PARENTEEL van

Jan N. (WESTER) (ca. 1675) en N.N.


   
I. Jan N. (WESTER) [5328], geboren ca. 1675, trouwt N.N.
  Gegevens over de familie Wester met toestemming overgenomen uit de "Genealogie Wester", opgesteld door Hans Koster, Bussum, maart 2004.
     Uit deze relatie:
  1. Roelef JANS [5326], geboren te Vriescheloo ca. 1700, volgt II.

   II. (van I) Roelef JANS [5326], geboren te Vriescheloo ca. 1700, grootgrondbezitter, trouwt aldaar op 29 april 1733 Abeltien CHRISTIAENS [5327], dochter van Christiaen OTTES [5337], grootgrondbezitter.
     Uit deze relatie:
  1. Jan ROELFS [5329], gedoopt te Vriescheloo op 6 april 1734.
  2. Grietien ROELFS [5330], gedoopt te Vriescheloo op 25 dec. 1735.
  3. Christiaen ROELFS [5331], gedoopt te Vriescheloo op 28 maart 1737, volgt IIIa.
  4. Harm Roelfs (WESTER) [5322], gedoopt te Vriescheloo op 30 sept. 1739, volgt IIIb.

   IIIa. (van II) Christiaen ROELFS [5331], gedoopt te Vriescheloo op 28 maart 1737, trouwt Harmke JANS [5332].
     Uit deze relatie:
  1. Roelef CHRISTIAENS [5333], gedoopt te Vriescheloo op 11 maart 1768.
  2. Eltien CHRISTIAENS [5334], gedoopt te Vriescheloo op 17 dec. 1769, volgt IVa.
  3. Abeltien CHRISTIAENS [5335], gedoopt te Vriescheloo op 24 april 1774, trouwt aldaar op 17 juli 1796 Jan HARMS [5423], geboren te Bellingwolde.

   IVa. (van IIIa) Eltien CHRISTIAENS [5334], gedoopt te Vriescheloo op 17 dec. 1769, trouwt aldaar op 1 mei 1796 Hemme Derks WIERS [5422], geboren aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Derk Hemmes WIERS [5513], geboren te Vriescheloo in 1799, trouwt te Wedde op 20 okt. 1828 Hemmechien Berents POPPENS [5514], geboren in 1788, dochter van Berend Hilenius POPPENS [5516] en Martje HARMS [5517], eerder gehuwd met Harm Adolfs DIJKWEGEN [5515].
  2. Christiaan Hemmes WIERS [5518], geboren te Vriescheloo in 1800, trouwt te Winschoten op 29 mei 1828 Wendeltje Edskes DIJKSTERHUIS [5519], geboren aldaar in 1794, dochter van Edsko Galtjes DIJKSTERHUIS [5521] en Jantje GEERTS [5522], eerder gehuwd met Menno Klaassens UFKES [5520].

   IIIb. (van II) Harm Roelfs (WESTER) [5322], gedoopt te Vriescheloo op 30 sept. 1739, landbouwer, overleden aldaar op 5 febr. 1795, trouwt aldaar op 16 sept. 1788 Hilke JANS [5323], geboren te Bellingwolde ca. 1740, overleden te Vriescheloo op 26 okt. 1801, dochter van Jan HENDRIKS [5324] en Aaltje JANS [5325].
  Waar komt de familienaam "Wester" vandaan?

  Als in 1789 de doop van Roelef Harms, oudste zoon van Harm Roelfs en Hilke Jans, wordt ingeschreven in het doopregister van Vriescheloo, worden zowel vader en zoon nog met alleen hun patroniemen (resp. Roelfs en Harms) aangeduid. In de huwelijksakte van zoon Roelef met Antje Bruiser uit 1814 worden beide echter met de achternaam Wester vermeld. Voor zover nu bekend de eerste keer dat die naam in deze familie wordt gebruikt. Harm en Hilke zijn dan al lang overleden.

  Ook Roelef's broers en zussen blijken vanaf die tijd de naam Wester te gebruiken. Vrijwel zeker heeft dus het hele gezin bij de verplichte naamsaanneming in 1811 de achternaam Wester aangenomen en is die naam posthuum ook bij zijn vader vermeld. Roelef wordt overigens elders (bij het overlijden van zijn zoon Berent) ook wel met de naam "Westerhof" vermeld. Of de naam in nog wijder familieverband is aangenomen, is niet bekend. Feit is wel dat er na 1811 veel meer personen (families?) in Groningen en het aangrenzende gebied van Drente zijn, die de naam Wester gebruiken. Misschien geeft het register van naamsaanneming hierover uitsluitsel?

     Uit deze relatie:
  1. Roelef Harms WESTER (ook WESTERHOF) [5350], gedoopt te Vriescheloo op 3 mei 1789, volgt IVb.
  2. Aaltien Harms WESTER [5351], gedoopt te Vriescheloo op 19 dec. 1790.
  3. Jan Harms WESTER [5320], gedoopt te Vriescheloo op 23 sept. 1792, volgt IVc.
  4. Harm Harms WESTER [5425], geboren te Vriescheloo in 1795, volgt IVd.

