KWARTIERSTAAT
van
Theo, Loes en Ru VERHOEVENGeneratie I (>II)

1a Theodorus Johannes Hermanus (Theo) VERHOEVEN [312], geboren te Amsterdam op 9-3-1901, directeur Draka, overleden te Hoofddorp op 13-3-1976, trouwt (1) te Amsterdam op 20-8-1925 Petronella Geertruida Anna C. CRANDEL [844], geboren te Rotterdam op 23-11-1894, overleden te Eindhoven op 29-10-1933, dochter van Leendert Michael Hubertus CRANDEL [1418] en Johanna Helena Albertina van LOON [1419], trouwt (2) aldaar op 19-11-1936 Maria Leandrina Johanna (Rie) de BEER [437], geboren aldaar op 29-10-1905, overleden te Hillegom op 7-9-1992, dochter van Johannes Josephus de BEER [845] en Angelina Maria Catharina KOKEN [846].

1b Louise Josine Hermine (Loes) VERHOEVEN [56], geboren te Amsterdam op 30-11-1903 (get: Dorothea Verhoeven en Lutse Bosma), overleden te Amstelveen op 18-6-1991, trouwt te Amsterdam op 22-9-1937 Carolus Aloysius Josephus (Karel) GRUPPING [33], geboren aldaar op 9-7-1895, overleden te Amstelveen op 7-11-1981, zoon van Theodorus Ignatius GRUPPING [29], diamanthandelaar, en Elisabeth Maria Johanna THEUNISSEN [30].

1c Rudolf Franciscus (Ru) VERHOEVEN [313], geboren te Amsterdam op 26-11-1906, cafehouder, overleden te Apeldoorn op 9-9-1976, trouwt te Velsen op 12-7-1937 Johanna Wilhelmina Josephina Elisabeth (Beppy) WULFERS [456], geboren te Amsterdam op 10-9-1908, overleden te Apeldoorn op 28-5-1972, dochter van Johannes Jacobus WULFERS [1044] en Maria Clasina PETERS [1045].


Generatie II (<I, >III)

2. (>4, >5) Hermanus Josua Ludovicus VERHOEVEN [310], geboren te Haarlem op 12-11-1873, reiziger, kantoorbediende, overleden te Nieuwer-Amstel op 30-1-1945
  In 1937 trouwt dochter Loes met Karel Grupping en verhuizen (opa en oma) Hermanus en Margaretha met Loes en echtgenoot naar het huis aan de Baljuwenlaan in Amstelveen. Negen maanden later wordt Josje geboren. Hermanus sterft nog vóór het einde van de oorlog in de hongerwinter. De kleinkinderen zijn dan nog klein, mede reden dat we van opa Hermanus maar weinig weten.

  Oma is zeer geliefd bij de kleinkinderen vanwege de onuitputtelijke kast met knutselspullen, te veel om op te sommen. Niet lang na de oorlog valt oma over de stofzuiger en breekt een heup. Ze raakt bedlegerig en wordt tot haar overlijden in 1963 door dochter Loes verzorgd.
3. (>6, >7) Margaretha Jacoba Louise van den PUTTELAAR [311], geboren te Amsterdam op 12-1-1874, onderwijzeres, overleden te Nieuwer-Amstel op 8-7-1963.

Generatie III (<II, >IV)

4. (<2) (>8, >9) Theodorus (Dirk) VERHOEVEN [659], geboren te Haarlem op 19-1-1845, meestersmid, overleden te Amsterdam op 17-5-1891
  Dirk Verhoeven begint net als zijn vader als smid in Haarlem en woont ca 1875 aan de Gierstraat 30. In maart 1881 verhuist de familie met de 3 nog levende kinderen naar Schooten (nu deel van Haarlem), maar in oktober van dat jaar keren ze weer terug naar Haarlem. In oktober 1885 verhuizen ze definitief naar Amsterdam, waar hij ook een smederij begint.
5. (<2) (>10, >11) Dina van RAAIJ [660], geboren te Haarlem op 21-6-1839, dienstbode, overleden te Amsterdam op 20-8-1918.
6. (<3) (>12, >13) Johannes van den PUTTELAAR [599], geboren te Amsterdam op 12-4-1848, hoofdinspecteur politie, overleden aldaar op 25-1-1927
7. (<3) (>14, >15) Jacoba Margaretha IKING [600], geboren te Amsterdam op 25-1-1849, overleden te Den Haag op 11-8-1928.


