PARENTEEL
van
Jan VERHOEVEN (1590)

Een Verhoeven familie uit Vierlingsbeek/Venray   I. Jan VERHOEVEN [3994], geboren ca. 1590, trouwt ca. 1620 Jenneken SIMONS [3995].
  Het heeft enige moeite gekost om onze Verhoeven voorouders terug te vinden. In eerste instantie leidde het spoor via Amsterdam en Haarlem naar Schiedam, waar Josephus Verhoeven, van beroep smid in Haarlem, geboren was als zoon van de ongehuwde Anna Verhoeven. Anna, ook wel genoemd Joanna, was kennelijk als marketentster of "meisje van plezier" meegereisd met de soldaten naar Schiedam en daar zwanger geraakt.

  Uit nader onderzoek in Haarlem bleek echter dat Anna een dochter was van Hendrik Verhoeven uit Haarlem, getrouwd met Hendrina Willekendonk. Hendrik was kleinzoon van ene Hermanus Verhoeven, die bij zijn huwelijk werd genoemd j.m. (jongeman) uit Vierlingsbeek.In dezelfde periode trouwt in Haarlem nog een Verhoeven, Theodorus, eveneens j.m. van Vierlingsbeek. Waarschijnlijk zijn Hermanus en zijn (zoals we nu weten) achterneef Theodorus samen uit Vierlingsbeek naar het welvarender Haarlem vertrokken om daar werk te zoeken.

  Theodorus bleek inderdaad in Vierlingsbeek te zijn geboren, maar van Hermanus was geen geboorte geregistreerd. Wel treedt hij enkele malen op als getuige bij de geboorte inschrijving van Verhoeven-kinderen. Na verder onderzoek bleek de betreffende Verhoeven familie oorspronkelijk afkomstig te zijn uit het op een steenworp afstand gelegen Venray. Daar werd dan ook de geboorte inschrijving van Hermanus gevonden. Uit dit onderzoek wordt ook duidelijk dat meerdere leden van de familie uit Venray zich later ook in Vierlingsbeek hebben gevestigd of daar land bezaten. Bij het onderzoek in Venray zijn nog een paar Verhoeven-gezinnen gevonden, die (gezien o.a. de naamgeving) waarschijnlijk ook tot "onze" familie behoren, maar waarvoor dat nog niet eenduidig is vastgesteld.

  Opvallend is nog dat deze familie Verhoeven eind 16e eeuw al een vaste familienaam voerde, wat voor die tijd en die omgeving zeker niet algemeen gangbaar was. Zoals ook te zien in het parenteel, was het gebruik van patroniemen daar nog zeer algemeen.
     Uit deze relatie:
  1. Leinsken [3996], gedoopt te Venray op 18-10-1620 (get: Jaepken Rongen).
  2. Matthaeus [3997], gedoopt te Venray op 21-8-1622.
  3. Sim(e)on [3979], gedoopt te Venray op 4-6-1627 (get: Gerardus Minten), volgt IIa.
  4. Petrus [3998], gedoopt te Venray op 20-10-1630 (get: Derick Verhoeven, Judith? Verhoeven).
  5. Jan [3999], gedoopt te Venray op 16-5-1633 (get: Petrus Metten), volgt IIb.
  6. Gerarda [4000], gedoopt te Venray op 14-12-1637 (get: Leenken Denckens).
   IIa. (van I) Sim(e)on VERHOEVEN (alias: "den CUIJPER") [3979], gedoopt te Venray op 4-6-1627 (get: Gerardus Minten), kuiper, trouwt (rk) aldaar op 22-2-1650 Peerken MINTEN [3980], geboren ca. 1625, dochter van Ercken MINTEN [3981].
     Uit deze relatie:
  1. Peter [3982], gedoopt te Venray op 6-11-1650 (get: Dierick Verhoeven, Leenke Sijmons), overleden aldaar vóór 1653.
  2. Maria [3983], gedoopt te Venray op 6-11-1650 (get: Meus Sijmons, Liesbeth Minten).
  3. Dierisken [3984], gedoopt te Venray op 13-12-1651 (get: Jan Verhoeven).
  4. Petrus [3963], gedoopt te Venray op 27-11-1653 (get: Tunniske Minten), volgt IIIa.
  5. Jacobus [3985], gedoopt te Venray op 16-5-1655 (get: Merij Sijmons), trouwt aldaar op 12-10-1690 (get: Jan Verhoeven) Clara DRIESSENS [3986], dochter van Andreas DRIESSEN [3987].
  6. Antonia [3988], gedoopt te Venray op 10-7-1656 (get: Erken Minten).
  7. Matthaeus [3989], gedoopt te Venray op 15-11-1657, get: Geertjen Verhoeven).
  8. Gertrudis [3990], gedoopt te Venray op 2-8-1659, get: Jenneken Verhoeven), trouwt aldaar op 8-1-1688 (get: Petrus Verhoeven) Gerardus GEEREN [3991].
  9. Laurentia [3992], gedoopt te Venray op 21-10-1663 (get: Jan Simons), trouwt aldaar op 10-1-1705 (get: Henricus Groenen, Godefridus Deckers) Conrardus HOECK [3993].
   IIb. (van I) Jan VERHOEVEN [3999], gedoopt te Venray op 16-5-1633 (get: Petrus Metten), trouwt Mechtildis ?? [3770].
     Uit deze relatie:
  1. Jacobus [3750], geboren ca. 1665, volgt IIIb.
  2. Maria [3772].
  3. Theodorus [3771].
  4. Mathias [3773].
  5. Leonora [3774].
   IIIa. (van IIa) Petrus VERHOEVEN [3963], gedoopt te Venray op 27-11-1653 (get: Tunniske Minten), overleden aldaar op 29-7-1735, trouwt aldaar op 21-1-1680 (get: Joannes Verhoeven) Gerarda SWIJEN [3964].
     Uit deze relatie:
  1. Joannes [3971], gedoopt te Venray op 3-2-1681 (get: SImon Verhoeven, Margaretha Swijens), overleden aldaar vóór 1688.
  2. Joannes [3972], gedoopt te Venray op 12-12-1688 (get: Theodorus Verhoeven, Petronella Swijen), overleden aldaar vóór 1696.
  3. Gertrudis [3973], gedoopt te Venray op 8-7-1693 (get: Petronella Minten), trouwt aldaar op 3-5-1721 Godefridus TEEUWEN [3974].
  4. Agnes [3975], gedoopt te Venray op 15-2-1695, get: Laurentia Verhoeven, Joanna Swijen), overleden aldaar op 11-12-1741, trouwt aldaar op 7-1-1741 Theodorus JANSEN [3976].
  5. Joannes [3977], gedoopt te Venray op 13-12-1696 (get: Theodorus Verhoeven).
  6. Margaretha [3978], gedoopt te Venray op 4-1-1699 (get: Catharina Swijen).
  7. Hermanus (Harmen) [3746], gedoopt te Venray op 4-1-1701 (get: Clara Driessens), volgt IVa.
   IIIb. (van IIb) Jacobus VERHOEVEN [3750], geboren ca. 1665, trouwt te Venray op 27-10-1690 Petronella Arnoldi HERMENS [3768], dochter van Arnoldus HERMENS [4014].
     Uit deze relatie:
  1. Joannes [3776], gedoopt (r.k.) te Vierlingsbeek op 12-6-1692 (getuige: Maria Verhoeven), volgt IVb.
  2. Maria [3775], gedoopt (r.k.) te Vierlingsbeek op 12-6-1696 (getuige: Theodorus Verhoeven), volgt IVc.
  3. Arnoldus [3777], gedoopt (r.k.) te Vierlingsbeek op 13-2-1698 (getuige: Mathias Verhoeven), volgt IVd.
  4. Theodorus (Dirk) [3751], gedoopt (r.k.) te Vierlingsbeek op 26-3-1702 (getuige: Leonora Verhoeven), volgt IVe.
   IVa. (van IIIa) Hermanus (Harmen) VERHOEVEN [3746], gedoopt te Venray op 4-1-1701 (get: Clara Driessens), overleden te Haarlem op 8-9-1751, trouwt (r.k.) aldaar op 20-5-1736 Aaltje RUISINGH [3747], geboren te Swolgen (NB) (vlak bij Venray) ca. 1710, begraven te Haarlem op 6-12-1781.
  Wat betreft onze voorvader Hermanus (Harmen) Verhoeven is er ook nog enige onzekerheid. In de huwelijksakte in Haarlem staat hij opgetekend als j.m. (jongeman) uit Vierlingsbeek. Maar in het doopboek van Vierlingsbeek is hij niet te vinden. Wel wordt er in diezelfde periode een Hermanus Verhoeven geboren in Venray. Inmiddels is duidelijk dat de Vierlingsbeekse en Venrayse Verhoevens samen één familie vormden en is deze Hermanus vrijwel zeker de door ons gezochte voorvader.

  Hermanus wordt ook vermeld als getuige bij de doop in Vierlingsbeek van kinderen van Joannes en Arnoldus Verhoeven, waarschijnlijk (achter)neven. Hermanus (uit Venray) vertrekt mogelijk samen met zijn ongeveer even oude achterneef Theodorus (broer van bovengenoemde Joannes en Arnoldus Verhoeven uit Vierlingsbeek), zie [3751], naar Haarlem, waar waarschijnlijk meer werk te vinden is. Theodorus en Hermanus blijven definitief in Haarlem wonen en trouwen beide ook in Haarlem. Hun broers en zussen blijven in Vierlingsbeek, resp. Venray en trouwen aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Jacobus [3748], gedoopt te Haarlem op 10-1-1738.
  2. Jan VERHOEVE(N) [3735], gedoopt (r.k.) te Haarlem op 6-2-1742, volgt Va.
  3. Pieter [3749], gedoopt te Haarlem op 22-2-1747.
   IVb. (van IIIb) Joannes VERHOEVEN [3776], gedoopt (r.k.) te Vierlingsbeek op 12-6-1692 (getuige: Maria Verhoeven), ondertrouw (1) aldaar op 9-6-1714, trouwt (r.k.) aldaar Alydis (Aaltjen) Jans van de STAIJ [3778], geboren te Groeningen, trouwt (2) te Vierlingsbeek op 17-7-1729 Maria RAYMAEKERS [3795], geboren aldaar, overleden aldaar in 1730, dochter van Joannes RAYMACKERS [3969] en Catharina ROEFFS [3970], ondertrouw (3) te Vierlingsbeek op 11-7-1730 Johanna METTEN [3820], geboren te Venray.
