Aanleg en ontwikkeling van de golfbaan BurgGolf Wijchen


In 2000 is, ter gelegenheid van het derde lustrum van de toenmalige golfclub "De Berendonck", door een clubje leden (Jos Grupping, René van der Giessen, Adèle Franssen en Pieter Krommenhoek) een rijk geïllustreerd boekje samengesteld, waarin de aanleg en ontwikkeling van de golfbaan is vastgelegd. Alle leden hebben destijds gratis een exemplaar van het boekje gekregen. Golfclub De Berendonck is in 2001 opgeheven, na een conflict met BurgGolf Wijchen, de exploitant van de golfbaan. Het boekje is "uitverkocht", maar hieronder een mogelijkheid om alsnog een exemplaar te bemachtigen via download.

direct naar de downloads  > > >


Geanimeerde selectie uit het boekje


De overgebleven exemplaren van het boekje zijn uit de failliete boedel gered en in de afgelopen jaren bij diverse gelegenheden aan nieuwe leden uitgereikt. Het boekje is inmiddels "uitverkocht", maar blijkt bij nieuwe leden, die ermee bekend zijn nog steeds een gewild object te zijn. Een herdruk is vrijwel uitgesloten; ook BurgGolf heeft daarin geen interesse. Maar voor diegenen alsnog een exemplaar zouden willen hebben, wordt hierbij een mogelijkheid aangeboden in de vorm van een download als PDF-bestand. Die kan men dan met een speciaal programma (PDF Reader) op de computer bekijken en desgewenst ook geheel of gedeeltelijk zelf uitprinten. Zie daarvoor verderop, maar eerst nog een beschrijving van de inhoud. Het gebied en de aanleg van de golfbaan

Het boekje beschrijft allereerst de historie van het gebied waarin de golfbaan is aangelegd, beginnend met de geologie van het gebied vanaf ca 10.000 vóór Christus, toen in de laatste ijstijd de basis structuur van het gebied is ontstaan tot de situatie als arm landbouwgebied in de laatste eeuw, uitmondend in het plan om er een recreatiegebied van te maken, inclusief een golfbaan. Daarna wordt de geschiedenis van de ontwikkeling van de golfbaan plannen beschreven, inclusief de concrete aanleg, die in fasen werd uitgevoerd. Alles voorzien van veel illustraties in kleur, waaronder een serie fraaie luchtfoto's die de opeenvolgende fasen weergeven. Kopieën van die foto's hangen ook in de entree van het clubhuis. Zie een voorbeeld hieronder.

Aanleg van de tweede 9 holes op "het eiland" en de strook grond bij het Wijchens Ven (midden boven).

De eerste fase bestond uit een negen holes golfbaan, waarvan de aanleg startte in juli 1985 en die een jaar later, in 1986, werd geopend. In 1991 werd de baan uitgebreid tot een volwaardige 18 holes baan. In 2001 is de 9 holes par 3 baan toegevoegd en nu zijn er weer nieuwe plannen om de baan uit te breiden naar 27 holes. In 1989 wordt het voormalige restaurant "De Berendonck" door BurgGolf aangekocht en omgebouwd tot clubhuis; in 1997 wordt de lelijke "voorbouw" met de shop opgeleverd.De flora en fauna op de golfbaan

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de flora en fauna die op de golfbaan is te vinden. Dat die zich in de loop van de jaren flink hebben ontwikkeld, is wel te zien als je bovenstaande foto vergelijkt met de huidige situatie. Dit hoofdstuk zou misschien ook nog aangevuld kunnen worden met de bevindingen van b.v. de vogelaars, die als ik goed ben ingelicht het afgelopen jaar ca. 55 verschillende soorten vogels hebben aangetroffen. Ook de konijnenstand lijkt zich weer redelijk te hebben hersteld.

Een haas in de vroege ochtend, "geschoten" door Marcel Brands, één van de greenkeepers.

Het boekje sluit af me een "hole by hole" beschrijving, die misschien ook wel een beetje kan worden gelezen als een "course management' cursus ofwel: "hoe het best de verschillende holes te spelen"!


De downloads

Onderstaand wordt een mogelijkheid aangeboden om een (gestript: de hoofdstukken over de oude golfclub zijn verwijderd) exemplaar van het boekje te downloaden als PDF-bestand. Dat wil zeggen: u kunt hier een ZIP-bestand downloaden, waarin de hoofdstukken van het boekje als aparte PDF-bestandjes zijn opgenomen.

Als u dit zip-bestand "uitpakt" met b.v. WINZIP, krijgt u een tiental PDF-bestandjes met de losse hoofdstukken. Deze PDF- bestandjes kunt u op de computer lezen en desgewenst uitprinten met een daartoe geëigend programma, zoals Adobe Reader of Foxit PDF Reader. De nieuwste versie 2007 van Microsoft Office kan zelf ook PDF-bestanden lezen!

Veel plezier bij het lezen.  Ik zou het op prijs stellen als u uw reactie zou willen geven via e-mail: joscmg@xs4all.nl


© Jos Grupping, 2008

 laatste wijziging: 28-02-2008 13:06