"People of the Rocky Homeland"


Zoals u misschien al weet was James Harris (Jim) Creighton uit Arizona, USA, al jaren bezig met een boek over de geschiedenis van de wereldwijde, van oorsprong Schotse Creighton/Crichton familie. De familie, waarvan, via een zijsprong over het
in Oost-Pruissen aan de Oostzee gelegen plaatsje Tilsit (nu Sovjetsk geheten), ook de Nederlandse Creyghton/Creijghton tak deel uitmaakt. Helaas is medio 2003 het werk aan dat boek op een zacht pitje komen te staan toen Jim besloot om eerst het  boek "Eastwind/Westwind" over zijn moeder's Poore familie af te maken.

Dat Poore boek is inmiddels in concept gereed, maar vlak nadat Jim de eerste CD daarvan in handen kreeg, is hij op 10 juni 2005 op 58-jarige leeftijd plotseling overleden aan een hartaanval. Kort daarvoor hadden we juist nog afgesproken dat we later in het jaar weer samen verder aan het Creighton boek zouden werken, want in zijn boek had hij een belangrijke plaats ingeruimd voor onze Nederlandse Creyghton tak. Het heeft ook niet voor niets de ondertitel "History of Creighton, Crichton and Creyghton". Onderstaand de nog door Jim ontworpen voorkant met tekening van zijn hand. De datum geeft ook weer wanneer Jim de laatste wijzigingen had verwerkt.
 

Op de voorzijde van het boek "People of the Rocky Homeland" de door Jim Creighton
getekende "Tree of Life" met links de Poore Heraldiek en rechts de Creighton Heraldiek.
 

Inmiddels heeft Jim's zus Susan de taak op zich genomen om in nagedachtenis van haar broer en in samenwerking met ons het PRH boek te completeren en uit te geven. Met medewerking van Jim's weduwe Kathi, zijn voormalige collega Bil Jacobs is ze erin geslaagd de concepten van alle hoofdstukken bij elkaar te zoeken en in elkaar te passen tot een compleet boek. Inclusief de realisatie van het plan dat Jim al deels had gerealiseerd om het PRH boek te combineren met delen uit een eerder geschreven boek "NORTHWIND/SOUTHWIND", dat handelt over  Jim's (en ook Susan's) eigen genealogie en familiegeschiedenis. Dat boek is samengevat in de hoofdstukken 5 en 6, die daarnaast relevante delen van het Poore boek bevatten. Ook wordt er gewerkt het document te voorzien van de benodigde annotaties, voetnoten en litteratuurverwijzingen. En tenslotte zijn we in samenwerking met Bil Jacobs bezig de benodigde illustraties te verzamelen.

Voortgang

De operatie om het totale boek te reconstrueren lijkt goed te lukken, want van de 6 delen zijn deel 1, 2, 3 en 5 nu compleet en gecorrigeerd en is deel 6 grotendeels gereconstrueerd. Deel 4, waarin o.a. de beschrijving van onze Nederlandse Creyghton tak, is gedeeltelijk nog in concept vorm, want eerder door ons en door Susan geleverd commentaar was nog niet verwerkt en sommige teksten waren duidelijk nog niet geheel uitgewerkt. Bovendien zijn met name door Joep nieuwe gegevens boven water gebracht, die herziening van enige van Jim's interpretaties vergen. Ook de 12 ontbrekende hoofdstukken van deel 6 zijn inmiddels hervonden, inclusief het originele redactionele commentaar van Susan. Eind februari 2006 verwacht ze ook dit deel geheel hertypt en geredigeerd in digitale vorm klaar te hebben.  De huidige verzameling van teksten (hoofdzakelijk in Word, maar deels nog als pagina-scans, inclusief geschreven commentaar) is (partieel) beschikbaar in PDF-vorm. Zie de download link verderop.

Fascinerende geschiedschrijving

Het echt interessante aspect van dit boek is Jim's fascinerende beschrijving van de lotgevallen van de "Creighton family at large" door de eeuwen heen, beginnend bij het begin van onze jaartelling! En schrijven kon hij, boeiend, in bloemrijke taal, met een omvangrijke woordenschat en veel fantasie. En behalve schrijven kon hij ook goed tekenen en schilderen! Een zeer veelzijdig creatief man.

De Engelse term "mesmerizing" is meermalen gevallen en terecht. Het boek houdt je dan ook geheel gevangen als je er eenmaal aan begint. Het is geschiedschrijving en geen genealogisch verhaal, maar wel een logisch verhaal. Niet alles is echt waar, maar de grote lijnen kloppen zeker wel. Daarvoor heeft hij ook zeer veel research gedaan en zijn houvast gezocht bij de even interessante geschiedenis van Schotland en Engeland, ook in relatie met die van het vasteland en een beetje van Nederland.