  UIt: "De Ambtman van het Land van Cuijk", deel II: Vierlingsbeek, 05-02-1731, Jan Verhoeven, wonende te Venray, is genoodzaakt tot betaling van zijn crediteuren en om voor zijn onmondige kinderen te kunnen zorgen, een stukje bouwland gelegen onder Vierlingsbeek te verkopen. Hij heeft minderjarige kinderen bij Alitje van der Staij, zijn eerste vrouw en bij Maria Raymakers, zijn tweede vrouw. Tot momboirs (voogden) worden aangesteld Arnoldus Verhoeven en Allart van der Staij.
     Uit de eerste relatie:
  1. Jacobus [3779], gedoopt te Vierlingsbeek op 4-8-1715.
  2. Mechtildis (Maria) [3780], gedoopt te Vierlingsbeek op 10-11-1716 (getuige: Maria Verhoeven), volgt Vb.
  3. Petrus [3781], gedoopt te Vierlingsbeek op 6-2-1718 (getuige: Maria Verhoeven), volgt Vc.
  4. Joannes [3782], gedoopt te Vierlingsbeek op 3-4-1719 (getuige: Arnoldus Verhoeven), overleden aldaar in 1726.
  5. Henricus [3783], gedoopt te Vierlingsbeek op 5-1-1721 (getuige: Arnoldus Verhoeven).
  6. Petronella [3784], gedoopt te Vierlingsbeek op 13-11-1722 (getuige: Theodorus Verhoeven).
  7. Antonia [3785], gedoopt te Vierlingsbeek op 4-7-1724 (getuigen: Maria Verhoeven en Arnoldus Verhoeven).
  8. Joannes [3786], gedoopt te Vierlingsbeek op 20-8-1726 (getuige: Hermanus Verhoeven), volgt Vd.
  9. Anthonius [3787], gedoopt te Vierlingsbeek op 29-3-1729.
     Uit de tweede relatie:
  1. Alydis [3796], gedoopt te Vierlingsbeek op 16-5-1730 (getuige: Arnoldus Verhoeven).
   IVc. (van IIIb) Maria VERHOEVEN [3775], gedoopt (r.k.) te Vierlingsbeek op 12-6-1696 (getuige: Theodorus Verhoeven), trouwt aldaar op 22-1-1719 (getuige: Arnoldus Verhoeven) Anton KEER [3788], geboren te Wanssum.
     Uit deze relatie:
  1. Casparus KEER [3789], gedoopt te Vierlingsbeek op 13-4-1720 (getuige: Joannis Verhoeven).
   IVd. (van IIIb) Arnoldus VERHOEVEN [3777], gedoopt (r.k.) te Vierlingsbeek op 13-2-1698 (getuige: Mathias Verhoeven), trouwt aldaar op 18-4-1723 (getuige: Dirk Verhoeven) Geertruij LINSSEN (of LEENSEN) [3790], geboren te Mullem.
     Uit deze relatie:
  1. Petronella [3791], gedoopt te Vierlingsbeek op 26-1-1724 (getuige: Joannes Verhoeven), overleden aldaar op 19-3-1724.
  2. Petronella [3792], gedoopt te Vierlingsbeek op 12-3-1725 (getuige: Maria Verhoeven).
  3. Laurentius [3793], gedoopt te Vierlingsbeek op 12-7-1728 (getuige: Theodorus Verhoeven).
  4. Jacobus [3794], gedoopt te Vierlingsbeek op 30-9-1731 (getuige: Hermanus Verhoeven).
   IVe. (van IIIb) Theodorus (Dirk) VERHOEVEN [3751], gedoopt (r.k.) te Vierlingsbeek op 26-3-1702 (getuige: Leonora Verhoeven), begraven te Haarlem op 13-2-1774, trouwt (r.k.) aldaar op 15-1-1729 Maria (Marijtje) Gerrits WONNING [3752], geboren aldaar ca. 1705, begraven te Haarlem op 9-12-1779.
     Uit deze relatie:
  1. Maria [3753], gedoopt te Haarlem op 29-8-1731, trouwt aldaar op 27-1-1754 Ferdinandus Jansz APPELMANS [3754].
  2. Petronella [3755], gedoopt te Haarlem op 4-6-1733, overleden aldaar vóór 1735.
  3. Jacobus [3756], gedoopt te Haarlem op 7-6-1735.
  4. Petronella [3757], gedoopt te Haarlem op 9-6-1735 (getuige: Jan Verhoeve).
  5. Agatha [3759], gedoopt te Haarlem op 24-12-1739.
   Va. (van IVa) Jan VERHOEVE(N) [3735], gedoopt (r.k.) te Haarlem op 6-2-1742, trouwt Marijtje PIETERSE boven de AERD [3736].
     Uit deze relatie:
  1. Henricus (Hendrik) VERHOEVEN [3144], gedoopt (r.k.) te Haarlem op 26-7-1768 (getuige: Jennemij Verhoeve), volgt VIa.
  2. Barbara VERHOEVEN [3737], gedoopt te Haarlem op 13-8-1771, overleden aldaar vóór 1790.
  3. Elisabeth VERHOEVEN [3738], gedoopt te Haarlem op 25-5-1774, trouwt aldaar op 13-1-1793 Nicolaas SCHINNEKES [3739].
  4. Petrus VERHOEVEN [3740], gedoopt te Haarlem op 16-6-1776, overleden aldaar vóór 1777.
  5. Petrus VERHOEVEN [3741], gedoopt te Haarlem op 17-10-1777, overleden aldaar vóór 1786.
  6. Anna VERHOEVEN [3742], gedoopt te Haarlem op 20-11-1778, overleden aldaar vóór 1782.
  7. Anna VERHOEVEN [3743], gedoopt te Haarlem op 12-11-1782.
  8. Petrus VERHOEVEN [3744], gedoopt te Haarlem op 9-3-1786.
  9. Barbara VERHOEVEN [3745], gedoopt te Haarlem op 9-2-1790.
   Vb. (van IVb) Mechtildis (Maria) VERHOEVEN [3780], gedoopt te Vierlingsbeek op 10-11-1716 (getuige: Maria Verhoeven), trouwt aldaar op 6-2-1752 Petrus STEVENS [3807], geboren te Groeningen.
     Uit deze relatie:
  1. Helena STEVENS [3808], gedoopt te Vierlingsbeek op 3-10-1752.
  2. Mechtildis STEVENS [3809], gedoopt te Vierlingsbeek op 14-2-1754 (getuige: Henricus Verhoeven).
  3. Theodorus STEVENS [3810], gedoopt te Vierlingsbeek op 17-10-1754 (getuige: Joanna Verhoeven).
  4. Wilhelmus STEVENS [3811], gedoopt te Vierlingsbeek op 17-10-1754 (getuige: Joanna Verhoeven).
  5. Henrica STEVENS [3812], gedoopt te Vierlingsbeek op 30-1-1757.
  6. Hendrina STEVENS [3821], gedoopt te Vierlingsbeek op 4-1-1767.
   Vc. (van IVb) Petrus VERHOEVEN [3781], gedoopt te Vierlingsbeek op 6-2-1718 (getuige: Maria Verhoeven), trouwt Petronella POELS [3797].
     Uit deze relatie:
  1. Petronella [3798], gedoopt te Vierlingsbeek op 14-1-1746 (getuige: Jacobus Verhoeven).
   Vd. (van IVb) Joannes VERHOEVEN [3786], gedoopt te Vierlingsbeek op 20-8-1726 (getuige: Hermanus Verhoeven), trouwt Mechtildis (Metje) FRIESEN [3799].
     Uit deze relatie:
  1. Joanna [3800], gedoopt te Vierlingsbeek op 10-5-1747.
  2. Joannis [3801], gedoopt te Vierlingsbeek op 8-9-1748, volgt VIb.
  3. Alegonda [3802], gedoopt te Vierlingsbeek op 3-8-1751, volgt VIc.
  4. Joannes [3803], gedoopt te Vierlingsbeek op 11-11-1753 (getuige: Petrus Verhoeven), volgt VId.
  5. Petrus [3804], gedoopt te Vierlingsbeek op 17-11-1756 (getuige: Joannes Verhoeven).
  6. Henrica [3805], gedoopt te Vierlingsbeek op 2-4-1759.
  7. Michael [3822], gedoopt te Vierlingsbeek op 5-9-1764.
   VIa. (van Va) Henricus (Hendrik) VERHOEVEN [3144], gedoopt (r.k.) te Haarlem op 26-7-1768 (getuige: Jennemij Verhoeve), overleden te Spaarndam op 9-1-1794, trouwt (SC) te Haarlem op 8-6-1788 Hendrina WILKENDONK (of WENNEKEN-) [3145], geboren aldaar in 1764, overleden aldaar op 27-10-1813, die hertrouwt met Jacob van LEEUWEN [3146].
  Toen dochter Anna voor haar huwelijk een certificaat van het overlijden van haar vader moest overleggen, bleek dat overlijden niet te zijn geregistreerd. Daarom verschijnen voor de Vrederechter van Haarlem vier bekenden die t.b.v. een zogenaamde "Akte van bekendheid" verklaren dat Hendrik Verhoeven op 9 januari 1794 samen met nog twee andere personen in Spaarndam is verdronken en begraven, edoch dat nagelaten is daarvan in de begrafenisboeken van Spaarndam aantekening te maken.
     Uit deze relatie:
  1. Maria [3731], gedoopt te Haarlem op 4-4-1789, trouwt aldaar op 13-5-1810 Anthonie KOPPELHOF [3733].
  2. Cornelis [3732], gedoopt te Haarlem op 30-12-1790.
  3. Anna (Johanna) [692], gedoopt (r.k.) te Haarlem op 8-8-1792, volgt VII.
  4. Johanna [3734], gedoopt (rk) te Haarlem op 6-7-1794, trouwt aldaar op 26-11-1829 Josephus Johannes van de WALLE [3965], geboren te Brugge (B).
   VIb. (van Vd) Joannis VERHOEVEN [3801], gedoopt te Vierlingsbeek op 8-9-1748, trouwt aldaar op 1-8-1773 Agnes THEUS(SEN) [3827], overleden aldaar op 9-11-1810.
