Grupping kinderen 1912 Uittreksel BR

Introductie Algemeen Stambomen Gastenboek

Nieuws / News Contact Links
Grupping
Verhoeven
van de(n) Puttelaar
Morel(l)
Creyghton/Creijghton
Koster-Wester
Borkink/Menkveld
Ensink
Bottelier

Voor het maken van deze website heb ik vele uren achter, of liever vr de computer doorgebracht. Voor het verzamelen van de genealogische informatie ook vele uren in de archieven en in toenemende mate via de computer in de digitale bronbewerkingen op het Internet, waaronder de belangrijkste het Genlias systeem van het Nationaal Archief is. Maar veel van die informatie heb ik ook verkregen via familieleden of van collega-genealogen.

 Graag wil ik vanaf deze plaats iedereen bedanken, die op enigerlei wijze aan de inhoud van deze website heeft bijgedragen. Het is niet mogelijk om iedereen hier apart vermelden, Maar op de afzonderlijke pagina's is concreet aandacht gegeven aan de individuele bijdragen.


http://www.microsoft.com/frontpage/

Gebaseerd op thema's van
  Paul Vineburg en PixelPixie.

Website het best te bekijken in:
1024x768 and full colour.
 

Uw webmaster
Laatste wijziging: 29-06-06 20:25
 
Introductie   for an English introduction go  --->  

Deze website is gewijd aan de genealogische geschiedenis van de Grupping familie en een aantal aanverwante families, te weten: Verhoeven, van de(n) Puttelaar, Creyghton/Creijghton, Morel, Koster, Wester, Borkink (Borckink, Burkink, Burkunk, Menkveld), Ensink en Bottelier. Mogelijk volgen later nog een paar andere gerelateerde families, zoals Theunissen (mijn grootmoeder), Terlingen, Tulleken en van Warmerdam.

De website is nog in bewerking en zal dat, uit de aard van het onderwerp genealogie, waarschijnlijk nog wel een tijdje blijven. Veel pagina's zijn nog niet gevuld en/of opgemaakt zoals uiteindelijk de bedoeling is. Voor een deel was de genealogische informatie echter al wel in een andere vorm beschikbaar. In die gevallen is daar voorlopig een link naar gelegd om de informatie beter bereikbaar te maken. In de komende tijd hoop ik alle pagina's n voor n bij te  werken en naar de nieuwe vorm om te zetten. Ik vraag daarbij om uw geduld.

Aanvullende informatie, correcties, commentaar en elke vorm van opbouwende kritiek stel ik altijd zeer op prijs. Indien van algemene aard bij voorkeur via het Gastenboek, of direct via e-mail, zie het adres hieronder.

Een aantal tips:

 • algemeen: veel van de overzichten zijn voorzien van een personenindex. Zoekt u een bepaald persoon, kijk dan eerst eens in die index. Die is ook interactief, d.w.z.: bevat directe links naar de persoon en naar de ouders en eventuele kinderen.

 • n van de pronkstukken van deze website is de kwartierstaat van onze kleinkinderen Marit en Camiel Koster. Die vindt u op de Koster-Wester pagina. Dit is een samenwerking met mijn mede-opa Hans Koster, ook amateur genealoog. Bedankt, Hans!

 • ook de moeite waard: de Gruppen/Grupping parenteel, die teruggaat tot ca. 1450. U vindt die als onderdeel van een bijlage op de (in boekvorm) bestaande "Kroniek van het geslacht Grupping". Daarin ook een bijgewerkte parenteel en kwartierstaat.

 • kijk ook eens op de gecombineerde Creyghton/Creijghton - Morel Homepage. Deels in het Engels en met interessante informatie over het familiewapen en de relatie met de oeroude Schotse Creighton/Crichton familie.

 • bezoek de Borkingh Pagina met informatie over de Borkink, Borckink, Burkink, Burkunk en Menkveld familie(s), oorspronkelijk uit de Achterhoek.

 • of bezoek de nieuwe parenteel van Hendrik Engsinck met informatie over de Ensink, Engsinc, Ensinck, Encksinck familie, oorspronkelijk uit de Achterhoek.
   

  • voor meer nieuws zie de Nieuws/News pagina

  • voor achtergrond-informatie, ga naar Algemeen

  • voor adres-informatie: kijk op de Contact pagina

  • voor stamboom-informatie en genealogische overzichten over een bepaalde familie, kies een van de Stamboom-pagina's in het keuzemenu links.


