Creyghton & Morel

Genealogie

Deze website is opgezet om de geschiedenis te presenteren van de Nederlandse Creyghton (ook Creijghton/Kreyghton/Kreijghton) familie (hierna aangeduid met alleen Creyghton) en de gerelateerde Morel(l) familie.  Naast genealogische overzichten van nakomelingen en voorouders vindt u hier verhalen over de geschiedenis van de families, het (Creyghton) familiewapen e.d. Ook  wordt de relatie beschreven met de van origine Schotse, maar in de loop van de eeuwen over de gehele wereld uitgewaaierde Creighton c.q. Crichton familie, ook bekend onder de namen Crighton, Craton, Crayton, Crightoun, Krichton, Kregton en vele andere naamsvarianten.

In de kwartierstaat van de kinderen Creyghton-Morel komen de beide families bij elkaar.

For an English version look here    -->       
 

Het Creyghton familiewapen, in het bezit van Ingrid Creyghton. Geschilderd door
Robert de Lange naar het voorbeeld in het "Nederland's Patriciaat" deel 4 (1913), p 106.

 

Het nieuwste nieuws

Er wordt hard gewerkt aan een complete herziening van de Creyghton & Morel Website, met vele nieuwe gegevens en illustraties. Vooruitlopend daarop zijn een aantal zaken reeds nu gerealiseerd:

  • allereerst is de parenteel van onze stamouders Jacobus en Anna Maria Creyghton-Brandte vernieuwd en aangevuld met de in het afgelopen jaar door verschillende familieleden aangeleverde gegevens. Ook de Johannes-parenteel is aangepast aan de nieuwe kennis uit het EZAB archief in Berlijn en begint nu feitelijk met zijn vader Alexander Krechthon/Krigton uit Tilsit. Beide zijn voorzien van meer illustraties. Zie verderop voor de links. Van de Jacobus-parenteel is nu ook een PDF-versie beschikbaar. Download hier de Jacobus parenteel (tekst)
     

  • van de Jacobus-parenteel is ook een heel fraaie grafische versie beschikbaar in PDF-formaat. Afgedrukt op een printer beslaat die 28 pagina's A4. Er zijn smalle stroken rechts en onder gereserveerd om de pagina's aan elkaar te plakken. Aan elkaar geplakt geeft dat en verticale kaart van bijna 3 meter hoog bij 60 cm breed! Download hier de grafische Jacobus parenteel.                   
     

  • van de vorig jaar geïntroduceerde Creyghton Verjaardagkalender is een nieuwe en verbeterde 2007-versie samengesteld, met alle verjaardagen van nog levende familieleden, partners en kinderen. Zie het voorblad hieronder. Personen, waarvan de geboortedatum niet bekend is (met name partners en kinderen) zijn uiteraard niet vermeld. Ook deze kalender is hier te downloaden in PDF-formaat.

De Creyghton verjaardagkalender

N.B. Al deze documenten kunt u met de (gratisch) Acrobat Reader lezen, vergroten of verkleinen en ook afdrukken op uw printer. Heeft u Acrobat Reader nog niet geinstalleerd, ga dan naar de Acrobat Reader downloadsite  


Heeft u nog aanvullingen of correcties voor de parentelen en/of de kalender?
Geef die door aan
Ingrid Creyghton of Jos Grupping.
 

  • tenslotte het zeer interessante 300 pagina's dikke Creighton/Crichton Boek van wijlen Jim Creighton uit Arizona. Door de plotselinge dood van Jim in 2005 dreigde dit boek niet te worden gepubliceerd. Zijn jongere zus Susan Curtiss-Creighton heeft echter besloten het boek te voltooien en uit te geven, met toestemming van de weduwe van Jim.

Op de voorzijde van het boek "People of the Rocky Homeland" de door Jim Creighton
getekende "Tree of Life" met links de Poore Heraldiek en rechts de Creighton Heraldiek.

Het afgelopen jaar heeft Susan daar heel hard aan gewerkt, waarbij wij (Joep en Jos)hebben meegewerkt om het hoofdstuk over de Nederlandse Creyghton te voltooien en te redigeren. De voltooiing komt nu in zicht. Voor een kijkje in het concept onder de naam "People of the Rocky Homeland' zie verderop.


De Creyghton familiegeschiedenis

De Creyghton Geschiedenis op deze website is hoofdzakelijk het werk van een kleine werkgroep: Ingrid Creyghton, Maria en Pieter Creyghton-Lemmens, Joep Creyghton en Jos Grupping. We hebben daarbij ook geput uit het eerdere werk van onze voorouders, met name Jan Creyghton, Jacques Creyghton, Nico Creyghton en Jan van Campen. Daarnaast hebben we hulp gehad van familieleden, waarvan we een aantal graag met name noemen: Duc Creyghton, Hans Creyghton, Hans Creijghton, Joan Creyghton-Alling, Lex Creyghton
, Luc Creijghton, Maurits Creyghton, Mirko Creyghton, Paul Creyghton en Wim Creyghton. Onze excuses als we iemand vergeten zijn.