     Uit deze relatie:
  1. Helena [3828], gedoopt te Vierlingsbeek op 25-2-1775.
  2. Catharina [3829], gedoopt te Vierlingsbeek op 6-4-1777.
  3. Joannis [3830], gedoopt te Vierlingsbeek op 4-2-1779 (getuige: Aldegonda Verhoeven).
  4. Mechtildis [3831], gedoopt te Vierlingsbeek op 28-8-1782.
   VIc. (van Vd) Alegonda VERHOEVEN [3802], gedoopt te Vierlingsbeek op 3-8-1751, overleden aldaar op 20-8-1822, trouwt aldaar op 11-5-1783 Petrus CLAESSEN (KLAASSEN) [3806].
     Uit deze relatie:
  1. Joannes CLAESSEN [3823], gedoopt te Vierlingsbeek op 3-9-1784 (getuige: Jan Verhoeven).
  2. Michael CLAESSEN [3824], gedoopt te Vierlingsbeek op 15-9-1789 (getuige: Jois Verhoeven).
  3. Antonetta CLAESSEN [3825], gedoopt te Vierlingsbeek op 18-4-1793.
  4. Petrus CLAESSEN [3826], gedoopt te Vierlingsbeek op 2-10-1794.
   VId. (van Vd) Joannes VERHOEVEN [3803], gedoopt te Vierlingsbeek op 11-11-1753 (getuige: Petrus Verhoeven), trouwt (1) Elisabeth SIMONS [3832], overleden aldaar in 1796, trouwt (2) aldaar op 4-12-1796 Margaretha GILLESEN [3838].
     Uit de eerste relatie:
  1. Mechelina [3833], gedoopt te Vierlingsbeek op 13-4-1787 (getuige: Jan Verhoeven).
  2. Joanna [3834], gedoopt te Vierlingsbeek op 6-1-1790 (getuige: Alegonda Verhoeven).
  3. Joanna Catharina [3835], gedoopt te Vierlingsbeek op 17-8-1791 (getuigen: Jan en Allegonda Verhoeven).
  4. Petronella [3836], gedoopt te Vierlingsbeek op 10-8-1794 (getuige: Albertus Verhoeven).
  5. Elisabeth [3837], gedoopt te Vierlingsbeek op 29-2-1796 (getuige: Petrus Claessen).
     Uit de tweede relatie:
  1. Lambertus [3839], gedoopt te Vierlingsbeek op 30-8-1797 (getuige: Joannes Verhoeven), overleden aldaar op 6-9-1809.
  2. Petronella [3840], gedoopt te Vierlingsbeek op 4-12-1799 (getuige: Alegondis Verhoeven).
  3. Joanna [3841], gedoopt te Vierlingsbeek op 8-4-1805 (getuige: Petrus Claessen).
   VII. (van VIa) Anna (Johanna) VERHOEVEN [692], gedoopt (r.k.) te Haarlem op 8-8-1792, overleden aldaar op 15-3-1870, ongehuwde moeder (1) te Schiedam vader onbekend [806], trouwt (2) te Haarlem op 6-7-1825 Hendrikus Josephus TERNOY (of ter NOY) [693], geboren te Antwerpen (B) op 11-5-1784, kachelsmid, koperslager, zoon van Josephus Albertus TERNOY [3140] en Anna Catharina THIJS (of TIJS) [3141].
  Waarom, wanneer en voor hoelang Anna naar Schiedam is gegaan, zal wel nooit meer bekend worden. Misschien is ze meegetrokken met de soldaten van de ene naar de andere garnizoensstad? In het archief van Schiedam is niets te vinden over Anna of haar daar geboren zoon Josephus. Bij haar huwelijk met Hendrikus Ternoy heeft deze haar zoon kennelijk niet officieel erkend, alhoewel die wel de naam Joseph Ternoy gebruikte. Zie verder de opmerkingen bij Josephus.
     voor-huwelijks kind:
  1. Josephus [688], geboren te Schiedam op 16-3-1816, volgt VIII.
     Uit de tweede relatie:
  1. Pieter TERNOOIJ [3143], geboren te Den Haag in 1821, trouwt te Haarlem op 19-2-1845 Jakoba NIEUWENHUIJSEN [3760], geboren aldaar in 1817, dochter van Jan NIEUWENHUIJSEN [3761] en Tietse HOEVELAAR [3762].
  2. Catharina Hendrina TERNOY [3763], geboren te Haarlem op 31-3-1829.
  3. Jantje TERNOY [3764], geboren te Haarlem op 24-6-1831 (akte pas verleden op 3 september 1831!).
   Zoals vaker het geval bij Joanna (Anna) Verhoeven, is er ook bij de geboorte van Jantje weer iets bijzonders. De geboorte wordt pas op 9 september ingeschreven, alhoewel de geboorte blijkens de acte al op 24 juni heeft plaatsgevonden. In de kantlijn staat een aantekening dat de inschrijving is geschied ingevolge vonnis van de "Regtbank van Eersten Aanleg". Waarom is nog onduidelijk. Maar wel wordt Josephus Ternoy weer als vader vermeld.
   VIII. (van VII) Josephus VERHOEVEN [688], alias Joseph ter Noy, geboren te Schiedam op 16-3-1816, smid, Korte Rozestraat, overleden te Haarlem op 19-2-1876, trouwt (1) aldaar op 23-9-1840 Margaretha van BREIJERSBERGEN en HENEGOUWEN [689], geboren aldaar op 19-9-1820, overleden te Haarlem op 26-11-1861, dochter van Nicolaas van BREIJERSBERGEN en HENEGOUWEN [702], lintwever, en Elisabeth BOS [703], trouwt (2) aldaar op 22-6-1864 Geertruida Hermina TOESET [690].
  Voor zijn huwelijk met Margaretha van Breyersbergen en Henegouwen moest Josephus Verhoeven, zoals gebruikelijk, o.a. een geboortebewijs leveren. Zijn ongehuwde moeder Anna (Johanna) Verhoeven had echter na zijn geboorte verzuimd haar kind op te geven bij de Burgerlijke Stand in Schiedam. Daarom moest Josephus bij het Kantongerecht een z.g. "attestatie de vita" op laten stellen.

  Daarin verklaren een viertal bekenden uit zijn geboorteplaats dat hij inderdaad op 13 maart 1816 in Schiedam geboren is als zoon van Anna Verhoeven en een onbekende vader. Vóór die tijd wist hij niet beter dan dat hij een zoon was van Hendrikus Josephus ter Noy, smid te Haarlem, waarmee Anna later getrouwd was. Hij gebruikt in die periode dan ook de naam Joseph ter Noy. O.a. was hij onder deze naam ingeschreven voor de militaire dienstplicht!
     Uit de eerste relatie:
  1. Anna Margaretha Elisabeth [3147], geboren te Haarlem op 23-1-1841, trouwt aldaar op 11-2-1874 Nicolaas de BIE [3148], geboren aldaar op 17-7-1843, broodbakker.
  2. Jansje [3149], geboren te Haarlem op 13-4-1842, trouwt aldaar op 5-8-1868 Josephus van den BERG [3150], geboren aldaar op 4-2-1844, timmerman.
  3. Theodorus (Dirk) [659], geboren te Haarlem op 19-1-1845, volgt IX.
  4. Josephus [3966], geboren te Haarlem op 23-8-1847, overleden aldaar vóór 1852.
  5. Josephus [691], geboren te Haarlem in 1852, overleden aldaar op 18-12-1853.
   IX. (van VIII) Theodorus (Dirk) VERHOEVEN [659], geboren te Haarlem op 19-1-1845, meestersmid, overleden te Amsterdam op 17-5-1891, trouwt te Haarlem op 5-5-1869 Dina van RAAIJ [660], geboren aldaar op 21-6-1839, dienstbode, overleden te Amsterdam op 20-8-1918, dochter van Andries van RAAIJ [694], wijnkopersknecht, Wonende Breesteeg, Haarlem, en Wilhelmina SCHOLTE(N) [695].
  Dirk Verhoeven begint net als zijn vader als smid in Haarlem en woont ca 1875 aan de Gierstraat 30. In maart 1881 verhuist de familie met de 3 nog levende kinderen naar Schooten (nu deel van Haarlem), maar in oktober van dat jaar keren ze weer terug naar Haarlem. In oktober 1885 verhuizen ze definitief naar Amsterdam, waar hij ook een smederij begint.
     Uit deze relatie:
  1. Anna Elisabeth [661], geboren te Haarlem op 30-8-1870, overleden te Amsterdam op 27-9-1913.
  2. Dorothea Cornelia [662], geboren te Haarlem op 4-7-1872, trouwt te Amsterdam ca. 1900 Lutse BOSMA [4932].
   In Amstelveen woonden ook nog (enigszins vage) familieleden van opa en oma, die oom Luutse en tante Dora genoemd werden. De familierelatie was ons nooit duidelijk, totdat ik onlangs in de oude spullen van mijn moeder haar geboorte-extract tegenkwam. Als getuigen waren daarop vermeld Dora Verhoeven en Lutse Bosma. Dora bleek een zus van opa Hermanus en dus geen tante, maar oudtante. Dora was getrouwd met Lutse Bosma.
  3. Hermanus Josua Ludovicus [310], geboren te Haarlem op 12-11-1873, volgt X.
  4. Geertruida Jacoba Maria [663], geboren te Haarlem op 13-7-1875, overleden aldaar op 2-2-1876.
  5. Cornelis Gerardus Jacobus [664], geboren te Haarlem op 21-12-1876, overleden aldaar op 15-5-1877.
  6. Joanna [665], geboren te Haarlem op 21-12-1876, overleden aldaar op 25-4-1877.
   X. (van IX) Hermanus Josua Ludovicus VERHOEVEN [310], geboren te Haarlem op 12-11-1873, reiziger, kantoorbediende, overleden te Nieuwer-Amstel op 30-1-1945, trouwt te Amsterdam op 19-4-1900 Margaretha Jacoba Louise van den PUTTELAAR [311], geboren aldaar op 12-1-1874, onderwijzeres, overleden te Nieuwer-Amstel op 8-7-1963, dochter van Johannes van den PUTTELAAR [599], hoofdinspecteur politie, en Jacoba Margaretha IKING [600].
  In 1937 trouwt dochter Loes met Karel Grupping en verhuizen (opa en oma) Hermanus en Margaretha met Loes en echtgenoot naar het huis aan de Baljuwenlaan in Amstelveen. Negen maanden later wordt Josje geboren. Hermanus sterft nog vóór het einde van de oorlog in de hongerwinter. De kleinkinderen zijn dan nog klein, mede reden dat we van opa Hermanus maar weinig weten.