   IVb. (van IIIb) Roelef Harms WESTER (ook WESTERHOF) [5350], gedoopt te Vriescheloo op 3 mei 1789, boerenknecht, trouwt te Bellingwolde op 30 april 1814 Antje Roelfs BRUISER [5375], geboren te Bonda op 26 maart 1784, dochter van Roelf Berends BRUISER [5417] en Antje LUKENS [5418].
     Uit deze relatie:
  1. Harm Roelfs WESTER [5376], geboren te Vriescheloo op 7 maart 1815, overleden aldaar (ongehuwd) op 27 juni 1871.
  2. Jan Roelfs WESTER [5419], geboren te Vriescheloo in 1822, volgt Va.
  3. Berent WESTERHOF [5424], overleden te Vriescheloo op 29 juni 1824.

   Va. (van IVb) Jan Roelfs WESTER [5419], geboren te Vriescheloo in 1822, trouwt te Bellingwolde op 4 juni 1870 Antje KREMER [5420], geboren te Vriescheloo in 1834, dochter van Hindrik Alberts KREMER [5454] en Engeltje Harms TIJKS [5455], eerder gehuwd met Engel ENGELKENS [5421].
     Uit deze relatie:
  1. Antje WESTER [5456], geboren te Vriescheloo in 1874, volgt VIa.

   VIa. (van Va) Antje WESTER [5456], geboren te Vriescheloo in 1874, trouwt te Bellingwolde op 3 dec. 1890 Wirtjo Jan BAAS [5457], geboren te Finsterwolde in 1865, zoon van Wirtje Wirtjes BAAS [5458] en Karsiena NIEBORG [5459].
     Uit deze relatie:
  1. Antje BAAS [5563], geboren te Bellingwolde in 1892, trouwt aldaar op 21 aug. 1912 Jan MEURSING [5564], geboren te Borger in 1889, zoon van Hendrik MEURSING [5565] en Laura Elisabeth BERTLING [5566].
  2. Karsiena Jantina BAAS [5567], geboren te Bellingwolde in 1894, trouwt aldaar op 3 juli 1917 Hindrik KOETS [5568], geboren te Wedde in 1882, zoon van Jan KOETS [5569] en Anna HUIZING [5570].

   IVc. (van IIIb) Jan Harms WESTER [5320], gedoopt te Vriescheloo op 23 sept. 1792, boerenknecht, overleden te Finsterwolde op 16 nov. 1872, trouwt aldaar op 25 juli 1821 Sietske Jurjens MEIJER [5321], geboren aldaar ca. 1800, overleden te Finsterwolde na 1872, dochter van Jurjen MEINDERS [5460] en Martjen JANS [5461].
     Uit deze relatie:
  1. Jurjen WESTER [5352], geboren te Finsterwolde op 15 juni 1826, volgt Vb.
  2. Jan Jans WESTER [5318], geboren te Finsterwolde op 8 juli 1834, volgt Vc.

   Vb. (van IVc) Jurjen WESTER [5352], geboren te Finsterwolde op 15 juni 1826, overleden aldaar op 17 nov. 1878, trouwt aldaar op 18 mei 1855 Zwaantje JANSEN [5353], geboren te Finsterwolde op 2 febr. 1814, herbergierster, dochter van Jan Harms JANSEN [5465] en Aaltje Ottes de BOER [5466], eerder gehuwd met Elzo Harberts BRUGGENS [5462].
     Uit deze relatie geen kinderen

   Vc. (van IVc) Jan Jans WESTER [5318], geboren te Finsterwolde op 8 juli 1834, landbouwer, logementhouder, overleden te Nieuwolda vóór 14 sept. 1881, trouwt te Finsterwolde op 7 nov. 1862 Jantje Wubbes WUBBENA [5319], geboren te Wedde in 1838, dochter van Wubbe Geerts WUBBENA [5377] en Free Ulbets MOORLAG [5471].
     Uit deze relatie:
  1. Jan WESTER [5354], geboren te Finsterwolde op 11 maart 1863, volgt VIb.
  2. Sietske WESTER [5355], geboren te Finsterwolde op 1 mei 1864, overleden aldaar op 17 febr. 1865.
  3. Wubbo WESTER [5356], geboren te Finsterwolde op 19 mei 1865, landbouwer te Nieuwolda, trouwt te Wedde op 13 mei 1899 Aaltje KRANENBORG [5379], geboren te Scheemda in 1863, dochter van Hendrik KRANENBORG [5380] en Trijntje KORTE [5381].
  4. Harm WESTER [5357], geboren te Finsterwolde op 27 febr. 1867.
  5. Jurjen WESTER [5358], geboren te Finsterwolde op 3 jan. 1869, hoogleraar veeartsenijkunde, overleden te Groningen op 20 nov. 1947, trouwt te Nieuwe Niedorp op 16 okt. 1898 Gijsbertha Alida VISSER [5382], geboren aldaar op 13 dec. 1877, dochter van Willem Cornelis VISSER [5383], koopman, en Antje STRIJBIS [5384].
  6. Sietske WESTER [5359], geboren te Finsterwolde op 21 juli 1870, modiste, trouwt te Nieuwolda op 2 nov. 1895 Ameling EMMENS [5385], geboren te Winschoten in 1858, onderwijzer, zoon van Wilko EMMENS [5386] en Adriana Joostina DIJKSTRA [5387].
  7. Frederika WESTER [5360], geboren te Finsterwolde op 11 okt. 1871, volgt VIc.
  8. Ettje WESTER [5361], geboren te Finsterwolde op 19 okt. 1873, overleden aldaar vóór 1874.
  9. Ettje WESTER [5362], geboren te Finsterwolde op 28 aug. 1874, trouwt te Scheemda op 25 mei 1900 Jan DOORENBOS [5392], geboren te Termunten in 1871, bakker, zoon van Jan DOORENBOS [5393], onderwijzer, en Mettje SMITH [5394].
  10. Martha WESTER [5363], geboren te Finsterwolde op 16 febr. 1876, trouwt te Scheemda op 31 okt. 1907 Geert OLSDER [5395], geboren te Termunten in 1870, landbouwer, zoon van Geert OLSDER [5396], landbouwer, en Stijntje van der SCHUUR [5397], eerder gehuwd met Etta MENSEMA [5500].
  11. Ulbertus WESTER [1130], geboren te Finsterwolde op 9 febr. 1878, volgt VId.

