarlem op 17 aug. 1719.

266. (<133) Casparus NOPPEN [926], trouwt
267. (<133) Anna SCHULTINGH [927].

272. (<136) Joannis BRANT [4699], trouwt N.N.

274. (<137) Cornelis MOMMERSTEEG [4701], trouwt N.N.

Generatie X (<IX, >XI)

528. (<264) Alexander KRECHTHON (ook: KRICHTON) (geboren in SCHOTLAND) [4710], trouwt
529. (<264) Maria ?? [5669].

530. (<265) (>1060, >1061) Johannes van der WAEIJEN [922], geboren te Amsterdam op 12 juli 1639, predikant en hoogleraar, overleden te Franeker op 4 nov. 1701, trouwt te Middelburg op 17 jan. 1673
531. (<265) (>1062, >1063) Cornelia VETH [923], overleden te Franeker in 1696.

Generatie XI (<X, >XII)

1060. (<530) (>2120, >2121) Jacobus (Jacques) van der WAEIJEN [5732], geboren te Antwerpen (B) ca. 1586, lakenkooper, overleden te Amsterdam op 17 april 1651, trouwt aldaar op 21 febr. 1621
1061. (<530) (>2122, >2123) Geertruijt SPIEGEL [5733], geboren te Antwerpen (B) op 21 nov. 1601, overleden te Amsterdam op 13 okt. 1661.

1062. (<531) (>2124, >2125) Jacob VETH [5740], pensionaris van Middelburg, trouwt
1063. (<531) Cornelia BODDAERT [5741].

Generatie XII (<XI, >XIII)

2120. (<1060) (>4240, >4241) Bruno van der WAEIJEN [5734], geboren te Antwerpen (B) ca. 1560, Deken Lakenneering Antwerpen, Lakenkoopman Amsterdam, overleden te Amsterdam, ondertr. (impost) te Antwerpen (B)
2121. (<1060) Maria BROERS [5735].

2122. (<1061) (>4244) Dirck Arentsz SCHOUT [5736], trouwt
2123. (<1061) (>4246, >4247) Lysbeth Willemsz BOGAERT [5737].

2124. (<1062) (>4248) Jan VETH [5742], burgemeester van Middelburg, trouwt
2125. (<1062) (>4250, >4251) Barbara van ROOSENBRUGH [5743].

Generatie XIII (<XII, >XIV)

4240. (<2120) Jacques van der WAEIJEN [5788], geboren te Antwerpen (B) ca. 1530, trouwt
  De gegevens over het geslacht "Van der Waeijen" zijn o.a. afkomstig uit het "Geslacht Register van der Waeijen", dat onderdeel uitmaakt van de nalatenschap van de dames Warin, in het Gemeente Archief van Amsterdam. Op de omslagpagina de volgende aantekening: "Wel belangrijk te lezen wat grootvader Warin over die voorouders geschreven heeft, voor zover men van hen wist".

  De aantekeningen beginnen met de volgende tekst:

  "Het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden is, van deszelfs opkomst afaan, eene Wijkplaats geweest voor de zodanigen, die ter beveiliging van hum persoon en geweetenzich aldaar hebben terneergezet. En men heeft het zich een eer gerekent van zodanige persoonen zijnen afkomst te mogen rekenen."

  "Jacques van der Waeijen en Susanna Mailliart, echtelieden, gedurende de XVIe Eeuw in de vermaarde Stad Antwerpen woonachtig, hebben onder meerdere kinderen verwekt: Bruno van der Waeijen, die aldaar ter stede Deken van de Lakenneering geweest is en bij zijne echte vrouw Maria Broers gewonnen had eene zoon Jacques van der WAeijen. Deese zijne moeder, op het krankbed gelegen, eenige stichtelijke woorden ter vertroosting toegevoegd hebbende, wierd door de persoonen die de zieke verzorgden, scherpelijk ondervraagd.

  Met den kerker bedreigd, verliet hij zijns ouders woonplaats, week naar Holland en zocht zijn onderstand in Amsterdam, alwaar hij ook de Lakenneering beoefent heeft; en alwaar Bruno van de Waeijen vervolgens ten huize zijns zoons overleden is. Hij is in Amsterdam getrouwd, den 21 february 1621, met Geertruijt Spiegel en heeft bij dezelve 14 kinderen verwekt.
4241. (<2120) Susanna MAILLIART [5789].

4244. (<2122) Arent SPIEGEL [5739], trouwt N.N.

4246. (<2123) Willem Cornelisz BOGAERT [5738], trouwt
4247. (<2123) (>8494) Geertje Janszen VISCH [5825].

4248. (<2124) (>8496) Jacob Janse VETH [5744], trouwt N.N.

4250. (<2125) (>8500) Johan Willemsz van ROOSENBRUGH [5747], trouwt
4251. (<2125) Cornelia LUYCX [5748].

Generatie XIV (<XIII, >XV)

8494. (<4247) Jan VIS [5826], geboren ca. 1500, trouwt N.N.

8496. (<4248) (>16992) Jan Janse VETH [5745], slager te Middelburg (1560), trouwt N.N.

8500. (<4250) Willem van ROOSENBRUGH [5749], trouwt N.N.
 

Generatie XV (<XIV)


16992. (<8496) Jan VETH [5746], trouwt N.N.


Opgemaakt met het programma GENKWA van H. de Vries, Cuijk.
Voor informatie en downloads zie de website van Piet Groeneweg

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: joscmg@xs4all.nl

Overasselt, 31 januari 2005.