PARENTEEL (alle nakomelingen) van
Hendrik ENGSINCK (1560-1610) & Merrije ENCKSINCKINLEIDING en VERANTWOORDING

Er zijn in Nederland en Duitsland meerdere families die de naam Ensink dragen. Tot nu toe is het niet mogelijk gebleken een direct verband daartussen vast te stellen. De van oorsprong Hengelose Ensink (Engsinck, Encksinck) familie, die afstamt van Hendrik Engsinck en Merrye Encksinck, is al vele jaren het onderzoeksterrein van Maria Vörding uit Hengelo. Haar grootmoeder was een Ensink uit deze familie. In samenwerking met andere familieleden, met name To Ensink-Ensink uit Amstelveen, Toos Boink uit Tilburg,  Erik Ensink uit Frankrijk, Henny Ensink uit Hengelo en Luus Ensink, heeft Maria de afgelopen jaren op dat terrein prachtig werk verricht. Daardoor gaat o.a. de kennis over de voorouders nu terug tot het jaar 1550, wat ook  is vastgelegd in een klein boekje uit 2002: "Fünf Generationen Eng(e)sinck, En(ck)sin(c)k, 1560-1730 - Die Vorfahren der Ensinks kartiert".

Mijn interesse in de Ensink familie is gebaseerd op het huwelijk van mijn zus Marlies met Henk Ensink uit Amsterdam (geb. 1939). Voor de genealogie van mijn zwager hoefde ik niet zoveel te doen. Het meeste werk was al gedaan. Deze parenteel is dan ook voor een groot deel gebaseerd op informatie van Maria en de andere genoemde familieleden, waarvoor onze hartelijke dank. Met name betreft dat de gegevens over de oudste generaties (1560-1730), die met haar toestemming zijn overgenomen uit het bovengenoemde boekje. Recent hebben ook Bernard Ensink (Brunssum), David Ensink (Londen), Robert Ensink, Ad Huikeshoven en Leo Valkenburg een bijdrage geleverd. Het eindresultaat is dus mede aan hen te danken! Zie ook de betreffende websites:

Huikeshoven/Ensink:         Huikeshoven website.
Broseliske/Barendsma:     Zwaan/Hoogeboom website
Bijlsma:                           Valkenburgh website

In deze genealogie is, op verzoek van Maria Vörding de klemtoon gelegd op de "Amsterdamse tak" (zie hier), afstammend van Engelbertus Carolus ENSINK , geboren en gedoopt op 4 nov. 1840 te Hengelo (Ov), die op 2 mei 1867 te Amsterdam trouwt met Antonia Geertruyda SMOUT en op, zoals ik ze maar even betitel, de Londense (zie hier) en Amerikaanse (zie hier) Ensink takken. Deze laatste twee subtakken zullen hopelijk binnenkort op basis van informatie van resp. David en Bernard Ensink verder worden gecompleteerd.

Zowel de Amsterdamse als de Friese tak stammen af van de oude "van oorsprong Hengelose" tak, waarvan vele afstammelingen ook nu nog in de regio wonen. Ook deze tak(ken) zijn, in samenwerking met anderen, door Maria onderzocht. Momenteel wordt daar de laatste hand aan gelegd. Op basis van alle verzamelde informatie is Maria nu bezig met een samenvattend boek over de geschiedenis van onze ENSINK (Engsinck/En(c/k)sin(c)k) familie, waarin naast de "Amsterdamse" ook de Hengelose en Friese takken zullen worden opgenomen. Verder zullen daar naast de genealogie ook veel familieverhalen, personen en beroepen, foto's en andere illustraties een plaats krijgen. Het is nog niet bekend wanneer dit boek gereed zal zijn. Belangstellenden kunnen contact met Maria opnemen via telefoon: 074-2914962.

-- Voor aanvullende informatie over de genealogie kunt u ook contact opnemen met haar of met Jos Grupping jos@grupping.nl).

N.B. Naast deze aantoonbaar met elkaar verwante ENSINK familietakken zijn er in Nederland en Duitsland nog andere families met dezelfde achternaam, waarmee een directe verwantschap (nog?) niet kon worden vastgesteld. In het boekje "Nooitgedacht, maar welgelegen" van Hans Ferreé (HEMA 1980, 80 pp) wordt een van oorsprong Saksische familie Ensink genoemd, die zich al tegen het eind van de vijfde eeuw! samen met 12 andere Saksische families in Vasse (Noord Overijssel) zou hebben gevestigd. Mogelijk is dit wel de oer-familie, waarvan alle andere Ensink families afstammen?

In een notitie van 1999 geeft Maria Vörding een samenvatting van haar kennis over Ensink familieleden in vroegere perioden: tussen 1300 en 1500. Alles zeer interessant maar helaas nog te verbrokkeld om daar concrete conclusies aan te verbinden. Pas met de kerkelijke Doop- en Trouwboeken vanaf ca. 1650 is het echt mogelijk familie-verbanden te vinden. Maar misschien dat het in de toekomst nog eens mogelijk zal zijn om alle families in één verband weer te geven of tenminste in één publikatie samen te vatten?

laatste wijziging: 25 juni 2006BEGIN PARENTEEL


   I. Hendrik ENGSINCK [5916], geboren ca. 1560 te Klein Driene, overleden vóór 1612, trouwt Merrye ENCKSINCK [5917], geboren ca. 1565.

  In 1612 moet Merrye, dan al weduwe, met haar kinderen de Erve Engsinck verlaten. In 1613 wordt de familie teruggevonden in de marke Hasselo, op de in ieder geval in 1601 nog verlaten en onbewoonde Erve Geerdink.
     Uit deze relatie:
  1. Willem ENGSINCK [5918], geboren ca. 1585 te Klein Driene.

   Willem wordt in een document d.d. 4 september 1612 van het Landgericht Oldenzaal genoemd als de oudste zoon van Merrije Encksinck, weduwe van Hendrik.

  2. Geert Hendriks ENCKSINK [5913], geboren ca. 1590 te Klein Driene (KLein Driene), volgt IIa.
  3. Hendrik ENGSINCK [5919], geboren ca. 1595 te Klein Driene.

   Hendrik wordt genoemd als zoon van Hendrik en Merye in een document van 1 mei 1619 over een schuld uit 1601.

  4. Lubbert ENGSINCK [5920], geboren ca. 1600 te Klein Driene, volgt IIb.


   IIa. (van I) Geert Hendriks ENCKSINK [5913], geboren ca. 1590 te Klein Driene (KLein Driene), trouwt Aeltjen ?? [5914], geboren ca. 1620 te Hasselo.

  Geert wordt in een document d.d. 1 mei 1619 van het Landgericht Oldenzaal genoemd als zoon van de overleden Hendrik Enxinck en Merrije Encksinck.

     Uit deze relatie:
  1. Merrijen (Maritjen) Gerritsen ENSINCK [5915], gedoopt (NG) op 23 maart 1649 (tweeling met Berent) te Hengelo (Ov), volgt IIIa.
  2. Berent ENCKSINK (ook genoemd BERENT GERRITSEN of BERENT GOLTSMIT) [1508], geboren de marke Hasselo, gedoopt (NG) op 1 april 1649 te Hengelo (Ov), volgt IIIb.
  3. Jan Gerritsen ENGSINCK [5931], gedoopt (NG) op 30 april 1654 te Hengelo (Ov), volgt IIIc.
  4. Hendrikjen Gerritsen ENCKSINCK [5932], geboren ca. 1656 te Hasselo, trouwt (NG) op 8 okt. 1693 te Hengelo (Ov) Joan Jansen HUIJSMAN [5933], geboren te Borne.


   IIIa. (van IIa) Merrijen (Maritjen) Gerritsen ENSINCK [5915], gedoopt (NG) op 23 maart 1649 (tweeling met Berent) te Hengelo (Ov), trouwt (1) ca. 1667 aldaar Lambert ten BERFLOO [5921], geboren ca. 1645, overleden vóór 1683, trouwt (2) (NG) op 16 april 1683 aldaar Geert LEUVELINCK [5922], trouwt (3) op 6 febr. 1701 te Hengelo (Ov) Lucas QUECKEBOOM [5923], laatst gehuwd met Maritien ten BRINCKHUIS [6240], eerder gehuwd met Fenneken HOLTMAN [6239].
     Uit de eerste relatie:
  1. Geertjen ten BERFLOO [5924], gedoopt (NG) op 1 okt. 1667 te Hengelo (Ov).
  2. Arent ten BERFLOO [5925], gedoopt (NG) op 26 okt. 1671 te Hengelo (Ov).
  3. Gerrit ten BERFLOO [5926], gedoopt (NG) op 5 okt. 1675 te Hengelo (Ov), volgt IVa.
  4. Hendrine ten BERFLOO [6236], gedoopt (NG) op 21 maart 1680 te Hengelo (Ov), trouwt (NG) op 27 jan. 1704 aldaar Joan Bruins WESSELINCK [6237].
  5. Aeltjen ten BERFLOO [6238], gedoopt (NG) op 24 sept. 1682 te Hengelo (Ov).


   IVa. (van IIIa) Gerrit ten BERFLOO [5926], gedoopt (NG) op 5 okt. 1675 te Hengelo (Ov), trouwt (NG) op 27 aug. 1701 aldaar Jenneken Berentsen WEER [5927], geboren te Senderen.
     Uit deze relatie:
  1. Lammert ten BERFLOO [5928], gedoopt (NG) op 13 mei 1703 te Hengelo (Ov).
  2. Aaltjen ten BERFLOO [5929], gedoopt (NG) op 2 maart 1707 te Hengelo (Ov).
  3. Gerrit Jan BERFLO [5930], gedoopt (NG) op 11 april 1710 te Hengelo (Ov).
  4. Jan Gerrit LAMBERTZ [6241], gedoopt ca. 1712 te Hengelo (Ov).


   IIIb. (van IIa) Berent ENCKSINK (ook genoemd BERENT GERRITSEN of BERENT GOLTSMIT) [1508], geboren de marke Hasselo, gedoopt (NG) op 1 april 1649 te Hengelo (Ov), goltsmit, trouwt (NG) op 2 jan. 1675 aldaar Aleida FRANSEN [1509], geboren aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Frans ENSINK [1510], gedoopt (NG) op 18 mei 1679 te Hengelo (Ov), volgt IVb.
  2. Hendrick ENSINK [1511], gedoopt op 7 maart 1683 te Hengelo (Ov), overleden waarschijnlijk vóór 1690.
  3. Maria ENSINK [1512], gedoopt (NG) op 15 febr. 1685 te Hengelo (Ov).
  4. Joannes ENSINK [1506], geboren ca. 1688 te Hengelo (Ov), volgt IVc.
  5. Henricus ENSINK [1513], gedoopt op 12 febr. 1690 te Delden, volgt IVd.
  6. Colina ENSINK [1514], gedoopt (r.k.) op 13 aug. 1693 te Delden.
  7. Catharina (Trijntje) ENSINK [1515], volgt IVe.


   IVb. (van IIIb) Frans ENSINK [1510], gedoopt (NG) op 18 mei 1679 te Hengelo (Ov), trouwt (NG) op 3 okt. 1706 aldaar Geertruid WILLEMS [5935], geboren ca. 1680.
     Uit deze relatie:
  1. Wilhelmina ENSINK [5936], gedoopt (r.k.) op 14 nov. 1722 te Delden, trouwt (NG) op 4 jan. 1756 te Hengelo (Ov) Mattheus HERMELINK [5937], gedoopt (r.k.) op 3 juni 1710 te Delden, zoon van Woltherus HERMELINK [5938] en Catharina CAMP [5939].


   IVc. (van IIIb) Joannes ENSINK [1506], geboren ca. 1688 te Hengelo (Ov), trouwt Suse ter SCHUEREN [1507].
  Het doopboek van Delden vertoont grote hiaten. Van Joannus is dan ook geen doop-aantekening gevonden. Vanwege de vernoeming van zijn zoon Berend naar grootvader Berent is het echter aannemelijk dat ook Joannus behoorde tot het gezin van Berent Encksink en Aleida Fransen.
     Uit deze relatie:
  1. Berend ENSSINCK [1489], gedoopt op 17 april 1713 te Delden, volgt V.
  2. Suster ENSINK [5942], geboren ca. 1715 te Hengelo (Ov), gedoopt, doop niet gevonden; woont bij volkstelling van 1748 in bij haar broer Berend.
  3. Theodorus ENSINK [5943], geboren ca. 1716 te Hengelo (Ov).


   V. (van IVc) Berend ENSSINCK [1489], gedoopt op 17 april 1713 te Delden (get. Gerhardus Mensink, Johanna ter Schueren), winkelier, trouwt (1) (NG) op 24 nov. 1743 te Hengelo (Ov) Maria te LANGELER [1493], gedoopt (r.k.) op 15 aug. 1719 te Delden, dochter van Joannes ten LANGELER [5940] en Aleijda ten LANGELER [5941], trouwt (2) op 11 juni 1747 te Hengelo (Ov) Johanna NIJHOFF (ook: BRINKHUIS) [1490], gedoopt (r.k.) op 25 mei 1724 te Delden, dochter van Berent (Dercksen) NIJHOFF [1491] en Gesina (Geesken) Janssen BRUININCK [1492].
  De reden waarom in eerste instantie een stuk stamboom werd "gemist" is de verwarring, ontstaan doordat Johanna Nijhoff in de boeken ook voorkomt onder de naam Brinkhuis. Zo wordt ze in de overlijdensakte van haar zoon Frans in 1828 Johanna Brinkhuis genoemd. In de doopaktes van haar kinderen heet ze echter Johanna Nijhoff. Nader onderzoek van het Rechterlijk Archief van het Richterambt Delden gaf uitsluitsel: Albertus Brinkhuis was haar stiefvader. Nijhoff is de naam van haar natuurlijke vader, die kennelijk vroeg is overleden.
     Uit de eerste relatie:
  1. Getrudis (Geertruy) ENSINK [1494], geboren ca. 1745 te Hengelo (Ov), trouwt in 1769 Johannes MORSMAN [1495].
     Uit de tweede relatie:
  1. Franciscus (Frans) ENSINK [1478], geboren ca. 1748 te Hengelo (Ov), volgt VI.
  2. Gradus Johannus ENSINK [1496], gedoopt in 1749 te Delden.
  3. Bernardus ENSINK [1497], gedoopt in 1750 te Delden.
  4. Bernardus ENSINK [1498], gedoopt in 1751 te Delden.
  5. Gerardus ENSINK [1499], gedoopt in 1753 te Delden.
  6. Maria ENSINK [1500], gedoopt in 1756 te Delden.
  7. Bernardus ENSINK [1501], gedoopt in 1757 te Delden.
  8. Catarina ENSINK [1502], gedoopt in 1760 te Delden.
  9. Johannes ENSINK [1503], gedoopt in 1761 te Delden.
  10. Cornelius ENSINK [1504], gedoopt in 1763 te Delden.
  11. Cornelius ENSINK [1505], gedoopt in 1765 te Delden.


