PARENTEEL van

Lammert? REIJMERING (ca. 1680) en N.N.


   
I. Lammert? REIJMERING[1641], trouwt N.N.
  Het is zeker dat Lammert Reijmering heeft bestaan, als vader van Hermanus en vermoedelijk ook zoon (Jan) Hendrik en dochter Jannetje, maar verder is niets zeker, zelfs niet zijn voornaam. Het is waarschijnlijk ook niet meer na te gaan, want het archief van Haaksbergen van vóór 1725 is helaas verloren gegaan. En Haaksbergen is de plaats, waar de familie Reimering/Reijmerink vermoedelijk haar oorsprong heeft.

  Als zoon Hermanus in het huwelijk treedt, woont hij in Amsterdam in de Laurierstraat, maar hij is zeker niet in Amsterdam geboren. Waar wel, is niet bekend, maar in het Gemeentearchief van Amsterdam bevinden zich uit de periode 1690-1750 meerdere (onder)trouwacten, waarvan een van de "comparanten" de naam R(e)ijmering, Reimerink e.d. draagt. Al deze personen zijn afkomstig van Hoksbergen, Haksbergen, Haxbergen, Haaksbergen. Waarschijnlijk komt dus ook Hermanus uit Haaksbergen. In ieder geval is bekend dat zijn (waarschijnlijke) broer (Jan) Hendrik Reimering in Haaksbergen geboren is. Zie aldaar.

  Alle gegevens over de familie Reijmerink zijn met toestemming overgenomen uit de "Genealogie Familie Reijmerink", opgesteld door Hans Koster te Bussum.
     Uit deze relatie:
  1. Hermanus REIJMERING [1634], geboren te Haaksbergen ca. 1710, volgt IIa.
  2. (Jan) Hendrik REIMERING [1642], volgt IIb.
  3. Jannetje REIMERING [1648], begraven te 's-Graveland op 5 aug. 1807.

   Jannetje is vermoedelijk een zuster van (Jan) Hendrik en Hermanus Reijmering. Bij de doop-inschrijving van zoon Jan van Jan Hendrik en Klaasje Kardoes wordt Jannetje Reijmerik als getuige vermeld. Ze overlijdt ongehuwd in 1807 in 's Graveland.
   IIa. (van I) Hermanus REIJMERING [1634], geboren te Haaksbergen ca. 1710, bleeker, begraven te 's-Graveland op 3 sept. 1781, ondertr. kerkel. (1)/tr. kerkel. te Amsterdam/'s-Graveland op 12 april/5 mei 1743 Jannetje van der HORST [1635], geboren aldaar ca. 1710, overleden aldaar op 26 aug. 1763, trouwt (2) te 's-Graveland op 24 juni 1764 Klaasje van SCHAICK [1636], begraven aldaar op 21 aug. 1781.
  Hermanus Reijmerink trouwt in 1743 met Jannetje van der Horst uit 's Graveland en vestigt zich daar. Of hij het vak van bleker al kende, of het zich te 's Graveland heeft eigen gemaakt, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat hij te 's Graveland een blekerij/wasserij begint, die tot 1986 in handen van de familie Reijmerink is gebleven.

  Het bleken gebeurt op z.g. bleekvelden. In het boekje "Bleek, bleeker, bleekst" van de hand van J.A. Hendriks jr wordt vermeld dat de Heerenhofstede "Bousigt" het grootste complex bleekvelden van 's Graveland bezat. Van 1760 tot 1957 was deze hofstede in het bezit van de familie Reijmerink.
     Uit de eerste relatie:
  1. Lammert REIJMERINK [1590], geboren/gedoopt (nederd.geref.) te 's-Graveland op 2/8 aug. 1745, volgt IIIa.
  2. Jan REIJMERINK [1637], gedoopt te 's-Graveland op 7 april 1748, ondertrouw te Amsterdam op 17 april 1778 Maria van VELSEN [1649], geboren aldaar ca. 1744.
   Dit echtpaar vertrekt uit Amsterdam, doch onbekend is waarheen.
  3. Niesje REIJMERINK [1638], gedoopt te 's-Graveland op 30 maart 1750, volgt IIIb.
  4. Hendrik REIJMERINK [1639], gedoopt te 's-Graveland op 26 nov. 1752, overleden aldaar vóór 1756, jong overleden.
  5. Hendrik REIJMERINK [1640], gedoopt te 's-Graveland op 25 juli 1756, volgt IIIc.