   VIb. (van Vc) Jan WESTER [5354], geboren te Finsterwolde op 11 maart 1863, trouwt te Wildervank op 6 sept. 1888 Nantje REINDERS [5378], geboren aldaar in 1859, dochter van Klaas Lambertus REINDERS [5389] en Stijntje Klaassens HAGENUS [5390].
     Uit deze relatie:
  1. Klaas Reinder WESTER [5501], geboren te Nieuwolda in 1891, trouwt te Assen op 7 mei 1920 Jacobje EBBINGE [5502], geboren te Peize in 1891, dochter van Hendrik EBBINGE [5503] en Harmanna BAKKER [5504].
  2. Christine Klazine WESTER [5488], geboren te Nieuwolda in 1892, trouwt aldaar op 2 febr. 1919 Klaas RITSEMA [5489], geboren te Bierum in 1875, zoon van Homme RITSEMA [5490] en Hilje KLOOTSEMA [5491].
  3. Jantine WESTER [5492], geboren te Nieuwolda in 1893, trouwt aldaar op 19 mei 1919 Klaas BOS [5493], geboren te Bierum in 1892, zoon van Pieter BOS [5494] en Pieterke STAAL [5495].
  4. Hendrik WESTER [5505], geboren te Nieuwolda in 1896, trouwt te Delfzijl op 4 mei 1921 Hindrikje ten HAVE [5506], geboren te Meedhuizen in 1899, dochter van Tonnis ten HAVE [5507] en Anje STOL [5508].

   VIc. (van Vc) Frederika WESTER [5360], geboren te Finsterwolde op 11 okt. 1871, trouwt te Nieuwolda op 17 mei 1895 Klaas REINDERS [5388], geboren te Wildervank in 1856, landbouwer, zoon van Klaas Lambertus REINDERS [5389] en Stijntje Klaassens HAGENUS [5390].
     Uit deze relatie:
  1. Klaas Lambertus REINDERS [5509], geboren te Wildervank in 1896, trouwt aldaar op 1 mei 1922 Fennegien HOOGERKAMP [5510], geboren te Hoogezand in 1897, dochter van Meindert HOOGERKAMP [5511] en Hinderkien TOPPER [5512].

   VId. (van Vc) Ulbertus WESTER [1130], geboren te Finsterwolde op 9 febr. 1878, rijksveearts, overleden te Anna Paulowna op 17 jan. 1965, trouwt te Uitgeest op 16 juni 1906 Mauritia Francina VISSER [1131], geboren te Nieuwe Niedorp op 27 dec. 1881, overleden te Bennebroek op 30 mei 1937, dochter van Caarl Wilhelm VISSER [5398], koopman, en Margaretha Anna ROTGANS [5399].
     Uit deze relatie:
  1. Jan WESTER [1126], geboren te Schagen ca. 21 april 1907, volgt VIIa.
  2. Margaretha Anna WESTER [5364], geboren te Schagen op 24 febr. 1911, volgt VIIb.
  3. Carl Wilhelm WESTER [5365], geboren te Schagen op 2 dec. 1915, volgt VIIc.

   VIIa. (van VId) Jan WESTER [1126], geboren te Schagen ca. 21 april 1907, zuiveltechnicus, trouwt te Winkel op 28 dec. 1933 Catharina Elisabeth Margaretha HOOY [1127], geboren te Zijpe op 30 juni 1908, overleden te Amstelveen op 5 juli 1986, dochter van Aart HOOY [1128], landman, en Antje PLUISTER [1129].
     Uit deze relatie:
  1. Mauritia Francina (Miets) WESTER [1119], geboren te Seo de Urgel (Sp) op 8 okt. 1935, volgt VIIIa.
  2. Aart WESTER [5372], geboren te Bandung (Indo) op 9 dec. 1938, volgt VIIIb.