  Oma is zeer geliefd bij de kleinkinderen vanwege de onuitputtelijke kast met knutselspullen, te veel om op te sommen. Niet lang na de oorlog valt oma over de stofzuiger en breekt een heup. Ze raakt bedlegerig en wordt tot haar overlijden in 1963 door dochter Loes verzorgd.
     Uit deze relatie:
  1. Theodorus Johannes Hermanus (Theo) [312], geboren te Amsterdam op 9-3-1901, volgt XIa.
  2. Louise Josine Hermine (Loes) [56], geboren te Amsterdam op 30-11-1903 (get: Dorothea Verhoeven en Lutse Bosma), volgt XIb.
  3. Rudolf Franciscus (Ru) [313], geboren te Amsterdam op 26-11-1906, volgt XIc.
   XIa. (van X) Theodorus Johannes Hermanus (Theo) VERHOEVEN [312], geboren te Amsterdam op 9-3-1901, directeur Draka, overleden te Hoofddorp op 13-3-1976, trouwt (1) te Amsterdam op 20-8-1925 Petronella Geertruida Anna C. CRANDEL [844], geboren te Rotterdam op 23-11-1894, overleden te Eindhoven op 29-10-1933, dochter van Leendert Michael Hubertus CRANDEL [1418] en Johanna Helena Albertina van LOON [1419], trouwt (2) aldaar op 19-11-1936 Maria Leandrina Johanna (Rie) de BEER [437], geboren aldaar op 29-10-1905, overleden te Hillegom op 7-9-1992, dochter van Johannes Josephus de BEER [845] en Angelina Maria Catharina KOKEN [846].
     Uit de eerste relatie:
  1. Dorothea Margaretha Johanna M. [843], geboren te Eindhoven op 1-9-1933, overleden te Haarlem op 13-1-1938.
     Uit de tweede relatie:
  1. Petronella Henrica Louise Maria (Nelleke) [438], geboren te Haarlem op 10-11-1937, volgt XIIa.
  2. Rudolf Lodewijk Marie (Ruud) [439], geboren te Haarlem op 11-11-1938, volgt XIIb.
  3. Maria Josephina Henrica (Marijke) [440], geboren te Haarlem op 10-8-1941, volgt XIIc.
  4. Hubertus Johannes Marie (Huub) [441], geboren te Haarlem op 14-12-1945, volgt XIId.
   XIb. (van X) Louise Josine Hermine (Loes) VERHOEVEN [56], geboren te Amsterdam op 30-11-1903 (get: Dorothea Verhoeven en Lutse Bosma), overleden te Amstelveen op 18-6-1991, trouwt te Amsterdam op 22-9-1937 Carolus Aloysius Josephus (Karel) GRUPPING [33], geboren aldaar op 9-7-1895, overleden te Amstelveen op 7-11-1981, zoon van Theodorus Ignatius GRUPPING [29], diamanthandelaar, en Elisabeth Maria Johanna THEUNISSEN [30].
     Uit deze relatie:
  1. Josephus Cornelis Marie (Jos) GRUPPING [57], geboren te Amsterdam op 1-7-1938, volgt XIIe.
  2. Theresia Rudolfina Johanna (Trees) GRUPPING [58], geboren te Nieuwer-Amstel op 3-6-1941, volgt XIIf.
  3. Margaretha Elisabeth (Marlies) GRUPPING [59], geboren te Nieuwer-Amstel op 8-6-1943, volgt XIIg.
  4. Anna Maria (Annemiek) GRUPPING [60], geboren te Nieuwer-Amstel op 31-3-1947, volgt XIIh.
   XIc. (van X) Rudolf Franciscus (Ru) VERHOEVEN [313], geboren te Amsterdam op 26-11-1906, cafehouder, overleden te Apeldoorn op 9-9-1976, trouwt te Velsen op 12-7-1937 Johanna Wilhelmina Josephina Elisabeth (Beppy) WULFERS [456], geboren te Amsterdam op 10-9-1908, overleden te Apeldoorn op 28-5-1972, dochter van Johannes Jacobus WULFERS [1044] en Maria Clasina PETERS [1045].
     Uit deze relatie:
  1. Johannes Hermanus Rudolphus (Jan) [457], geboren te De Bilt op 23-7-1938, volgt XIIi.
  2. Catharina Maria Hermina (Kitty) [458], geboren te Apeldoorn op 25-4-1940, volgt XIIj.
  3. Elisabeth Theodora Maria (Betty) [459], geboren te Apeldoorn op 13-2-1942, volgt XIIk.
  4. Robertus Johannes Marie (Bob) [460], geboren te Apeldoorn op 13-6-1943, volgt XIIl.
  5. Carolus Louis Marie (Carel) [461], geboren te Apeldoorn op 20-1-1945, volgt XIIm.
  6. Bernardus Theodorus Marie (Ben) [462], geboren te Apeldoorn op 1-12-1946, trouwt (gescheiden) aldaar op 28-12-1970 Frederika (Frieda) SPIJKERMAN [723], geboren aldaar op 30-3-1947, dochter van Albert SPIJKERMAN [1035] en Antoinette Josephine (Netje) PETERS [1036].
  7. Theodorus Johannes Hermanus (Theo) [463], geboren te Apeldoorn op 17-7-1950, volgt XIIn.
   XIIa. (van XIa) Petronella Henrica Louise Maria (Nelleke) VERHOEVEN [438], geboren te Haarlem op 10-11-1937, trouwt op 28-5-1965 Hubrecht Jan (Huib) de RIDDER [442], geboren in 1936, overleden te Rockanje op 14-4-1996.
     Uit deze relatie:
  1. Pieter Hubrecht de RIDDER [446], geboren te Delft op 15-3-1967, volgt XIIIa.
  2. Geeske Maria de RIDDER [447], geboren te Rozenburg op 31-3-1969, volgt XIIIb.
  3. Wouter Theodoor de RIDDER [448], geboren te Westvoorne op 23-9-1971, volgt XIIIc.
   XIIb. (van XIa) Rudolf Lodewijk Marie (Ruud) VERHOEVEN [439], geboren te Haarlem op 11-11-1938, trouwt/tr. kerkel. te Amsterdam op 13-5/20-12-1963 (Victorien) Bie Giok TJAN [443], geboren te Malang (Indo) op 11-1-1941, dochter van K.T. TJAN [3128] en S.I. TAN [3129].
     Uit deze relatie:
  1. Lodewijk Jakob Theodor (Ludse) [449], geboren te Amsterdam op 17-2-1965.
  2. Daan Michiel [450], geboren te Bogotá (Col) op 2-12-1967, volgt XIIId.
  3. Anne Guus [451], geboren te Bogotá (Col) op 12-10-1969, volgt XIIIe.
   XIIc. (van XIa) Maria Josephina Henrica (Marijke) VERHOEVEN [440], geboren te Haarlem op 10-8-1941, trouwt (gescheiden) op 20-7-1965 Petrus Theodorus Johannes (Peter) SAMSON [444].
     Uit deze relatie:
  1. Nathalie Charlotte Samantha SAMSON [452], geboren te Haarlem op 13-7-1970, volgt XIIIf.
   XIId. (van XIa) Hubertus Johannes Marie (Huub) VERHOEVEN [441], geboren te Haarlem op 14-12-1945, overleden te Overveen op 30-12-1999, trouwt te Heemstede op 3-3-1971 Irene Maria NELIS [445], geboren te Haarlem op 24-8-1951, dochter van C.N. NELIS [1295] en L. KAYEN [1296].
     Uit deze relatie:
  1. Barbara Anne [453], geboren te Haarlem op 5-8-1971.
  2. Nils [454], geboren te Haarlem op 10-6-1974, volgt XIIIg.
  3. Katrien [455], geboren te Haarlem op 11-6-1978.
   XIIe. (van XIb) Josephus Cornelis Marie (Jos) GRUPPING [57], geboren te Amsterdam op 1-7-1938, trouwt te Utrecht op 2-4-1963 Margarethe Hermine Maria (Marga) MOREL [122], geboren te Nijmegen op 28-5-1939, dochter van Hendrikus Stephanus Antonius (Harry) MOREL [210], behanger, later redacteur, en Cornelia Nicoline Maria (Corrie) CREYGHTON [211].
     Uit deze relatie:
  1. Ivo Marcus Josephus [123], geboren te Den Haag op 8-4-1964, volgt XIIIh.
  2. Alexander Joannes (Sanne) [124], geboren te Nijmegen op 10-8-1966.
  3. Maike Louise [125], geboren te Nijmegen op 18-7-1968, volgt XIIIi.
   XIIf. (van XIb) Theresia Rudolfina Johanna (Trees) GRUPPING [58], geboren te Nieuwer-Amstel op 3-6-1941, trouwt (gescheiden) te Amstelveen op 20-11-1963 Cornelis Gerardus (Kees) van OOSTROM [126], geboren te Amsterdam op 13-5-1937.
     Uit deze relatie:
  1. Rutger van OOSTROM [127], geboren te Amstelveen op 13-6-1966, volgt XIIIj.
  2. Louise (Loes) van OOSTROM [128], geboren te Amstelveen op 17-12-1968.
   XIIg. (van XIb) Margaretha Elisabeth (Marlies) GRUPPING [59], geboren te Nieuwer-Amstel op 8-6-1943, trouwt te Amstelveen op 28-10-1966 Hendrik Cornelis (Henk) ENSINK [129], geboren te Amsterdam op 14-6-1939, zoon van Engelbertus Carolus ENSINK [1293] en Catharina Petronella van TOL [1294].
     Uit deze relatie:
  1. Maarten ENSINK [130], geboren te Papendrecht op 6-7-1969, trouwt te Amsterdam in 3-2003 Helen PAKES [1292], geboren te Peize op 31-3-1972.
  2. Michiel ENSINK [131], geboren te Papendrecht op 9-1-1974, samenwonend met.
   XIIh. (van XIb) Anna Maria (Annemiek) GRUPPING [60], geboren te Nieuwer-Amstel op 31-3-1947, trouwt te Amstelveen op 2-12-1969 Markus Johannes (Marc) BORKINK [132], geboren te Den Haag op 12-8-1948, zoon van Jan Willem Wander Albert BORKINK [1689] en Maria Theresia GUBBELS [1690].
     Uit deze relatie:
  1. Jeroen Alexander (Coen) BORKINK [133], geboren te Amstelveen op 9-1-1971, volgt XIIIk.
  2. Victorien Maria BORKINK [134], geboren te Amstelveen op 10-11-1973, volgt XIIIl.
   XIIi. (van XIc) Johannes Hermanus Rudolphus (Jan) VERHOEVEN [457], geboren te De Bilt op 23-7-1938, trouwt Cisca CHRISTOFFEL [710], geboren te Jakarta (Indo) op 10-3-1932, dochter van George CHRISTOFFEL [3126].