Generatie IV (<III, >V)

8. (<4) (>16, >17) Josephus VERHOEVEN [688], alias Joseph ter Noy, geboren te Schiedam op 16-3-1816, smid, Korte Rozestraat, overleden te Haarlem op 19-2-1876, trouwt (2) aldaar op 22-6-1864 Geertruida Hermina TOESET [690]
  Voor zijn huwelijk met Margaretha van Breyersbergen en Henegouwen moest Josephus Verhoeven, zoals gebruikelijk, o.a. een geboortebewijs leveren. Zijn ongehuwde moeder Anna (Johanna) Verhoeven had echter na zijn geboorte verzuimd haar kind op te geven bij de Burgerlijke Stand in Schiedam. Daarom moest Josephus bij het Kantongerecht een z.g. "attestatie de vita" op laten stellen.

  Daarin verklaren een viertal bekenden uit zijn geboorteplaats dat hij inderdaad op 13 maart 1816 in Schiedam geboren is als zoon van Anna Verhoeven en een onbekende vader. Vóór die tijd wist hij niet beter dan dat hij een zoon was van Hendrikus Josephus ter Noy, smid te Haarlem, waarmee Anna later getrouwd was. Hij gebruikt in die periode dan ook de naam Joseph ter Noy. O.a. was hij onder deze naam ingeschreven voor de militaire dienstplicht!
9. (<4) (>18, >19) Margaretha van BREIJERSBERGEN en HENEGOUWEN [689], geboren te Haarlem op 19-9-1820, overleden aldaar op 26-11-1861.
10. (<5) (>20, >21) Andries van RAAIJ [694], gedoopt te Haarlem op 20-3-1794, wijnkopersknecht, Wonende Breesteeg, Haarlem, overleden te Haarlem op 31-10-1859, trouwt (1) aldaar op 26-4-1826 Anna Maria SMIT [696]
  Ook genoemd van (der) Raai.
11. (<5) (>22, >23) Wilhelmina SCHOLTE(N) [695], gedoopt te Haarlem op 14-6-1799, overleden aldaar.
12. (<6) (>24, >25) Anthonius van den PUTTELAAR [608], geboren te Amsterdam op 3-12-1817, smid, overleden aldaar op 10-3-1889
13. (<6) Louisa Geertruida KLOPPENBURG [609], geboren te Warmond in 1821, overleden te Amsterdam vóór 1890.
14. (<7) Hermanus IKING [1424]
15. (<7) Grietje ESSCHERICH [1425].


Generatie V (<IV, >VI)

16. (<8) vader onbekend [806]
17. (<8) (>34, >35) Anna (Johanna) VERHOEVEN [692], gedoopt (r.k.) te Haarlem op 8-8-1792, overleden aldaar op 15-3-1870, trouwt (2) aldaar op 6-7-1825 Hendrikus Josephus TERNOY (of ter NOY) [693], geboren te Antwerpen (B) op 11-5-1784, kachelsmid, koperslager, zoon van Josephus Albertus TERNOY [3140] en Anna Catharina THIJS (of TIJS) [3141].
  Waarom, wanneer en voor hoelang Anna naar Schiedam is gegaan, zal wel nooit meer bekend worden. Misschien is ze meegetrokken met de soldaten van de ene naar de andere garnizoensstad? In het archief van Schiedam is niets te vinden over Anna of haar daar geboren zoon Josephus. Bij haar huwelijk met Hendrikus Ternoy heeft deze haar zoon kennelijk niet officieel erkend, alhoewel die wel de naam Joseph Ternoy gebruikte. Zie verder de opmerkingen bij Josephus.
18. (<9) (>36, >37) Nicolaas van BREIJERSBERGEN en HENEGOUWEN [702], geboren te Haarlem in 1785, lintwever, overleden aldaar op 15-9-1854
19. (<9) Elisabeth BOS [703].
20. (<10) Jan van RAAI [700], overleden in 1796
  Ook genoemd Johannes van der Raay. Matroos op de grote vaart, vermist gemeld april 1796.
21. (<10) Martijntje NIJSSE(N) [701], overleden te Haarlem op 19-12-1806.
22. (<11) Christiaan SCHOLTEN [698]
23. (<11) Doortje MAAS [699].
24. (<12) (>48, >49) Joannes van der PUTTELAAR [617], geboren te Amsterdam op 18-11-1778, overleden aldaar op 14-4-1852
25. (<12) (>50, >51) Johanna DOMHOF [618], geboren te Amsterdam op 7-9-1783, overleden aldaar vóór 6-1844.