   IIIa. (van IIa) Lammert REIJMERINK [1590], geboren/gedoopt (nederd.geref.) te 's-Graveland op 2/8 aug. 1745, overleden aldaar op 7 aug. 1815, ondertr. kerkel. (1)/tr. kerkel. (nederd.geref.) te Amsterdam/'s-Graveland op 26 juli/18 aug. 1771 Jannetje WEEBER [1591], geboren te Weesp ca. 1738, begraven te 's-Graveland op 11 juni 1805, trouwt (2) aldaar op 20 nov. 1807 Beatrix APPELDOORN [1632].
     Uit de eerste relatie:
  1. Hermanus REIJMERINK [1633], gedoopt te 's-Graveland op 1 juni 1772.
  2. Fredrik REIJMERINK [1586], geboren/gedoopt te 's-Graveland op 17/23 april 1775, volgt IVa.

   IVa. (van IIIa) Fredrik REIJMERINK [1586], geboren/gedoopt te 's-Graveland op 17/23 april 1775, kleerbleeker, overleden aldaar op 19 jan. 1867, trouwt (1) aldaar op 13 nov. 1796 Aaltje MEIJER [1592], geboren te Ankeveen ca. 1774, overleden/begraven te 's-Graveland op 1/4 sept. 1812, trouwt (2) aldaar op 21 okt. 1815 Elisabeth MAAS [1587], geboren aldaar ca. 1793, dienstbaar, overleden te 's-Graveland op 28 april 1858, dochter van Jan MAAS [1588] en Truijtje van der HORST [1589].
     Uit de eerste relatie:
  1. Lammert REIJMERINK [1593], geboren te 's-Graveland op 19 aug. 1797, volgt Va.
  2. Philippus Hermanus REIJMERINK [1600], geboren te 's-Graveland in 1799, kleermaker, overleden aldaar op 3 okt. 1852, trouwt aldaar op 10 mei 1823 Aaltje LAND [1601], geboren te Loosdrecht ca. 1800, dochter van Gijsbert LAND [1602] en Jannetje GERLAAN [1603].
  3. Fredrik REIJMERINK [1604], geboren te 's-Graveland in 1801, volgt Vb.
  4. Jacob REIJMERINK [1613], geboren te 's-Graveland ca. 1804, volgt Vc.
  5. Jannetje REIJMERINK [1621], geboren te 's-Graveland ca. 1807, volgt Vd.
  6. Hermanus REIJMERINK [1622], geboren te 's-Graveland in 1809, overleden te Kortenhoef op 5 nov. 1892, trouwt Jannetje KROON [1623], geboren aldaar.
  7. Jan REIJMERINK [1624], geboren te 's-Graveland ca. 1811, volgt Ve.
     Uit de tweede relatie:
  1. Hendrik REIJMERINK [1573], geboren te 's-Graveland op 24 jan. 1816, volgt Vf.
  2. Elisabeth REIJMERINK [1627], geboren te 's-Graveland op 29 april 1817, overleden aldaar op 16 mei 1868, trouwt Jan van SCHAIK [1628], geboren te Loenen op 20 nov. 1812, kleerbleeker.
  3. Geertruij REIJMERINK [1629], geboren te 's-Graveland op 15 febr. 1819, trouwt Herman BOOM [1630], geboren te Loosdrecht in 1815.
  4. Aaltje REIJMERINK [1631], geboren te 's-Graveland op 27 jan. 1823, kleerbleekster, overleden aldaar op 11 mei 1872.

   Va. (van IVa) Lammert REIJMERINK [1593], geboren te 's-Graveland op 19 aug. 1797, overleden aldaar op 5 juni 1833, trouwt aldaar op 28 april 1821 Marretje van RIJN [1594], geboren te 's-Graveland ca. 1800, overleden aldaar op 14 febr. 1826, dochter van Willem van RIJN [1595] en Jannetie van ROIJEN [1596].
     Uit deze relatie:
  1. Frederik REIJMERINK [1597], geboren te 's-Graveland op 2 juni 1822, volgt VIa.
  2. Jannetje REIJMERINK [1598], geboren te 's-Graveland op 16 febr. 1824.
  3. Marretje REIJMERINK [1599], geboren te 's-Graveland op 14 febr. 1826, overleden op 15 maart 1843.