Introduction

This website is dedicated to the genealogical history of the Grupping family and a number of related families: e.g.: Verhoeven, van de(n) Puttelaar, Creyghton/Creijghton, Morel, Koster, Wester, Borkink (Borckink, Burkink, Burkunk, Menkveld), Ensink en Bottelier. Some other families may be added in the future: Theunissen (my grandmother), Terlingen, Tulleken en van Warmerdam.

The website is still in a preliminary stage, so most pages are not yet filled as they are eventually meant to be. But as most of the genealogical information was already available on the internet, I simply created links to the existing pages. In the next few weeks/months/years I hope to convert all those separate pages one by one to fit in my new website. So please come back to check out the progress.

If you have any comments, additions, corrections or any other reaction, please send me a message, either (if of general nature) through the Guestbook or via a standard email message (see address below).

A few tips:

 • most ancestors (kwartierstaat) and descendants (parenteel) lists come with an interactive index of persons. If you are looking for  certain person, first try the index; most also contain active links to the person, his or her parents and eventual children.

 • one of the highlights on this website is the ancestors report of our grandchildren Marit and Camiel Koster. You'll find it on the Koster-Wester pages. This is a cooperative work with my fellow grandfather and amateur-genealogist Hans Koster.

 • very much worth the trouble is the Gruppen/Grupping parenteel, hat goes back as far as about 1450. I am very proud of this, but have to thank my fellow genealogists in Germany for their cooperation. It's part of an addendum to the existing printed book "Kroniek van het geslacht Grupping". On the Grupping pages you'll also find new and corrected ancestors and descendants lists.

 • take a look at the combined Creyghton/Creijghton - Morel Homepage. Partly in English. WIth interesting information about the Creyghton famile coat of arms and the relation with the aancient and originally Scottish Creighton/Crichton family.

 • and visit the Borkingh Pagina with information about the Borkink, Borckink, Burkink, Burkunk and Menkveld familie(s), originally from the  Achterhoek region.

 • or visit the renewed Hendrik Engsinck descendants chart with information about the Ensink, Engsinc, Ensinck, Encksinck family, also originally from the Achterhoek or maybe from Germany?
   

 • for the latest news see the Nieuws/News page
 • for background information, go to Algemeen
 • for address-information: look at the Contact page.
 • for genealogical information about any special family, choose one of the
  Family Tree pages in the menu at the left.

Ik wens u veel plezier ( I wish you pleasant reading), uw (your) webmaster:

Jos Grupping, Overasselt, Nederland

e-mail: jos@grupping.nl
Overasselt
The Netherlands

Voor uitgebreid Nieuws (for extended News), zie:

Nieuws / News29 juni 2006

Herzien en aangevuld ENSINK parenteel met veel nieuwe gegevens.

 

Tevens toegevoegd een Ensink/Barendsma/Bijlsma kwartierstaat in zowel HTML tekstvorm als in grafische versie als PDF.

17 maart 2006

Nieuw ENSINK parenteel.  

7 februari 2006

Wijzigingen/toevoegingen op de Creyghton-Morel Homepage. Een eerste concept van het boek "People of the Rocky Homeland"van wijlen James H. Creighton.

17 november 2005

Wijzigingen/toevoegingen op de Creyghton-Morel Homepage. Zie de Nieuws pagina voor details.

22 oktober 2005

Op basis van voornamelijk gegevens van Peter Groen is de Morel parenteel verder aangevuld.

2 oktober 2005

Op basis van gegevens van Maria Vrding is de infomatie over de Ensink familie gecorrigeerd en uiitgebreid.  Kijk op de Ensink pagina.

22 februari 2005

Een eerste concept van het pronkstuk van deze website toegevoegd:
de kwartierstaat van onze kleinkinderen Marit en Camiel Koster. Kijk op de
Koster-Wester pagina.

20 februari 2005

Grupping pagina vernieuwd met nieuw addendum op de "Grupping KRONIEK". O.a. met nieuwe inleiding en nieuwe parentelen
(new descendant charts).

Borkink pagina vernieuwd, met aangevulde parentelen (new descendant charts).

We are working on a translation of the
Borkink and Grupping pages in English!

1 februari 2005

Gastenboek toegevoegd, van A-free-Guestbook:
www.a-free-guestbook.com. Bekijk het gastenboek en geef hier zelf uw mening of stel uw vraag.
Guestbook.

20 januari 2005

Eerste concept van de Grupping Stamboom Pagina's op het Internet. 

 
 
 

De Grupping Genealogie Pagina's
Website Jos Grupping 2004 ( jos@grupping.nl )