   VI. (van V) Franciscus (Frans) ENSINK [1478], geboren ca. 1748 te Hengelo (Ov), winkelier, overleden op 18 april 1828 aldaar, trouwt op 28 mei 1775 aldaar Cornelia LODEWIJKS [1479], gedoopt op 23 aug. 1748 te Delden, winkelierse, begraven vóór 1805 te Hengelo (Ov), dochter van Everardus Ludwig LODEWIJKS [1480] en Aleidis KAMP [1481].
     Uit deze relatie:
  1. Engellina ENSINK [1482], gedoopt in 1776 te Delden, volgt VIIa.
  2. Bernardus ENSINK [1467], gedoopt (r.k.) op 10 nov. 1778 te Delden, volgt VIIb.
  3. Anna Aleida ENSINK [1484], gedoopt in 1781 te Delden, volgt VIIc.
  4. Johannes ENSINK [1486], gedoopt in 1783 te Delden.
  5. Theodorus ENSINK [1487], gedoopt in 1785 te Delden, overleden in 1847 te Franeker, trouwt in 1814 Maria van der WAL [6397].

   Theodorus Ensink vertrekt naar Franeker en wordt de stamvader van de Friese Ensink tak.

  6. Johannes ENSINK [1488], geboren in 1791 te Delden, volgt VIId.


   VIIa. (van VI) Engellina ENSINK [1482], gedoopt in 1776 te Delden, trouwt in 1802 Mens MAJOOR [1483], geboren te Laren (NH).
     Uit deze relatie:
  1. Cornelia MAJOOR [6243], geboren in 1802.
  2. Jan MAJOOR [6244], geboren in 1804.
  3. Jan MAJOOR [6245], geboren in 1806.
  4. Cornelis MAJOOR [6246], geboren in 1807.
  5. Bernardus MAJOOR [6247], geboren in 1809.
  6. Japi MAJOOR [6248], geboren in 1811.
  7. Johannes MAJOOR [6249], geboren in 1813.
  8. Grietje MAJOOR [6250], geboren in 1815.
  9. Grietje MAJOOR [6251], geboren in 1817.
  10. Neeltje MAJOOR [6252], geboren in 1820.
  11. Elizabeth MAJOOR [6253], geboren in 1821.


   VIIb. (van VI) Bernardus ENSINK [1467], gedoopt (r.k.) op 10 nov. 1778 te Delden (get. Joannes Lodewijk, Joanna Ensink), herbergier, overleden op 11 dec. 1826 te Hengelo (Ov), trouwt op 10 febr. 1803 te Haaksbergen Hendrica WAANDERS [1468], gedoopt (r.k.) op 1 juni 1769 aldaar, tappersche, overleden op 18 aug. 1817 te Hengelo (Ov), dochter van Hendrikus WAANDERS (of WARNERS) [1469], bouwman, tapper, en Margaretha SCHOLTEN [1470].
  Bernardus Ensink koopt in 1804 herberg "De Halve Maan" te Hengelo, die een hele eeuw in bezit van de familie zal blijven.

  Bernardus is ook onlosmakelijk verbonden aan Huys Hengelo, waar eeuwenlang de Heer van Hengelo gezeteld heeft. Het dorp Hengelo heeft rond dit Huys zijn ontstaansgeschiedenis. Rond 1800 raakt het Huys in verval. In 1821 koopt Bernardus het op een veiling bij hem in de herberg, met als doel het af te breken en het sloopmateriaal te verhandelen. Alleen de Poort heeft dit heelhuids overleefd.

  Een paar jaar geleden is het oude Huys aan de vergetelheid ontrukt, doordat er opgravingen gedaan zijn op het terrein. Het daar later gebouwde fabriek van de Heemaf werd afgebroken en de archeologen waren er als de kippen bij, hetgeen veel publiciteit heeft gegeven.
     Uit deze relatie:
  1. Carolus ENSINK [1416], gedoopt (r.k.) op 13 febr. 1804 te Hengelo (Ov), volgt VIIIa.
  2. Margarita ENSINK [1471], geboren in 1805 te Hengelo (Ov), volgt VIIIb.
  3. Johanna ENSINK [1473], gedoopt in 1806 te Hengelo (Ov).
  4. Berendina ENSINK [1474], gedoopt in 1808 te Hengelo (Ov), trouwt Hendrik GRÖNNEVELD [6254].
  5. Johannes ENSINK [1475], gedoopt in 1810 te Hengelo (Ov), winkelier te Ootmarsum, trouwt op 2 mei 1860 te Hengelo (Ov) Alberta Lourentia GELINK [5805], geboren in 1830 aldaar, dochter van Lambertus GELINK [5806] en Geertruid JANSEN [5807].
  6. Henrica ENSINK [1476], geboren op 13 dec. 1811 te Hengelo (Ov), volgt VIIIc.


   VIIIa. (van VIIb) Carolus ENSINK [1416], gedoopt (r.k.) op 13 febr. 1804 te Hengelo (Ov) (grt. Henricus Waanders, Joanna Ensink), herbergier "De Halve Maan", te Beugen|, bierbrouwer, overleden op 21 mei 1870 te Hengelo (Ov), trouwt op 29 april 1830 te Rijssen Hendrika MEIJER [1417], gedoopt (r.k.) op 29 nov. 1809 aldaar (get. Hendricus Tusveld, Gertrudis Gossink), overleden op 21 april 1900 te Hengelo (Ov), dochter van Joannes MEIJER [1445], fabrikeur, en Geeertrui TUSVELD [1446], fabrikante.
  De tweede generatie Ensinks in de herberg "De Halve Maan". In 1893 wordt die traditie voortgezet door neef Jan Amelink, de jongste zoon uit het gezin van Hendrika Cervina Ensink en Hermannus Amelink, die de herberg verder uitbreidt en verfijnt.
     Uit deze relatie:
  1. Hendrika Cervina ENSINK [1447], geboren in 1831 te Hengelo (Ov), volgt IXa.
  2. Joannes Hyronimus ENSINK [1450], geboren in 1832 te Hengelo (Ov), volgt IXb.
  3. Bernardus Willibrordus ENSINK [1452], geboren in 1834 te Hengelo (Ov), overleden in 1866 te Rotterdam, trouwt Johanna WENNEKER(S) [1453].
  4. Gerhardus ENSINK [1454], geboren in 1837 te Hengelo (Ov), overleden in jan. 1917 te Nijmegen.
  5. Gerhardus Johannes ENSINK [1455], geboren in 1839 te Hengelo (Ov), priester, overleden op 19 mei 1905 te Bemmel.
  6. Engelbertus Carolus ENSINK [1365], geboren op 4 nov. 1840 te Hengelo (Ov), volgt IXc.
  7. Wilhelmus Julianus ENSINK [1456], geboren in 1843 te Hengelo (Ov), volgt IXd.
  8. Johanna Antonia ENSINK [1457], geboren in 1845 te Hengelo (Ov), volgt IXe.
  9. Theodorus Johannes ENSINK [1459], geboren in 1847 te Hengelo (Ov), volgt IXf.
  10. Engelbertus Fredericus Philippus Jacobus ENSINK [1460], geboren in 1850 te Hengelo (Ov), volgt IXg.
  11. Henricus Cornelis ENSINK [1464], geboren in 1852 te Hengelo (Ov), volgt IXh.
  12. levenloos kind ENSINK [1466], geboren op 5 mei 1854 te Hengelo (Ov).


   IXa. (van VIIIa) Hendrika Cervina ENSINK [1447], geboren in 1831 te Hengelo (Ov), overleden in 1898 te Enschede, trouwt op 25 april 1855 Hermannus AMELINK [1448], geboren te Lonneker, logementhouder, kastelein.
     Uit deze relatie:
  1. Hendrika AMELINK [7238].
  2. Johanna AMELINK [7239].
  3. Geertruida AMELINK [7240].
  4. Anna AMELINK [7241].
  5. Maria AMELINK [7242].
  6. Jan AMELINK [1449], geboren in 1864, herbergier.


   IXb. (van VIIIa) Joannes Hyronimus ENSINK [1450], geboren in 1832 te Hengelo (Ov), herbergier (neemt de Halve Maan over), overleden in 1888 te Hengelo (Ov), trouwt op 18 nov. 1870 aldaar Johanna MULDER [1451], geboren in 1834 te Oldenzaal, dochter van Johannes MULDER [5803], stalhouder, en Berendina HAZEWINKEL [5804].
     Uit deze relatie:
  1. Berendina Maria Agatha ENSINK [5820], geboren in 1874 te Hengelo (Ov), trouwt op 28 aug. 1900 aldaar Lieuwe de VRIES [5821], geboren in 1862 te Wonseradeel, arts, zoon van Anne Lieuwe de VRIES [5822], dakpannenfabrikant, en Sitze Jetzes BOUMA [5823].


   IXc. (van VIIIa) Engelbertus Carolus ENSINK [1365], geboren op 4 nov. 1840 te Hengelo (Ov), slager, koopman in vleeswaren, overleden op 11 dec. 1904 te Beugen, trouwt op 2 mei 1867 te Amsterdam Antonia Geertruy SMOUT [1366], geboren op 14 nov. 1839 aldaar, overleden op 19 april 1899 aldaar, dochter van Johannes Wilhelmus SMOUT [1443], zilversmid, en Geertruy Carolina FOLLARTS [1444], naaister.
     Uit deze relatie:
  1. Carolus Hendrikus Johannes ENSINK [1367], geboren op 9 febr. 1868 te Amsterdam, volgt Xa.
  2. Johannes Nicolaas ENSINK [1369], geboren op 27 jan. 1870 te Amsterdam, volgt Xb.
  3. Bernadina Geertruida Maria ENSINK [1372], geboren op 9 dec. 1872 te Amsterdam, volgt Xc.
  4. Hendricus Cornelis ENSINK [1363], geboren op 22 aug. 1875 te Amsterdam, volgt Xd.
  5. Bernardine Gertrude ENSINK [1373], geboren op 9 dec. 1877 te Amsterdam, volgt Xe.
  6. Hendricus Carolus ENSINK [1374], geboren in 1878 te Amsterdam.
  7. Gerhardus Johannes Antonius ENSINK [1375], geboren op 8 jan. 1881 te Amsterdam, volgt Xf.


   Xa. (van IXc) Carolus Hendrikus Johannes ENSINK [1367], geboren op 9 febr. 1868 te Amsterdam, koopman in vleeswaren, overleden op 17 sept. 1928 aldaar, trouwt Wilhelmina Hendrika Maria VERBEEK [1368], geboren op 26 mei 1880 te Zesgehugten, overleden op 27 jan. 1910 te Amsterdam, dochter van Tieleman VERBEEK [6255], kleermaker, en Maria van BRAGT [6256].
     Uit deze relatie:
  1. Carolus Julius Antonius ENSINK [1516], geboren op 20 dec. 1902 te Amsterdam, volgt XIa.
  2. Tieleman Antonius ENSINK [6257], geboren op 16 aug. 1904 te Amsterdam, volgt XIb.
  3. Johannes Theodorus ENSINK [6258], geboren op 8 april 1906 te Amsterdam, volgt XIc.


   XIa. (van Xa) Carolus Julius Antonius ENSINK [1516], geboren op 20 dec. 1902 te Amsterdam, pakhuisknecht, winkelier, overleden op 27 aug. 1962 aldaar, trouwt op 5 sept. 1928 aldaar Francisca Cornelia van HORSSEN [1517], geboren op 9 april 1903 te Eygelshoven, overleden op 22 juli 1996 te Amsterdam, dochter van Petrus Leonardus van HORSSEN [6260] en Hendrika Johanna de JONG [6261].
     Uit deze relatie:
  1. Carolus Hendricus Johannes ENSINK [1518], geboren op 26 aug. 1932 te Amsterdam, volgt XIIa.
  2. Leonardus Petrus ENSINK [1522], geboren op 14 mei 1936 te Amsterdam, volgt XIIb.
  3. Franciscus Hendricus Maria ENSINK [1524], geboren op 12 jan. 1940 te Amsterdam, sportredacteur, auteur, overleden op 30 sept. 1989 aldaar, trouwt (1) (gescheiden) op 30 dec. 1964 aldaar Elisabeth Wilhelmina Adriana M BUNDER [6262], geboren op 27 jan. 1944 te Amsterdam, trouwt (2) (gescheiden) op 25 sept. 1973 aldaar Catharina Carolina Wilhelmina OFFERS [6263], geboren op 17 aug. 1940 te Menaldumadeel, trouwt (3) (gescheiden) op 14 mei 1980 te Eindhoven Maria Anna Geertruida (Marianne) van den HEUVEL [6264], geboren op 28 juni 1944 aldaar.


