Grupping kinderen 1912 Uittreksel BR

Introductie Algemeen Stambomen Gastenboek

Nieuws / News Contact Links
Grupping
Verhoeven
van de(n) Puttelaar
Morel(l)
Creyghton/Creijghton
Koster-Wester
Borkink/Menkveld
Ensink
Bottelier

Voor het maken van deze website heb ik vele uren achter, of liever vr de computer doorgebracht. Voor het verzamelen van de genealogische informatie ook vele uren in de archieven en in toenemende mate via de computer in de digitale bronbewerkingen op het Internet, waaronder de belangrijkste het Genlias systeem van het Nationaal Archief is. Maar veel van die informatie heb ik ook verkregen via familieleden of van collega-genealogen.

 Graag wil ik vanaf deze plaats iedereen bedanken, die op enigerlei wijze aan de inhoud van deze website heeft bijgedragen. Het is niet mogelijk om iedereen hier apart vermelden, Maar op de afzonderlijke pagina's is concreet aandacht gegeven aan de individuele bijdragen.


http://www.microsoft.com/frontpage/

Gebaseerd op thema's van
  Paul Vineburg en PixelPixie.

Website het best te bekijken in:
1024x768 and full colour.
 

Uw webmaster
Laatste wijziging: 29-06-06 20:25
 

Hoe kunt u contact opnemen?

Als u nadere informatie wilt hebben of wanneer u zelf aanvullende informatie hebt over n van de op deze pagina's voorkomende families, neem dan contact op via een van de onderstaande mogelijkheden, bij voorkeur via e-mail.

Jos Grupping
Pr. Irenestraat 60
6611 BK Overasselt
Nederland
tel: (31) 024-6221771
e-mail: jos@grupping.nl

 

 
Overasselt
The Netherlands

Voor uitgebreid Nieuws (for extended News), zie:

Nieuws / News29 juni 2006

Herzien en aangevuld ENSINK parenteel met veel nieuwe gegevens.

 

Tevens toegevoegd een Ensink/Barendsma/Bijlsma kwartierstaat in zowel HTML tekstvorm als in grafische versie als PDF.

17 maart 2006

Nieuw ENSINK parenteel.  

7 februari 2006

Wijzigingen/toevoegingen op de Creyghton-Morel Homepage. Een eerste concept van het boek "People of the Rocky Homeland"van wijlen James H. Creighton.

17 november 2005

Wijzigingen/toevoegingen op de Creyghton-Morel Homepage. Zie de Nieuws pagina voor details.

22 oktober 2005

Op basis van voornamelijk gegevens van Peter Groen is de Morel parenteel verder aangevuld.

2 oktober 2005

Op basis van gegevens van Maria Vrding is de infomatie over de Ensink familie gecorrigeerd en uiitgebreid.  Kijk op de Ensink pagina.

22 februari 2005

Een eerste concept van het pronkstuk van deze website toegevoegd:
de kwartierstaat van onze kleinkinderen Marit en Camiel Koster. Kijk op de
Koster-Wester pagina.

20 februari 2005

Grupping pagina vernieuwd met nieuw addendum op de "Grupping KRONIEK". O.a. met nieuwe inleiding en nieuwe parentelen
(new descendant charts).

Borkink pagina vernieuwd, met aangevulde parentelen (new descendant charts).

We are working on a translation of the
Borkink and Grupping pages in English!

1 februari 2005

Gastenboek toegevoegd, van A-free-Guestbook:
www.a-free-guestbook.com. Bekijk het gastenboek en geef hier zelf uw mening of stel uw vraag.
Guestbook.

20 januari 2005

Eerste concept van de Grupping Stamboom Pagina's op het Internet. 

 
 
 

De Grupping Genealogie Pagina's
Website Jos Grupping 2004 ( jos@grupping.nl )