   VIIIa. (van VIIa) Mauritia Francina (Miets) WESTER [1119], geboren te Seo de Urgel (Sp) op 8 okt. 1935, trouwt te Nieuwer-Amstel op 11 mei 1962 Hans KOSTER [1118], geboren aldaar op 25 nov. 1936, zoon van Anthonius Johannes KOSTER [1120], chef-inkoper, en Marretje REIJMERINK [1121].
     Uit deze relatie:
  1. Marianne KOSTER [1132], geboren te Amstelveen op 11 febr. 1965, volgt IXa.
  2. Niels KOSTER [478], geboren te Singapore (Mal) op 12 dec. 1966, volgt IXb.

   IXa. (van VIIIa) Marianne KOSTER [1132], geboren te Amstelveen op 11 febr. 1965, trouwt Craig GREGORY [5414], geboren in 1964.
     Uit deze relatie:
  1. Roanne GREGORY [5415], geboren op 23 dec. 2000.
  2. Senna GREGORY [5590], geboren op 5 maart 2004.

   IXb. (van VIIIa) Niels KOSTER [478], geboren te Singapore (Mal) op 12 dec. 1966, trouwt te Driebergen op 28 aug. 1999 Maike Louise GRUPPING [125], geboren te Nijmegen op 18 juli 1968, dochter van Josephus Cornelis Marie (Jos) GRUPPING [57] en Margarethe Hermine Maria (Marga) MOREL [122].
     Uit deze relatie:
  1. Marit KOSTER [1291], geboren te Utrecht op 18 mei 1999.
  2. Camiel KOSTER [2688], geboren te Utrecht op 2 aug. 2001.

   VIIIb. (van VIIa) Aart WESTER [5372], geboren te Bandung (Indo) op 9 dec. 1938, trouwt te Amstelveen op 26 mei 1965 Marina van OORT [5373], geboren te Rheden op 3 dec. 1944, dochter van Marinus van OORT [5401] en Femke BIJKER [5402].
     Uit deze relatie:
  1. Cynthia WESTER [5374], geboren te Amsterdam op 15 juli 1977.

   VIIb. (van VId) Margaretha Anna WESTER [5364], geboren te Schagen op 24 febr. 1911, trouwt Jongejan WINKEL [5366].
     Uit deze relatie geen kinderen

   VIIc. (van VId) Carl Wilhelm WESTER [5365], geboren te Schagen op 2 dec. 1915, overleden te Hilversum op 12 nov. 1980, trouwt te Schagen op 30 okt. 1943 Egberdina Anna FRESEMAN GRATAMA [5367], geboren te Hoogeveen op 17 mei 1919, overleden te Utrecht op 7 aug. 1986.
     Uit deze relatie:
  1. Herman Maurits Jongejan WESTER [5368], geboren te Amsterdam op 19 mei 1943.
  2. Carl Egbert WESTER [5369], geboren te Hoogeveen op 3 april 1945, volgt VIIIc.
  3. Johannes Ulbertus WESTER [5370], geboren te Zwolle op 8 april 1948, overleden te Arnhem op 24 april 1984.
  4. Anna Margaretha Francina WESTER [5371], geboren te Zwolle op 23 sept. 1949.

   VIIIc. (van VIIc) Carl Egbert WESTER [5369], geboren te Hoogeveen op 3 april 1945, trouwt N.N.
     Uit deze relatie:
  1. William Anthony WESTER [5413], geboren op 21 okt. 1985.

   IVd. (van IIIb) Harm Harms WESTER [5425], geboren te Vriescheloo in 1795, trouwt te Bellingwolde op 11 april 1840 Grietje Jacobs BUISMAN [5426], geboren aldaar in 1801, dochter van Jacob Sjoerds BUISMAN [5427] en Hillechien FRERIKS [5428].
     Uit deze relatie:
  1. Hillechien WESTER [5429], geboren te Vriescheloo in 1825, trouwt te Oude Pekela op 23 maart 1867 Hindrik DELHAES [5430], geboren aldaar in 1825, zoon van Pieter Gilles DELHAES [5431] en Wea Hindriks de JONGE [5432], eerder gehuwd met Oktje LOUWDIJK [5433].
  2. Jacob WESTER [5434], geboren te Vriescheloo in 1826, volgt Vd.
  3. Harmke WESTER [5531], geboren te Vriescheloo op 13 sept. 1836, trouwt te Groningen op 24 mei 1874 Egbert MULDER [5532], geboren aldaar op 22 dec. 1836, zoon van Otto Hindrik MULDER [5533] en Diewerke REITSEMA [5534].
  4. Christina WESTER [5450], geboren te Vriescheloo in 1843, trouwt te Bellingwolde op 19 maart 1881 Andries HINDRIKS [5451], geboren aldaar in 1848, zoon van Jan Andries HINDRIKS [5452] en Antje Wessels SCHAVELING [5453].

