Een Verhoeven/van den Puttelaar Genealogie

betreffende de voorouders en het nageslacht van

Hermanus Verhoeven (1873-1945) en
Margaretha van den Puttelaar (1874-1963)

getrouwd te Amsterdam op 19 april 1900

(Van origine een Verhoeven familie uit Venray/Vierlingsbeek)


Voorwoord

Dit is een zo compleet mogelijke genealogie van onze grootouders Hermanus Verhoeven en Margaretha van den Puttelaar. Zij kregen drie kinderen: Theo (1901-1976), Loes (1903-1991) en Ru (1906-1976). De genealogie omvat de kwartierstaat (alle voorouders) van deze kinderen en de parentelen (het complete nageslacht) van de oudste bekende voorouders Jan Verhoeven (1590) en Jan van de Puttelaar (1625). Mijn voorstel is om t.z.t. deze genealogie te verweven met de recente familiegeschiedenis in woord en beeld. Waarin dan ook aandacht voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat houdt in: een hoofdstuk over opa en oma, voor zover we ons die kunnen herinneren en in ieder geval 3 hoofdstukken over de lotgevallen van de drie gezinnen van Theo, Loes en Ru en hun nakomelingen.


Het gezin van Hermanus Verhoeven en Margaretha v.d. Puttelaar in 1923.

Het gezin Verhoeven-v.d. Puttelaar in 1923: Loes (19), opa, Theo (22), Ru (16) en opa.

Met betrekking tot de genealogie zijn we een aardig eind gevorderd. Dat komt niet in de laatste plaats vanwege het gelukkige feit dat we voor wat betreft oma's "van de(n) Puttelaar kant" kunnen en mogen putten uit een bestaande "Stamboom van de Amsterdamse familie van de(n) Puttelaar". Deze is in 1993 door de heer H.L. van Gent opgesteld in opdracht van mevrouw Tan-v.d. Puttelaar uit Zandvoort. Omdat die helaas is opgesteld als een "stamreeks", komen alleen de "naamdragers" voor en wordt de reeks dus telkens bij vrouwen afgebroken, want hun kinderen dragen doorgaans de naam niet meer! Gelukkig komen dus oma en haar voorouders daar dus wel in voor.

Aan de Verhoeven kant was al eerder (rond 1930-33) door oma en oom Theo een poging gedaan om de afstamming te onderzoeken. Zie de kopie van de brief van oma aan haar zoon Theo. Zij kwamen echter niet verder dan Anna, de ongehuwde moeder van de in Schiedam geboren Josephus, waar wij van afstammen. Ook ik bleef daar in eerste instantie steken, tot ik een helder moment kreeg en een verzoek indiende bij het Gemeentearchief van Haarlem om toch daar naar mogelijke voorouders van Anna (en dus van Josephus) te zoeken.

Dank zij mevrouw Agnes Dunselman, genealogisch onderzoekster in Haarlem, die die opdracht voor mij heeft uitgevoerd, zijn we zo te weten gekomen dat Anna een dochter was van ene Hendricus Verhoeven en Hendrina Willekendonk, beide geboren in Haarlem. Iets verder terug in de oude tijd stuitten we (Kitty is me toen een paar keer in Haarlem komen helpen) op Hermanus (Harmen) Verhoeven, die volgens zijn huwelijksakte j.m. (jongeman) uit Vierlingsbeek zou zijn. In diezelfde tijd was er een huwelijk geregistreerd van ene Theodorus (Dirk) Verhoeven, eveneens j.m. uit Vierlingsbeek. De verwantschap tussen Harmen en Dirk was echter niet duidelijk.

Vierlingsbeek

Het archief van Vierlingsbeek bevindt zich in het Streekarchief te Grave, op een steenworp afstand van Overasselt. Maar hoe ik daar ook zocht: géén Hermanus Verhoeven. Wel de eerder genoemde Theodorus, die we al in Haarlem gevonden hadden als j.m. uit Vierlingsbeek. Ook was ik er achter gekomen dat de Vierlingsbeekse Verhoevens deel uitmaakten van een grotere en oudere Verhoeven familie uit het grotere dorp Venray, vlak bij Vierlingsbeek. Op dus naar het archief in Venray en jawel, daar vond ik Hermanus en een aantal generaties van zijn en onze voorouders tot en met ene Johannes Verhoeven, geboren rond 1590! Geen slecht resultaat voor een amateur. Mede dank zij het voortreffelijke archief van Venray en het noeste werk van al die kapelaans en kosters zoveel eeuwen geleden.

Ook vond ik daar het spoor terug naar de eerder genoemde Theodorus, die bleek af te stammen van dezelfde Johannes en dus zoiets als een achterneef? was, één jaar jonger dan Hermanus. Waarschijnlijk zijn die twee samen op zoek gegaan naar werk in het welvarender Haarlem, want in Venray was het toen pure armoede.

Enfin, hier is dus het resultaat in de vorm van een kwartierstaat, waarin al onze gemeenschappelijke voorouders, voor zover dan bekend. Verder een tweetal parentelen, waarin de nakomelingen van onze oudst bekende voorouders Johannes Verhoeven (ca. 1590) en Jan van de Puttelaar (ca. 1625). Vanaf Margaretha van den Puttelaar (oma) is dit parenteel identiek aan de Verhoeven-parenteel. Er ontbreken nog wel wat stukjes van de puzzel uit die oude tijden, maar helaas ook nog wat gegevens over de huidige generaties. Dat betreft vooral geboortedata en -plaatsen van (klein)kinderen en partners. Maar dat moeten jullie eenvoudig kunnen aanvullen. Wel hoop ik dat alle kleinkinderen nu correct vermeld zijn. Zo niet, geef een gil! In ieder geval figureren ook de (voor zover mij bekend) jongste twee: Eva, de dochter van Victorien en Chris, die onlangs in Denemarken geboren werd en Thijs, zoon van Coen en Pien.


Neven en nichten en hun partners op de familie-reünie in Apeldoorn, augustus 1998.

De Verhoeven familie (generatie: kinderen van Theo, Loes en Ru), Apeldoorn, augustus 1998.

Boven: Theo V., Jos, Ben, Joan, Cisca, Kitty, Theo te R. Nelleke, Irene, Victorien, Ans, Marijke, Annemiek, Jan,
onder: Carel, Ruud, (liggend) Huub, Betty, Frieda. Niet aanwezig: Marlies en Henk, Lyda.

Komen jullie nog fouten tegen of hebben jullie nog aanvullende gegevens: stuur ze op per brief, telefoon of e-mail. Of nog beter: kom ze zelf even langs brengen. Jullie zijn altijd welkom. En denk ook eens na over dat recente stukje familiegeschiedenis. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Als we zelfs voorouders uit 1600 en ouder terug kunnen vinden ......

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: joscmg@xs4all.nl

Overasselt, 9 jan. 2005.