   VIa. (van Va) Frederik REIJMERINK [1597], geboren te 's-Graveland op 2 juni 1822, overleden op 1 dec. 1888, trouwt op 27 sept. 1846 Christina Maria STRONK [1667].
     Uit deze relatie:
  1. Lammert REIJMERINK [1668], geboren op 5 juli 1847, overleden op 7 maart 1848.
  2. Maria REIJMERINK [1669], geboren op 10 nov. 1848.
  3. Lammert REIJMERINK [1670], geboren op 22 sept. 1850, trouwt op 24 okt. 1877 Maria Elisabeth LIEBER [1671].
  4. Fredrik REIJMERINK [1672], geboren op 25 jan. 1854, overleden op 11 febr. 1854.
  5. Fredrik REIJMERINK [1673], geboren op 7 juni 1855.
  6. Willem Frerik REIJMERINK [1674], geboren op 21 maart 1856.
  7. Marretje REIJMERINK [1675], geboren op 25 dec. 1856.
  8. Helena Geertruida REIJMERINK [1676], geboren op 25 febr. 1859.
  9. Arie REIJMERINK [1677], geboren op 14 juni 1864, overleden op 14 juni 1864.

   Vb. (van IVa) Fredrik REIJMERINK [1604], geboren te 's-Graveland in 1801, kleerbleeker, overleden aldaar op 8 juli 1881, trouwt aldaar op 27 juni 1830 Geesje SMINK [1605], geboren te 's-Graveland ca. 1811, overleden aldaar op 21 febr. 1877, dochter van Teunis SMINK [1606], timmerman, en Geertje van ROOIJEN [1607].
     Uit deze relatie:
  1. Frederik REIJMERINK [1608], geboren te 's-Graveland op 26 juli 1834.
  2. Geertje REIJMERINK [1678], geboren te 's-Graveland op 15 febr. 1837, overleden aldaar op 16 febr. 1837.
  3. Teunis REIJMERINK [1609], geboren te 's-Graveland op 20 maart 1838.
  4. Lambertus REIJMERINK [1610], geboren te 's-Graveland op 9 juni 1840.
  5. levenloos kind REIJMERINK [1679], geboren te 's-Graveland op 17 mei 1842, overleden aldaar op 17 mei 1842.
  6. Aaltje REIJMERINK [1611], geboren te 's-Graveland op 5 juli 1843.
  7. Geertje REIJMERINK [1612], geboren te 's-Graveland op 7 april 1848.
  8. Philippus Hermanus REIJMERINK [1680], geboren te Tilburg op 11 sept. 1852, overleden te 's-Graveland op 3 okt. 1852.

   Vc. (van IVa) Jacob REIJMERINK [1613], geboren te 's-Graveland ca. 1804, kleerbleeker, overleden aldaar op 6 jan. 1874, trouwt aldaar op 3 juli 1857 Jannetje BIJDEMAST [1614], geboren te 's-Graveland ca. 1828, dienstbode, overleden aldaar op 18 juni 1893, dochter van Nicolaas BIJDEMAST [1615] en Maria GROTENDORST [1616].
     Uit deze relatie:
  1. Frederik REIJMERINK [1617], geboren te 's-Graveland op 7 maart 1859, overleden aldaar op 28 maart 1859, jong overleden.
  2. Nicolaas REIJMERINK [1618], geboren te 's-Graveland op 19 febr. 1860, trouwt op 24 sept. 1887 Wilhelmina BEUKER [1681].
  3. Frederik REIJMERINK [1619], geboren te 's-Graveland op 5 febr. 1862.
  4. Maria REIJMERINK [1620], geboren te 's-Graveland op 7 okt. 1868, overleden aldaar op 15 maart 1869, jong overleden.

   Vd. (van IVa) Jannetje REIJMERINK [1621], geboren te 's-Graveland ca. 1807, overleden aldaar op 4 juni 1843, trouwt aldaar op 22 febr. 1839 Hermanus RIJMERINK [1661], gedoopt te 's-Graveland op 13 nov. 1792, kleerenbleeker, overleden aldaar op 18 okt. 1860, zoon van Hendrik REIJMERINK [1640] en Hilletje Jacobs VLASHOF [1659].
     Uit deze relatie:
  1. Hendrik REIJMERINK [1665], geboren te 's-Graveland op 13 nov. 1839, overleden aldaar op 9 nov. 1862.
  2. levenloos kind REIJMERINK [1666], geboren te 's-Graveland op 17 mei 1842, overleden aldaar op 17 mei 1842.

   Ve. (van IVa) Jan REIJMERINK [1624], geboren te 's-Graveland ca. 1811, schilder, overleden te Amsterdam op 29 maart 1867, trouwt aldaar op 19 sept. 1836 Anna Catharina Sophia BITTER [1625], geboren aldaar ca. 1815, overleden te Amsterdam op 14 juli 1877.
     Uit deze relatie:
  1. kind, jong gestorven REIJMERINK [1626].
  2. kind, jong gestorven REIMERINK [2203].