   Vd. (van IVd) Jacob WESTER [5434], geboren te Vriescheloo in 1826, trouwt te Wedde op 3 juni 1854 (wettiging van 1 kind) Lammechien (Lummigje) van der BORG [5435], geboren aldaar in 1824, dochter van Hindrik Derks van der BORG [5436] en Hilke KLAASSENS [5437].
     Uit deze relatie:
  1. Lammert WESTER [5438], geboren te Wedderheide in 1852, volgt VIe.
  2. Hillegien WESTER [5539], geboren te Wedde in 1856, volgt VIf.

   VIe. (van Vd) Lammert WESTER [5438], geboren te Wedderheide in 1852, trouwt te Wedde op 19 sept. 1877 Fenna BOS [5439], geboren te Blijham in 1857, dochter van Albert BOS [5440] en Geesje NOMDEN [5441].
     Uit deze relatie:
  1. Geesie WESTER [5442], geboren te Wedde in 1877, trouwt aldaar op 3 juni 1899 Nomdo NOMDEN [5443], geboren aldaar in 1877, zoon van Berend NOMDEN [5444] en Swaantje HOUWEN [5445].
  2. Albert WESTER [5446], geboren te Bellingwolde in 1881, trouwt te Wedde op 24 aug. 1904 Jantina WAALKENS [5447], geboren aldaar in 1883, dochter van Hendrik WAALKENS [5448] en Roelfien LOUDIJK [5449].
  3. Lammechien WESTER [5535], geboren te Wedde in 1883, trouwt te Oude Pekela op 7 jan. 1905 Geert GRAVE [5536], geboren aldaar in 1882, zoon van Jan GRAVE [5537] en Klaziena MANSEN [5538].

   VIf. (van Vd) Hillegien WESTER [5539], geboren te Wedde in 1856, trouwt te Bellingwolde op 30 mei 1903 (wettiging van 6 kinderen) Heinrich Gerhard SCHWENNEN [5540], geboren te Meppen (Dld) in 1859, zoon van Gerhard SCHWENNEN [5541] en Maria MECKLENBORG [5542].
     Uit deze relatie:
  1. Jakob SCHWENNEN [5543], geboren te Wedde in 1884, trouwt te Bellingwolde op 13 juni 1908 Anje ENGELKES [5548], geboren aldaar in 1880, dochter van Arend ENGELKES [5549] en Jantje KOLK [5550].
  2. Maria SCHWENNEN [5544], geboren te Wedde in 1887, trouwt te Bellingwolde op 14 juli 1906 Harm WALBURG [5551], geboren aldaar in 1878, zoon van Harm WALBURG [5552] en Hillechien BRUINS [5553].
  3. Johanness Gerhardus SCHWENNEN [5545], geboren te Bellingwolde in 1891, trouwt aldaar op 2 nov. 1912 Pieternella PRINS [5554], geboren aldaar in 1890, dochter van Pieter PRINS [5555] en Metje NOBBE [5556].
  4. Hendrik SCHWENNEN [5546], geboren te Bellingwolde in 1893, trouwt aldaar op 24 jan. 1920 Anje ROPS [5557], geboren aldaar in 1898, dochter van Remko ROPS [5558] en Derkina DAS [5559].
  5. Jan SCHWENNEN [5547], geboren te Bellingwolde in 1896, trouwt aldaar op 16 maart 1918 (wettiging van 1 kind) Marieke TROFF [5560], geboren aldaar in 1896, dochter van Hinderk TROFF [5561] en Antje KUIPER [5562].

Opgemaakt met het programma GENKWA

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: joscmg@xs4all.nl

Overasselt, 21 febr. 2005.


Personen index bij de PARENTEEL van
Jan N. (WESTER)