   XIIa. (van XIa) Carolus Hendricus Johannes ENSINK [1518], geboren op 26 aug. 1932 te Amsterdam, kruidenier, overleden op 7 nov. 1992 aldaar, trouwt op 2 april 1957 aldaar Catharina Petronella (To) ENSINK [1519], geboren op 10 sept. 1929 te Amsterdam, dochter van Hendrik Cornelis (Hein) ENSINK [1385], kantoorbediende, assuradeur, en Geertruida Theodora Hendrika (Truus) HUIKESHOVEN [1386].
     Uit deze relatie:
  1. Franciscus Carolus Bernardus (Frans) ENSINK [1520], geboren op 19 febr. 1958 te Amsterdam, volgt XIIIa.
  2. Elisabeth Antonia Maria (Elly) ENSINK [1521], geboren op 19 aug. 1959 te Amsterdam, volgt XIIIb.


   XIIIa. (van XIIa, XIIh) Franciscus Carolus Bernardus (Frans) ENSINK [1520], geboren op 19 febr. 1958 te Amsterdam, trouwt op 12 okt. 1986 aldaar Marja de BEY [6265].
     Uit deze relatie:
  1. Danny ENSINK [6266].


   XIIIb. (van XIIa, XIIh) Elisabeth Antonia Maria (Elly) ENSINK [1521], geboren op 19 aug. 1959 te Amsterdam, trouwt op 26 april 1979 aldaar Johan VROMAN [6267], geboren op 12 mei 1957.
     Uit deze relatie:
  1. Patricia VROMAN [6268], geboren op 6 nov. 1980, trouwt op 15 febr. 2002 te Amsterdam Stijn CALLEWAERT [6269], geboren op 19 nov. 1977.
  2. Mark VROMAN [6270], geboren op 30 aug. 1984.


   XIIb. (van XIa) Leonardus Petrus ENSINK [1522], geboren op 14 mei 1936 te Amsterdam, zaak in delicatessen, trouwt op 15 mei 1962 aldaar H.J.A. (Henny) STRIJBOSCH [1523].
     Uit deze relatie:
  1. Maurice ENSINK [6271], geboren op 25 aug. 1964 te Amsterdam, volgt XIIIc.


   XIIIc. (van XIIb) Maurice ENSINK [6271], geboren op 25 aug. 1964 te Amsterdam, trouwt in 1997 aldaar Joyce ?? [6272], geboren ca. 1970.
     Uit deze relatie:
  1. Sofia ENSINK [6273].


   XIb. (van Xa) Tieleman Antonius ENSINK [6257], geboren op 16 aug. 1904 te Amsterdam, slager, overleden op 27 febr. 1990 aldaar, trouwt op 6 febr. 1929 aldaar Barbara Bernardina Elisabeth Agatha (Lies) GEESTMAN [6274], geboren op 24 april 1899 te Leeuwarden, overleden op 9 jan. 1982 te Amstelveen.
     Uit deze relatie:
  1. Tecla Agatha ENSINK [6275], geboren op 15 maart 1932 te Amsterdam, volgt XIIc.


   XIIc. (van XIb) Tecla Agatha ENSINK [6275], geboren op 15 maart 1932 te Amsterdam, directiesecretaresse, overleden op 4 nov. 1980 te Leiden, trouwt op 12 mei 1956 aldaar Adolphe Ferdinand COCHERET de la MORINIÈRE [6276], geboren op 12 aug. 1930 te Amsterdam, makelaar in assurantieën, ambtenaar ministerie VROM, wethouder Wassenaar, overleden op 1 jan. 1990 te Wassenaar.
  Met dank aan Karel de la Morinière.
     Uit deze relatie:
  1. Jan COCHERET de la MORINIÈRE [6277], geboren op 21 juli 1957 te Amsterdam, verkeersvlieger, directeur CODA Productions BV, trouwt op 25 juli 1985 te Wassenaar Priscilla Maria Regina VELTMEIJER (CILLY DARTELL) [6278], geboren op 27 okt. 1957 te Kortenhoef, radio- en tv presentatrice.
  2. Marlies COCHERET de la MORINIÈRE [6279], geboren op 7 aug. 1959 te Amsterdam.
  3. Annette COCHERET de la MORINIÈRE [6280], geboren op 19 dec. 1962 te Amsterdam.


   XIc. (van Xa) Johannes Theodorus ENSINK [6258], geboren op 8 april 1906 te Amsterdam, handelaar in hout en metaal, trouwt (1) (gescheiden) ca. 1935 Maria Regina Sophia Theresia OPPERMANN [6281], geboren op 17 okt. 1905, trouwt (2) Agnes Maria LIETMANN [6282], geboren op 1 nov. 1905 te Osnabrück (Dld).
     Uit de eerste relatie:
  1. Harry Tijn ENSINK [6283], geboren op 3 okt. 1936 te Amsterdam.


   Xb. (van IXc) Johannes Nicolaas ENSINK [1369], geboren op 27 jan. 1870 te Amsterdam, hofmeester HAL, horeca exploitant US, filiaalhouder, overleden op 27 okt. 1940 te Rotterdam, trouwt (1) op 29 maart 1893 aldaar Theodora VONK [1370], geboren op 11 april 1870 te Dokkum, gedoopt (ned.herv.), overleden op 21 okt. 1927 te Rotterdam, dochter van Johannes VONK [6284], schoenmaker, en Fokje van der VEEN [6285], trouwt (2) op 8 jan. 1930 aldaar Petronella Jacoba van VLIET [1371], geboren ca. 1875, overleden op 30 nov. 1953 te Schiedam, eerder gehuwd met Hendrik Arnoldus van der POEL [6286].
     Uit de eerste relatie:
  1. Theodora Antonia Fokkelina ENSINK [6287], geboren op 14 jan. 1894 (of 12 juni 1893?) te Rotterdam, volgt XId.
  2. Johannes Carolus ENSINK [6289], geboren op 4 sept. 1895 te Rotterdam, volgt XIe.
  3. Carolus Antonius ENSINK [6290], geboren op 1 dec. 1897 te Rotterdam, overleden op 31 mei 1899 aldaar (overlijden onzeker, volgens andere bron vertrekt hij in 1924 naaar de VS).
  4. Carolus Antonius (Charl) ENSINK [6291], geboren op 7 juli 1899 te Rotterdam, gedoopt, volgt XIf.
  5. Jacobus Gerard Antonius (Jack) ENSINK [6292], geboren op 20 okt. 1900 te Rotterdam, overleden op 20 juli 1995 te Church Hill TN (USA), trouwt (1) Kitty ?? [6293], trouwt (2) (gescheiden) Nina ?? [6294], geboren op 2 maart 1901, overleden op 12 mei 1981.
  6. Bernardus Antonius Marie ENSINK [1525], geboren op 21 dec. 1902 te Rotterdam, overleden op 17 juni 1908 aldaar.
  7. Antonius Leonardus Maria (Anthony) ENSINK [6295], geboren op 29 juli 1904 te Rotterdam, volgt XIg.
  8. Fokkelina Helena Maria ENSINK [6296], geboren op 29 jan. 1906 te Rotterdam, overleden op 20 mei 1942 te Den Haag, trouwt (1) (gescheiden) op 7 aug. 1929 te Rotterdam Johannes Hendrikus Jozeph MEIJER [6297], trouwt (2) op 3 febr. 1937 te Den Haag Cornelis Antonie ELDERS [6298], geboren op 9 aug. 1900 aldaar.
  9. Lily Gerarda Maria ENSINK [6299], geboren op 12 jan. 1907 (of 10 juni 1907?) te Rotterdam, volgt XIh.
  10. Bernardus Antonius Marie ENSINK [6300], geboren op 17 nov. 1908 te Rotterdam, volgt XIi.
  11. Wilhelmus Johannes Maria (William, "the babe") ENSINK [6301], geboren op 18 jan. 1910 te Rotterdam, overleden op 4 juni 1979 te Florida (USA), trouwt Anna (Annie) MULLER [6302], geboren op 26 mei 1908, overleden in sept. 1993 te Illinois (USA).


   XId. (van Xb) Theodora Antonia Fokkelina ENSINK [6287], geboren op 14 jan. 1894 (of 12 juni 1893?) te Rotterdam, overleden op 20 nov. 1972 aldaar, trouwt op 22 aug. 1930 aldaar Antoon (Joki) LEHMANN [6288], geboren te Arnhem, zoon van Ferdinand Bruno LEHMANN [6430] en Alida RUYS [6431].
     Uit deze relatie:
  1. Dora LEHMANN [7275].
  2. Alida (Ali) LEHMANN [7276].
  3. Bruno LEHMANN [7277].
  4. Joke LEHMANN [7278].
  5. Anton (Ton) LEHMANN [7279].


   XIe. (van Xb) Johannes Carolus ENSINK [6289], geboren op 4 sept. 1895 te Rotterdam, chef export spiritusfabriek, lid van de NSB, overleden op 19 febr. 1945 te Brockhäfe (Dld) (hij komt om het leven bij een treinbeschieting), trouwt op 7 sept. 1921 te Dordrecht Jeanette Adriana Wilhelmina VERWEIJ [6303], geboren op 10 maart 1894 te Staphorst, overleden op 22 febr. 1975 te Katwijk a/d Rijn.
     Uit deze relatie:
  1. Jan Carel ENSINK [6304], geboren op 19 maart 1926 te Delft, overleden in jan. 1946 te Petrozavodsk (Rus).
  2. Hendrik Ysbrand (Henk) ENSINK [6305], geboren op 17 mei 1927 te Delft, werkzam in film-industrie USA, overleden in juli 1991 te California (USA).
  3. Jeanette Adriana Wilhelmina ENSINK [6306], geboren op 26 april 1929 te Delft, overleden op 14 april 1934 aldaar.


   XIf. (van Xb) Carolus Antonius (Charl) ENSINK [6291], geboren op 7 juli 1899 te Rotterdam, gedoopt, in 1919 geëmigreerd naar de VS, steward HAL, overleden in nov. 1986 te Pompano Beach FL (USA), trouwt ca. 1936 te New York (USA) Rose CHERKASKY [6307], geboren op 29 dec. 1912 te Rusland, overleden in febr. 1980 te Florida (USA).
     Uit deze relatie:
  1. Joan ENSINK [6308], geboren op 24 okt. 1940 te New York (USA).
  2. Susan ENSINK [6309].


   XIg. (van Xb) Antonius Leonardus Maria (Anthony) ENSINK [6295], geboren op 29 juli 1904 te Rotterdam, overleden op 26 sept. 1988 te Chicago IL (USA), trouwt (1) ca. 1930, gescheiden in 1942 van Nina KOBALCICK [6310], geboren op 2 maart 1901 te Oekraine, overleden op 12 mei 1981 te Tennessee (USA), trouwt (2) ca. 1945 Mary ?? [6311], geboren ca. 1910 te Massachusetts (USA).
     Uit de eerste relatie:
  1. Olga ENSINK [6312], geboren ca. 1935, trouwt (gescheiden) ca. 1960 Ed MADDEN [6313].


   XIh. (van Xb) Lily Gerarda Maria ENSINK [6299], geboren op 12 jan. 1907 (of 10 juni 1907?) te Rotterdam, overleden op 22 aug. 1989 aldaar, trouwt op 26 maart 1930 aldaar Jan Johannis BOUWENS [6314], geboren op 30 dec. 1891 te Kralingen, overleden op 13 mei 1977 te Rotterdam.
     Uit deze relatie:
  1. Johannes Wilhelmus Marie (Joop) BOUWENS [6316], geboren op 11 juni 1930 te Rotterdam.
  2. Theodora Elena Franciska (Thea) BOUWENS [6317], geboren op 18 sept. 1931 te Rotterdam.
  3. Cornelis Franciscus Marie (Kees) BOUWENS [6315], geboren op 15 mei 1933 te Rotterdam.
  4. Carolus Franciscus Marie (Karel) BOUWENS [6318], geboren op 25 maart 1936 te Rotterdam.
  5. Wilhelmus Johannes Marie (Wim) BOUWENS [6319], geboren op 12 okt. 1942.


   XIi. (van Xb) Bernardus Antonius Marie ENSINK [6300], geboren op 17 nov. 1908 te Rotterdam, hofmeester, overleden op 12 mei 1967 te Londen (UK), trouwt op 24 dec. 1934 aldaar Georgina Alexandra KELLARD [6320], geboren op 6 juni 1904 aldaar, coupeuse, overleden in dec. 1988 te Londen (UK), dochter van Charles Walter KELLARD [6399] en Elizabeth Anne ROBINSON [6400].
     Uit deze relatie:
  1. Bernard Willem ENSINK [6321], geboren op 25 april 1935 te Rotterdam, gedoopt (ned.herv.) te Londen (UK), volgt XIId.
  2. doodgeboren kind ENSINK [7267], geboren in 1940 te Londen (UK).


   XIId. (van XIi) Bernard Willem ENSINK [6321], geboren op 25 april 1935 te Rotterdam, nu wonende te Brunssum, gedoopt (ned.herv.) te Londen (UK) (Britse Nationaliteit), trouwt op 3 juni 1961 aldaar (Willesden Green) Grietje Reina BARENDSMA [6322], geboren op 12 febr. 1939 te Huizum, Leeuwarderadeel, gedoopt (ned.herv.), dochter van Jan BARENDSMA [6425], verzekeringsagent, en Jantje (Jenny) BIJLSMA [6426], modiste.
     Uit deze relatie:
  1. John Bernard ENSINK [6323], geboren op 9 nov. 1963 te Leeuwarden.
  2. Amanda Jean ENSINK [6324], geboren op 27 maart 1967 te Rotterdam, volgt XIIId.


   XIIId. (van XIId) Amanda Jean ENSINK [6324], geboren op 27 maart 1967 te Rotterdam, trouwt op 30 juli 1992 te Willemstad Ronaldus SWART [7109], geboren op 20 nov. 1964 te Delft.
     Uit deze relatie:
  1. Kaylee Mariah SWART [7110], geboren op 18 jan. 1995 te Geldrop.
  2. Jason Rowan SWART [7111], geboren op 14 okt. 1997 te Roosendaal.