   Vf. (van IVa) Hendrik REIJMERINK [1573], geboren te 's-Graveland op 24 jan. 1816, timmerman, trouwt (1) aldaar op 27 april 1844 Geertruij SNEL [1578], geboren aldaar in 1808, overleden te Amsterdam op 13 april 1848, dochter van Gerrit SNEL [1575], koetsier, en Maria van der WILDT [1576], trouwt (2) aldaar op 19 sept. 1849 Marritje SNEL [1574], geboren te 's-Graveland in 1810, overleden te Amsterdam op 7 dec. 1857, dochter van Gerrit SNEL [1575], koetsier, en Maria van der WILDT [1576], eerder gehuwd met Helmert VEENENDAAL [1577].
     Uit de eerste relatie:
  1. Elisabeth REIJMERINK [1579], geboren te Amsterdam op 18 aug. 1844, overleden te 's-Graveland op 9 jan. 1895, trouwt aldaar op 15 febr. 1868 Klaas van DOORN [1580], geboren aldaar op 17 maart 1845, kleerbleeker, zoon van Boudewijn van DOORN [1581], Kleerbleeker, en Neeltje MOLENAAR [1582].
  2. Maria REIJMERINK [1583], geboren te Amsterdam op 17 sept. 1845, overleden aldaar op 20 dec. 1845.
     Uit de tweede relatie:
  1. Fredrik REIJMERINK [1584], geboren te Amsterdam op 28 sept. 1849, werkman, overleden aldaar op 16 juni 1904, trouwt aldaar Hendrika Maria WIJNDERS [1585].
  2. Gerrit REIJMERINK [1561], geboren te Amsterdam op 2 jan. 1855, volgt VIb.

   VIb. (van Vf) Gerrit REIJMERINK [1561], geboren te Amsterdam op 2 jan. 1855, stukadoor, tapper, trouwt aldaar op 16 juli 1879 Marretje JANSEN [1562], geboren aldaar op 4 dec. 1857, overleden te Amsterdam op 6 jan. 1920, dochter van Hendrik JANSEN [1570] en Renata CORNELISSEN [1571], groentenverkoopster.
     Uit deze relatie:
  1. Dirk Hendrik REIJMERINK [1122], geboren te Amsterdam ca. 28 juli 1881, volgt VII.
  2. Leonora Renata REIJMERINK [1566], geboren te Amsterdam op 20 okt. 1883, trouwt aldaar op 16 mei 1907 Johannes Albertus BLOKKER [1567], kellner.
  3. levenloos kind REIJMERINK [1568], geboren te Amsterdam op 26 mei 1887, overleden aldaar op 26 mei 1887.
  4. levenloos kind REIJMERINK [1569], geboren te Amsterdam op 26 sept. 1889, overleden aldaar op 26 sept. 1889.

   VII. (van VIb) Dirk Hendrik REIJMERINK [1122], geboren te Amsterdam ca. 28 juli 1881, electricien, tramconducteur, overleden aldaar op 11 juni 1944, trouwt aldaar op 8 okt. 1908 Jans SMIT [1123], geboren te Amsterdam ca. 12 juni 1885, overleden aldaar op 26 sept. 1965, dochter van Gerrit SMIT [1559], huisschilder, en Femmigje de JONGE [1560].
     Uit deze relatie:
  1. Marretje REIJMERINK [1121], geboren te Amsterdam ca. 30 dec. 1910, volgt VIII.
  2. Gerrit REIJMERINK [1563], geboren te Amsterdam op 10 dec. 1915.
  3. Femmigje REIJMERINK [1564], geboren te Amsterdam op 13 okt. 1920.
  4. Jansje REIJMERINK [1565], geboren te Amsterdam op 7 febr. 1925.

   VIII. (van VII) Marretje REIJMERINK [1121], geboren te Amsterdam ca. 30 dec. 1910, trouwt aldaar op 21 mei 1934 Anthonius Johannes KOSTER [1120], geboren aldaar op 2 dec. 1907, chef-inkoper, zoon van Petrus Gerardus KOSTER [1133], huisschilder, en Doutje GOSLIGA [1134].
     Uit deze relatie:
  1. Hans KOSTER [1118], geboren te Nieuwer-Amstel op 25 nov. 1936, volgt IX.
  2. Tom KOSTER [1124], geboren te Nieuwer-Amstel op 3 okt. 1938.
  3. Lucie KOSTER [1125], geboren te Nieuwer-Amstel op 24 febr. 1942.

   IX. (van VIII) Hans KOSTER [1118], geboren te Nieuwer-Amstel op 25 nov. 1936, trouwt aldaar op 11 mei 1962 Mauritia Francina (Miets) WESTER [1119], geboren te Seo de Urgel (Sp) op 8 okt. 1935, dochter van Jan WESTER [1126], zuiveltechnicus, en Catharina Elisabeth Margaretha HOOY [1127].
     Uit deze relatie:
  1. Marianne KOSTER [1132], geboren te Amstelveen op 11 febr. 1965, volgt Xa.
  2. Niels KOSTER [478], geboren te Singapore (Mal) op 12 dec. 1966, volgt Xb.