|(|B|C|D|E|F|G|H|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|V|W|

                                   - ( -
[5322](Wester), Harm Roelfs (1739-1795) ................................. II.4, IIIb
                                   - B -
[5563]Baas, Antje (1892- ) .............................................. VIa.1
[5567]Baas, Karsiena Jantina (1894- ) ................................... VIa.2
[5458]Baas, Wirtje Wirtjes .............................................. {VIa}
[5457]Baas, Wirtjo Jan (1865- ) ......................................... {VIa}
[5504]Bakker, Harmanna .................................................. {VIb.1}
[5566]Bertling, Laura Elisabeth ......................................... {VIa.1}
[5402]Bijker, Femke ..................................................... {VIIIb}
[5466]Boer, Aaltje Ottes de ............................................. {Vb}
[5436]Borg, Hindrik Derks van der ....................................... {Vd}
[5435]Borg, Lammechien (Lummigje) van der (1824- ) ...................... {Vd}
[5440]Bos, Albert ....................................................... {VIe}
[5439]Bos, Fenna (1857- ) ............................................... {VIe}
[5493]Bos, Klaas (1892- ) ............................................... {VIb.3}
[5494]Bos, Pieter ....................................................... {VIb.3}
[5462]Bruggens, Elzo Harberts (1813- ) .................................. {Vb}
[5553]Bruins, Hillechien ................................................ {VIf.2}
[5375]Bruiser, Antje Roelfs (1784- ) .................................... {IVb}
[5417]Bruiser, Roelf Berends ............................................ {IVb}
[5426]Buisman, Grietje Jacobs (1801- ) .................................. {IVd}
[5427]Buisman, Jacob Sjoerds ............................................ {IVd}
                                   - C -
[5327]Christiaens, Abeltien ............................................. {II}
[5335]Christiaens, Abeltien (1774- ) .................................... IIIa.3
[5334]Christiaens, Eltien (1769- ) .................................... IIIa.2, IVa
[5333]Christiaens, Roelef (1768- ) ...................................... IIIa.1
                                   - D -
[5559]Das, Derkina ...................................................... {VIf.4}
[5430]Delhaes, Hindrik (1825- ) ......................................... {IVd.1}
[5431]Delhaes, Pieter Gilles ............................................ {IVd.1}
[5521]Dijksterhuis, Edsko Galtjes ....................................... {IVa.2}
[5519]Dijksterhuis, Wendeltje Edskes (1794- ) ........................... {IVa.2}
[5387]Dijkstra, Adriana Joostina ........................................ {Vc.6}
[5515]Dijkwegen, Harm Adolfs ............................................ {IVa.1}
[5393]Doorenbos, Jan .................................................... {Vc.9}
[5392]Doorenbos, Jan (1871- ) ........................................... {Vc.9}
                                   - E -
[5503]Ebbinge, Hendrik .................................................. {VIb.1}
[5502]Ebbinge, Jacobje (1891- ) ......................................... {VIb.1}
[5385]Emmens, Ameling (1858- ) .......................................... {Vc.6}
[5386]Emmens, Wilko ..................................................... {Vc.6}
[5421]Engelkens, Engel .................................................. {Va}
[5548]Engelkes, Anje (1880- ) ........................................... {VIf.1}
[5549]Engelkes, Arend ................................................... {VIf.1}
                                   - F -
[5428]Freriks, Hillechien ............................................... {IVd}
[5367]Freseman Gratama, Egberdina Anna (1919-1986) ...................... {VIIc}
                                   - G -
[5522]Geerts, Jantje .................................................... {IVa.2}
[5536]Grave, Geert (1882- ) ............................................. {VIe.3}
[5537]Grave, Jan ........................................................ {VIe.3}
[5414]Gregory, Craig (1964- ) ........................................... {IXa}
[5415]Gregory, Roanne (2000- ) .......................................... IXa.1
[5590]Gregory, Senna (2004- ) ........................................... IXa.2
  [57]Grupping, Josephus Cornelis Marie (Jos) (1938- ) .................. {IXb}
 [125]Grupping, Maike Louise (1968- ) ................................... {IXb}
                                   - H -
[5390]Hagenus, Stijntje Klaassens ..................................... {VIb}, {VIc}
[5423]Harms, Jan ........................................................ {IIIa.3}
[5517]Harms, Martje ..................................................... {IVa.1}
[5506]Have, Hindrikje ten (1899- ) ...................................... {VIb.4}
[5507]Have, Tonnis ten .................................................. {VIb.4}
[5324]Hendriks, Jan ..................................................... {IIIb}
[5451]Hindriks, Andries (1848- ) ........................................ {IVd.4}
[5452]Hindriks, Jan Andries ............................................. {IVd.4}
[5510]Hoogerkamp, Fennegien (1897- ) .................................... {VIc.1}
[5511]Hoogerkamp, Meindert .............................................. {VIc.1}
[1128]Hooy, Aart (1875- ) ............................................... {VIIa}
[1127]Hooy, Catharina Elisabeth Margaretha (1908-1986) .................. {VIIa}
[5445]Houwen, Swaantje .................................................. {VIe.1}
[5570]Huizing, Anna ..................................................... {VIa.2}
                                   - J -
[5325]Jans, Aaltje ...................................................... {IIIb}
[5332]Jans, Harmke ...................................................... {IIIa}
[5323]Jans, Hilke (1740-1801) ........................................... {IIIb}
[5461]Jans, Martjen ..................................................... {IVc}