     Uit deze relatie:
  1. Rudy [711], geboren te Danville (USA) op 16-1-1968, volgt XIIIm.
  2. Joanne Stefanie [712], geboren te Danville (USA) op 12-12-1969, volgt XIIIn.
   XIIj. (van XIc) Catharina Maria Hermina (Kitty) VERHOEVEN [458], geboren te Apeldoorn op 25-4-1940, trouwt (1) (gescheiden) aldaar op 30-5-1962 Otto van der WERF [1100], trouwt (2) Dirk TUINDER [719].
     Uit de eerste relatie:
  1. Haye Gerardus Johan (Haitse) van der WERF [1101], geboren te Deventer op 27-2-1965.
  2. Rudolf Antonius Johan (Rolf) van der WERF [1102], geboren te Deventer op 28-4-1967, volgt XIIIo.
  3. Janneke van der WERF [1103], geboren te Deventer op 11-4-1968, volgt XIIIp.
   XIIk. (van XIc) Elisabeth Theodora Maria (Betty) VERHOEVEN [459], geboren te Apeldoorn op 13-2-1942, trouwt aldaar op 3-4-1963 Theo Antonius te RIELE [720], geboren te Deventer op 20-8-1938, zoon van Johannes Gerardus te RIELE [885] en Gerhardina Wilhelmina HUTTEN [886].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Johanna Gerhardina te RIELE [887], geboren te Hengelo (Ov) op 28-9-1963.
  2. Ingrid Theodora te RIELE [888], geboren te Hengelo (Ov) op 29-9-1964, volgt XIIIq.
  3. Johannes Gerardus (Hans) te RIELE [892], geboren te Deventer op 20-2-1968, volgt XIIIr.
  4. Yvonne Maria te RIELE [895], geboren te Holten op 29-9-1975.
   XIIl. (van XIc) Robertus Johannes Marie (Bob) VERHOEVEN [460], geboren te Apeldoorn op 13-6-1943, overleden te Figueras (Sp) op 5-7-1983, trouwt te Apeldoorn op 8-4-1965 Alida (Lyda) K. PAAK [721], die hertrouwt met Max van GINKEL [3152].
     Uit deze relatie:
  1. Robbert Willem (Rob) [1109], geboren te Apeldoorn op 31-10-1966, volgt XIIIs.
  2. Babette Manon [1112], geboren te Apeldoorn op 22-1-1969.
   XIIm. (van XIc) Carolus Louis Marie (Carel) VERHOEVEN [461], geboren te Apeldoorn op 20-1-1945, trouwt aldaar op 10-10-1967 Anna Maria (Ans) BESSELS [722], geboren aldaar op 13-7-1946.
     Uit deze relatie:
  1. Jeroen Carl [1113], geboren te Apeldoorn op 18-5-1969, volgt XIIIt.
  2. Monique Angelique [1114], geboren te Apeldoorn op 29-3-1971, volgt XIIIu.
   XIIn. (van XIc) Theodorus Johannes Hermanus (Theo) VERHOEVEN [463], geboren te Apeldoorn op 17-7-1950, trouwt (1) (gescheiden) aldaar op 28-1-1976 Loes JANS [724], geboren te Surabaja (Indo) op 26-5-1946, trouwt (2) (gescheiden) te Apeldoorn op 10-7-1997 Joan TJIOE [1117], geboren te Surabaja (Indo) op 3-11-1954.
     Uit de eerste relatie:
  1. Leontien [1115], geboren te Apeldoorn op 13-5-1978, samenwonend met Oscar BUURKES [3127], geboren op 6-11-1977.
  2. Gideon [1116], geboren te Apeldoorn op 20-4-1982.
   XIIIa. (van XIIa) Pieter Hubrecht de RIDDER [446], geboren te Delft op 15-3-1967, trouwt te Westvoorne op 9-9-1999 Barbara van INGEN [3813].
     Uit deze relatie:
  1. Boudewijn Hubrecht [3814], geboren te Westvoorne op 28-4-2000.
  2. Merel Eleonora [3815], geboren te Dirksland op 31-1-2002.
   XIIIb. (van XIIa) Geeske Maria de RIDDER [447], geboren te Rozenburg op 31-3-1969, trouwt Robert PEERLINGS [3816].
     Uit deze relatie:
  1. Rosalie Maria Louisa PEERLINGS [3817], geboren te Dirksland op 23-3-2001.
   XIIIc. (van XIIa) Wouter Theodoor de RIDDER [448], geboren te Westvoorne op 23-9-1971, samenwonend met Maria van BOEKELEN [3818].
     Uit deze relatie:
  1. Sophia [4938], geboren in 2003.
   XIIId. (van XIIb) Daan Michiel VERHOEVEN [450], geboren te Bogotá (Col) op 2-12-1967, trouwt te Voorburg op 28-8-1998 Kirsten Pailien KOETSIER [3130], geboren te Kampen op 1-1-1971, dochter van G. KOETSIER [3131] en J. RIEZEBOS [3132].
     Uit deze relatie:
  1. Raoul Alberto [3133], geboren te Delft op 27-12-2000.
  2. Bregje Guus [3819], geboren te Delft op 23-6-2002.
   XIIIe. (van XIIb) Anne Guus VERHOEVEN [451], geboren te Bogotá (Col) op 12-10-1969, trouwt te Voorburg op 24-8-1996 Truls Michael LEEGAARD [1428], geboren te Aalesund (Noo) op 6-3-1965, zoon van J.M. LEEGAARD [3134] en L.L. PETERSEN [3135].
     Uit deze relatie:
  1. Axel Michael LEEGAARD [1429], geboren te Oslo (Noo) op 7-12-1997.
  2. Nina LEEGAARD [3136], geboren te Oslo (Noo) op 18-12-2000.
   XIIIf. (van XIIc) Nathalie Charlotte Samantha SAMSON [452], geboren te Haarlem op 13-7-1970, trouwt te Heemstede op 28-9-2000 Allan KAESTNER [3137], geboren te Haarlem op 15-1-1970, zoon van Martin H. KAESTNER [3765], lithograaf, en Lucy C.M. MENSE [3766].
     Uit deze relatie:
  1. Milou Sterre KAESTNER [4939], geboren te Heemstede op 1-3-2003.
   XIIIg. (van XIId) Nils VERHOEVEN [454], geboren te Haarlem op 10-6-1974, trouwt te Bloemendaal op 14-9-2001 Susie APPRIANTY [3138], geboren te Jakarta (Indo) op 6-4-1978.
     Uit deze relatie:
  1. Sophie [3139], geboren te Heemstede op 27-5-2002.
   XIIIh. (van XIIe) Ivo Marcus Josephus GRUPPING [123], geboren te Den Haag op 8-4-1964, trouwt te Amsterdam op 30-6-1995 Marlène Francina Bathseba HUWAË [259], geboren te Woerden op 27-3-1964, styliste, dochter van Willem Wempie HUWAË [2682], electricien, en Wilhelmina Margaretha TAHAPARIJ [2683].
     Uit deze relatie:
  1. Jeanne Malou [436], geboren te Amsterdam op 1-11-1997.
   XIIIi. (van XIIe) Maike Louise GRUPPING [125], geboren te Nijmegen op 18-7-1968, trouwt te Driebergen op 28-8-1999 Niels KOSTER [478], geboren te Singapore (Mal) op 12-12-1966, zoon van Hans KOSTER [1118] en Mauritia Francina (Miets) WESTER [1119].
     Uit deze relatie:
  1. Marit KOSTER [1291], geboren te Utrecht op 18-5-1999.
  2. Camiel KOSTER [2688], geboren te Utrecht op 2-8-2001.
   XIIIj. (van XIIf) Rutger van OOSTROM [127], geboren te Amstelveen op 13-6-1966, trouwt te Amsterdam in 8-1994 Yvonne de JAGER [280], geboren op 17-7-1967.
     Uit deze relatie:
  1. Sophie Elfriede Theresia [3124], geboren te De Meern op 12-3-2002.
  2. Olivier Cornelis Hendrikus [3125], geboren te De Meern op 12-3-2002.
   XIIIk. (van XIIh) Jeroen Alexander (Coen) BORKINK [133], geboren te Amstelveen op 9-1-1971, trouwt te Rhoon op 28-8-2004 Pien HENGEVELD [4931], geboren op 17-6-1970.
     Uit deze relatie:
  1. Thijs Hidde [5315], geboren te Haarlem op 20-3-2004.
   XIIIl. (van XIIh) Victorien Maria BORKINK [134], geboren te Amstelveen op 10-11-1973, trouwt/tr. kerkel. te New York (USA)/Amsterdam op 12-3/27-7-2002 Christen Kevin MADSEN [3842], geboren te Taastrup, Denmark op 23-5-1968, zoon van Svend Anker MADSEN [3843] en Gale STRUTHERS [3844].
     Uit deze relatie:
  1. Eva Louise MADSEN [4930], geboren/gedoopt te Hellerup (Den) op 6-11-2003/25-4-2004.
   XIIIm. (van XIIi) Rudy VERHOEVEN [711], geboren te Danville (USA) op 16-1-1968, trouwt te Watertown (USA) op 4-5-1991 Luanne SEIFERT [713].
     Uit deze relatie:
  1. Steven Patric [714], geboren op 23-6-1997.
   XIIIn. (van XIIi) Joanne Stefanie VERHOEVEN [712], geboren te Danville (USA) op 12-12-1969, trouwt (1) (gescheiden) in 1987 Dennis de BLARE [715], trouwt (2) in 1996 Kevin SOBROLSKI [718].
     Uit de eerste relatie:
  1. Kyle de BLARE [716], geboren op 15-6-1988.
  2. Sierra de BLARE [717], geboren op 17-9-1990.
   XIIIo. (van XIIj) Rudolf Antonius Johan (Rolf) van der WERF [1102], geboren te Deventer op 28-4-1967, trouwt Britta BRÜCKNER [1104], geboren te Westerholte (Dld) op 13-1-1966.
     Uit deze relatie:
  1. Daniël Joshua [1105], geboren te Deventer op 8-3-1996.
  2. Roseanna Maria [1106], geboren te Deventer op 10-12-1998.
   XIIIp. (van XIIj) Janneke van der WERF [1103], geboren te Deventer op 11-4-1968, trouwt (1) (gescheiden) Jan GROLLEMAN [1107], trouwt (2) Silvano KRASSENBERG [3151].