   Xc. (van IXc) Bernadina Geertruida Maria ENSINK [1372], geboren op 9 dec. 1872 te Amsterdam, overleden aldaar, trouwt op 2 juli 1903 aldaar Hubertus MUL [7271], geboren op 2 april 1879 te Avenhorn, overleden op 2 juli 1979 te Amsterdam.
     Uit deze relatie:
  1. Catharina Antonia MUL [7272], geboren in 1904, overleden op 1 jan. 1969, trouwt op 21 aug. 1930 Albertus Joseph Maria van EMMERIK [7273].
  2. Huibertus MUL [7274], geboren op 28 juli 1906, overleden op 5 aug. 1911.


   Xd. (van IXc) Hendricus Cornelis ENSINK [1363], geboren op 22 aug. 1875 te Amsterdam, diamantbewerker, overleden op 15 dec. 1970 aldaar, trouwt op 6 mei 1895 aldaar Maria Wilhelmina Geertruida SCHRÖDER [1364], geboren op 14 april 1872 te Amsterdam, overleden op 11 jan. 1963 aldaar, dochter van Henricus Antonius Wilhelmus SCHRÖDER [6325] en Maria van LOEVE(N)SIJN [6326].
     Uit deze relatie:
  1. Engelbertus Carolus ENSINK [1293], geboren op 7 mei 1896 te Amsterdam, volgt XIj.
  2. Maria Wilhelmina Berendina ENSINK [1382], geboren op 13 mei 1897 te Amsterdam, volgt XIk.
  3. Hendrik Cornelis ENSINK [1384], geboren op 14 maart 1899 te Amsterdam, overleden op 12 juli 1900 aldaar.
  4. Hendrik Cornelis (Hein) ENSINK [1385], geboren op 2 aug. 1901 te Amsterdam, volgt XIl.
  5. Bernardina Geertruida ENSINK [1387], geboren op 1 juni 1906 te Amsterdam, overleden in 1956 aldaar, trouwt (1) Peter SCHEER [6327], geboren te Duitsland, trouwt (2) Willem Jacobus WAJER [6328], geboren op 3 april 1900 te Amsterdam, overleden op 15 mei 1956 aldaar.
  6. Antonia Geertruida ENSINK [1388], geboren op 23 juli 1911 te Hilversum, volgt XIm.
  7. Georgina Carolina Maria ENSINK [6329], geboren op 25 mei 1919 te Amsterdam, trouwt op 16 april 1941 aldaar Gerard J. JANSEN [6330].


   XIj. (van Xd) Engelbertus Carolus ENSINK [1293], geboren op 7 mei 1896 te Amsterdam, informator, schrijver, overleden op 6 febr. 1984 aldaar, trouwt op 25 aug. 1926 aldaar Catharina Petronella (To) van TOL [1294], geboren op 16 april 1902 te Amsterdam, overleden op 1 mei 1963 aldaar, dochter van Petrus Wilhelmus van TOL [6331] en Alida Anna  EMMELKAMP [6332].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Wilhelmina Geertruida (Miep) ENSINK [1377], geboren op 11 sept. 1927 te Amsterdam, trouwt op 29 april 1954 aldaar Johannes Theodorus (Jan) BEENTJES [1378], geboren in 1925 aldaar.
  2. Petrus Wilhelmus (Piet) ENSINK [1379], geboren op 9 febr. 1931 te Amsterdam, overleden in 1999 te Dronrijp, trouwt Riet WELKZIJN [6333].
  3. Alida Anna (Lida) ENSINK [1380], geboren op 25 febr. 1935 te Amsterdam, trouwt op 2 febr. 1960 aldaar Cornelis Willem Maria (Cees) BEEREPOOT [1381].
  4. Hendrik Cornelis (Henk) ENSINK [129], geboren op 14 juni 1939 te Amsterdam, volgt XIIe.


   XIIe. (van XIj) Hendrik Cornelis (Henk) ENSINK [129], geboren op 14 juni 1939 te Amsterdam, trouwt op 18 nov. 1966 te Amstelveen Margaretha Elisabeth (Marlies) GRUPPING [59], geboren op 8 juni 1943 te Nieuwer-Amstel, dochter van Carolus Aloysius Josephus (Karel) GRUPPING [33] en Louise Josine Hermine (Loes) VERHOEVEN [56].
     Uit deze relatie:
  1. Martinus Marcus Johannes (Maarten) ENSINK [130], geboren op 6 juli 1969 te Papendrecht, volgt XIIIe.
  2. Michiel ENSINK [131], geboren op 9 jan. 1974 te Papendrecht.


   XIIIe. (van XIIe) Martinus Marcus Johannes (Maarten) ENSINK [130], geboren op 6 juli 1969 te Papendrecht, trouwt op 24 jan. 2003 te Amsterdam Hennie (Helen) PAKES [1292], geboren op 31 maart 1972 te Peize, dochter van Roelof Albert (Roel) PAKES [5899] en Jenny Tineke Corry VRIELING [5900].
     Uit deze relatie:
  1. Laura Maureen ENSINK [6033], geboren op 16 april 2006 te Amsterdam.


   XIk. (van Xd) Maria Wilhelmina Berendina ENSINK [1382], geboren op 13 mei 1897 te Amsterdam, overleden op 28 jan. 1984 aldaar, trouwt op 18 april 1925 aldaar Reinerus Liske RIJNJA [1383], geboren op 9 okt. 1898 te Amsterdam, overleden op 18 april 1968 te Wieringen.
     Uit deze relatie:
  1. Joke RIJNJA [6334], geboren in 1928 te Amsterdam, trouwt Cornelis Jacobus (Kees) SCHAEFFERS [6335].
  2. Hennie RIJNJA [6336], geboren ca. 1930 te Amsterdam, overleden ca. 1946 aldaar.
  3. Ria RIJNJA [6337], geboren ca. 1932 te Amsterdam, trouwt M.F. c\van MEEUWEN [6341].
  4. Diny RIJNJA [6338], geboren ca. 1934 te Amsterdam, trouwt op 18 jan. 1963 aldaar André Th. A. de VENSTER [6342].
  5. Henricus Antonius (Hans) RIJNJA [6339], geboren op 24 maart 1936 te Amsterdam.
  6. Gerda M.M. RIJNJA [6340], geboren ca. 1938 te Amsterdam.


   XIl. (van Xd) Hendrik Cornelis (Hein) ENSINK [1385], geboren op 2 aug. 1901 te Amsterdam, kantoorbediende, assuradeur, overleden in 1981 aldaar, trouwt op 10 sept. 1924 aldaar Geertruida Theodora Hendrika (Truus) HUIKESHOVEN [1386], geboren op 23 jan. 1896 te Amsterdam, overleden in 1997 aldaar, dochter van Johannes Cornelis (Jan Cees) HUIKESHOVEN [6343] en Catharina Geertruida SONDAGH [6344].
     Uit deze relatie:
  1. Hendrik Cornelis (Henk) ENSINK [1526], geboren op 26 nov. 1925 te Amsterdam, volgt XIIf.
  2. Catharina Geertruida (Truus) ENSINK [1527], geboren op 7 dec. 1926 te Amsterdam, volgt XIIg.
  3. Catharina Petronella (To) ENSINK [1519], geboren op 10 sept. 1929 te Amsterdam, volgt XIIh.
  4. Josephina Cornelia (Fien) ENSINK [1529], geboren op 29 juni 1932 te Amsterdam, volgt XIIi.
  5. Antonia Geertruida (Ton) ENSINK [1531], geboren op 19 april 1935 te Rotterdam, volgt XIIj.


   XIIf. (van XIl) Hendrik Cornelis (Henk) ENSINK [1526], geboren op 26 nov. 1925 te Amsterdam, trouwt Gerarda G.M. (Ger) van DOORN [6349], geboren op 28 mei 1919.
     Uit deze relatie:
  1. Angelique ENSINK [6350], geboren op 27 aug. 1966, gedoopt (pleegdochter).
  2. Etienne ENSINK [6351], geboren op 23 maart 1971.


   XIIg. (van XIl) Catharina Geertruida (Truus) ENSINK [1527], geboren op 7 dec. 1926 te Amsterdam, trouwt op 7 mei 1955 te Djakarta (Indo) Ferdinand (Fred) HOEKSMA [6352], geboren op 27 sept. 1926 te Den Haag, overleden op 4 maart 1984 te Amsterdam.
     Uit deze relatie:
  1. Geertruida Maria (Truus) HOEKSMA [6353], geboren op 14 maart 1956 te Leerbroek, volgt XIIIf.
  2. Frits A. HOEKSMA [6354], geboren op 19 nov. 1958 te Leerbroek.
  3. Johannes Matthijs (Hans) HOEKSMA [6355], geboren op 6 dec. 1964 te Leerbroek, volgt XIIIg.


   XIIIf. (van XIIg) Geertruida Maria (Truus) HOEKSMA [6353], geboren op 14 maart 1956 te Leerbroek, trouwt ca. 1980 Peter C. SMIT [6356], geboren op 18 febr. 1956.
     Uit deze relatie:
  1. Mirjam SMIT [6369], geboren op 7 sept. 1981.
  2. Brigitte SMIT [6370].
  3. Remco SMIT [6371].


   XIIIg. (van XIIg) Johannes Matthijs (Hans) HOEKSMA [6355], geboren op 6 dec. 1964 te Leerbroek, trouwt op 31 dec. 1992, gescheiden in 2002 van Debora KROMHOUT [6372].
     Uit deze relatie:
  1. Lianne HOEKSMA [6373], geboren op 7 sept. 1994.
  2. Marijn HOEKSMA [6374], geboren op 13 okt. 1997.


   XIIh. (van XIl) Catharina Petronella (To) ENSINK [1519], geboren op 10 sept. 1929 te Amsterdam, trouwt op 2 april 1957 aldaar Carolus Hendricus Johannes ENSINK [1518], geboren op 26 aug. 1932 aldaar, kruidenier, overleden op 7 nov. 1992 te Amsterdam, zoon van Carolus Julius Antonius ENSINK [1516], pakhuisknecht, winkelier, en Francisca Cornelia van HORSSEN [1517].

   XIIi. (van XIl) Josephina Cornelia (Fien) ENSINK [1529], geboren op 29 juni 1932 te Amsterdam, trouwt op 15 aug. 1962 aldaar Johannes Hubertus Mathijs WAGEMANS [1530], geboren op 7 juni 1938, overleden op 25 april 2000 te Alphen a/d Rijn.
     Uit deze relatie:
  1. Jolanda Elisabeth WAGEMANS [6357], geboren op 9 okt. 1963, volgt XIIIh.
  2. Saskia Theresia WAGEMANS [6359], geboren op 5 okt. 1965, volgt XIIIi.
  3. Alexandra Maria (Sandra) WAGEMANS [6361], geboren op 1 febr. 1968.
  4. Astrid Maria WAGEMANS [6362], geboren op 1 sept. 1969, trouwt Roland VROEIJENSTIJN [6363].


   XIIIh. (van XIIi) Jolanda Elisabeth WAGEMANS [6357], geboren op 9 okt. 1963, trouwt in 1992 M.P.L. (Leo) ELENBAAS [6358].
     Uit deze relatie:
  1. Wolfgang Johannes Marinus (Wolf) ELENBAAS [6375], geboren op 4 aug. 1994.
  2. Frederik Pieter Mathijs (Freek) ELENBAAS [6376], geboren op 28 juli 1997.
  3. Samantha Catharina Elisabeth (Sam) ELENBAAS [6377], geboren op 13 maart 2000.


   XIIIi. (van XIIi) Saskia Theresia WAGEMANS [6359], geboren op 5 okt. 1965, trouwt in 1997 Tom WEUSTINK [6360].
     Uit deze relatie:
  1. Rik WEUSTINK [6378], geboren op 9 juni 1999.
  2. Koen WEUSTINK [6379], geboren op 14 mei 2001.


   XIIj. (van XIl) Antonia Geertruida (Ton) ENSINK [1531], geboren op 19 april 1935 te Rotterdam, trouwt op 2 juli 1959 aldaar Piet J. DIGNUM [1532], geboren op 16 juli 1930.
     Uit deze relatie:
  1. Caroline Elisabeth DIGNUM [6364], geboren op 7 maart 1961 te Rotterdam.
  2. Maria Catharina (Marjolein) DIGNUM [6365], geboren op 15 mei 1962, volgt XIIIj.
  3. Georg Ferdinand (Sjors) DIGNUM [6367], geboren op 15 sept. 1964, volgt XIIIk.


   XIIIj. (van XIIj) Maria Catharina (Marjolein) DIGNUM [6365], geboren op 15 mei 1962, trouwt op 23 aug. 1986 Mark V. BLOK [6366], geboren op 26 mei 1961.
     Uit deze relatie:
  1. Tim BLOK [6380], geboren op 13 febr. 1986.
  2. Nick Jesse BLOK [6381], geboren op 18 sept. 1998.


   XIIIk. (van XIIj) Georg Ferdinand (Sjors) DIGNUM [6367], geboren op 15 sept. 1964, trouwt (1) (gescheiden) op 17 mei 1991 Hennie VERHOEVEN [6382], trouwt (2) op 18 juli 1997 Tineke HUIZINGA [6368].
     Uit de tweede relatie:
  1. Juliette DIGNUM [6383], geboren op 14 jan. 2000.
  2. Paul DIGNUM [6384], geboren op 5 maart 2001.


   XIm. (van Xd) Antonia Geertruida ENSINK [1388], geboren op 23 juli 1911 te Hilversum, overleden op 14 aug. 2000 te Amsterdam, trouwt op 24 juni 1936 aldaar Cornelis J. de JONG [6385], overleden vóór 1988.
     Uit deze relatie:
  1. Thomas Antonius de JONG [6386], geboren op 18 dec. 1941 te Amsterdam, beeldend kunstenaar, illustrator, overleden op 16 okt. 1988 aldaar.
  2. Philip de JONG [6387].


