Grupping kinderen 1912 Uittreksel BR

Introductie Algemeen Stambomen Gastenboek

Nieuws / News Contact Links
Grupping
Verhoeven
v.d.Puttelaar
Morel
Creyghton
Koster/Wester
Borkink etc.
Ensink
Bottelier

http://www.microsoft.com/frontpage/

Gebaseerd op thema's van
  Paul Vineburg en PixelPixie.

Website het best te bekijken in:
1024x768 and full colour.
 

Laatste wijziging: 10-03-05 16:28

 

Een En(g)sin(c)k familie ---> vernieuwd  

Mijn tweede zus Marlies is getrouwd met Henk Ensink. Op zoek naar onze eigen voorouders kwam ik  enige jaren geleden via het Internet in contact met Maria Vörding  uit Hengelo (Ov). Zij bleek, in samenwerking met o.a. To Ensink-Ensink uit Amstelveen, al geruime tijd bezig te zijn met onderzoek naar de naam Ensink. Haar grootmoeder was een Ensink.

Op basis van vooral de informatie van Maria Vörding heb ik toen een parenteel op kunnen stellen van de toen oudst bekende voorvader: Berent Encksinck, geboren 1649 te Hengelo (Ov) en aldaar waarschijnlijk werkzaam als goudsmid. Hij was namelijk ook onder de namen Berent Gerritsen (zoon van Gerrit) en Berent Goltsmit voor als vader in de doopboeken. Berent was getrouwd met Aleida Fransen. Dat patroniem Gerritsen bleek de sleutel voor het verdere onderzoek, want daardoor kon de relatie worden gelegd met Berent's vader Geert Hendriks Ensink, getrouwd met Aeltjen uit de marke Hasselo bij Hengelo (Ov).

18 maart 2006

Inmiddels heeft Maria nog meer informatie boven water gekregen en deels in 2005 ook vastgelegd in een boekje onder de titel "Fünf Generationen Eng(e)sinck / En(ck)sin(c)k, 1560 - 1790", met als ondertitel "Die Vorfahren der Ensinks kartiert". De daarin vermelde stamvader van ook de Nederlandse Ensink tak is nu ene Hendrik Engsinck, geboren tussen 1550 en 1570 in Klein Driene (Oldenzaal) en getrouwd met Merrye (Encksinck). Kijk voor meer informatie in:

Inmiddels is er weer meer informatie boven tafel gekomen, soms spontaan aangeleverd door andere familieleden. Alles is inmiddels ook weer verwerkt, maar er is nog meer beloofd, dus kom nog een keer terug. Ook GENLIAS Heeft voor wat aanvullende gegevens gezorgd. Met speciale dank aan Bernard Ensink uit Brunssum, David Ensink uit Londen, Ad Huikeshoven, Leo Valkenburg en de familie Zwaan/Hoogeboom is het mogelijk gebleken om een redelijk uitvoerige kwartierstaat samen te stellen van de kinderen van Bernard Ensink. Kijk hiervoor op:

Tenslotte kan hiervan ook een speciale grafische versie worden gedownload in PDF-formaat. Deze is te groot voor een normaal beeldscherm, maar met behulp van de gratis te downloaden Adobe Reader kan men de kwartierstaat vergroten en verkleinen en over het scherm verschuiven om alle delen te bekijken.

Voor informatie over andere Ensink families of familietakken verwijs ik u naar:
Maria Vörding, telefoon: 074 - 291 49 62

Heeft u vragen over of aanvullingen op de Ensink parenteel, neem dan contact op met de webmaster: Jos Grupping (jos@grupping.nl)

 

 
Overasselt
The Netherlands

Voor uitgebreid Nieuws (for extended News), zie:

Nieuws / News29 juni 2006

Herzien en aangevuld ENSINK parenteel met veel nieuwe gegevens.

 

Tevens toegevoegd een Ensink/Barendsma/Bijlsma kwartierstaat in zowel HTML tekstvorm als in grafische versie als PDF.

17 maart 2006

Nieuw ENSINK parenteel.  

7 februari 2006

Wijzigingen/toevoegingen op de Creyghton-Morel Homepage. Een eerste concept van het boek "People of the Rocky Homeland"van wijlen James H. Creighton.

17 november 2005

Wijzigingen/toevoegingen op de Creyghton-Morel Homepage. Zie de Nieuws pagina voor details.

22 oktober 2005

Op basis van voornamelijk gegevens van Peter Groen is de Morel parenteel verder aangevuld.

2 oktober 2005

Op basis van gegevens van Maria Vörding is de infomatie over de Ensink familie gecorrigeerd en uiitgebreid.  Kijk op de Ensink pagina.

22 februari 2005

Een eerste concept van het pronkstuk van deze website toegevoegd:
de kwartierstaat van onze kleinkinderen Marit en Camiel Koster. Kijk op de
Koster-Wester pagina.

20 februari 2005

Grupping pagina vernieuwd met nieuw addendum op de "Grupping KRONIEK". O.a. met nieuwe inleiding en nieuwe parentelen
(new descendant charts).

Borkink pagina vernieuwd, met aangevulde parentelen (new descendant charts).

We are working on a translation of the
Borkink and Grupping pages in English!

1 februari 2005

Gastenboek toegevoegd, van A-free-Guestbook:
www.a-free-guestbook.com. Bekijk het gastenboek en geef hier zelf uw mening of stel uw vraag.
Guestbook.

20 januari 2005

Eerste concept van de Grupping Stamboom Pagina's op het Internet. 

 
 
 

De Grupping Genealogie Pagina's
Website © Jos Grupping 2004 ( jos@grupping.nl )