     Uit de eerste relatie:
  1. Leroy Ricardo GROLLEMAN [1108], geboren te Deventer op 1-6-1988.
   XIIIq. (van XIIk) Ingrid Theodora te RIELE [888], geboren te Hengelo (Ov) op 29-9-1964, trouwt te Arnhem op 23-6-1988 Hans SLUITER [889], geboren aldaar op 2-1-1961.
     Uit deze relatie:
  1. Carlijn SLUITER [890], geboren te Arnhem op 13-10-1993.
  2. Jelle SLUITER [891], geboren te Arnhem op 5-5-1996.
   XIIIr. (van XIIk) Johannes Gerardus (Hans) te RIELE [892], geboren te Deventer op 20-2-1968, trouwt te Holten op 18-6-1998 Gerdien Martine VINCENT [893], geboren aldaar op 1-9-1969.
     Uit deze relatie:
  1. Doreen Martine [894], geboren te Holten op 20-11-1998.
  2. Daan Theodor [3153], geboren te Holten op 17-5-2000.
   XIIIs. (van XIIl) Robbert Willem (Rob) VERHOEVEN [1109], geboren te Apeldoorn op 31-10-1966, samenwonend met Renate PRINS [1110], geboren op 12-12-1969.
     Uit deze relatie:
  1. Julia Serena [1111], geboren te Amersfoort op 22-7-1997.
  2. Donna Catharina Alida [3767], geboren te Amersfoort op 14-11-2001.
   XIIIt. (van XIIm) Jeroen Carl VERHOEVEN [1113], geboren te Apeldoorn op 18-5-1969, partnerschap met Maaike Anthoinnette FERNHOUT [4015], geboren te Delft op 21-10-1971.
     Uit deze relatie:
  1. Joppe Frederick [4016], geboren te Breda op 12-2-2002.
   XIIIu. (van XIIm) Monique Angelique VERHOEVEN [1114], geboren te Apeldoorn op 29-3-1971, partnerschap met Antonius Hubertus Johannes (Huib) SCHRIJVERS [3967].
     Uit deze relatie:
  1. Pepijn Teun SCHRIJVERS [3968], geboren te Hilversum op 16-7-2002.
  2. Sofie Rozemarijn SCHRIJVERS [5651], geboren te Hilversum op 12-6-2004.
Opgemaakt met het programma GENKWA

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: joscmg@xs4all.nl

Overasselt, 9 jan. 2005.

Personen index op achternaam

|?|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|V|W|

                                   - ? -
[3770]??, Mechtildis ................................................ {IIb}
                                   - A -
[3754]Appelmans, Ferdinandus Jansz .................................. {IVe.1}
[3138]Apprianty, Susie (1978- ) ..................................... {XIIIg}
                                   - B -
 [845]Beer, Johannes Josephus de (1871- ) ......................... {XIa}
 [437]Beer, Maria Leandrina Johanna (Rie) de (1905-1992) .......... {XIa}
[3150]Berg, Josephus van den (1844- ) ............................. {VIII(1).2}
 [722]Bessels, Anna Maria (Ans) (1946- ) .......................... {XIIm}
[3148]Bie, Nicolaas de (1843- ) ................................... {VIII(1).1}
 [715]Blare, Dennis de ............................................ {XIIIn}
 [716]Blare, Kyle de (1988- ) ..................................... XIIIn(1).1
 [717]Blare, Sierra de (1990- ) ................................... XIIIn(1).2
[3818]Boekelen, Maria van ......................................... {XIIIc}
[1689]Borkink, Jan Willem Wander Albert (1908-1984) ............... {XIIh}
 [133]Borkink, Jeroen Alexander (Coen) (1971- ) ................... XIIh.1, XIIIk
 [132]Borkink, Markus Johannes (Marc) (1948- ) .................... {XIIh}
[5315]Borkink, Thijs Hidde (2004- ) ............................... XIIIk.1
 [134]Borkink, Victorien Maria (1973- ) ........................... XIIh.2, XIIIl
 [703]Bos, Elisabeth .............................................. {VIII}
[4932]Bosma, Lutse ................................................ {IX.2}
 [689]Breijersbergen en Henegouwen, Margaretha van (1820-1861) .... {VIII}
 [702]Breijersbergen en Henegouwen, Nicolaas van (1785-1854) ...... {VIII}
[1104]Brückner, Britta (1966- ) ................................... {XIIIo}
[3127]Buurkes, Oscar (1977- ) ..................................... {XIIn(1).1}
                                   - C -
 [710]Christoffel, Cisca (1932- ) ................................. {XIIi}
[3126]Christoffel, George ......................................... {XIIi}
[3825]Claessen, Antonetta (1793- ) ................................ VIc.3
[3823]Claessen, Joannes (1784- ) .................................. VIc.1
[3824]Claessen, Michael (1789- ) .................................. VIc.2
[3826]Claessen, Petrus (1794- ) ................................... VIc.4
[3806]Claessen (Klaassen), Petrus ................................. {VIc}
[1418]Crandel, Leendert Michael Hubertus (1863-1929) .............. {XIa}
 [844]Crandel, Petronella Geertruida Anna C. (1894-1933) .......... {XIa}
 [211]Creyghton, Cornelia Nicoline Maria (Corrie) (1903-1974) ..... {XIIe}
                                   - D -
[3987]Driessen, Andreas ........................................... {IIa.5}
[3986]Driessens, Clara ............................................ {IIa.5}
                                   - E -
[1293]Ensink, Engelbertus Carolus (1896-1984) ..................... {XIIg}
 [129]Ensink, Hendrik Cornelis (Henk) (1939- ) .................... {XIIg}
 [130]Ensink, Maarten (1969- ) .................................... XIIg.1
 [131]Ensink, Michiel (1974- ) .................................... XIIg.2
                                   - F -
[4015]Fernhout, Maaike Anthoinnette (1971- ) ...................... {XIIIt}
[3799]Friesen, Mechtildis (Metje) ................................. {Vd}
                                   - G -
[3991]Geeren, Gerardus ............................................ {IIa.8}
[3838]Gillesen, Margaretha ........................................ {VId}
[3152]Ginkel, Max van ............................................. {XIIl}
[1107]Grolleman, Jan .............................................. {XIIIp}
[1108]Grolleman, Leroy Ricardo (1988- ) ........................... XIIIp(1).1
 [124]Grupping, Alexander Joannes (Sanne) (1966- ) ................ XIIe.2
  [60]Grupping, Anna Maria (Annemiek) (1947- ) .................... XIb.4, XIIh
  [33]Grupping, Carolus Aloysius Josephus (Karel) (1895-1981) ..... {XIb}
 [123]Grupping, Ivo Marcus Josephus (1964- ) ...................... XIIe.1, XIIIh
 [436]Grupping, Jeanne Malou (1997- ) ............................. XIIIh.1
  [57]Grupping, Josephus Cornelis Marie (Jos) (1938- ) ............ XIb.1, XIIe
 [125]Grupping, Maike Louise (1968- ) ............................. XIIe.3, XIIIi
  [59]Grupping, Margaretha Elisabeth (Marlies) (1943- ) ........... XIb.3, XIIg
  [29]Grupping, Theodorus Ignatius (1868-1943) .................... {XIb}
  [58]Grupping, Theresia Rudolfina Johanna (Trees) (1941- ) ....... XIb.2, XIIf
[1690]Gubbels, Maria Theresia (1906-1988) ......................... {XIIh}
                                   - H -
[4931]Hengeveld, Pien (1970- ) .................................... {XIIIk}
[4014]Hermens, Arnoldus ........................................... {IIIb}
[3768]Hermens, Petronella Arnoldi ................................. {IIIb}
[3993]Hoeck, Conrardus ............................................ {IIa.9}
[3762]Hoevelaar, Tietse ........................................... {VII(2).1}
 [886]Hutten, Gerhardina Wilhelmina (1910- ) ...................... {XIIk}
 [259]Huwaë, Marlène Francina Bathseba (1964- ) ................... {XIIIh}
[2682]Huwaë, Willem Wempie (1931- ) ............................... {XIIIh}
                                   - I -
 [600]Iking, Jacoba Margaretha (1849-1928) ........................ {X}
[3813]Ingen, Barbara van .......................................... {XIIIa}
                                   - J -
 [280]Jager, Yvonne de (1967- ) ................................... {XIIIj}
 [724]Jans, Loes (1946- ) ......................................... {XIIn}
[3976]Jansen, Theodorus ........................................... {IIIa.4}
                                   - K -
[3137]Kaestner, Allan (1970- ) .................................... {XIIIf}
[3765]Kaestner, Martin H. (1941- ) ................................ {XIIIf}
[4939]Kaestner, Milou Sterre (2003- ) ............................. XIIIf.1
[1296]Kayen, L. ................................................... {XIId}
[3788]Keer, Anton ................................................. {IVc}
[3789]Keer, Casparus (1720- ) ..................................... IVc.1
[3131]Koetsier, G. ................................................ {XIIId}
[3130]Koetsier, Kirsten Pailien (1971- ) .......................... {XIIId}
 [846]Koken, Angelina Maria Catharina (1869- ) .................... {XIa}
[3733]Koppelhof, Anthonie ......................................... {VIa.1}
[2688]Koster, Camiel (2001- ) ..................................... XIIIi.2
[1118]Koster, Hans (1936- ) ....................................... {XIIIi}
[1291]Koster, Marit (1999- ) ...................................... XIIIi.1
 [478]Koster, Niels (1966- ) ...................................... {XIIIi}
[3151]Krassenberg, Silvano ........................................ {XIIIp}
                                   - L -
[1429]Leegaard, Axel Michael (1997- ) ............................. XIIIe.1
[3134]Leegaard, J.M. .............................................. {XIIIe}
[3136]Leegaard, Nina (2000- ) ..................................... XIIIe.2
[1428]Leegaard, Truls Michael (1965- ) ............................ {XIIIe}
[3146]Leeuwen, Jacob van .......................................... {VIa}
[3790]Linssen (of Leensen), Geertruij ............................. {IVd}
[1419]Loon, Johanna Helena Albertina van (1866-1932) .............. {XIa}
                                   - M -