   Xe. (van IXc) Bernardine Gertrude ENSINK [1373], geboren op 9 dec. 1877 te Amsterdam, overleden op 28 juni 1936 aldaar, trouwt op 2 juli 1903 aldaar Hubertus MUL [6259], geboren op 2 april 1879 te Avenhorn, overleden op 2 juli 1979 te Amsterdam.
     Uit deze relatie:
  1. Catharina Antonia MUL [6427], geboren in 1904 te Amsterdam, overleden op 1 jan. 1969, trouwt op 21 aug. 1930 ALbertus Joseph Maria van EMMERIK [6428].
  2. Huibertus MUL [6429], geboren op 28 juli 1906, overleden op 6 aug. 1911.


   Xf. (van IXc) Gerhardus Johannes Antonius ENSINK [1375], geboren op 8 jan. 1881 te Amsterdam, kellner, overleden op 5 aug. 1953 te New York (USA), trouwt op 2 nov. 1904 te London (GB) Lily Elizabeth FOSTER [1376], geboren in 1879 aldaar, overleden in 1957 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Charles Gerard ENSINK [1533], geboren op 5 aug. 1905 te London (GB), volgt XIn.
  2. Lily Louise ENSINK [1537], geboren op 24 maart 1908 te London (GB), volgt XIo.
  3. Wilhelmina Alexander ENSINK [1540], geboren op 2 febr. 1910 te London (GB), volgt XIp.
  4. John Henry ENSINK [1543], geboren op 6 sept. 1915 te London (GB), volgt XIq.


   XIn. (van Xf) Charles Gerard ENSINK [1533], geboren op 5 aug. 1905 te London (GB), overleden te Australië, trouwt Manalia OSBORNE [1534].
     Uit deze relatie:
  1. Margaret ENSINK [1535], geboren te London (GB).
  2. Janet ENSINK [1536], geboren te London (GB).


   XIo. (van Xf) Lily Louise ENSINK [1537], geboren op 24 maart 1908 te London (GB), trouwt Gilbert LOMAS [1538].
     Uit deze relatie:
  1. 3 kinderen LOMAS [1539].


   XIp. (van Xf) Wilhelmina Alexander ENSINK [1540], geboren op 2 febr. 1910 te London (GB), overleden op 6 sept. 1958 aldaar, trouwt op 17 juli 1937 te Londen (UK) Reginald Albert NORTH [1541], geboren op 15 jan. 1910 aldaar, overleden op 12 jan. 1987 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. 3 kinderen NORTH [1542].


   XIq. (van Xf) John Henry ENSINK [1543], geboren op 6 sept. 1915 te London (GB), overleden op 31 juli 1978 aldaar, trouwt op 2 sept. 1939 aldaar Eleanor Mary LEWIS [1544], geboren op 4 febr. 1915, overleden op 27 dec. 1992.
     Uit deze relatie:
  1. David John ENSINK [1545], geboren op 16 jan. 1943 te London (GB), volgt XIIk.
  2. Alan Charles ENSINK [1553], geboren op 4 april 1946 te London (GB), volgt XIIl.


   XIIk. (van XIq) David John ENSINK [1545], geboren op 16 jan. 1943 te London (GB), trouwt op 18 jan. 1964 Wendy Thelma MARSTON [1546], geboren op 5 mei 1943.
     Uit deze relatie:
  1. Karen ENSINK [1547], geboren op 30 okt. 1964, trouwt (1) op 5 sept. 1981, gescheiden in 1990 van Shaun Andrew TRESTRAIN [1548], trouwt (2) op 13 april 1991 Paul James SAMUELS [1549], geboren op 28 okt. 1964.
  2. Kevin ENSINK [1550], geboren op 28 mei 1966, volgt XIIIl.


   XIIIl. (van XIIk) Kevin ENSINK [1550], geboren op 28 mei 1966, trouwt op 28 maart 1992 Joanna Victoria BAKER [1551], geboren op 9 sept. 1967.
     Uit deze relatie:
  1. Louis William ENSINK [1552], geboren op 23 sept. 1995.


   XIIl. (van XIq) Alan Charles ENSINK [1553], geboren op 4 april 1946 te London (GB), trouwt op 14 aug. 1965 Geraldine Anne BURCHETT [1554], geboren op 15 mei 1946 te Cheshunt (GB).
     Uit deze relatie:
  1. Jane Ruth ENSINK [1555], geboren op 13 aug. 1967, volgt XIIIm.
  2. Kenton David ENSINK [1558], geboren op 22 febr. 1970.


   XIIIm. (van XIIl) Jane Ruth ENSINK [1555], geboren op 13 aug. 1967, trouwt op 11 aug. 1985 David Philip BOWYER [1556].
     Uit deze relatie:
  1. 3 kinderen BOWYER [1557].


   IXd. (van VIIIa) Wilhelmus Julianus ENSINK [1456], geboren in 1843 te Hengelo (Ov), winkelier, later herbergier, overleden in 1904 te Borne, trouwt (1) op 27 juli 1870 Agatha Gerardina RIGTER [7243], trouwt (2) op 1 febr. 1875 te Hengelo (Ov) Maria Barendina KOEVOETS [5808], geboren in 1855 te Zierikzee, dochter van Wilhelmus KOEVOETS [5809], stalhouder, en Johanna Euphemia REIMERINK [5810], dienstbode.
     Uit de tweede relatie:
  1. Johannes Bernardus ENSINK [7244], trouwt op 14 nov. 1919 Hendrika Bernarda Antonia RUEPERT [7245].
  2. Maria Euphemia ENSINK [7246], trouwt op 27 jan. 1920 Henricus Gerhardus RIENTJES [7247].
  3. Agatha Maria Euphemia ENSINK [7248], trouwt op 29 juli 1908 Petrus Hermanus van der LOOS [7249].


   IXe. (van VIIIa) Johanna Antonia ENSINK [1457], geboren in 1845 te Hengelo (Ov), overleden in 1927 te Rotterdam, trouwt op 22 febr. 1865 te Hengelo (Ov) Damianus GIELEN [1458], geboren in 1834 te Millingen, aannemer, zoon van Johannes GIELEN [5818], landbouwer, en Anna Maria HUISMAN [5819].
     Uit deze relatie:
  1. Hendrika Francisca GIELEN [7256], overleden op 17 febr. 1945 te Nijmegen.
  2. Johannes GIELEN [7257], geboren ca. 1866 te Hengelo (Ov), trouwt op 21 mei 1894 Wilhelmina Johanna van DRIEL [7258], geboren ca. 1865 te Lent.


   IXf. (van VIIIa) Theodorus Johannes ENSINK [1459], geboren in 1847 te Hengelo (Ov), smid, overleden in 1930 te Delden, trouwt op 17 juni 1874 aldaar Geertruida Maria TIMMER [1462], geboren in 1851 aldaar, dochter van Gerhardus Henricus TIMMER [1463], smid, en Janna RÜPERT [5824].
     Uit deze relatie:
  1. Johanna Maria ENSINK [7259], trouwt op 4 mei 1903 Hendrikus Wilhelmus van den BELD [7260].
  2. Hendrikus Johannes ENSINK [7261], trouwt Paulina Maria GEERTMAN [7262].


   IXg. (van VIIIa) Engelbertus Fredericus Philippus Jacobus ENSINK [1460], geboren in 1850 te Hengelo (Ov), eigenaar melkfabriek, overleden in 1922 te Delden, trouwt op 18 okt. 1876 aldaar Maria Jacoba TIMMER [1461], geboren in 1854 aldaar, dochter van Gerhardus Henricus TIMMER [1463], smid, en Janna RÜPERT [5824].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Geertruida ENSINK [7254], trouwt op 14 okt. 1913 Everardus Hendrikus OOSTVOGEL [7255].


   IXh. (van VIIIa) Henricus Cornelis ENSINK [1464], geboren in 1852 te Hengelo (Ov), hotelier De Venetiën Antwerpen, overleden op 19 jan. 1914 te Nijmegen, trouwt op 18 april 1882 te Hengelo (Ov) Maria Johanna MULDER [1465], geboren in 1856 te Oldenzaal, dochter van Joannes MULDER [5811] en Maria Angelina ROTH [5812].
     Uit deze relatie:
  1. hermina Hendrika Angelina ENSINK [7252], geboren op 22 okt. 1884 te Antwerpen (Be), trouwt op 19 okt. 1906 Willebrordus Jacobus Maria HOEFNAGELS [7253], geboren op 28 juni 1882 te Elst.
  2. Henricus Johannes ENSINK [7250], geboren in 1892 te Antwerpen (Be), trouwt op 21 april 1920 Lucie Elisabeth Jacoba BARENDSEN [7251], geboren ca. 1893 te Amsterdam.


   VIIIb. (van VIIb) Margarita ENSINK [1471], geboren in 1805 te Hengelo (Ov), trouwt op 5 juni 1829 aldaar Gerardus Lucas Franciscus KISTEMAKER [1472], geboren in 1799 te Oldenzaal, schilder, zoon van Hermannus KISTEMAKER [5813], schilder, en Catharina BOSCH [5814].
     Uit deze relatie:
  1. Johannes Franciscus KISTEMAKER [7235], trouwt op 27 okt. 1873 Francisca Maria HEININK [7268].
  2. Hendrikus Antonius KISTEMAKER [7236], trouwt op 27 okt. 1869 Johanna BEERNINK [7269].
  3. Anna Catharina KISTEMAKER [7237], trouwt op 27 okt. 1896 Leonardus Wilhelmus van der BORGH [7270].


   VIIIc. (van VIIb) Henrica ENSINK [1476], geboren op 13 dec. 1811 te Hengelo (Ov), trouwt op 15 febr. 1843 te Tubbergen Gerhardus Hendrikus MEIJER [1477], geboren in 1813 te Rijssen, rietmaker, zoon van Joannes MEIJER [1445], fabrikeur, en Geertrui TUSVELD [1446], fabrikante.
     Uit deze relatie:
  1. Hendrika MEIJER [7263], trouwt op 6 nov. 1879 Mannes KENKHUIS [7264].
  2. Johannes MEIJER [7265], trouwt op 23 aug. 1877 Hendrika LINDEMAN [7266].


   VIIc. (van VI) Anna Aleida ENSINK [1484], gedoopt in 1781 te Delden, trouwt in 1809 Joh. B.F. (Frederik) REICHMAN [1485], arts/vroedmeester.
     Uit deze relatie:
  1. Maria Josepha REICHMAN [6390], geboren in 1810.
  2. Carel REICHMAN [6391], geboren in 1811.
  3. Johannes Franciscus Hendricus REICHMAN [6392], geboren in 1813.
  4. Cornelia Engelina REICHMAN [6393], geboren in 1816.
  5. Cornelia Engelina REICHMAN [6394], geboren in 1817.
  6. Carel Joseph REICHMAN [6395], geboren in 1818.
  7. Johannes Godefridus REICHMAN [6396], geboren in 1821.


   VIId. (van VI) Johannes ENSINK [1488], geboren in 1791 te Delden, winkelier in Tubbergen, fabrikant, trouwt op 21 mei 1823 te Tubbergen Christina Elisabeth WENNINK [5815], geboren ca. 1806 te Amsterdam, dochter van Johannes Henricus WENNINK [5816], winkelier, en Maria Theresia BRINKMAN [5817].
     Uit deze relatie:
  1. doodgeboren zoon ENSINK [6398], geboren in 1858.


   IVd. (van IIIb) Henricus ENSINK [1513], gedoopt op 12 febr. 1690 te Delden, overleden vóór 1740, trouwt (1) (NG) op 13 juni 1728 te Hengelo (Ov) Anna Maria Everts MULLER (MÖLDERS) [5944], geboren te Borne, dochter van Evert MULDER [5945], trouwt (2) (NG) op 29 mei 1730 te Hengelo (Ov) Janna Hendricksen BELLERSW [5946], geboren ca. 1700 te Oele, overleden vóór 1743.
     Uit de tweede relatie:
  1. Gerardus ENSINK [5947], gedoopt (r.k.) op 27 april 1732 (get. Getrudis Ensinck) te Delden.
  2. Franciscus ENSINK [5948], gedoopt (r.k.) op 25 april 1735 (get. Bernardus Ensink) te Delden, overleden op 29 nov. 1819 te Hengelo (Ov), trouwt (NG) op 4 april 1763 aldaar Anna Maria ter HAAR [5949], geboren ca. 1742 aldaar, overleden op 2 juni 1819 te Hengelo (Ov), dochter van Berend ter HAAR [5950], dagloner, en Geesken WILBRING [5951], dagloner.
  3. Maria ENSINK [5952], geboren ca. 1737 te Delden.


   IVe. (van IIIb) Catharina (Trijntje) ENSINK [1515], trouwt (NG) op 22 nov. 1722 te Hengelo (Ov) Hendrik Jansen ten KAMPHUIS [5934].
     Uit deze relatie:
  1. Joanna KAMPHUIS [5953], gedoopt (r.k.) op 7 dec. 1725 te Delden (get, MMaria Ensink en Joannes Kamphuis).
  2. Joanna (Geertruid?) ten KAMPHUIS [6242], geboren ca. 1727 te Delden.


   IIIc. (van IIa) Jan Gerritsen ENGSINCK [5931], gedoopt (NG) op 30 april 1654 te Hengelo (Ov), trouwt (1) (NG) op 15 febr. 1680 aldaar Arentjen Jansen HOLLINCK [5956], geboren ca. 1655 te Noordijck, overleden vóór 1693, trouwt (2) Arnoldin LEUSSINK [5957].
     Uit de eerste relatie:
  1. Hendrik Jansen ENGSINCK [5958], geboren ca. 1683 te Hengelo (Ov), gedoopt, volgt IVf.
  2. Berendjen ENGSINCK [5959], gedoopt (r.k.) op 20 jan. 1687 (get. Joann Ensink) te Delden.
     Uit de tweede relatie:
  1. Johannes ENGSINCK [5954], geboren op 28 sept. 1693 te Hengelo (Ov), gedoopt (r.k.) (tweeling met Aleidis; getuigen (bij beiden).: Bernardus Ensinck, Johanna Loohuis).
  2. Aleidis ENGSINCK [5955], geboren op 28 sept. 1693 te Hengelo (Ov).