   Xa. (van IX) Marianne KOSTER [1132], geboren te Amstelveen op 11 febr. 1965, trouwt Craig GREGORY [5414], geboren in 1964.
     Uit deze relatie:
  1. Roanne GREGORY [5415], geboren op 23 dec. 2000.
  2. Senna GREGORY [5590], geboren op 5 maart 2004.

   Xb. (van IX) Niels KOSTER [478], geboren te Singapore (Mal) op 12 dec. 1966, trouwt te Driebergen op 28 aug. 1999 Maike Louise GRUPPING [125], geboren te Nijmegen op 18 juli 1968, dochter van Josephus Cornelis Marie (Jos) GRUPPING [57] en Margarethe Hermine Maria (Marga) MOREL [122].
     Uit deze relatie:
  1. Marit KOSTER [1291], geboren te Utrecht op 18 mei 1999.
  2. Camiel KOSTER [2688], geboren te Utrecht op 2 aug. 2001.

   IIIb. (van IIa) Niesje REIJMERINK [1638], gedoopt te 's-Graveland op 30 maart 1750, turfveenster, overleden aldaar op 26 april 1825, trouwt aldaar op 30 juni 1776 Arie (Aardt) van ROYEN [1650], gedoopt te Tienhoven op 10 aug. 1745, schout, maire en burgemeester van 's Graveland, 1782-1812., overleden te 's-Graveland op 25 maart 1819, zoon van Cornelis Willms van ROOIJEN [1654] en Grietje AARSZ [1655].
     Uit deze relatie:
  1. Jannetje van ROOIJEN [1651], gedoopt te 's-Graveland op 3 aug. 1777.
  2. Jannetje van ROOIJEN [1652], gedoopt te 's-Graveland op 23 aug. 1778.
  3. Cornelis van ROOIJEN [1653], gedoopt te 's-Graveland op 29 aug. 1779.
  4. Geertje van ROOYEN [1656], gedoopt te 's-Graveland op 1 okt. 1780.
  5. Geertje van ROOJEN [1657], gedoopt te 's-Graveland op 2 jan. 1783.
  6. Cornelis van ROOIJEN [1658], gedoopt te 's-Graveland op 14 mei 1785.

   IIIc. (van IIa) Hendrik REIJMERINK [1640], gedoopt te 's-Graveland op 25 juli 1756, overleden aldaar op 21 febr. 1815, trouwt (1) aldaar op 1 april 1782 Hilletje Jacobs VLASHOF [1659], geboren te Hilversum ca. 1761, overleden te 's-Graveland op 6 aug. 1811, trouwt (2) aldaar op 6 dec. 1812 Jannetje SIBOL [1662], geboren te Naarden in 1769, overleden te 's-Graveland op 15 sept. 1846, dochter van Elias SIBOL [1663] en Trijntje VEENHUISEN [1664].
     Uit de eerste relatie:
  1. Jannetje RIJMERINK [1660], gedoopt te 's-Graveland op 3 mei 1789, overleden aldaar op 28 febr. 1866.
  2. Hermanus RIJMERINK [1661], gedoopt te 's-Graveland op 13 nov. 1792, volgt IVb.

   IVb. (van IIIc) Hermanus RIJMERINK [1661], gedoopt te 's-Graveland op 13 nov. 1792, kleerenbleeker, overleden aldaar op 18 okt. 1860, trouwt aldaar op 22 febr. 1839 Jannetje REIJMERINK [1621], geboren te 's-Graveland ca. 1807, overleden aldaar op 4 juni 1843, dochter van Fredrik REIJMERINK [1586], kleerbleeker, en Aaltje MEIJER [1592].
   IIb. (van I) (Jan) Hendrik REIMERING [1642], tuinman, begraven te Diemen op 20 febr. 1777, ondertrouw (1) te 's-Graveland op 6 dec. 1744 Klaasje KARDOES [1643], begraven aldaar op 9 juli 1749, ondertrouw (2)/trouwt te Amsterdam/'s-Graveland op 12/28 okt. 1753 Grietje VERBRÉ [1647], geboren te Lopik, begraven te 's-Graveland op 25 maart 1791.
  Ongeveer anderhalf jaar na het huwelijk van Hermanus Reijmering en Jannetje van der Horst trouwt in december 1744, eveneens te 's Graveland, een Jan Hendrik Reimering met Klaasje Kardoes. In de trouw-acte staat dat hij van Haaksbergen komt. Bij een van de kinderen van Jan Hendrik en Klaasje wordt Jannetje Reimering als getuige vermeld. Dit zou Jannetje van der Horst kunnen zijn, de vrouw van Hermanus, maar waarschijnlijker is dat het hier om een zuster van Jan Hendrik gaat.