[3842]Madsen, Christen Kevin (1968- ) ............................. {XIIIl}
[4930]Madsen, Eva Louise (2003- ) ................................. XIIIl.1
[3843]Madsen, Svend Anker (1936- ) ................................ {XIIIl}
[3766]Mense, Lucy C.M. (1945- ) ................................... {XIIIf}
[3820]Metten, Johanna ............................................. {IVb}
[3981]Minten, Ercken .............................................. {IIa}
[3980]Minten, Peerken (1625- ) .................................... {IIa}
 [210]Morel, Hendrikus Stephanus Antonius (Harry) (1898-1969) ..... {XIIe}
 [122]Morel, Margarethe Hermine Maria (Marga) (1939- ) ............ {XIIe}
                                   - N -
[1295]Nelis, C.N. ................................................. {XIId}
 [445]Nelis, Irene Maria (1951- ) ................................. {XIId}
[3760]Nieuwenhuijsen, Jakoba (1817- ) ............................. {VII(2).1}
[3761]Nieuwenhuijsen, Jan ......................................... {VII(2).1}
                                   - O -
 [126]Oostrom, Cornelis Gerardus (Kees) van (1937- ) .............. {XIIf}
 [128]Oostrom, Louise (Loes) van (1968- ) ......................... XIIf.2
[3125]Oostrom, Olivier Cornelis Hendrikus van (2002- ) ............ XIIIj.2
 [127]Oostrom, Rutger van (1966- ) ................................ XIIf.1, XIIIj
[3124]Oostrom, Sophie Elfriede Theresia van (2002- ) .............. XIIIj.1
                                   - P -
 [721]Paak, Alida (Lyda) K. ....................................... {XIIl}
[1292]Pakes, Helen (1972- ) ....................................... {XIIg.1}
[3816]Peerlings, Robert ........................................... {XIIIb}
[3817]Peerlings, Rosalie Maria Louisa (2001- ) .................... XIIIb.1
[1036]Peters, Antoinette Josephine (Netje) (1917- ) ............... {XIc.6}
[1045]Peters, Maria Clasina ( -1963) .............................. {XIc}
[3135]Petersen, L.L. .............................................. {XIIIe}
[3736]Pieterse boven de Aerd, Marijtje ............................ {Va}
[3797]Poels, Petronella ........................................... {Vc}
[1110]Prins, Renate (1969- ) ...................................... {XIIIs}
 [599]Puttelaar, Johannes van den (1848-1927) ..................... {X}
 [311]Puttelaar, Margaretha Jacoba Louise van den (1874-1963) ..... {X}
                                   - R -
 [694]Raaij, Andries van (1794-1859) .............................. {IX}
 [660]Raaij, Dina van (1839-1918) ................................. {IX}
[3969]Raymackers, Joannes ......................................... {IVb}
[3795]Raymaekers, Maria ( -1730) .................................. {IVb}
[3814]Ridder, Boudewijn Hubrecht de (2000- ) ...................... XIIIa.1
 [447]Ridder, Geeske Maria de (1969- ) ............................ XIIa.2, XIIIb
 [442]Ridder, Hubrecht Jan (Huib) de (1936-1996) .................. {XIIa}
[3815]Ridder, Merel Eleonora de (2002- ) .......................... XIIIa.2
 [446]Ridder, Pieter Hubrecht de (1967- ) ......................... XIIa.1, XIIIa
[4938]Ridder, Sophia de (2003- ) .................................. XIIIc.1
 [448]Ridder, Wouter Theodoor de (1971- ) ......................... XIIa.3, XIIIc
[3153]Riele, Daan Theodor te (2000- ) ............................. XIIIr.2
 [894]Riele, Doreen Martine te (1998- ) ........................... XIIIr.1
 [888]Riele, Ingrid Theodora te (1964- ) .......................... XIIk.2, XIIIq
 [885]Riele, Johannes Gerardus te (1908-1971) ..................... {XIIk}
 [892]Riele, Johannes Gerardus (Hans) te (1968- ) ................. XIIk.3, XIIIr
 [887]Riele, Maria Johanna Gerhardina te (1963- ) ................. XIIk.1
 [720]Riele, Theo Antonius te (1938- ) ............................ {XIIk}
 [895]Riele, Yvonne Maria te (1975- ) ............................. XIIk.4
[3132]Riezebos, J. ................................................ {XIIId}
[3970]Roeffs, Catharina ........................................... {IVb}
[3747]Ruisingh, Aaltje (1710-1781) ................................ {IVa}
                                   - S -
 [452]Samson, Nathalie Charlotte Samantha (1970- ) ................ XIIc.1, XIIIf
 [444]Samson, Petrus Theodorus Johannes (Peter) ................... {XIIc}
[3739]Schinnekes, Nicolaas ........................................ {Va.3}
 [695]Scholte(n), Wilhelmina (1799- ) ............................. {IX}
[3967]Schrijvers, Antonius Hubertus Johannes (Huib) ............... {XIIIu}
[3968]Schrijvers, Pepijn Teun (2002- ) ............................ XIIIu.1
[5651]Schrijvers, Sofie Rozemarijn (2004- ) ....................... XIIIu.2
 [713]Seifert, Luanne ............................................. {XIIIm}
[3832]Simons, Elisabeth ( -1796) .................................. {VId}
[3995]Simons, Jenneken ............................................ {I}
 [890]Sluiter, Carlijn (1993- ) ................................... XIIIq.1
 [889]Sluiter, Hans (1961- ) ...................................... {XIIIq}
 [891]Sluiter, Jelle (1996- ) ..................................... XIIIq.2
 [718]Sobrolski, Kevin ............................................ {XIIIn}
[1035]Spijkerman, Albert (1916-1967) .............................. {XIc.6}
 [723]Spijkerman, Frederika (Frieda) (1947- ) ..................... {XIc.6}
[3778]Staij, Alydis (Aaltjen) Jans van de ......................... {IVb}
[3808]Stevens, Helena (1752- ) .................................... Vb.1
[3821]Stevens, Hendrina (1767- ) .................................. Vb.6
[3812]Stevens, Henrica (1757- ) ................................... Vb.5
[3809]Stevens, Mechtildis (1754- ) ................................ Vb.2
[3807]Stevens, Petrus ............................................. {Vb}
[3810]Stevens, Theodorus (1754- ) ................................. Vb.3
[3811]Stevens, Wilhelmus (1754- ) ................................. Vb.4
[3844]Struthers, Gale (1942- ) .................................... {XIIIl}
[3964]Swijen, Gerarda ............................................. {IIIa}
                                   - T -
[2683]Tahaparij, Wilhelmina Margaretha (1934- ) ................... {XIIIh}
[3129]Tan, S.I. ................................................... {XIIb}
[3974]Teeuwen, Godefridus ......................................... {IIIa.3}
[3143]Ternooij, Pieter (1821- ) ................................... VII(2).1
[3763]Ternoy, Catharina Hendrina (1829- ) ......................... VII(2).2
[3764]Ternoy, Jantje (1831- ) ..................................... VII(2).3
[3140]Ternoy, Josephus Albertus ( -1788) .......................... {VII}
 [693]Ternoy (of ter Noy), Hendrikus Josephus (1784- ) ............ {VII}
  [30]Theunissen, Elisabeth Maria Johanna (1866-1932) ............. {XIb}
[3827]Theus(sen), Agnes ( -1810) .................................. {VIb}
[3141]Thijs (of Tijs), Anna Catharina ( -1796) .................... {VII}
 [443]Tjan, (Victorien) Bie Giok (1941- ) ......................... {XIIb}
[3128]Tjan, K.T. .................................................. {XIIb}
[1117]Tjioe, Joan (1954- ) ........................................ {XIIn}
 [690]Toeset, Geertruida Hermina .................................. {VIII}
[1294]Tol, Catharina Petronella van (1875-1970) ................... {XIIg}
 [719]Tuinder, Dirk ............................................... {XIIj}
                                   - V -
 [806]vader onbekend .............................................. {VII}
[3735]Verhoeve(n), Jan (1742- ) ................................... IVa.2, Va
[3759]Verhoeven, Agatha (1739- ) .................................. IVe.5
[3975]Verhoeven, Agnes (1695-1741) ................................ IIIa.4
[3802]Verhoeven, Alegonda (1751-1822) ............................. Vd.3, VIc
[3796]Verhoeven, Alydis (1730- ) .................................. IVb(2).1
[3742]Verhoeven, Anna (1778-1782) ................................. Va.6
[3743]Verhoeven, Anna (1782- ) .................................... Va.7
 [692]Verhoeven, Anna (Johanna) (1792-1870) ....................... VIa.3, VII
 [661]Verhoeven, Anna Elisabeth (1870-1913) ....................... IX.1
[3147]Verhoeven, Anna Margaretha Elisabeth (1841- ) ............... VIII(1).1
 [451]Verhoeven, Anne Guus (1969- ) ............................... XIIb.3, XIIIe
[3787]Verhoeven, Anthonius (1729- ) ............................... IVb(1).9
[3988]Verhoeven, Antonia (1656- ) ................................. IIa.6
[3785]Verhoeven, Antonia (1724- ) ................................. IVb(1).7
[3777]Verhoeven, Arnoldus (1698- ) ................................ IIIb.3, IVd
[1112]Verhoeven, Babette Manon (1969- ) ........................... XIIl.2
[3737]Verhoeven, Barbara (1771-1790) .............................. Va.2
[3745]Verhoeven, Barbara (1790- ) ................................. Va.9
 [453]Verhoeven, Barbara Anne (1971- ) ............................ XIId.1
 [462]Verhoeven, Bernardus Theodorus Marie (Ben) (1946- ) ......... XIc.6
[3819]Verhoeven, Bregje Guus (2002- ) ............................. XIIId.2
 [461]Verhoeven, Carolus Louis Marie (Carel) (1945- ) ............. XIc.5, XIIm
[3829]Verhoeven, Catharina (1777- ) ............................... VIb.2
 [458]Verhoeven, Catharina Maria Hermina (Kitty) (1940- ) ......... XIc.2, XIIj
[3732]Verhoeven, Cornelis (1790- ) ................................ VIa.2