[5326]Jans, Roelef (1700- ) ............................................. I.1, II
[5465]Jansen, Jan Harms ................................................. {Vb}
[5353]Jansen, Zwaantje (1814- ) ......................................... {Vb}
[5432]Jonge, Wea Hindriks de ............................................ {IVd.1}
                                   - K -
[5437]Klaassens, Hilke .................................................. {Vd}
[5491]Klootsema, Hilje .................................................. {VIb.2}
[5568]Koets, Hindrik (1882- ) ........................................... {VIa.2}
[5569]Koets, Jan ........................................................ {VIa.2}
[5550]Kolk, Jantje ...................................................... {VIf.1}
[5381]Korte, Trijntje ................................................... {Vc.3}
[1120]Koster, Anthonius Johannes (1907- ) ............................... {VIIIa}
[2688]Koster, Camiel (2001- ) ........................................... IXb.2
[1118]Koster, Hans (1936- ) ............................................. {VIIIa}
[1132]Koster, Marianne (1965- ) ....................................... VIIIa.1, IXa
[1291]Koster, Marit (1999- ) ............................................ IXb.1
 [478]Koster, Niels (1966- ) .......................................... VIIIa.2, IXb
[5379]Kranenborg, Aaltje (1863- ) ....................................... {Vc.3}
[5380]Kranenborg, Hendrik ............................................... {Vc.3}
[5420]Kremer, Antje (1834- ) ............................................ {Va}
[5454]Kremer, Hindrik Alberts ........................................... {Va}
[5562]Kuiper, Antje ..................................................... {VIf.5}
                                   - L -
[5449]Loudijk, Roelfien ................................................. {VIe.2}
[5433]Louwdijk, Oktje ................................................... {IVd.1}
[5418]Lukens, Antje ..................................................... {IVb}
                                   - M -
[5538]Mansen, Klaziena .................................................. {VIe.3}
[5542]Mecklenborg, Maria ................................................ {VIf}
[5321]Meijer, Sietske Jurjens (1800-1872) ............................... {IVc}
[5460]Meinders, Jurjen .................................................. {IVc}
[5500]Mensema, Etta ..................................................... {Vc.10}
[5565]Meursing, Hendrik ................................................. {VIa.1}
[5564]Meursing, Jan (1889- ) ............................................ {VIa.1}
[5471]Moorlag, Free Ulbets (1794- ) ..................................... {Vc}
 [122]Morel, Margarethe Hermine Maria (Marga) (1939- ) .................. {IXb}
[5532]Mulder, Egbert (1836- ) ........................................... {IVd.3}
[5533]Mulder, Otto Hindrik .............................................. {IVd.3}
                                   - N -
[5328]N. (Wester), Jan (1675- ) ......................................... I
[5459]Nieborg, Karsiena ................................................. {VIa}
[5556]Nobbe, Metje ...................................................... {VIf.3}
[5444]Nomden, Berend .................................................... {VIe.1}
[5441]Nomden, Geesje .................................................... {VIe}
[5443]Nomden, Nomdo (1877- ) ............................................ {VIe.1}
                                   - O -
[5396]Olsder, Geert ..................................................... {Vc.10}
[5395]Olsder, Geert (1870- ) ............................................ {Vc.10}
[5373]Oort, Marina van (1944- ) ......................................... {VIIIb}
[5401]Oort, Marinus van ................................................. {VIIIb}
[5337]Ottes, Christiaen (1675- ) ........................................ {II}
                                   - P -
[1129]Pluister, Antje (1879- ) .......................................... {VIIa}
[5516]Poppens, Berend Hilenius .......................................... {IVa.1}
[5514]Poppens, Hemmechien Berents (1788- ) .............................. {IVa.1}
[5555]Prins, Pieter ..................................................... {VIf.3}
[5554]Prins, Pieternella (1890- ) ....................................... {VIf.3}
                                   - R -
[1121]Reijmerink, Marretje (1910- ) ..................................... {VIIIa}
[5388]Reinders, Klaas (1856- ) .......................................... {VIc}
[5389]Reinders, Klaas Lambertus ....................................... {VIb}, {VIc}
[5509]Reinders, Klaas Lambertus (1896- ) ................................ VIc.1
[5378]Reinders, Nantje (1859- ) ......................................... {VIb}
[5534]Reitsema, Diewerke ................................................ {IVd.3}
[5490]Ritsema, Homme .................................................... {VIb.2}
[5489]Ritsema, Klaas (1875- ) ........................................... {VIb.2}
[5331]Roelfs, Christiaen (1737- ) ....................................... II.3, IIIa
[5330]Roelfs, Grietien (1735- ) ......................................... II.2
[5329]Roelfs, Jan (1734- ) .............................................. II.1
[5557]Rops, Anje (1898- ) ............................................... {VIf.4}
[5558]Rops, Remko ....................................................... {VIf.4}
[5399]Rotgans, Margaretha Anna (1852- ) ................................. {VId}
                                   - S -
[5453]Schaveling, Antje Wessels ......................................... {IVd.4}
[5397]Schuur, Stijntje van der .......................................... {Vc.10}
[5541]Schwennen, Gerhard ................................................ {VIf}
[5540]Schwennen, Heinrich Gerhard (1859- ) .............................. {VIf}
[5546]Schwennen, Hendrik (1893- ) ....................................... VIf.4