  Volgens een inschrijving in het kerkboek van de Nederlands Hervormde kerk te 's Graveland worden in augustus 1748 zowel Hendrik als Hermanus Reimering op belijdenis aangenomen als lidmaat van de kerk. Dit geeft aanleiding om aan te nemen dat het hier twee broers betreft. Zie verder bij Hermanus Reimering.
     Uit de eerste relatie:
  1. Katrina RIJMERING [1644], gedoopt te 's-Graveland op 26 sept. 1745.
  2. Susanna REIMERIK [1645], gedoopt te 's-Graveland op 10 sept. 1747, Bij dit kind wordt alleen de vader, Hendrik Reimerik, vermeld. Als getuige wordt echter Elisabeth Kardoes genoemd, waarschijnlijk de moeder of zuster van de Klaasje Kardoes, de vrouw van (Jan) Hendrik.
  3. Jan REIJMERIK [1646], gedoopt te 's-Graveland op 29 juni 1749, Ook hierbij wordt de moeder niet genoemd, maar wel een getuige met de naam Jannetje Reijmerik. Waarschijnlijk is dat Jannetje van der Horst, de vrouw van Hermanus Reijmering.

Opgemaakt met het programma GENKWA

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: joscmg@xs4all.nl

Overasselt, 21 febr. 2005.