Generatie VI (<V, >VII)

34. (<17) (>68, >69) Henricus (Hendrik) VERHOEVEN [3144], gedoopt (r.k.) te Haarlem op 26-7-1768 (getuige: Jennemij Verhoeve), overleden te Spaarndam op 9-1-1794
  Toen dochter Anna voor haar huwelijk een certificaat van het overlijden van haar vader moest overleggen, bleek dat overlijden niet te zijn geregistreerd. Daarom verschijnen voor de Vrederechter van Haarlem vier bekenden die t.b.v. een zogenaamde "Akte van bekendheid" verklaren dat Hendrik Verhoeven op 9 januari 1794 samen met nog twee andere personen in Spaarndam is verdronken en begraven, edoch dat nagelaten is daarvan in de begrafenisboeken van Spaarndam aantekening te maken.
35. (<17) Hendrina WILKENDONK (of WENNEKEN-) [3145], geboren te Haarlem in 1764, overleden aldaar op 27-10-1813, trouwt (2) aldaar op 20-2-1797 Jacob van LEEUWEN [3146].
36. (<18) Nicolaas van BREIJERSBERGEN en HENEGOUWEN [704], overleden te Haarlem ca. 1831
37. (<18) Margaretha ROOSEL [705].
48. (<24) (>96, >97) Antonius van de PUTTELAAR [628], geboren te Amsterdam op 16-4-1748, overleden aldaar op 25-6-1815
49. (<24) (>98) Jacoba SEYTELING [629], geboren te Amsterdam in 1755.
  naam ook: Zeijdelaar of Sijtelaar
50. (<25) Barend DOMHOF [626]
51. (<25) Agnietie ter STEEG [627].


Generatie VII (<VI, >VIII)

68. (<34) (>136, >137) Jan VERHOEVE(N) [3735], gedoopt (r.k.) te Haarlem op 6-2-1742
69. (<34) Marijtje PIETERSE boven de AERD [3736].
96. (<48) (>192, >193) Joannes van de PUTTELAAR [634], geboren te Amsterdam op 28-3-1702, schoenmaker en poorter, overleden aldaar op 21-1-1759, trouwt (1) aldaar op 9-12-1725 Anna Catharina de HAAS [636], geboren te Amsterdam in 1707, overleden aldaar op 8-12-1736
  In de huwelijksacte is bij Anna Catharina de Haas toegevoegd: "Ouders doot, voogden Jan en Anthony van de Puttelaar."
97. (<48) (>194) Maria BRANS [635], geboren te Oldenzaal in 1715.
  N.B. De naam Brans ook geschreven als: Brants en Brand.
98. (<49) Lodewijk ZEIJDELAAR [630], trouwt N.N.