   IVf. (van IIIc) Hendrik Jansen ENGSINCK [5958], geboren ca. 1683 te Hengelo (Ov), gedoopt (geen doopinschrijvung gevonden, dus niet 100% zeker zoon van Hendrik en Anna), trouwt (1) (NG) op 10 juli 1717 aldaar Anna Geertrui BEKKINCKVELT [5960], geboren te Borne, trouwt (2) (NG) op 8 okt. 1724 te Hengelo (Ov) Anna SPRAACKEL [5961], geboren te Lonneker, trouwt (3) (NG) op 27 april 1732 te Hengelo (Ov) Lisabeth WELBERG [5962], geboren te Oele.
     Uit de eerste relatie:
  1. Gerardus ENSINCK [5963], gedoopt (r.k.) op 16 mei 1718 te Delden.
  2. Joannes ENSINCK [5964], gedoopt (r.k.) op 1 april 1719 te Delden (get.: Maria Nijhoff en Jan Ensink), overleden waarschijnlijk vóór 1734 aldaar.
  3. Adolphus ENSINCK [5965], gedoopt (r.k.) op 18 dec. 1721 te Delden, overleden waarschijnlijk vóór 1733 aldaar.
  4. Anna ENSINCK [5966], gedoopt (r.k.) op 21 okt. 1722 (get. Bernardina Ensinck) te Delden.
     Uit de tweede relatie:
  1. Hermannus ENSINCK [5967], gedoopt (r.k.) op 1 febr. 1728 te Delden.
  2. Bernardus ENSINCK [5968], gedoopt (r.k.) op 27 febr. 1729 te Delden.
     Uit de derde relatie:
  1. Adolphus ENSINCK [5969], gedoopt (r.k.) op 14 mei 1733 te Delden (get.: Berentjen Ensink).
  2. Joannes ENSINCK [5970], gedoopt (r.k.) op 21 okt. 1734 te Delden, overleden vóór 1736 aldaar.
  3. Joannes ENSINCK [5971], gedoopt (r.k.) op 26 mei 1736 te Delden, overleden vóór 1743 aldaar.
  4. Abraham ENSINCK [5972], gedoopt (r.k.) op 9 sept. 1738 te Delden.
  5. Joannes ENSINCK [5973], gedoopt (r.k.) op 22 jan. 1743 te Delden.


   IIb. (van I) Lubbert ENGSINCK [5920], geboren ca. 1600 te Klein Driene, trouwt Christine ?? [5974], geboren ca. 1600.
     Uit deze relatie:
  1. Margaretha ENGSINCK [5975], gedoopt in 1651 te Oldenzaal.

Opgemaakt met het programma GENKWA

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: joscmg@xs4all.nl

Overasselt, 29 juni 2006.


