Grupping kinderen 1912 Uittreksel BR

Introductie Algemeen Stambomen Gastenboek

Nieuws / News Contact Links
Borkingh parenteel
Grupping
Verhoeven
v.d.Puttelaar
Morel
Creyghton
Koster/Wester
Borkink etc.
Ensink
Bottelier

http://www.microsoft.com/frontpage/

Gebaseerd op thema's van
  Paul Vineburg en PixelPixie.

Website het best te bekijken in:
1024x768 and full colour.
 

Laatste wijziging: 10-03-05 16:28

 

De Borkink, (Borckink, Burkink, Burkunk) familie

Via deze pagina vindt u alle gegevens over de Borkink, Borkinck, Burkink,en Burkunk families, die allen tezamen één grote familie blijken te zijn met 'één gemeenschappelijke stamvader. Ook blijkt er een relatie te zijn met de Menkveld familie.

Deze pagina is nog in bewerking. Voor de reeds beschikbare informatie verwijs ik u voorlopig naar de bestaande Borkingh Homepage. Op die Borkingh Homepage vindt u de neerslag van het onderzoek dat ik samen met mijn zwager Marc Borkink heb uitgevoerd. Met o.a. een gecombineerd parenteel van de stamvaders in zowel de Menkveld als de Borkink lijn.
 

Recent is die pagina geheel vernieuwd met o.a. een nieuw Borkingh parenteel
(lijst van afstammelingen ofwel "descendants list").

Uitgebreide informatie over de Menkveld familie kunt u vinden op de "Genealogie van de familie Menkveld", opgesteld door Albert Menkveld.

Mede namens mijn zwager Marc Borkink.

Marc Borkink is de eerste contact persoon voor de Borkingh Genealogie.
Hij is te bereiken via e-mail: borkink@xs4all.nl.
 

 
Overasselt
The Netherlands

Voor uitgebreid Nieuws (for extended News), zie:

Nieuws / News29 juni 2006

Herzien en aangevuld ENSINK parenteel met veel nieuwe gegevens.

 

Tevens toegevoegd een Ensink/Barendsma/Bijlsma kwartierstaat in zowel HTML tekstvorm als in grafische versie als PDF.

17 maart 2006

Nieuw ENSINK parenteel.  

7 februari 2006

Wijzigingen/toevoegingen op de Creyghton-Morel Homepage. Een eerste concept van het boek "People of the Rocky Homeland"van wijlen James H. Creighton.

17 november 2005

Wijzigingen/toevoegingen op de Creyghton-Morel Homepage. Zie de Nieuws pagina voor details.

22 oktober 2005

Op basis van voornamelijk gegevens van Peter Groen is de Morel parenteel verder aangevuld.

2 oktober 2005

Op basis van gegevens van Maria Vörding is de infomatie over de Ensink familie gecorrigeerd en uiitgebreid.  Kijk op de Ensink pagina.

22 februari 2005

Een eerste concept van het pronkstuk van deze website toegevoegd:
de kwartierstaat van onze kleinkinderen Marit en Camiel Koster. Kijk op de
Koster-Wester pagina.

20 februari 2005

Grupping pagina vernieuwd met nieuw addendum op de "Grupping KRONIEK". O.a. met nieuwe inleiding en nieuwe parentelen
(new descendant charts).

Borkink pagina vernieuwd, met aangevulde parentelen (new descendant charts).

We are working on a translation of the
Borkink and Grupping pages in English!

1 februari 2005

Gastenboek toegevoegd, van A-free-Guestbook:
www.a-free-guestbook.com. Bekijk het gastenboek en geef hier zelf uw mening of stel uw vraag.
Guestbook.

20 januari 2005

Eerste concept van de Grupping Stamboom Pagina's op het Internet. 

 
 
 

De Grupping Genealogie Pagina's
Website © Jos Grupping 2004 ( jos@grupping.nl )