Generatie VIII (<VII, >IX)

136. (<68) (>272, >273) Hermanus (Harmen) VERHOEVEN [3746], gedoopt te Venray op 4-1-1701 (get: Clara Driessens), overleden te Haarlem op 8-9-1751
  Wat betreft onze voorvader Hermanus (Harmen) Verhoeven is er ook nog enige onzekerheid. In de huwelijksakte in Haarlem staat hij opgetekend als j.m. (jongeman) uit Vierlingsbeek. Maar in het doopboek van Vierlingsbeek is hij niet te vinden. Wel wordt er in diezelfde periode een Hermanus Verhoeven geboren in Venray. Inmiddels is duidelijk dat de Vierlingsbeekse en Venrayse Verhoevens samen één familie vormden en is deze Hermanus vrijwel zeker de door ons gezochte voorvader.

  Hermanus wordt ook vermeld als getuige bij de doop in Vierlingsbeek van kinderen van Joannes en Arnoldus Verhoeven, waarschijnlijk (achter)neven. Hermanus (uit Venray) vertrekt mogelijk samen met zijn ongeveer even oude achterneef Theodorus (broer van bovengenoemde Joannes en Arnoldus Verhoeven uit Vierlingsbeek), zie [3751], naar Haarlem, waar waarschijnlijk meer werk te vinden is. Theodorus en Hermanus blijven definitief in Haarlem wonen en trouwen beide ook in Haarlem. Hun broers en zussen blijven in Vierlingsbeek, resp. Venray en trouwen aldaar.
137. (<68) Aaltje RUISINGH [3747], geboren te Swolgen (NB) (vlak bij Venray) ca. 1710, begraven te Haarlem op 6-12-1781.
192. (<96) (>384, >385) Joannes Janse van de PUTTELAAR [644], geboren te Amsterdam op 31-12-1676, schoenmaker en poorter, overleden aldaar op 3-7-1729
193. (<96) (>386) Barbara GRIMBERGEN [645], geboren te Amsterdam in 1672, overleden aldaar op 28-12-1732.
194. (<97) Jan BRANS [805], trouwt N.N.


Generatie IX (<VIII, >X)

272. (<136) (>544, >545) Petrus VERHOEVEN [3963], gedoopt te Venray op 27-11-1653 (get: Tunniske Minten), overleden aldaar op 29-7-1735
273. (<136) Gerarda SWIJEN [3964].
384. (<192) (>768) Joannis Janse (van de) PUTTELAAR [654], geboren ca. 1650
385. (<192) Machtildis MERTENS [655].
386. (<193) Baltus Claasz GRIMBERGEN [646], geboren te Amsterdam, smid, overleden aldaar vóór 1701, trouwt N.N.


Generatie X (<IX, >XI)

544. (<272) (>1088, >1089) Sim(e)on VERHOEVEN (alias: "den CUIJPER") [3979], gedoopt te Venray op 4-6-1627 (get: Gerardus Minten), kuiper
545. (<272) (>1090) Peerken MINTEN [3980], geboren ca. 1625.
768. (<384) Jan van de(n) PUTTELAAR [658], geboren ca. 1625, trouwt N.N.
  Informatie over de Stamreeks "van de(n) Puttelaar" met toestemming overgenomen uit de in opdracht van mevr. M.Tan-van den Puttelaar opgestelde "Stamboom van de Familie van de(n) Puttelaar".

Generatie XI (<X)

1088. (<544) Jan VERHOEVEN [3994], geboren ca. 1590
  Het heeft enige moeite gekost om onze Verhoeven voorouders terug te vinden. In eerste instantie leidde het spoor via Amsterdam en Haarlem naar Schiedam, waar Josephus Verhoeven, van beroep smid in Haarlem, geboren was als zoon van de ongehuwde Anna Verhoeven. Anna, ook wel genoemd Joanna, was kennelijk als marketentster of "meisje van plezier" meegereisd met de soldaten naar Schiedam en daar zwanger geraakt.

  Uit nader onderzoek in Haarlem bleek echter dat Anna een dochter was van Hendrik Verhoeven uit Haarlem, getrouwd met Hendrina Willekendonk. Hendrik was kleinzoon van ene Hermanus Verhoeven, die bij zijn huwelijk werd genoemd j.m. (jongeman) uit Vierlingsbeek.In dezelfde periode trouwt in Haarlem nog een Verhoeven, Theodorus, eveneens j.m. van Vierlingsbeek. Waarschijnlijk zijn Hermanus en zijn (zoals we nu weten) achterneef Theodorus samen uit Vierlingsbeek naar het welvarender Haarlem vertrokken om daar werk te zoeken.