Personen index op de
Parenteel van Hendrik ENGSINCK


|?|A|B|C|D|E|F|G|H|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|V|W|


                                   - ? -
[5914]??, Aeltjen (1620- ) .............................................. {IIa}
[5974]??, Christine (1600- ) ............................................ {IIb}
[6272]??, Joyce (1970- ) ................................................ {XIIIc}
[6293]??, Kitty ......................................................... {Xb(1).5}
[6311]??, Mary (1910- ) ................................................. {XIg}
[6294]??, Nina (1901-1981) .............................................. {Xb(1).5}
                                   - A -
[7241]Amelink, Anna ..................................................... IXa.4
[7240]Amelink, Geertruida ............................................... IXa.3
[7238]Amelink, Hendrika ................................................. IXa.1
[1448]Amelink, Hermannus ................................................ {IXa}
[1449]Amelink, Jan (1864- ) ............................................. IXa.6
[7239]Amelink, Johanna .................................................. IXa.2
[7242]Amelink, Maria .................................................... IXa.5
                                   - B -
[1551]Baker, Joanna Victoria (1967- ) ................................... {XIIIl}
[7251]Barendsen, Lucie Elisabeth Jacoba (1893- ) ........................ {IXh.2}
[6322]Barendsma, Grietje Reina (1939- ) ................................. {XIId}
[6425]Barendsma, Jan (1916-1988) ........................................ {XIId}
[1378]Beentjes, Johannes Theodorus (Jan) (1925- ) ....................... {XIj.1}
[1381]Beerepoot, Cornelis Willem Maria (Cees) ........................... {XIj.3}
[7269]Beernink, Johanna ................................................. {VIIIb.2}
[5960]Bekkinckvelt, Anna Geertrui ....................................... {IVf}
[7260]Beld, Hendrikus Wilhelmus van den ................................. {IXf.1}
[5946]Bellersw, Janna Hendricksen (1700-1743) ........................... {IVd}
[5930]Berflo, Gerrit Jan (1710- ) ....................................... IVa.3
[5929]Berfloo, Aaltjen ten (1707- ) ..................................... IVa.2
[6238]Berfloo, Aeltjen ten (1682- ) ..................................... IIIa(1).5
[5925]Berfloo, Arent ten (1671- ) ....................................... IIIa(1).2
[5924]Berfloo, Geertjen ten (1667- ) .................................... IIIa(1).1
[5926]Berfloo, Gerrit ten (1675- ) ...................................... IIIa(1).3, IVa
[6236]Berfloo, Hendrine ten (1680- ) .................................... IIIa(1).4
[5921]Berfloo, Lambert ten (1645-1683) .................................. {IIIa}
[5928]Berfloo, Lammert ten (1703- ) ..................................... IVa.1
[6265]Bey, Marja de ..................................................... {XIIIa}
[6426]Bijlsma, Jantje (Jenny) (1913- ) .................................. {XIId}
[6366]Blok, Mark V. (1961- ) ............................................ {XIIIj}
[6381]Blok, Nick Jesse (1998- ) ......................................... XIIIj.2
[6380]Blok, Tim (1986- ) ................................................ XIIIj.1
[7270]Borgh, Leonardus Wilhelmus van der ................................ {VIIIb.3}
[5814]Bosch, Catharina .................................................. {VIIIb}
[5823]Bouma, Sitze Jetzes ............................................... {IXb.1}
[6318]Bouwens, Carolus Franciscus Marie (Karel) (1936- ) ................ XIh.4
[6315]Bouwens, Cornelis Franciscus Marie (Kees) (1933- ) ................ XIh.3
[6314]Bouwens, Jan Johannis (1891-1977) ................................. {XIh}
[6316]Bouwens, Johannes Wilhelmus Marie (Joop) (1930- ) ................. XIh.1
[6317]Bouwens, Theodora Elena Franciska (Thea) (1931- ) ................. XIh.2
[6319]Bouwens, Wilhelmus Johannes Marie (Wim) (1942- ) .................. XIh.5
[1557]Bowyer, 3 kinderen ................................................ XIIIm.1
[1556]Bowyer, David Philip .............................................. {XIIIm}
[6256]Bragt, Maria van .................................................. {Xa}
[6240]Brinckhuis, Maritien ten .......................................... {IIIa}
[5817]Brinkman, Maria Theresia .......................................... {VIId}
[1492]Bruininck, Gesina (Geesken) Janssen ............................... {V}
[6262]Bunder, Elisabeth Wilhelmina Adriana M (1944- ) ................... {XIa.3}
[1554]Burchett, Geraldine Anne (1946- ) ................................. {XIIl}
                                   - C -
[6269]Callewaert, Stijn (1977- ) ........................................ {XIIIb.1}
[5939]Camp, Catharina ................................................... {IVb.1}
[6307]Cherkasky, Rose (1912-1980) ....................................... {XIf}
[6276]Cocheret de la Morinière, Adolphe Ferdinand (1930-1990) ........... {XIIc}
[6280]Cocheret de la Morinière, Annette (1962- ) ........................ XIIc.3
[6277]Cocheret de la Morinière, Jan (1957- ) ............................ XIIc.1
[6279]Cocheret de la Morinière, Marlies (1959- ) ........................ XIIc.2
                                   - D -
[6364]Dignum, Caroline Elisabeth (1961- ) ............................... XIIj.1
[6367]Dignum, Georg Ferdinand (Sjors) (1964- ) .......................... XIIj.3, XIIIk
[6383]Dignum, Juliette (2000- ) ......................................... XIIIk(2).1
[6365]Dignum, Maria Catharina (Marjolein) (1962- ) ...................... XIIj.2, XIIIj
[6384]Dignum, Paul (2001- ) ............................................. XIIIk(2).2
[1532]Dignum, Piet J. (1930- ) .......................................... {XIIj}
[6349]Doorn, Gerarda G.M. (Ger) van (1919- ) ............................ {XIIf}
[7258]Driel, Wilhelmina Johanna van (1865- ) ............................ {IXe.2}
                                   - E -
[6298]Elders, Cornelis Antonie (1900- ) ................................. {Xb(1).8}
[6376]Elenbaas, Frederik Pieter Mathijs (Freek) (1997- ) ................ XIIIh.2
[6358]Elenbaas, M.P.L. (Leo) ............................................ {XIIIh}
[6377]Elenbaas, Samantha Catharina Elisabeth (Sam) (2000- ) ............. XIIIh.3
[6375]Elenbaas, Wolfgang Johannes Marinus (Wolf) (1994- ) ............... XIIIh.1
[6332]Emmelkamp, Alida Anna ............................................. {XIj}
[7273]Emmerik, Albertus Joseph Maria van ................................ {Xc.1}
[6428]Emmerik, ALbertus Joseph Maria van ................................ {Xe.1}
[5932]Encksinck, Hendrikjen Gerritsen (1656- ) .......................... IIa.4
[5917]Encksinck, Merrye (1565- ) ........................................ {I}
[5913]Encksink, Geert Hendriks (1590- ) ................................. I.2, IIa
[1508]Encksink (ook genoemd Berent Gerritsen of Berent Goltsmit), B. (1649- ) IIa.2, IIIb
[5972]Ensinck, Abraham (1738- ) ......................................... IVf(3).4
[5965]Ensinck, Adolphus (1721-1733) ..................................... IVf(1).3
[5969]Ensinck, Adolphus (1733- ) ........................................ IVf(3).1
[7248]Ensink, Agatha Maria Euphemia ..................................... IXd(2).3
[1553]Ensink, Alan Charles (1946- ) ..................................... XIq.2, XIIl
[5955]Engsinck, Aleidis (1693- ) ........................................ IIIc(2).2
[1380]Ensink, Alida Anna (Lida) (1935- ) ................................ XIj.3
[6324]Ensink, Amanda Jean (1967- ) ...................................... XIId.2, XIIId
[6350]Ensink, Angelique (1966- ) ........................................ XIIf.1
[5966]Ensinck, Anna (1722- ) ............................................ IVf(1).4
[1484]Ensink, Anna Aleida (1781- ) ...................................... VI.3, VIIc
[1388]Ensink, Antonia Geertruida (1911-2000) ............................ Xd.6, XIm
[1531]Ensink, Antonia Geertruida (Ton) (1935- ) ......................... XIl.5, XIIj
[6295]Ensink, Antonius Leonardus Maria (Anthony) (1904-1988) ............ Xb(1).7, XIg
[1474]Ensink, Berendina (1808- ) ........................................ VIIb.4
[5820]Ensink, Berendina Maria Agatha (1874- ) ........................... IXb.1
[5959]Engsinck, Berendjen (1687- ) ...................................... IIIc(1).2
[1372]Ensink, Bernadina Geertruida Maria (1872- ) ....................... IXc.3, Xc
[6321]Ensink, Bernard Willem (1935- ) ................................... XIi.1, XIId
[1387]Ensink, Bernardina Geertruida (1906-1956) ......................... Xd.5
[1373]Ensink, Bernardine Gertrude (1877-1936) ........................... IXc.5, Xe
[5968]Ensinck, Bernardus (1729- ) ....................................... IVf(2).2
[1497]Ensink, Bernardus (1750- ) ........................................ V(2).3
[1498]Ensink, Bernardus (1751- ) ........................................ V(2).4
[1501]Ensink, Bernardus (1757- ) ........................................ V(2).7
[1467]Ensink, Bernardus (1778-1826) ..................................... VI.2, VIIb
[1525]Ensink, Bernardus Antonius Marie (1902-1908) ...................... Xb(1).6
[6300]Ensink, Bernardus Antonius Marie (1908-1967) ...................... Xb(1).10, XIi
[1452]Ensink, Bernardus Willibrordus (1834-1866) ........................ VIIIa.3
[1416]Ensink, Carolus (1804-1870) ....................................... VIIb.1, VIIIa
[6290]Ensink, Carolus Antonius (1897-1899) .............................. Xb(1).3
[6291]Ensink, Carolus Antonius (Charl) (1899-1986) ...................... Xb(1).4, XIf
[1518]Ensink, Carolus Hendricus Johannes (1932-1992) .................... XIa.1, XIIa, {XIIh}
[1367]Ensink, Carolus Hendrikus Johannes (1868-1928) .................... IXc.1, Xa
[1516]Ensink, Carolus Julius Antonius (1902-1962) ....................... Xa.1, XIa, {XIIh}
[1502]Ensink, Catarina (1760- ) ......................................... V(2).8
[1515]Ensink, Catharina (Trijntje) ...................................... IIIb.7, IVe
[1527]Ensink, Catharina Geertruida (Truus) (1926- ) ..................... XIl.2, XIIg
[1519]Ensink, Catharina Petronella (To) (1929- ) ........................ {XIIa}, XIl.3, XIIh
[1533]Ensink, Charles Gerard (1905- ) ................................... Xf.1, XIn
[1514]Ensink, Colina (1693- ) ........................................... IIIb.6
[1504]Ensink, Cornelius (1763- ) ........................................ V(2).10
[1505]Ensink, Cornelius (1765- ) ........................................ V(2).11
[6266]Ensink, Danny ..................................................... XIIIa.1
[1545]Ensink, David John (1943- ) ....................................... XIq.1, XIIk
[7267]Ensink, doodgeboren kind (1940- ) ................................. XIi.2
[6398]Ensink, doodgeboren zoon (1858- ) ................................. VIId.1
[1521]Ensink, Elisabeth Antonia Maria (Elly) (1959- ) ................... XIIa.2, XIIIb
[1365]Ensink, Engelbertus Carolus (1840-1904) ........................... VIIIa.6, IXc
[1293]Ensink, Engelbertus Carolus (1896-1984) ........................... Xd.1, XIj
[1460]Ensink, Engelbertus Fredericus Philippus Jacobus (1850-1922) ...... VIIIa.10, IXg
[1482]Ensink, Engellina (1776- ) ........................................ VI.1, VIIa
[6351]Ensink, Etienne (1971- ) .......................................... XIIf.2
[6296]Ensink, Fokkelina Helena Maria (1906-1942) ........................ Xb(1).8
[5948]Ensink, Franciscus (1735-1819) .................................... IVd(2).2
[1478]Ensink, Franciscus (Frans) (1748-1828) ............................ V(2).1, VI
[1520]Ensink, Franciscus Carolus Bernardus (Frans) (1958- ) ............. XIIa.1, XIIIa
[1524]Ensink, Franciscus Hendricus Maria (1940-1989) .................... XIa.3
[1510]Ensink, Frans (1679- ) ............................................ IIIb.1, IVb
[6329]Ensink, Georgina Carolina Maria (1919- ) .......................... Xd.7
[5963]Ensinck, Gerardus (1718- ) ........................................ IVf(1).1
[5947]Ensink, Gerardus (1732- ) ......................................... IVd(2).1
[1499]Ensink, Gerardus (1753- ) ......................................... V(2).5
[1454]Ensink, Gerhardus (1837-1917) ..................................... VIIIa.4
[1455]Ensink, Gerhardus Johannes (1839-1905) ............................ VIIIa.5
[1375]Ensink, Gerhardus Johannes Antonius (1881-1953) ................... IXc.7, Xf
[1494]Ensink, Getrudis (Geertruy) (1745- ) .............................. V(1).1
[1496]Ensink, Gradus Johannus (1749- ) .................................. V(2).2
[6283]Ensink, Harry Tijn (1936- ) ....................................... XIc(1).1
[1511]Ensink, Hendrick (1683-1690) ...................................... IIIb.2
[1374]Ensink, Hendricus Carolus (1878- ) ................................ IXc.6
[1363]Ensink, Hendricus Cornelis (1875-1970) ............................ IXc.4, Xd
[5916]Engsinck, Hendrik (1560-1612) ..................................... I
[5919]Engsinck, Hendrik (1595- ) ........................................ I.3
[1384]Ensink, Hendrik Cornelis (1899-1900) .............................. Xd.3
[1385]Ensink, Hendrik Cornelis (Hein) (1901-1981) ....................... {XIIa}, Xd.4, XIl
[1526]Ensink, Hendrik Cornelis (Henk) (1925- ) .......................... XIl.1, XIIf
 [129]Ensink, Hendrik Cornelis (Henk) (1939- ) .......................... XIj.4, XIIe
[5958]Engsinck, Hendrik Jansen (1683- ) ................................. IIIc(1).1, IVf
[6305]Ensink, Hendrik Ysbrand (Henk) (1927-1991) ........................ XIe.2
[1447]Ensink, Hendrika Cervina (1831-1898) .............................. VIIIa.1, IXa
[7261]Ensink, Hendrikus Johannes ........................................ IXf.2
[1476]Ensink, Henrica (1811- ) .......................................... VIIb.6, VIIIc
[1513]Ensink, Henricus (1690-1740) ...................................... IIIb.5, IVd
[1464]Ensink, Henricus Cornelis (1852-1914) ............................. VIIIa.11, IXh
[7250]Ensink, Henricus Johannes (1892- ) ................................ IXh.2
[5967]Ensinck, Hermannus (1728- ) ....................................... IVf(2).1
[7252]Ensink, hermina Hendrika Angelina (1884- ) ........................ IXh.1
[6292]Ensink, Jacobus Gerard Antonius (Jack) (1900-1995) ................ Xb(1).5
[6304]Ensink, Jan Carel (1926-1946) ..................................... XIe.1
[5931]Engsinck, Jan Gerritsen (1654- ) .................................. IIa.3, IIIc
[1555]Ensink, Jane Ruth (1967- ) ........................................ XIIl.1, XIIIm
[1536]Ensink, Janet ..................................................... XIn.2
[6306]Ensink, Jeanette Adriana Wilhelmina (1929-1934) ................... XIe.3
[6308]Ensink, Joan (1940- ) ............................................. XIf.1
[1506]Ensink, Joannes (1688- ) .......................................... IIIb.4, IVc
[5964]Ensinck, Joannes (1719-1734) ...................................... IVf(1).2
[5970]Ensinck, Joannes (1734-1736) ...................................... IVf(3).2
[5971]Ensinck, Joannes (1736-1743) ...................................... IVf(3).3
[5973]Ensinck, Joannes (1743- ) ......................................... IVf(3).5
[1450]Ensink, Joannes Hyronimus (1832-1888) ............................. VIIIa.2, IXb
[1473]Ensink, Johanna (1806- ) .......................................... VIIb.3
[1457]Ensink, Johanna Antonia (1845-1927) ............................... VIIIa.8, IXe
[7259]Ensink, Johanna Maria ............................................. IXf.1
[5954]Engsinck, Johannes (1693- ) ....................................... IIIc(2).1
[1503]Ensink, Johannes (1761- ) ......................................... V(2).9
[1486]Ensink, Johannes (1783- ) ......................................... VI.4
[1488]Ensink, Johannes (1791- ) ......................................... VI.6, VIId
[1475]Ensink, Johannes (1810- ) ......................................... VIIb.5
[7244]Ensink, Johannes Bernardus ........................................ IXd(2).1
[6289]Ensink, Johannes Carolus (1895-1945) .............................. Xb(1).2, XIe
[1369]Ensink, Johannes Nicolaas (1870-1940) ............................. IXc.2, Xb
[6258]Ensink, Johannes Theodorus (1906- ) ............................... Xa.3, XIc
[6323]Ensink, John Bernard (1963- ) ..................................... XIId.1
[1543]Ensink, John Henry (1915-1978) .................................... Xf.4, XIq
[1529]Ensink, Josephina Cornelia (Fien) (1932- ) ........................ XIl.4, XIIi
[1547]Ensink, Karen (1964- ) ............................................ XIIk.1
[1558]Ensink, Kenton David (1970- ) ..................................... XIIl.2
[1550]Ensink, Kevin (1966- ) ............................................ XIIk.2, XIIIl
[6033]Ensink, Laura Maureen (2006- ) .................................... XIIIe.1
[1522]Ensink, Leonardus Petrus (1936- ) ................................. XIa.2, XIIb
[1466]Ensink, levenloos kind (1854- ) ................................... VIIIa.12
[6299]Ensink, Lily Gerarda Maria (1907-1989) ............................ Xb(1).9, XIh
[1537]Ensink, Lily Louise (1908- ) ...................................... Xf.2, XIo
[1552]Ensink, Louis William (1995- ) .................................... XIIIl.1
[5920]Engsinck, Lubbert (1600- ) ........................................ I.4, IIb
[1535]Ensink, Margaret .................................................. XIn.1
[5975]Engsinck, Margaretha (1651- ) ..................................... IIb.1
[1471]Ensink, Margarita (1805- ) ........................................ VIIb.2, VIIIb
[1512]Ensink, Maria (1685- ) ............................................ IIIb.3
[5952]Ensink, Maria (1737- ) ............................................ IVd(2).3
[1500]Ensink, Maria (1756- ) ............................................ V(2).6
[7246]Ensink, Maria Euphemia ............................................ IXd(2).2
[7254]Ensink, Maria Geertruida .......................................... IXg.1
[1382]Ensink, Maria Wilhelmina Berendina (1897-1984) .................... Xd.2, XIk
[1377]Ensink, Maria Wilhelmina Geertruida (Miep) (1927- ) ............... XIj.1
 [130]Ensink, Martinus Marcus Johannes (Maarten) (1969- ) ............... XIIe.1, XIIIe
[6271]Ensink, Maurice (1964- ) .......................................... XIIb.1, XIIIc
[5915]Ensinck, Merrijen (Maritjen) Gerritsen (1649- ) ................... IIa.1, IIIa
 [131]Ensink, Michiel (1974- ) .......................................... XIIe.2
[6312]Ensink, Olga (1935- ) ............................................. XIg(1).1
[1379]Ensink, Petrus Wilhelmus (Piet) (1931-1999) ....................... XIj.2
[6273]Ensink, Sofia ..................................................... XIIIc.1
[6309]Ensink, Susan ..................................................... XIf.2
[5942]Ensink, Suster (1715- ) ........................................... IVc.2
[6275]Ensink, Tecla Agatha (1932-1980) .................................. XIb.1, XIIc