Personen index bij de PARENTEEL van
Lammert? REIJMERING

|A|B|C|D|G|H|J|K|L|M|R|S|V|W|

                                   - A -
[1655]Aarsz, Grietje .................................................... {IIIb}
[1632]Appeldoorn, Beatrix ............................................... {IIIa}
                                   - B -
[1681]Beuker, Wilhelmina ................................................ {Vc.2}
[1614]Bijdemast, Jannetje (1828-1893) ................................... {Vc}
[1615]Bijdemast, Nicolaas ............................................... {Vc}
[1625]Bitter, Anna Catharina Sophia (1815-1877) ......................... {Ve}
[1567]Blokker, Johannes Albertus ........................................ {VIb.2}
[1630]Boom, Herman (1815- ) ............................................. {IVa(2).3}
                                   - C -
[1571]Cornelissen, Renata ............................................... {VIb}
                                   - D -
[1581]Doorn, Boudewijn van .............................................. {Vf(1).1}
[1580]Doorn, Klaas van (1845- ) ......................................... {Vf(1).1}
                                   - G -
[1603]Gerlaan, Jannetje ................................................. {IVa(1).2}
[1134]Gosliga, Doutje (1884-1950) ....................................... {VIII}
[5414]Gregory, Craig (1964- ) ........................................... {Xa}
[5415]Gregory, Roanne (2000- ) .......................................... Xa.1
[5590]Gregory, Senna (2004- ) ........................................... Xa.2
[1616]Grotendorst, Maria ................................................ {Vc}
  [57]Grupping, Josephus Cornelis Marie (Jos) (1938- ) .................. {Xb}
 [125]Grupping, Maike Louise (1968- ) ................................... {Xb}
                                   - H -
[1127]Hooy, Catharina Elisabeth Margaretha (1908-1986) .................. {IX}
[1635]Horst, Jannetje van der (1710-1763) ............................... {IIa}
[1589]Horst, Truijtje van der ( -1808) .................................. {IVa}
                                   - J -
[1570]Jansen, Hendrik ................................................... {VIb}
[1562]Jansen, Marretje (1857-1920) ...................................... {VIb}
[1560]Jonge, Femmigje de ................................................ {VII}
                                   - K -
[1643]Kardoes, Klaasje ( -1749) ......................................... {IIb}
[1120]Koster, Anthonius Johannes (1907- ) ............................... {VIII}
[2688]Koster, Camiel (2001- ) ........................................... Xb.2
[1118]Koster, Hans (1936- ) ............................................. VIII.1, IX
[1125]Koster, Lucie (1942- ) ............................................ VIII.3
[1132]Koster, Marianne (1965- ) ......................................... IX.1, Xa
[1291]Koster, Marit (1999- ) ............................................ Xb.1
 [478]Koster, Niels (1966- ) ............................................ IX.2, Xb
[1133]Koster, Petrus Gerardus (1883-1942) ............................... {VIII}
[1124]Koster, Tom (1938- ) .............................................. VIII.2
[1623]Kroon, Jannetje ................................................... {IVa(1).6}
                                   - L -
[1601]Land, Aaltje (1800- ) ............................................. {IVa(1).2}
[1602]Land, Gijsbert .................................................... {IVa(1).2}
[1671]Lieber, Maria Elisabeth ........................................... {VIa.3}
                                   - M -
[1587]Maas, Elisabeth (1793-1858) ....................................... {IVa}
[1588]Maas, Jan ( -1812) ................................................ {IVa}
[1592]Meijer, Aaltje (1774-1812) ...................................... {IVa}, {IVb}
[1582]Molenaar, Neeltje ................................................. {Vf(1).1}
 [122]Morel, Margarethe Hermine Maria (Marga) (1939- ) .................. {Xb}
                                   - R -
[1646]Reijmerik, Jan (1749- ) ........................................... IIb(1).3
[1634]Reijmering, Hermanus (1710-1781) .................................. I.1, IIa
[1641]Reijmering, Lammert? .............................................. I
[1631]Reijmerink, Aaltje (1823-1872) .................................... IVa(2).4
[1611]Reijmerink, Aaltje (1843- ) ....................................... Vb.6
[1677]Reijmerink, Arie (1864-1864) ...................................... VIa.9
[1122]Reijmerink, Dirk Hendrik (1881-1944) .............................. VIb.1, VII
[1627]Reijmerink, Elisabeth (1817-1868) ................................. IVa(2).2
[1579]Reijmerink, Elisabeth (1844-1895) ................................. Vf(1).1
[1564]Reijmerink, Femmigje (1920- ) ..................................... VII.3
[1597]Reijmerink, Frederik (1822-1888) ................................ Va.1, VIa
[1608]Reijmerink, Frederik (1834- ) ..................................... Vb.1
[1617]Reijmerink, Frederik (1859-1859) .................................. Vc.1
[1619]Reijmerink, Frederik (1862- ) ..................................... Vc.3
[1586]Reijmerink, Fredrik (1775-1867) ............................... IIIa(1).2, IVa
[1604]Reijmerink, Fredrik (1801-1881) ................................. IVa(1).3, Vb
[1584]Reijmerink, Fredrik (1849-1904) ................................... Vf(2).1
[1672]Reijmerink, Fredrik (1854-1854) ................................... VIa.4
[1673]Reijmerink, Fredrik (1855- ) ...................................... VIa.5
[1678]Reijmerink, Geertje (1837-1837) ................................... Vb.2
[1612]Reijmerink, Geertje (1848- ) ...................................... Vb.7
[1629]Reijmerink, Geertruij (1819- ) .................................... IVa(2).3
[1561]Reijmerink, Gerrit (1855- ) .................................... Vf(2).2, VIb
[1563]Reijmerink, Gerrit (1915- ) ....................................... VII.2
[1676]Reijmerink, Helena Geertruida (1859- ) ............................ VIa.8
[1639]Reijmerink, Hendrik (1752-1756) ................................... IIa(1).4