 [664]Verhoeven, Cornelis Gerardus Jacobus (1876-1877) ............ IX.5
 [450]Verhoeven, Daan Michiel (1967- ) ............................ XIIb.2, XIIId
[3984]Verhoeven, Dierisken (1651- ) ............................... IIa.3
[3767]Verhoeven, Donna Catharina Alida (2001- ) ................... XIIIs.2
 [662]Verhoeven, Dorothea Cornelia (1872- ) ....................... IX.2
 [843]Verhoeven, Dorothea Margaretha Johanna M. (1933-1938) ....... XIa(1).1
[3738]Verhoeven, Elisabeth (1774- ) ............................... Va.3
[3837]Verhoeven, Elisabeth (1796- ) ............................... VId(1).5
 [459]Verhoeven, Elisabeth Theodora Maria (Betty) (1942- ) ........ XIc.3, XIIk
 [663]Verhoeven, Geertruida Jacoba Maria (1875-1876) .............. IX.4
[4000]Verhoeven, Gerarda (1637- ) ................................. I.6
[3990]Verhoeven, Gertrudis (1659- ) ............................... IIa.8
[3973]Verhoeven, Gertrudis (1693- ) ............................... IIIa.3
[1116]Verhoeven, Gideon (1982- ) .................................. XIIn(1).2
[3828]Verhoeven, Helena (1775- ) .................................. VIb.1
[3805]Verhoeven, Henrica (1759- ) ................................. Vd.6
[3783]Verhoeven, Henricus (1721- ) ................................ IVb(1).5
[3144]Verhoeven, Henricus (Hendrik) (1768-1794) ................... Va.1, VIa
[3746]Verhoeven, Hermanus (Harmen) (1701-1751) .................... IIIa.7, IVa
 [310]Verhoeven, Hermanus Josua Ludovicus (1873-1945) ............. IX.3, X
 [441]Verhoeven, Hubertus Johannes Marie (Huub) (1945-1999) ....... XIa(2).4, XIId
[3985]Verhoeven, Jacobus (1655- ) ................................. IIa.5
[3750]Verhoeven, Jacobus (1665- ) ................................. IIb.1, IIIb
[3779]Verhoeven, Jacobus (1715- ) ................................. IVb(1).1
[3794]Verhoeven, Jacobus (1731- ) ................................. IVd.4
[3756]Verhoeven, Jacobus (1735- ) ................................. IVe.3
[3748]Verhoeven, Jacobus (1738- ) ................................. IVa.1
[3994]Verhoeven, Jan (1590- ) ..................................... I
[3999]Verhoeven, Jan (1633- ) ..................................... I.5, IIb
[3149]Verhoeven, Jansje (1842- ) .................................. VIII(1).2
[1113]Verhoeven, Jeroen Carl (1969- ) ............................. XIIm.1, XIIIt
[3800]Verhoeven, Joanna (1747- ) .................................. Vd.1
[3834]Verhoeven, Joanna (1790- ) .................................. VId(1).2
[3841]Verhoeven, Joanna (1805- ) .................................. VId(2).3
 [665]Verhoeven, Joanna (1876-1877) ............................... IX.6
[3835]Verhoeven, Joanna Catharina (1791- ) ........................ VId(1).3
 [712]Verhoeven, Joanne Stefanie (1969- ) ......................... XIIi.2, XIIIn
[3971]Verhoeven, Joannes (1681-1688) .............................. IIIa.1
[3972]Verhoeven, Joannes (1688-1696) .............................. IIIa.2
[3776]Verhoeven, Joannes (1692- ) ................................. IIIb.1, IVb
[3977]Verhoeven, Joannes (1696- ) ................................. IIIa.5
[3782]Verhoeven, Joannes (1719-1726) .............................. IVb(1).4
[3786]Verhoeven, Joannes (1726- ) ................................. IVb(1).8, Vd
[3803]Verhoeven, Joannes (1753- ) ................................. Vd.4, VId
[3801]Verhoeven, Joannis (1748- ) ................................. Vd.2, VIb
[3830]Verhoeven, Joannis (1779- ) ................................. VIb.3
[3734]Verhoeven, Johanna (1794- ) ................................. VIa.4
 [457]Verhoeven, Johannes Hermanus Rudolphus (Jan) (1938- ) ....... XIc.1, XIIi
[4016]Verhoeven, Joppe Frederick (2002- ) ......................... XIIIt.1
 [688]Verhoeven, Josephus (1816-1876) ............................. VII(1).1, VIII
[3966]Verhoeven, Josephus (1847-1852) ............................. VIII(1).4
 [691]Verhoeven, Josephus (1852-1853) ............................. VIII(1).5
[1111]Verhoeven, Julia Serena (1997- ) ............................ XIIIs.1
 [455]Verhoeven, Katrien (1978- ) ................................. XIId.3
[3839]Verhoeven, Lambertus (1797-1809) ............................ VId(2).1
[3992]Verhoeven, Laurentia (1663- ) ............................... IIa.9
[3793]Verhoeven, Laurentius (1728- ) .............................. IVd.3
[3996]Verhoeven, Leinsken (1620- ) ................................ I.1
[3774]Verhoeven, Leonora .......................................... IIb.5
[1115]Verhoeven, Leontien (1978- ) ................................ XIIn(1).1
 [449]Verhoeven, Lodewijk Jakob Theodor (Ludse) (1965- ) .......... XIIb.1
  [56]Verhoeven, Louise Josine Hermine (Loes) (1903-1991) ......... X.2, XIb
[3978]Verhoeven, Margaretha (1699- ) .............................. IIIa.6
[3772]Verhoeven, Maria ............................................ IIb.2
[3983]Verhoeven, Maria (1650- ) ................................... IIa.2
[3775]Verhoeven, Maria (1696- ) ................................... IIIb.2, IVc
[3753]Verhoeven, Maria (1731- ) ................................... IVe.1
[3731]Verhoeven, Maria (1789- ) ................................... VIa.1
 [440]Verhoeven, Maria Josephina Henrica (Marijke) (1941- ) ....... XIa(2).3, XIIc
[3773]Verhoeven, Mathias .......................................... IIb.4
[3997]Verhoeven, Matthaeus (1622- ) ............................... I.2
[3989]Verhoeven, Matthaeus (1657- ) ............................... IIa.7
[3833]Verhoeven, Mechelina (1787- ) ............................... VId(1).1
[3831]Verhoeven, Mechtildis (1782- ) .............................. VIb.4
[3780]Verhoeven, Mechtildis (Maria) (1716- ) ...................... IVb(1).2, Vb
[3822]Verhoeven, Michael (1764- ) ................................. Vd.7
[1114]Verhoeven, Monique Angelique (1971- ) ....................... XIIm.2, XIIIu
 [454]Verhoeven, Nils (1974- ) .................................... XIId.2, XIIIg
[3982]Verhoeven, Peter (1650-1653) ................................ IIa.1
[3784]Verhoeven, Petronella (1722- ) .............................. IVb(1).6
[3791]Verhoeven, Petronella (1724-1724) ........................... IVd.1
[3792]Verhoeven, Petronella (1725- ) .............................. IVd.2
[3755]Verhoeven, Petronella (1733-1735) ........................... IVe.2
[3757]Verhoeven, Petronella (1735- ) .............................. IVe.4
[3798]Verhoeven, Petronella (1746- ) .............................. Vc.1
[3836]Verhoeven, Petronella (1794- ) .............................. VId(1).4
[3840]Verhoeven, Petronella (1799- ) .............................. VId(2).2
 [438]Verhoeven, Petronella Henrica Louise Maria (Nelleke) (1937- ) . XIa(2).1, XIIa
[3998]Verhoeven, Petrus (1630- ) .................................. I.4
[3963]Verhoeven, Petrus (1653-1735) ............................... IIa.4, IIIa
[3781]Verhoeven, Petrus (1718- ) .................................. IVb(1).3, Vc
[3804]Verhoeven, Petrus (1756- ) .................................. Vd.5
[3740]Verhoeven, Petrus (1776-1777) ............................... Va.4
[3741]Verhoeven, Petrus (1777-1786) ............................... Va.5
[3744]Verhoeven, Petrus (1786- ) .................................. Va.8
[3749]Verhoeven, Pieter (1747- ) .................................. IVa.3
[3133]Verhoeven, Raoul Alberto (2000- ) ........................... XIIId.1
[1109]Verhoeven, Robbert Willem (Rob) (1966- ) .................... XIIl.1, XIIIs
 [460]Verhoeven, Robertus Johannes Marie (Bob) (1943-1983) ........ XIc.4, XIIl
 [313]Verhoeven, Rudolf Franciscus (Ru) (1906-1976) ............... X.3, XIc
 [439]Verhoeven, Rudolf Lodewijk Marie (Ruud) (1938- ) ............ XIa(2).2, XIIb
 [711]Verhoeven, Rudy (1968- ) .................................... XIIi.1, XIIIm
[3139]Verhoeven, Sophie (2002- ) .................................. XIIIg.1
 [714]Verhoeven, Steven Patric (1997- ) ........................... XIIIm.1
[3771]Verhoeven, Theodorus ........................................ IIb.3
[3751]Verhoeven, Theodorus (Dirk) (1702-1774) ..................... IIIb.4, IVe
 [659]Verhoeven, Theodorus (Dirk) (1845-1891) ..................... VIII(1).3, IX
 [312]Verhoeven, Theodorus Johannes Hermanus (Theo) (1901-1976) ... X.1, XIa
 [463]Verhoeven, Theodorus Johannes Hermanus (Theo) (1950- ) ...... XIc.7, XIIn
[3979]Verhoeven (alias: "den Cuijper"), Sim(e)on (1627- ) ......... I.3, IIa
 [893]Vincent, Gerdien Martine (1969- ) ........................... {XIIIr}
                                   - W -
[3965]Walle, Josephus Johannes van de ............................. {VIa.4}
[1105]Werf, Daniël Joshua van der (1996- ) ........................ XIIIo.1
[1101]Werf, Haye Gerardus Johan (Haitse) van der (1965- ) ......... XIIj(1).1
[1103]Werf, Janneke van der (1968- ) .............................. XIIj(1).3, XIIIp
[1100]Werf, Otto van der .......................................... {XIIj}
[1106]Werf, Roseanna Maria van der (1998- ) ....................... XIIIo.2
[1102]Werf, Rudolf Antonius Johan (Rolf) van der (1967- ) ......... XIIj(1).2, XIIIo
[1119]Wester, Mauritia Francina (Miets) (1935- ) .................. {XIIIi}
[3145]Wilkendonk (of Wenneken-), Hendrina (1764-1813) ............. {VIa}
[3752]Wonning, Maria (Marijtje) Gerrits (1705-1779) ............... {IVe}
 [456]Wulfers, Johanna Wilhelmina Josephina Elisabeth (Beppy) (1908-1972) {XIc}
[1044]Wulfers, Johannes Jacobus ( -1937) .......................... {XIc}

Overasselt, 9 jan. 2005.