[6287]Ensink, Theodora Antonia Fokkelina (1894-1972) .................... Xb(1).1, XId
[5943]Ensink, Theodorus (1716- ) ........................................ IVc.3
[1487]Ensink, Theodorus (1785-1847) ..................................... VI.5
[1459]Ensink, Theodorus Johannes (1847-1930) ............................ VIIIa.9, IXf
[6257]Ensink, Tieleman Antonius (1904-1990) ............................. Xa.2, XIb
[5936]Ensink, Wilhelmina (1722- ) ....................................... IVb.1
[1540]Ensink, Wilhelmina Alexander (1910-1958) .......................... Xf.3, XIp
[6301]Ensink, Wilhelmus Johannes Maria (William, "the babe") (1910-1979)  Xb(1).11
[1456]Ensink, Wilhelmus Julianus (1843-1904) ............................ VIIIa.7, IXd
[5918]Engsinck, Willem (1585- ) ......................................... I.1
[1489]Enssinck, Berend (1713- ) ......................................... IVc.1, V
                                   - F -
[1444]Follarts, Geertruy Carolina (1854- ) .............................. {IXc}
[1376]Foster, Lily Elizabeth (1879-1957) ................................ {Xf}
[1509]Fransen, Aleida ................................................... {IIIb}
                                   - G -
[7262]Geertman, Paulina Maria ........................................... {IXf.2}
[6274]Geestman, Barbara Bernardina Elisabeth Agatha (Lies) (1899-1982) .. {XIb}
[5805]Gelink, Alberta Lourentia (1830- ) ................................ {VIIb.5}
[5806]Gelink, Lambertus ................................................. {VIIb.5}
[1458]Gielen, Damianus (1834- ) ......................................... {IXe}
[7256]Gielen, Hendrika Francisca ( -1945) ............................... IXe.1
[5818]Gielen, Johannes .................................................. {IXe}
[7257]Gielen, Johannes (1866- ) ......................................... IXe.2
[6254]Grönneveld, Hendrik ............................................... {VIIb.4}
  [33]Grupping, Carolus Aloysius Josephus (Karel) (1895-1981) ........... {XIIe}
  [59]Grupping, Margaretha Elisabeth (Marlies) (1943- ) ................. {XIIe}
                                   - H -
[5949]Haar, Anna Maria ter (1742-1819) .................................. {IVd(2).2}
[5950]Haar, Berend ter .................................................. {IVd(2).2}
[5804]Hazewinkel, Berendina ............................................. {IXb}
[7268]Heinink, Francisca Maria .......................................... {VIIIb.1}
[5937]Hermelink, Mattheus (1710- ) ...................................... {IVb.1}
[5938]Hermelink, Woltherus .............................................. {IVb.1}
[6264]Heuvel, Maria Anna Geertruida (Marianne) van den (1944- ) ......... {XIa.3}
[7253]Hoefnagels, Willebrordus Jacobus Maria (1882- ) ................... {IXh.1}
[6352]Hoeksma, Ferdinand (Fred) (1926-1984) ............................. {XIIg}
[6354]Hoeksma, Frits A. (1958- ) ........................................ XIIg.2
[6353]Hoeksma, Geertruida Maria (Truus) (1956- ) ........................ XIIg.1, XIIIf
[6355]Hoeksma, Johannes Matthijs (Hans) (1964- ) ........................ XIIg.3, XIIIg
[6373]Hoeksma, Lianne (1994- ) .......................................... XIIIg.1
[6374]Hoeksma, Marijn (1997- ) .......................................... XIIIg.2
[5956]Hollinck, Arentjen Jansen (1655-1693) ............................. {IIIc}
[6239]Holtman, Fenneken ................................................. {IIIa}
[1517]Horssen, Francisca Cornelia van (1903-1996) ....................... {XIa}, {XIIh}
[6260]Horssen, Petrus Leonardus van ..................................... {XIa}
[5933]Huijsman, Joan Jansen ............................................. {IIa.4}
[1386]Huikeshoven, Geertruida Theodora Hendrika (Truus) (1896-1997) ..... {XIIa}, {XIl}
[6343]Huikeshoven, Johannes Cornelis (Jan Cees) (1863-1946) ............. {XIl}
[5819]Huisman, Anna Maria ............................................... {IXe}
[6368]Huizinga, Tineke .................................................. {XIIIk}
                                   - J -
[5807]Jansen, Geertruid ................................................. {VIIb.5}
[6330]Jansen, Gerard J. ................................................. {Xd.7}
[6385]Jong, Cornelis J. de ( -1988) ..................................... {XIm}
[6261]Jong, Hendrika Johanna de ......................................... {XIa}
[6387]Jong, Philip de ................................................... XIm.2
[6386]Jong, Thomas Antonius de (1941-1988) .............................. XIm.1
                                   - K -
[1481]Kamp, Aleidis ..................................................... {VI}
[5934]Kamphuis, Hendrik Jansen ten ...................................... {IVe}
[5953]Kamphuis, Joanna (1725- ) ......................................... IVe.1
[6242]Kamphuis, Joanna (Geertruid?) ten (1727- ) ........................ IVe.2
[6399]Kellard, Charles Walter (1875-1941) ............................... {XIi}
[6320]Kellard, Georgina Alexandra (1904-1988) ........................... {XIi}
[7264]Kenkhuis, Mannes .................................................. {VIIIc.1}
[7237]Kistemaker, Anna Catharina ........................................ VIIIb.3
[1472]Kistemaker, Gerardus Lucas Franciscus (1799- ) .................... {VIIIb}
[7236]Kistemaker, Hendrikus Antonius .................................... VIIIb.2
[5813]Kistemaker, Hermannus ............................................. {VIIIb}
[7235]Kistemaker, Johannes Franciscus ................................... VIIIb.1
[6310]Kobalcick, Nina (1901-1981) ....................................... {XIg}
[5808]Koevoets, Maria Barendina (1855- ) ................................ {IXd}
[5809]Koevoets, Wilhelmus (1803- ) ...................................... {IXd}
[6372]Kromhout, Debora .................................................. {XIIIg}
                                   - L -
[6241]Lambertz, Jan Gerrit (1712- ) ..................................... IVa.4
[5941]Langeler, Aleijda ten ............................................. {V}
[5940]Langeler, Joannes ten ............................................. {V}
[1493]Langeler, Maria te (1719- ) ....................................... {V}
[7276]Lehmann, Alida (Ali) .............................................. XId.2
[7279]Lehmann, Anton (Ton) .............................................. XId.5
[6288]Lehmann, Antoon (Joki) ............................................ {XId}
[7277]Lehmann, Bruno .................................................... XId.3
[7275]Lehmann, Dora ..................................................... XId.1
[6430]Lehmann, Ferdinand Bruno .......................................... {XId}
[7278]Lehmann, Joke ..................................................... XId.4
[5957]Leussink, Arnoldin ................................................ {IIIc}
[5922]Leuvelinck, Geert ................................................. {IIIa}
[1544]Lewis, Eleanor Mary (1915-1992) ................................... {XIq}
[6282]Lietmann, Agnes Maria (1905- ) .................................... {XIc}
[7266]Lindeman, Hendrika ................................................ {VIIIc.2}
[1479]Lodewijks, Cornelia (1748-1805) ................................... {VI}
[1480]Lodewijks, Everardus Ludwig ....................................... {VI}
[6326]Loeve(n)sijn, Maria van ........................................... {Xd}
[1539]LOMAS, 3 kinderen ................................................. XIo.1
[1538]Lomas, Gilbert .................................................... {XIo}
[7249]Loos, Petrus Hermanus van der ..................................... {IXd(2).3}
                                   - M -
[6313]Madden, Ed ........................................................ {XIg(1).1}
[6247]Majoor, Bernardus (1809- ) ........................................ VIIa.5
[6243]Majoor, Cornelia (1802- ) ......................................... VIIa.1
[6246]Majoor, Cornelis (1807- ) ......................................... VIIa.4
[6253]Majoor, Elizabeth (1821- ) ........................................ VIIa.11
[6250]Majoor, Grietje (1815- ) .......................................... VIIa.8
[6251]Majoor, Grietje (1817- ) .......................................... VIIa.9
[6244]Majoor, Jan (1804- ) .............................................. VIIa.2
[6245]Majoor, Jan (1806- ) .............................................. VIIa.3
[6248]Majoor, Japi (1811- ) ............................................. VIIa.6
[6249]Majoor, Johannes (1813- ) ......................................... VIIa.7
[1483]Majoor, Mens ...................................................... {VIIa}
[6252]Majoor, Neeltje (1820- ) .......................................... VIIa.10
[1546]Marston, Wendy Thelma (1943- ) .................................... {XIIk}
[6341]Meeuwen, M.F. c\van ............................................... {XIk.3}
[1477]Meijer, Gerhardus Hendrikus (1813- ) .............................. {VIIIc}
[7263]Meijer, Hendrika .................................................. VIIIc.1
[1417]Meijer, Hendrika (1809-1900) ...................................... {VIIIa}
[1445]Meijer, Joannes (1764-1814) ....................................... {VIIIa}, {VIIIc}
[7265]Meijer, Johannes .................................................. VIIIc.2
[6297]Meijer, Johannes Hendrikus Jozeph ................................. {Xb(1).8}
[1495]Morsman, Johannes ................................................. {V(1).1}
[7272]Mul, Catharina Antonia (1904-1969) ................................ Xc.1
[6427]Mul, Catharina Antonia (1904-1969) ................................ Xe.1
[7271]Mul, Hubertus (1879-1979) ......................................... {Xc}
[6259]Mul, Hubertus (1879-1979) ......................................... {Xe}
[7274]Mul, Huibertus (1906-1911) ........................................ Xc.2
[6429]Mul, Huibertus (1906-1911) ........................................ Xe.2
[5945]Mulder, Evert ..................................................... {IVd}
[5811]Mulder, Joannes ................................................... {IXh}
[1451]Mulder, Johanna (1834- ) .......................................... {IXb}
[5803]Mulder, Johannes .................................................. {IXb}
[1465]Mulder, Maria Johanna (1856- ) .................................... {IXh}
[6302]Muller, Anna (Annie) (1908-1993) .................................. {Xb(1).11}
[5944]Muller (Mölders), Anna Maria Everts ............................... {IVd}
                                   - N -
[1491]Nijhoff, Berent (Dercksen) ........................................ {V}
[1490]Nijhoff (ook: Brinkhuis), Johanna (1724- ) ........................ {V}
[1542]North, 3 kinderen ................................................. XIp.1
[1541]North, Reginald Albert (1910-1987) ................................ {XIp}
                                   - O -
[6263]Offers, Catharina Carolina Wilhelmina (1940- ) .................... {XIa.3}
[7255]Oostvogel, Everardus Hendrikus .................................... {IXg.1}
[6281]Oppermann, Maria Regina Sophia Theresia (1905- ) .................. {XIc}
[1534]Osborne, Manalia .................................................. {XIn}
                                   - P -
[1292]Pakes, Hennie (Helen) (1972- ) .................................... {XIIIe}
[5899]Pakes, Roelof Albert (Roel) (1946-1998) ........................... {XIIIe}
[6286]Poel, Hendrik Arnoldus van der .................................... {Xb}
                                   - Q -
[5923]Queckeboom, Lucas ................................................. {IIIa}
                                   - R -
[6391]Reichman, Carel (1811- ) .......................................... VIIc.2
[6395]Reichman, Carel Joseph (1818- ) ................................... VIIc.6
[6393]Reichman, Cornelia Engelina (1816- ) .............................. VIIc.4
[6394]Reichman, Cornelia Engelina (1817- ) .............................. VIIc.5
[1485]Reichman, Joh. B.F. (Frederik) .................................... {VIIc}
[6392]Reichman, Johannes Franciscus Hendricus (1813- ) .................. VIIc.3
[6396]Reichman, Johannes Godefridus (1821- ) ............................ VIIc.7
[6390]Reichman, Maria Josepha (1810- ) .................................. VIIc.1
[5810]Reimerink, Johanna Euphemia (1811- ) .............................. {IXd}
[7247]Rientjes, Henricus Gerhardus ...................................... {IXd(2).2}
[7243]Rigter, Agatha Gerardina .......................................... {IXd}
[6338]Rijnja, Diny (1934- ) ............................................. XIk.4
[6340]Rijnja, Gerda M.M. (1938- ) ....................................... XIk.6
[6336]Rijnja, Hennie (1930-1946) ........................................ XIk.2
[6339]Rijnja, Henricus Antonius (Hans) (1936- ) ......................... XIk.5
[6334]Rijnja, Joke (1928- ) ............................................. XIk.1
[1383]Rijnja, Reinerus Liske (1898-1968) ................................ {XIk}
[6337]Rijnja, Ria (1932- ) .............................................. XIk.3
[6400]Robinson, Elizabeth Anne (1876-1939) .............................. {XIi}
[5812]Roth, Maria Angelina .............................................. {IXh}
[7245]Ruepert, Hendrika Bernarda Antonia ................................ {IXd(2).1}
[5824]Rüpert, Janna ..................................................... {IXf}, {IXg}
[6431]Ruys, Alida ....................................................... {XId}
                                   - S -
[1549]Samuels, Paul James (1964- ) ...................................... {XIIk.1}
[6335]Schaeffers, Cornelis Jacobus (Kees) ............................... {XIk.1}
[6327]Scheer, Peter ..................................................... {Xd.5}
[1470]Scholten, Margaretha (1738-1817) .................................. {VIIb}
[6325]Schröder, Henricus Antonius Wilhelmus (1836- ) .................... {Xd}
[1364]Schröder, Maria Wilhelmina Geertruida (1872-1963) ................. {Xd}
[1507]Schueren, Suse ter ................................................ {IVc}
[6370]Smit, Brigitte .................................................... XIIIf.2
[6369]Smit, Mirjam (1981- ) ............................................. XIIIf.1
[6356]Smit, Peter C. (1956- ) ........................................... {XIIIf}
[6371]Smit, Remco ....................................................... XIIIf.3
[1366]Smout, Antonia Geertruy (1839-1899) ............................... {IXc}
[1443]Smout, Johannes Wilhelmus (1805- ) ................................ {IXc}
[6344]Sondagh, Catharina Geertruida (1868-1939) ......................... {XIl}
[5961]Spraackel, Anna ................................................... {IVf}
[1523]Strijbosch, H.J.A. (Henny) ........................................ {XIIb}
[7111]Swart, Jason Rowan (1997- ) ....................................... XIIId.2
[7110]Swart, Kaylee Mariah (1995- ) ..................................... XIIId.1
[7109]Swart, Ronaldus (1964- ) .......................................... {XIIId}
                                   - T -
[1462]Timmer, Geertruida Maria (1851- ) ................................. {IXf}
[1463]Timmer, Gerhardus Henricus ........................................ {IXf}, {IXg}
[1461]Timmer, Maria Jacoba (1854- ) ..................................... {IXg}
[1294]Tol, Catharina Petronella (To) van (1902-1970) .................... {XIj}
[6331]Tol, Petrus Wilhelmus van ......................................... {XIj}
[1548]Trestrain, Shaun Andrew ........................................... {XIIk.1}
[1446]Tusveld, Geeertrui ................................................ {VIIIa}, {VIIIc}
                                   - V -
[6285]Veen, Fokje van der (1850- ) ...................................... {Xb}
[6278]Veltmeijer (Cilly Dartell), Priscilla Maria Regina (1957- ) ....... {XIIc.1}
[6342]Venster, André Th. A. de .......................................... {XIk.4}
[6255]Verbeek, Tieleman ................................................. {Xa}
[1368]Verbeek, Wilhelmina Hendrika Maria (1880-1910) .................... {Xa}
[6382]Verhoeven, Hennie ................................................. {XIIIk}
  [56]Verhoeven, Louise Josine Hermine (Loes) (1903-1991) ............... {XIIe}
[6303]Verweij, Jeanette Adriana Wilhelmina (1894-1975) .................. {XIe}
[1371]Vliet, Petronella Jacoba van (1875-1953) .......................... {Xb}
[6284]Vonk, Johannes (1841- ) ........................................... {Xb}
[1370]Vonk, Theodora (1870-1927) ........................................ {Xb}
[5900]Vrieling, Jenny Tineke Corry (1950- ) ............................. {XIIIe}
[5822]Vries, Anne Lieuwe de ............................................. {IXb.1}
[5821]Vries, Lieuwe de (1862- ) ......................................... {IXb.1}
[6363]Vroeijenstijn, Roland ............................................. {XIIi.4}
[6267]Vroman, Johan (1957- ) ............................................ {XIIIb}
[6270]Vroman, Mark (1984- ) ............................................. XIIIb.2
[6268]Vroman, Patricia (1980- ) ......................................... XIIIb.1
                                   - W -
[1468]Waanders, Hendrica (1769-1817) .................................... {VIIb}
[1469]Waanders (of Warners), Hendrikus (1734-1816) ...................... {VIIb}
[6361]Wagemans, Alexandra Maria (Sandra) (1968- ) ....................... XIIi.3
[6362]Wagemans, Astrid Maria (1969- ) ................................... XIIi.4
[1530]Wagemans, Johannes Hubertus Mathijs (1938-2000) ................... {XIIi}
[6357]Wagemans, Jolanda Elisabeth (1963- ) .............................. XIIi.1, XIIIh
[6359]Wagemans, Saskia Theresia (1965- ) ................................ XIIi.2, XIIIi
[6328]Wajer, Willem Jacobus (1900-1956) ................................. {Xd.5}
[6397]Wal, Maria van der ................................................ {VI.5}
[5927]Weer, Jenneken Berentsen .......................................... {IVa}
[5962]Welberg, Lisabeth ................................................. {IVf}
[6333]Welkzijn, Riet .................................................... {XIj.2}
[1453]Wenneker(s), Johanna .............................................. {VIIIa.3}
[5815]Wennink, Christina Elisabeth (1806- ) ............................. {VIId}
[5816]Wennink, Johannes Henricus ........................................ {VIId}
[6237]Wesselinck, Joan Bruins ........................................... {IIIa(1).4}
[6379]Weustink, Koen (2001- ) ........................................... XIIIi.2
[6378]Weustink, Rik (1999- ) ............................................ XIIIi.1
[6360]Weustink, Tom ..................................................... {XIIIi}
[5951]Wilbring, Geesken ................................................. {IVd(2).2}
[5935]Willems, Geertruid (1680- ) ....................................... {IVb}


Jos Grupping, Overasselt, 29 juni 2006.