  Theodorus bleek inderdaad in Vierlingsbeek te zijn geboren, maar van Hermanus was geen geboorte geregistreerd. Wel treedt hij enkele malen op als getuige bij de geboorte inschrijving van Verhoeven-kinderen. Na verder onderzoek bleek de betreffende Verhoeven familie oorspronkelijk afkomstig te zijn uit het op een steenworp afstand gelegen Venray. Daar werd dan ook de geboorte inschrijving van Hermanus gevonden. Uit dit onderzoek wordt ook duidelijk dat meerdere leden van de familie uit Venray zich later ook in Vierlingsbeek hebben gevestigd of daar land bezaten. Bij het onderzoek in Venray zijn nog een paar Verhoeven-gezinnen gevonden, die (gezien o.a. de naamgeving) waarschijnlijk ook tot "onze" familie behoren, maar waarvoor dat nog niet eenduidig is vastgesteld.

  Opvallend is nog dat deze familie Verhoeven eind 16e eeuw al een vaste familienaam voerde, wat voor die tijd en die omgeving zeker niet algemeen gangbaar was. Zoals ook te zien in het parenteel, was het gebruik van patroniemen daar nog zeer algemeen.
1089. (<544) Jenneken SIMONS [3995].
1090. (<545) Ercken MINTEN [3981], trouwt N.N.


Opgemaakt met het programma GENKWA

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: joscmg@xs4all.nl

Overasselt, 9 jan. 2005.

