startreŁnie carmina  verslag 2005  progr.deel1  progr.deel2 inschrijving looproute links

Even wachten tot hieronder het Jaar 1956 te voorschijn komt

 


ReŁnie van Virgiel Jaar 1956 als 60e jaars
 

 

Jaargenoten, heren,

Het jaar 1956 was een belangrijk jaar in ons aller leven: het jaar dat wij allen startten met de studie voor ingenieur aan de TH, nu TU Delft. In september 1956 meldden we ons ook in groten getale aan als nieuwe leden van de katholieke studentenvereniging Sanctus Virgilius. Het juiste getal is niet te achterhalen, maar volgens de annuaria moeten het er ca. 215 zijn geweest. 

Die nulde-jaars van toen zijn nu 60e jaars! En dat vieren we op 21 november a.s.  samen met veel jaargenoten, naar verwachting meer dan 75, inclusief partners. Op basis van de inschrijvingen tot nu toe zullen wij weer verreweg het grootste aanwezige jaar zijn! Dat waren we ook al in 2005, toen we 50e jaars waren en er ca. 65 jaargenoten aanwezig waren. Daarvan verderop nog eens het verslag.

De hier volgende informatie is jullie in principe al bekend uit de stroom van e-mails, die Toon en Arthur in de afgelopen maanden op jullie hebben afgevuurd, maar het leek me geen kwaad te kunnen om alles nog eens samen te vatten. Tot ziens dus op 21 november a.s..


Lees verslag van de reŁnie in 2005


Lees de ReŁnisten Carmina Burana met de Jaar 1956 pagina's


Ontvangst en programma

Voor ons allen is door de jaarcommissarissen Toon Broers en Arthur Govaert in samenwerking met een aantal jaargenoten en de Virgiel ReŁnie Commissie een fantastisch programma in elkaar gezet, dat bestaat uit 2 delen. Wij starten met ons eigen deel, dat zich afspeelt in het Science Centre (het oude gebouw van de afdeling Mijnbouw), waar we worden ontvangen met een lunch en we elkaar kunnen begroeten en ontmoeten.

Daarna zal een aantal jaargenoten ons vergasten op verhalen over hun speciale wedervaren in de jaren na het afsluiten van de "normale" loopbaan. En is er mogelijkheid tot het bezichtigen van de collectie van het Science Centre, waaronder hopelijk de laatste NUNA 8, die in oktober de Solar  Race Darwin-Adelaide (3000 km) won van 29 andere teams uit de hele wereld. Vergeet je Museum Jaarkaart niet!

Zie het programma van deel 1:


Vervolg reŁnie op societeit ALCUIN

Vervolgens sluiten we rond 16:30 uur aan bij de algemene reŁnisten-activiteiten op societeit ALCUIN, met de borrel met rondgang door de verbouwde societeit, het buffet en de nazit en de societeitsavond met het zingen der jaarliederen.

Zie het programma van deel 2:

Door de jaarcommissarissen is een speciaal arrangement geregeld met de ReŁnisten Commissie voor een soepele toegang wanneer wij met dat grote aantal opeens samen binnenkomen, zodat we niet lang hoeven te wachten.

De afstand van het Science Centre tot de Societeit is ongeveer 1 km en hopelijk voor de meesten van ons nog wel te belopen. Vergeet niet om uw inschrijvingsformulier mee te nemen.
 

Zie het routekaartje:
 

Inschrijving:

 

Stand van zaken m.b.t. de huidIge inschrijvingen voor de reŁnie van 21 november: kijk hier

 

 

Ons jaarlied vindt u hier:


De grote feutenfoto:

Ga terug met de knop van je browser

Uw webmaster: Jos Grupping