Veel hulp en inspiratie heeft hij daarbij ontvangen van Patrick Crichton uit Schotland, die een grote kennis van de Schotse geschiedenis paarde aan kennis van de Crichton/Creighton familie. Ook Patrick is helaas al overleden, in 2003 op 85 jarige leeftijd. Aan Patrick was door Jim een "in memoriam" gewijd, die als appendix is opgenomen. Navrant is wel dat die nu wordt gevolgd door een appendix met het  "in memoriam" gewijd aan Jim Creighton zelf, geschreven door zijn zus Susan, die ook het initiatief heeft genomen om zijn boek toch postuum te publiceren. Wij zijn Jim, Patrick en ook Susan veel dank verschuldigd voor het feit dat de geschiedenis van ook onze voorouders op deze wijze voor altijd is vastgelegd. En we hebben daar graag aan meegewerkt.

Concept nu beschikbaar

Door alle inspanningen zijn nu zover dat er een bijna compleet concept is dat van voldoende kwaliteit om het aan de familie te tonen. Uiteraard in het Engels, maar daar draait een rechtgeaarde Creyghton of Creijghton zijn hand niet voor om? Het moet nog verder worden gecorrigeerd en bewerkt en van een goede lay-out worden voorzien. En er moeten nog illustraties worden ingevoegd, maar we wilden u dit toch niet onthouden.

Om redenen van copyright is afgesproken dat voorlopig slechts een gedeeltelijk concept zal worden aangeboden om te bekijken. Dit bevat wel de complete inhoudsopgave en alle appendices, maar verder van elk deel slechts de eerste 3 of 4 hoofdstukken. Desalniettemin moet dit partiŽle concept u al een goed beeld geven van hoe het complete boek zal zijn. Hoe het complete boek zal worden. Hoe (op papier en/of op CD), tegen welke prijs en wanner het uiteindelijke boek zal worden uitgegeven, is nog niet bekend. Maar wel is duidelijk dat de eventuele opbrengst gaat naar Jim's weduwe Kathi.

Download

Het te downloaden concept is uitgewerkt als PDF-bestand, dat met het gratis programma Adobe Reader kan worden gelezen. Het wordt aangeboden in gecomprimeerde vorm als een z.g. zip-bestand. Dat moet eerst weer worden uitgepakt, maar daarvoor bestaat in Windows XP een standaard voorziening in Verkenner.

De momenteel beschikbare versie is van 24 februari 2006. U kunt het PDF-bestand downloaden door te klikken op de volgende link:

Kies voor "Opslaan" in een door u zelf te bepalen folder (directory). Na opslag kunt u het zip-bestand in dezelfde folder "uitpakken". Dat kan dus in Windows XP in de "Verkenner" of anders met een  programma als WINZIP. Na uitpakken vindt u het concept in PDF formaat. Om dat te kunnen lezen en/of afdrukken hebt u de gratis Adobe Reader nodig. Mogelijk (waarschijnlijk) is dat al eens eerder geÔnstalleerd, want veel documentatie en andere tekst wordt momenteel in PDF formaat geleverd. Zo niet, dan kunt u de Adobe Reader downloaden en installeren via de volgende link:

Indien nodig, kunt u WINZIP vinden op de volgende website:

Afdrukken?

Adobe Reader biedt de mogelijkheid om "People of the Rocky Homeland" of delen van het boek op uw eigen printer af te drukken, net zoals u met b.v. WORD zou kunnen doen. Let op: het totale boek is 300 pagina's groot (en dik) en ook de partiŽle download is nog ruim 100 pagina's! En het bevat een aantal gekleurde illustraties, die overigens ook in zwart/wit wel goed overkomen. Een voordeel van het PDF formaat is dat, in tegenstelling tot bij b.v. bij WORD, de pagina-indeling echt vast ligt. En dat je voor de verspreiding het WORD programma zelf niet nodig hebt. Overigens is voor WORD bij Microsoft ook een gratis reader te downloaden, evenals een PowerPoint reader.

Het gebruik van het PDF formaat geeft tenslotte nog de mogelijkheid om het bestand als PDF bestand op een CD te branden. Bij een goede copyshop of drukkerij kan men voor u direct vanaf die CD afdrukken, desgewenst dubbelzijdig (aan te bevelen voor dit boek). In de lay-out is daarmee rekening gehouden door, waar nodig, lege pagina's tussen te voegen, waardoor elk deel of appendix weer netjes op een oneven pagina begint.

N.B. Er wordt nog hard gewerkt aan het completeren, corrigeren en redigeren van het boek. Zodra er weer een versie is die iets nieuws te bieden heeft, zoals extra illustraties of, naar te hopen, de nu nog ontbrekende pagina's, zal ik die op de server zetten. Bij de realisatie is helaas ernstige vertraging ontstaan. De eerstvolgende complete en gecorrigeerde versie wordt nu niet eerder dan begin 2008  verwacht. Nog zonder illustraties en nog niet voorzien van alle annotaties, voetnoten e.d.. Laat het dus niet al te snel afdrukken, maar wacht daarmee nog even totdat er een stabiel concept is. Maar kom hier dus regelmatig even kijken of er iets nieuws is.

Wij wensen u veel leesplezier.
 

Laatste wijziging: 29.11.2007