Personen index op achternaam

|(|B|C|D|E|G|H|I|K|L|M|N|P|R|S|T|V|W|Z|


                                   - ( -
 [658](n) Puttelaar, Jan van de (1625- ) ................................ 768
 [654](van de) Puttelaar, Joannis Janse (1650- ) ........................ 384
                                   - B -
 [845]Beer, Johannes Josephus de (1871- ) ............................... {1a}
 [437]Beer, Maria Leandrina Johanna (Rie) de (1905-1992) ................ {1a}
 [703]Bos, Elisabeth .................................................... 19
 [805]Brans, Jan ........................................................ 194
 [635]Brans, Maria (1715- ) ............................................. 97
 [689]Breijersbergen en Henegouwen, Margaretha van (1820-1861) .......... 9
 [704]Breijersbergen en Henegouwen, Nicolaas van ( -1831) ............... 36
 [702]Breijersbergen en Henegouwen, Nicolaas van (1785-1854) ............ 18
                                   - C -
[1418]Crandel, Leendert Michael Hubertus (1863-1929) .................... {1a}
 [844]Crandel, Petronella Geertruida Anna C. (1894-1933) ................ {1a}
                                   - D -
 [626]Domhof, Barend .................................................... 50
 [618]Domhof, Johanna (1783-1844) ....................................... 25
                                   - E -
[1425]Esscherich, Grietje ............................................... 15
                                   - G -
 [646]Grimbergen, Baltus Claasz ( -1701) ................................ 386
 [645]Grimbergen, Barbara (1672-1732) ................................... 193
  [33]Grupping, Carolus Aloysius Josephus (Karel) (1895-1981) ........... {1b}
  [29]Grupping, Theodorus Ignatius (1868-1943) .......................... {1b}
                                   - H -
 [636]Haas, Anna Catharina de (1707-1736) ............................... {96}
                                   - I -
[1424]Iking, Hermanus ................................................... 14
 [600]Iking, Jacoba Margaretha (1849-1928) .............................. 7
                                   - K -
 [609]Kloppenburg, Louisa Geertruida (1821-1890) ........................ 13
 [846]Koken, Angelina Maria Catharina (1869- ) .......................... {1a}
                                   - L -
[3146]Leeuwen, Jacob van ................................................ {35}
[1419]Loon, Johanna Helena Albertina van (1866-1932) .................... {1a}
                                   - M -
 [699]Maas, Doortje ..................................................... 23
 [655]Mertens, Machtildis ............................................... 385
[3981]Minten, Ercken .................................................... 1090
[3980]Minten, Peerken (1625- ) .......................................... 545
                                   - N -
 [701]Nijsse(n), Martijntje ( -1806) .................................... 21
                                   - P -
[1045]Peters, Maria Clasina ( -1963) .................................... {1c}
[3736]Pieterse boven de Aerd, Marijtje .................................. 69
 [608]Puttelaar, Anthonius van den (1817-1889) .......................... 12
 [628]Puttelaar, Antonius van de (1748-1815) ............................ 48
 [634]Puttelaar, Joannes van de (1702-1759) ............................. 96
 [617]Puttelaar, Joannes van der (1778-1852) ............................ 24
 [644]Puttelaar, Joannes Janse van de (1676-1729) ....................... 192
 [599]Puttelaar, Johannes van den (1848-1927) ........................... 6
 [311]Puttelaar, Margaretha Jacoba Louise van den (1874-1963) ........... 3
                                   - R -
 [700]Raai, Jan van ( -1796) ............................................ 20
 [694]Raaij, Andries van (1794-1859) .................................... 10
 [660]Raaij, Dina van (1839-1918) ....................................... 5
 [705]Roosel, Margaretha ................................................ 37
[3747]Ruisingh, Aaltje (1710-1781) ...................................... 137
                                   - S -
 [695]Scholte(n), Wilhelmina (1799- ) ................................... 11
 [698]Scholten, Christiaan .............................................. 22
 [629]Seyteling, Jacoba (1755- ) ........................................ 49
[3995]Simons, Jenneken .................................................. 1089
 [696]Smit, Anna Maria .................................................. {10}
 [627]Steeg, Agnietie ter ............................................... 51
[3964]Swijen, Gerarda ................................................... 273
                                   - T -
[3140]Ternoy, Josephus Albertus ( -1788) ................................ {17}
 [693]Ternoy (of ter Noy), Hendrikus Josephus (1784- ) .................. {17}
  [30]Theunissen, Elisabeth Maria Johanna (1866-1932) ................... {1b}
[3141]Thijs (of Tijs), Anna Catharina ( -1796) .......................... {17}
 [690]Toeset, Geertruida Hermina ........................................ {8}
                                   - V -
 [806]vader onbekend .................................................... 16
[3735]Verhoeve(n), Jan (1742- ) ......................................... 68
 [692]Verhoeven, Anna (Johanna) (1792-1870) ............................. 17
[3144]Verhoeven, Henricus (Hendrik) (1768-1794) ......................... 34
[3746]Verhoeven, Hermanus (Harmen) (1701-1751) .......................... 136
 [310]Verhoeven, Hermanus Josua Ludovicus (1873-1945) ................... 2
[3994]Verhoeven, Jan (1590- ) ........................................... 1088
 [688]Verhoeven, Josephus (1816-1876) ................................... 8
  [56]Verhoeven, Louise Josine Hermine (Loes) (1903-1991) ............... 1b
[3963]Verhoeven, Petrus (1653-1735) ..................................... 272
 [313]Verhoeven, Rudolf Franciscus (Ru) (1906-1976) ..................... 1c
 [659]Verhoeven, Theodorus (Dirk) (1845-1891) ........................... 4
 [312]Verhoeven, Theodorus Johannes Hermanus (Theo) (1901-1976) ......... 1a
[3979]Verhoeven (alias: "den Cuijper"), Sim(e)on (1627- ) ............... 544
                                   - W -
[3145]Wilkendonk (of Wenneken-), Hendrina (1764-1813) ................... 35
 [456]Wulfers, Johanna Wilhelmina Josephina Elisabeth (Beppy) (1908-1972) {1c}
[1044]Wulfers, Johannes Jacobus ( -1937) ................................ {1c}
                                   - Z -
 [630]Zeijdelaar, Lodewijk .............................................. 98


Overasselt, 9 jan. 2005.