Op deze website vindt u o.a. de geschiedenis van de Nederlandse Creyghton familie(s) en een verhaal over het familiewapen. Plus een aantal andere verhalen over de familie. Zie de links verderop. Daarnaast vindt u concrete genealogische informatie over familieleden in het verleden (en het heden) in de parentelen van Johannes Creyghton en Jacobus Creyghton. Zo'n parenteel bevat alle (bekende) nakomelingen van de betreffende persoon. Op speciaal verzoek van vele familieleden zijn ook de jongste generaties vermeld. Aan elk parenteel is een index toegevoegd voor het snel opzoeken van personen. Zie de links verderop.

Tenslotte kunt u ook teruggaan in de tijd door toegevoegde kwartierstaat van de "kinderen Creyghton/Morel". Zo'n kwartierstaat geeft een overzicht van alle bekende voorouders van een bepaald persoon (en zijn broers en zusters), in dit geval de kinderen van Jan Creyghton (1900-1981) en Maria Morel (1911-1999). Voor de link, zie hieronder.
 

De Morel familiegeschiedenis

Zoals al in de inleiding vermeld, zijn er meerdere relaties tussen de Morel familie en de Creyghton familie. Dit was ook de reden om een gezamenlijke homepage voor beide families in te richten. Naast de parentelen van Johannes Creyghton en Jacobus Creyghton vindt u op deze homepage dan ook de parenteel van Joseph Morell, de oudst bekende voorouder van deze Morel familie. En zoals hierboven al vermeld, vindt u hier ook een overzicht van de gezamenlijke voorouders, in de Creyghton zowel als in de Morel lijn, d.m.v. de kwartierstaat van de kinderen Creyghton/Morel. 

De oudst bekende voorouder van onze Morel familie, Joseph Morell, was volgens de geboorteakte van één van zijn kinderen en ook volgens zijn overlijdensakte geboren in Zwitserland (rond 1735). Vele familieleden hebben geprobeerd zijn geboorte inschrijving te achterhalen, maar helaas is nog niemand daarin geslaagd. Wel is het vrijwel zeker dat er geen relatie is met andere Morel families in Nederland. Tenslotte is het waarschijnlijk dat de voorouders van Joseph Morell oorspronkelijk uit Frankrijk kwamen. Eind 1765 vertrekt Joseph naar Duitsland en trouwt in 1766 in Coesfeld (100 km oost van Arnhem) met Gertrudis Becker. De eerste twee kinderen worden geboren in Herbern, waarna ze verhuizen naar Bergh bij Arnhem, waar de andere 3 kinderen worden geboren.

In de afgelopen decennia is door meerdere familieleden onderzoek gepleegd, helaas zonder dat ze van elkaars activiteiten wisten. Meestal met de nadruk op de "eigen" familietak. De bijgaande genealogie van de Morel familie is in eerste instantie het werk van Jos Grupping, echtgenoot van Marga Morel, maar in de afgelopen jaren zijn waardevolle aanvullingen van toegevoegd vele andere familieleden
. Met name van mevrouw Cis Waters-Morel (Arnhem) en de heren Jos Hekking (Nijmegen) en Harry Wouters (Wateringen). Eind 2005 werd de genealogie nog verder uitgebreid door een bijdrage van Peter Groen: een compleet deelparenteel van zijn betovergrootmoeder Anna Maria Morell (1806-1857). Al deze gegevens zijn inmiddels ook opgenomen in de parenteel van Joseph Morel(l). Voor al deze bijdragen onze hartelijke dank.

De website van Peter Groen vindt u hier: http://www.peter-groen.nl/genealogy/.

De Creyghton-Morel Homepage is  onderdeel van de Grupping Stamboom Pagina's.

Click op de afbeelding om te switchen


Interessante links

Onderaan deze pagina vindt u een aantal interessante links, o,a, met betrekking tot de oorspronkelijk Schotse Creighton/Crichton familie, waar onze Nederlandse Creyghton tak van afstamt, c.q. deel uitmaakt. Bij vele van de daarmee opgeroepen websites vindt u weer verdere verwijzingen, teveel om hier allemaal op te nemen. Veel plezier. Voor commentaar,  vragen en/of aanvullingen kunt u contact opnemen met Ingrid Creyghton.


Belangrijke pagina's:


Genealogische overzichten:

Speciale pagina's:

Het fascinerende boek van Jim Creighton over de interessante geschiedenis van onze  oorspronkelijk Schotse Creighton/Crichton voorouders, dat Jim door zijn plotselinge overlijden in 2005 niet meer af heeft kunnen maken, maar dat  momenteel door zijn zus Susan wordt gecompleteerd en voltooid .  

Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens kunt u verzoeken om verwijderd te worden uit bovenstaande overzichten. Neem daarvoor s.v.p. contact op met Ingrid Creyghton.


Nederlandse links:

Verdere interessante links:

 


Laatst gewijzigd: donderdag 29 november 2007


Visit this Ring's Home Page!
Creightons Worldwide Webring by Simon Creighton
The Dutch Creyghton Branch
[ Prev | Skip Prev | Prev 5 | List | Stats
Join | Rand | Next 5 | Skip Next | Next ]
Powered by RingSurf!


 
Web-statistics: Nedstat Basic - Website Statistics  Free counter? Go Free Counter? -> Nedstat Basic