[5543]Schwennen, Jakob (1884- ) ......................................... VIf.1
[5547]Schwennen, Jan (1896- ) ........................................... VIf.5
[5545]Schwennen, Johanness Gerhardus (1891- ) ........................... VIf.3
[5544]Schwennen, Maria (1887- ) ......................................... VIf.2
[5394]Smith, Mettje ..................................................... {Vc.9}
[5495]Staal, Pieterke ................................................... {VIb.3}
[5508]Stol, Anje ........................................................ {VIb.4}
[5384]Strijbis, Antje (1850-1894) ....................................... {Vc.5}
                                   - T -
[5455]Tijks, Engeltje Harms ............................................. {Va}
[5512]Topper, Hinderkien ................................................ {VIc.1}
[5561]Troff, Hinderk .................................................... {VIf.5}
[5560]Troff, Marieke (1896- ) ........................................... {VIf.5}
                                   - U -
[5520]Ufkes, Menno Klaassens ............................................ {IVa.2}
                                   - V -
[5398]Visser, Caarl Wilhelm (1848- ) .................................... {VId}
[5382]Visser, Gijsbertha Alida (1877- ) ................................. {Vc.5}
[1131]Visser, Mauritia Francina (1881-1937) ............................. {VId}
[5383]Visser, Willem Cornelis (1846- ) .................................. {Vc.5}
                                   - W -
[5448]Waalkens, Hendrik ................................................. {VIe.2}
[5447]Waalkens, Jantina (1883- ) ........................................ {VIe.2}
[5552]Walburg, Harm ..................................................... {VIf.2}
[5551]Walburg, Harm (1878- ) ............................................ {VIf.2}
[5351]Wester, Aaltien Harms (1790- ) .................................... IIIb.2
[5372]Wester, Aart (1938- ) .......................................... VIIa.2, VIIIb
[5446]Wester, Albert (1881- ) ........................................... VIe.2
[5371]Wester, Anna Margaretha Francina (1949- ) ......................... VIIc.4
[5456]Wester, Antje (1874- ) ............................................ Va.1, VIa
[5369]Wester, Carl Egbert (1945- ) ................................... VIIc.2, VIIIc
[5365]Wester, Carl Wilhelm (1915-1980) ................................ VId.3, VIIc
[5450]Wester, Christina (1843- ) ........................................ IVd.4
[5488]Wester, Christine Klazine (1892- ) ................................ VIb.2
[5374]Wester, Cynthia (1977- ) .......................................... VIIIb.1
[5361]Wester, Ettje (1873-1874) ......................................... Vc.8
[5362]Wester, Ettje (1874- ) ............................................ Vc.9
[5360]Wester, Frederika (1871- ) ........................................ Vc.7, VIc
[5442]Wester, Geesie (1877- ) ........................................... VIe.1
[5357]Wester, Harm (1867- ) ............................................. Vc.4
[5425]Wester, Harm Harms (1795- ) .................................... IIIb.4, IVd
[5376]Wester, Harm Roelfs (1815-1871) ................................... IVb.1
[5531]Wester, Harmke (1836- ) ........................................... IVd.3
[5505]Wester, Hendrik (1896- ) .......................................... VIb.4
[5368]Wester, Herman Maurits Jongejan (1943- ) .......................... VIIc.1
[5429]Wester, Hillechien (1825- ) ....................................... IVd.1
[5539]Wester, Hillegien (1856- ) ...................................... Vd.2, VIf
[5434]Wester, Jacob (1826- ) ............................................ IVd.2, Vd
[5354]Wester, Jan (1863- ) .............................................. Vc.1, VIb
[1126]Wester, Jan (1907- ) ............................................ VId.1, VIIa
[5320]Wester, Jan Harms (1792-1872) ................................... IIIb.3, IVc
[5318]Wester, Jan Jans (1834-1881) ...................................... IVc.2, Vc
[5419]Wester, Jan Roelfs (1822- ) ....................................... IVb.2, Va
[5492]Wester, Jantine (1893- ) .......................................... VIb.3
[5370]Wester, Johannes Ulbertus (1948-1984) ............................. VIIc.3
[5352]Wester, Jurjen (1826-1878) ........................................ IVc.1, Vb
[5358]Wester, Jurjen (1869-1947) ........................................ Vc.5
[5501]Wester, Klaas Reinder (1891- ) .................................... VIb.1
[5535]Wester, Lammechien (1883- ) ....................................... VIe.3
[5438]Wester, Lammert (1852- ) .......................................... Vd.1, VIe
[5364]Wester, Margaretha Anna (1911- ) ................................ VId.2, VIIb
[5363]Wester, Martha (1876- ) ........................................... Vc.10
[1119]Wester, Mauritia Francina (Miets) (1935- ) ..................... VIIa.1, VIIIa
[5355]Wester, Sietske (1864-1865) ....................................... Vc.2
[5359]Wester, Sietske (1870- ) .......................................... Vc.6
[1130]Wester, Ulbertus (1878-1965) ...................................... Vc.11, VId
[5413]Wester, William Anthony (1985- ) .................................. VIIIc.1
[5356]Wester, Wubbo (1865- ) ............................................ Vc.3
[5350]Wester (ook Westerhof), Roelef Harms (1789- ) ................... IIIb.1, IVb
[5424]Westerhof, Berent ( -1824) ........................................ IVb.3
[5518]Wiers, Christiaan Hemmes (1800- ) ................................. IVa.2
[5513]Wiers, Derk Hemmes (1799- ) ....................................... IVa.1
[5422]Wiers, Hemme Derks ................................................ {IVa}
[5366]Winkel, Jongejan .................................................. {VIIb}
[5319]Wubbena, Jantje Wubbes (1838- ) ................................... {Vc}
[5377]Wubbena, Wubbe Geerts (1797- ) .................................... {Vc}


Overasselt, 21 febr. 2005.