[1640]Reijmerink, Hendrik (1756-1815) .............................. IIa(1).5, {Vd}
[1573]Reijmerink, Hendrik (1816- ) .................................... IVa(2).1, Vf
[1665]Reijmerink, Hendrik (1839-1862) ................................... Vd.1
[1633]Reijmerink, Hermanus (1772- ) ..................................... IIIa(1).1
[1622]Reijmerink, Hermanus (1809-1892) .................................. IVa(1).6
[1613]Reijmerink, Jacob (1804-1874) .................................. IVa(1).4, Vc
[1637]Reijmerink, Jan (1748- ) .......................................... IIa(1).2
[1624]Reijmerink, Jan (1811-1867) .................................... IVa(1).7, Ve
[1621]Reijmerink, Jannetje (1807-1843) .............................. IVa(1).5, Vd
[1598]Reijmerink, Jannetje (1824- ) ..................................... Va.2
[1565]Reijmerink, Jansje (1925- ) ....................................... VII.4
[1626]Reijmerink, kind, jong gestorven .................................. Ve.1
[1610]Reijmerink, Lambertus (1840- ) .................................... Vb.4
[1590]Reijmerink, Lammert (1745-1815) ............................... IIa(1).1, IIIa
[1593]Reijmerink, Lammert (1797-1833) ................................. IVa(1).1, Va
[1668]Reijmerink, Lammert (1847-1848) ................................... VIa.1
[1670]Reijmerink, Lammert (1850- ) ...................................... VIa.3
[1566]Reijmerink, Leonora Renata (1883- ) ............................... VIb.2
[1679]Reijmerink, levenloos kind (1842-1842) ............................ Vb.5
[1666]Reijmerink, levenloos kind (1842-1842) ............................ Vd.2
[1568]Reijmerink, levenloos kind (1887-1887) ............................ VIb.3
[1569]Reijmerink, levenloos kind (1889-1889) ............................ VIb.4
[1583]Reijmerink, Maria (1845-1845) ..................................... Vf(1).2
[1669]Reijmerink, Maria (1848- ) ........................................ VIa.2
[1620]Reijmerink, Maria (1868-1869) ..................................... Vc.4
[1599]Reijmerink, Marretje (1826-1843) .................................. Va.3
[1675]Reijmerink, Marretje (1856- ) ..................................... VIa.7
[1121]Reijmerink, Marretje (1910- ) ................................... VII.1, VIII
[1618]Reijmerink, Nicolaas (1860- ) ..................................... Vc.2
[1638]Reijmerink, Niesje (1750-1825) ................................ IIa(1).3, IIIb
[1600]Reijmerink, Philippus Hermanus (1799-1852) ........................ IVa(1).2
[1680]Reijmerink, Philippus Hermanus (1852-1852) ........................ Vb.8
[1609]Reijmerink, Teunis (1838- ) ....................................... Vb.3
[1674]Reijmerink, Willem Frerik (1856- ) ................................ VIa.6
[1645]Reimerik, Susanna (1747- ) ........................................ IIb(1).2
[1642]Reimering, (Jan) Hendrik ( -1777) ................................ I.2, IIb
[1648]Reimering, Jannetje ( -1807) ...................................... I.3
[2203]Reimerink, kind, jong gestorven ................................... Ve.2
[1644]Rijmering, Katrina (1745- ) ....................................... IIb(1).1
[1661]Rijmerink, Hermanus (1792-1860) ............................. {Vd}, IIIc(1).2
[1660]Rijmerink, Jannetje (1789-1866) ................................... IIIc(1).1
[1594]Rijn, Marretje van (1800-1826) .................................... {Va}
[1595]Rijn, Willem van .................................................. {Va}
[1596]Roijen, Jannetie van .............................................. {Va}
[1653]Rooijen, Cornelis van (1779- ) .................................... IIIb.3
[1658]Rooijen, Cornelis van (1785- ) .................................... IIIb.6
[1654]Rooijen, Cornelis Willms van ...................................... {IIIb}
[1607]Rooijen, Geertje van .............................................. {Vb}
[1651]Rooijen, Jannetje van (1777- ) .................................... IIIb.1
[1652]Rooijen, Jannetje van (1778- ) .................................... IIIb.2
[1657]Roojen, Geertje van (1783- ) ...................................... IIIb.5
[1656]Rooyen, Geertje van (1780- ) ...................................... IIIb.4
[1650]Royen, Arie (Aardt) van (1745-1819) ............................... {IIIb}
                                   - S -
[1636]Schaick, Klaasje van ( -1781) ..................................... {IIa}
[1628]Schaik, Jan van (1812- ) .......................................... {IVa(2).2}
[1663]Sibol, Elias ...................................................... {IIIc}
[1662]Sibol, Jannetje (1769-1846) ....................................... {IIIc}
[1605]Smink, Geesje (1811-1877) ......................................... {Vb}
[1606]Smink, Teunis (1785- ) ............................................ {Vb}
[1559]Smit, Gerrit ...................................................... {VII}
[1123]Smit, Jans (1885-1965) ............................................ {VII}
[1578]Snel, Geertruij (1808-1848) ....................................... {Vf}
[1575]Snel, Gerrit ...................................................... {Vf}, {Vf}
[1574]Snel, Marritje (1810-1857) ........................................ {Vf}
[1667]Stronk, Christina Maria ........................................... {VIa}
                                   - V -
[1577]Veenendaal, Helmert ............................................... {Vf}
[1664]Veenhuisen, Trijntje .............................................. {IIIc}
[1649]Velsen, Maria van (1744- ) ........................................ {IIa(1).2}
[1647]Verbré, Grietje ( -1791) .......................................... {IIb}
[1659]Vlashof, Hilletje Jacobs (1761-1811) .............................. {Vd}, {IIIc}
                                   - W -
[1591]Weeber, Jannetje (1738-1805) ...................................... {IIIa}
[1126]Wester, Jan (1907- ) .............................................. {IX}
[1119]Wester, Mauritia Francina (Miets) (1935- ) ........................ {IX}
[1585]Wijnders, Hendrika Maria .......................................... {Vf(2).1}
[1576]Wildt, Maria van der .............................................. {Vf}, {Vf}


Overasselt, 21 febr. 2005.